ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gåshølen søndre
Gammel husmannsplass u. S. Ås.

Beliggende på vestsiden av elven.

Adresse i dag for nybygg: Stulenv. 270, 3721 Skien.

Denne husmannsplassen ble først i 1932 skyldsatt som Ås(18) og Ås(19) "Gåshølen søndre".
Eiendommen var da et bruk på 132 mål og bestod av hus, jord og noe skog.

Arbeider og husmann
Paul Pedersen fra M. Foss f. ca. 1634 bg. 6/7-1727. ”Poul Gaasehølen, 90 aar.”, s.a. Peder M. Foss.
g1g m. Jøran (Knudsdatter?) f. ca. 1629 bg. 30/6-1718. ”Poul Gaasehølens qde Jøran 89 aar.”
g2g 28/12-1718 m. Berte Olsdatter d. ca. 1730.
1. Hans Paulsen f. ca. 1657.
2. Christen Paulsen f. ca. 1659.
Barn i 2. ekteskap:
3. Knud dpt. 20/8-1719 bg. 15/10-1719. ”Poul Gaasehøls søn Knud 4 uger.”
4. Knud Paulsen dpt. 24/8-1721 bg. 2/7-1748. ”Knud Povelsen f. Bradsb.Kl. 28 aar.”. Bodde på Bratsbergkleiva.
5. Giøran Paulsdatter dpt. 27/5-1723 bg. 29/9-1747. ”Giøran Povelsdtr. fra Bradsb.Kl. 27 aar.” Ugift.
6. Peder Paulsen dpt. 3/6-1725.
Br. før 1664.

F.f. Poul Gaasehøllens søn Knud: Ole Hoppestad. Jens Hoppestad. Mons Hoppestads qde Marcen. Agata Skougsrø.
F.f. Poul Gaasehølens søn Knud: Gulbrand Gaaseh: Ole Skougsrø, Erik Hoppestads qde., Birte Tronsdatter.
F.f. Poul Gaaseh(øllens) datter Gøran: Per Fransen, Klocher, - Arve Bøe, Mogns Hoppestads qde. Pernille Castet.

F.f. Poul Gaassehøllens søn Per: Christen Ersrø, Gudmund Alfsson og qde, Marta Gløsmyr.

Giøran Gaashølen var nevnt som fadder i 1689 sammen med Guldbrand Gaashølens kvinne.
Giøran Gaashølen var nevnt som fadder i 1690 sammen med Truls Pedersens kvinde Karen.

1711: Paul Pederssøn Gaasehølen bodde her med sin blinde kone og en ugift tjenestepike.

Paul må ha vært litt av en kar. Da han mistet sin første(?) kone som ble 89 år, giftet han seg,
81 år gammel med Berte som skjenket ham hele 4 barn! Han hadde til og med energi nok til
et litet sidesprang.

Begravelse i Gjerpen 2/3-1712: ”et uægte dødfød drengebarn avlet af Poul Gaassehøllen i hans ægteskap og høje alderdom.”

Kilde:  "Fortegnelse paa de fattige og huusarme i Gierpen Sogn” af 4 juni 1727.
”Poul Pedersøn, 90 aar, død siden, Født her (i Gjerpen) paa M: Fos. Været her alltid. Er paa Aas eje. Vanfør med to Kjepper, fattig og huusarm, ofte sængeliggende af alder, kand knap arbejde, Er Giftt. 3 smaabørn hos sig.”

Enka Berte Olsdatter ble g2g med Ole Gundersen.

30/7-1729        POUL PEDERSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 206a.
Husm.plass      Arvinger:
u/Nordre Aas   Enka Børthe Olsdatter og barna:
                                1. Knut Povelssen, i det 8.år,
                                2. Peter Povelssen, 4 år,
                                3. Jorand Povelsdtr., 5 ”.
                            Mora verge med tilsyn av Johannes Dyrkold.
Brt: 12 - 0 - 1
Net: 2 - 1 - 8

