| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Skilbred
Gård nr. 126 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 08.10.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012. Kartdelen med bl.a. Skilbred fra 1845, er ikke funnet.

Skilbred 2
Gammelt løpenr. 428b, 430b. Siden Norges matrikkel 1889: 126/2 og 5.

Utskilt fra Skilbred(1) i 1821.

Adresse i dag: Holmsv. 280, 3721 Skien.

G.br., selveier
Halvor Torsteinsen Skilbred
fra Skilbred(1) dpt. 30/1-1791, s.a. Torstein Torkildsen.
g. 4/9-1823 m. Maren Margrethe Isaksdatter fra Gabriels plass under Foss dpt. 24/3-1796, d.a. Isak Jensen.
Forlovere: "Anders Olsen Skilbred, Christian Isaksen Foss."
1. Anne Gurine Halvorsdatter f. 26/9-1823.
2. Karen Pernille Halvorsdatter f. 27/4-1826 g.m. enkemann Christopher Jensen Gran. Se Familie 31 - Borgestad 1875.
3. Berthe Halvorsdatter f. 8/12-1829.
4. Marthe Halvorsdatter f. 26/11-1832.
5. Isak Halvorsen f. 14/12-1835.
6. Pernille Halvorsdatter f. 29/8-1838.
7. Anne Gurine Halvorsdatter f. 1/11-1853.
Br. 1829.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

428b

Skjældbred

Halvor Torstensen

3 3/4 skind

0 daler - 2 ort - 23 skilling


G.br., selveier

Gregorius Nilsen Skilbred
fra Skilbred(4) f. 20/7-1828 d. 20/12-1908, s.a. Nils Sigurdsen.
g1g 27/12-1855 m. Anne Aslaksdatter fra Høgli nedre under Grini f. 7/5-1830 d. 14/7-1865, d.a. Aslak Svendsen Høglie.
g2g 28/11-1876 m. Anne Jacobsdatter fra Glenna(2) f. 1/4-1845 d. 5/3-1905, d.a. Jacob Davidsen Glende.
1. Sophie Marie Gregoriusdatter f. 27/3-1856 g.m. Tov Torkildsen Holmbakken. Se Foss(10) ”Holmbakken”.
2. Nils Gregoriusen Skilbred f. 20/8-1860. Se Frogner(22) ”Vonheim”. Overtok også denne gården.
Barn i 2. ekteskap:
3. Sophie Marie Gregoriusdatter f. 14/1-1883 d. 16/12-1944 g. i Solum 1911 m. Even Evensen f. 23/10-1881 i Gjerpen d. 21/11-1966. Bodde på Meltvedt i Solum.
    Barn 1. Gunlaug f. 1912.
    Barn 2. Gjermund Meltvedt f. 5/9-1913 g.m. Ingeborg Langjordet fra Holla f. 18/1-1906 d. 28/6-1986. Bodde på Meltvedt.
    Barn 3. Einar Evensen f. 25/8-1917 g.m. Anne Kaasin fra Sauherad f. 3/2-1912 d. 5/4-1974.
Br. 1873.

Gregorius Nilsen og Anne Aslaksdatter bodde tidligere på Kleven.

Sameie med brn 5 fra 1870.


Gregorius Nilsen Skilbred og hans andre hustru Anne Jacobsdatter.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

428b

Skjældbred

Gregorius Nilsen

0 - 2 - 22

430b ditto ditto 0 - 2 - 9

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

126

2

428b

Skjelbrei

Skjelbrei

Gregorius Nilsen

0 - 2 - 23

1 mark 50 øre

ditto 5 430b Skjelbrei Skjelbrei ditto 0 - 2 - 16 1 mark 23 øre


I 1891 bodde svenske Peder Pedersen ”Rønningen” her. Han kjøpte senere Skilbred(1).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

126

2

Skjelbrei

Skjelbrei

Gregorius Nilsen

1 mark 50 øre

ditto 5 Skjelbrei Skjelbrei ditto 1 mark 23 øre


G.br., snekker, stortingsmann, selveier

Nils Gregoriusen Skilbred
herfra f. 20/8-1860 d. 2/5-1943.
Br. 1909. Se Frogner(22) ”Vonheim”.

Nils kjøpte i 1909 en part av Frogner hovedgård og bygde ny gård der. Hans sønn, Gregorius Skilbred sr. overtok
alt av farens eiendommer i 1942.

Gregorius Skilbred sr.
Br. 1942. Se Frogner(22) ”Vonheim”.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

126

2

Skjelbrei

Gregorius Skilbred

1 mark 49 øre

126 5 ditto ditto 1 mark 23 øre
126 12 ditto - Lislestog ditto 0 mark 01 øre
62 22 Frogner - Vonheim ditto 3 mark 47 øre
115 29 Sneltvedt sæter ditto 1 mark 68 øre


Fra Grunnboka: "
Andel av Holmsvegen 280 (Gnr 126, bnr 2) er overdradd til Nils Olav Skilbred (19.05.1972).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 126, bnr 5
."

Disponent, lokalpolitiker (Frp), selveier

Nils Olav Skilbred
fra Frogner(22) ”Vonheim” f. 1949, s.a. Nils G. Skilbred.
g. 18/9-1971 m. Randi Johnsen fra Riis(16) f. 1951, d.a. Bjarne Johnsen.
1. Gitte Skilbred f. 1972.
2. Julie Skilbred f. 1973.
Br. 1972.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.