Arbeider, husmann
Trond Olsen fra Slettene under Mo dpt. 3/11-1709 bg. 14/11-1779. ”Tron Olsen 74 aar.”, s.a. Ole Trondsen.
g1g 24/2-1732 m. Anne Knudsdatter (trolig fra Sauherad) f. ca. 1702 bg. 19/9-1742. ”Tron Olssøns qde Anne, 40 aar.”
g2g 6/9-1743 m. Gjertrud Christensdatter fra Gravli(1) dpt. 6/7-1710 d. ca. 1764 (ikke funnet bg. i Gjerpen), d.a. Christen Hansen Gravli.
Forlovere: "Torjer Onissøn (Aanesen) og Knud Falcum."
g3g 29/12-1764 m. Margrethe Olsdatter f. ca. 1705 bg. 1/2-1778. ”Tron Olsens kone 73 aar.”
1. Ingeborg Trondsdatter dpt. 11/5-1732 g.m. Ole Jermundsen. Se Hesterønningen under Lid.
Barn i 2. ekteskap:
1. Christen dpt. 12/7-1744 bg. 31/1-1745. ”Tron Olssøns Christen 1/3 aar.”
2. bg. 12/6-1746. ”Tron Olsens hjemedøbte barn fra Aas Ejet, 2 dage.”
3. Maria Trondsdatter dpt. 29/9-1747 g.m. Nils Gundersen. Se Haukeroa under Bø i Luksefjell.
4. Ole dpt. 17/8-1749 bg. 16/11-1749. ”Thron Olsens s. Ole 14 uger.”
5. Berthe Trondsdatter dpt. 10/3-1751 g1g m. Hans Sigurdsen. Se N. Gåshølen under Ås.
6. Anne dpt. 17/12-1752 bg. 11/2-1753. ”Tron Olsens dtr. Anne 7 uger.”
-   bg. 21/6-1755. ”Tron Olsens dødf. søn.”
-   bg. 9/5-1756. ”Tron Olsens dødf. db.”
Br. ca. 1745.

F.f. Trond Moejes Ingeborg: Alf Stulen, Torjer Moeje, Karen Mo, Maren Hoppestad.
F.f. Tron Olssøns Christen: Ole Sverig, Torjer Aanissøn, Rønnof Flittigs qde., Maren Torsdatter.
F.f. Tron Olsens pb. Maria fra Aas Ejet: Anders Jonsens kone, Berthe Torjersdtr, Anders Jonsen, Ledvor Christensen, Christen Olsen.
F.f. Tron Olsens db. Ole fra Aas Ejet: Halvor Larsens enke, Kisten Antonidtr., Haagen Haagensen, Morten Rasmusen.
F.f. Tron Olsens pb. Berthe fra Aas Ejet: Sidsel Gaashølen, Anne Olsdtr., Torjer Onisen (Aanesen), Abraham Gundersen.
F.f. Tron Olsens pb. Anne: Frans Glørsmyrs kone, Ingebor Thorsdtr., Halvor og Morten Faareval, Frans Glørsmyr.

Trond og Anne hadde kongelig bevilgning for å gifte seg. Det kan innebære at de var i slekt.
De var på S. Gåshølen i Ekstraskattmanntallet 1762.

Arbeider, husmann
Nils Engebretsen fra Ø. Bø(4) i Luksefjell dpt. 26/5-1748 d. før 1827, s.a. Engebret Lucassen.
g. 28/12-1771 m. Maren Haagensdatter fra Bakken u. Ås dpt. 24/6-1751 bg. 22/3-1827 på Gåshølen, d.a. Haagen Haagensen.
1. Anne Nilsdatter dpt. 29/3-1772 g.m. Christen Eriksen. Se Orekåsa(A) u. Oterholt.
2. Engebret Nilsen dpt. 27/2-1774. Var trolig gårdskarl hos kjøpmann Ole Cudrio i Skien i 1801.
    Den samme Engebret ble g. i Skien 30/4-1812 m. Karen Johanne Olsdatter. Forl: Anders Kaste, Thomas Andersen Halling.
3. Inger Nilsdatter dpt. 10/12-1775 g.m. Lars Christensen. Se nedenfor.
4. Jens dpt. 1/1-1778 bg. 6/7-1779. ”Nils Engebretsens s. Jens fra Gaashølen 1 1/2 aar.”
5. Jens Nilsen dpt. 23/1-1780. Se nedenfor.
6. Karen dpt. 8/9-1782 bg. 9/12-1787. ”Nils Gaashølens d. Maren 5 aar.” NB! Karen ved dåp og Maren ved begravelsen.
7. Margrethe dpt. 30/10-1785 bg. 23/7-1797. ”Nils Engelbertssøn pb. Margarete u/S.Aas 11 3/4 aar.”
8. Karen Nilsdatter dpt. 29/3-1789 g.m. Halvor Bæruldsen. Se nedenfor.
9. Maren Nilsdatter dpt. 26/12-1791 bg. 22/3-1812. ”Pigen Maren Nilsdtr. f. Gaashølen und. S.Aas 20 1/4 aar.”
Br. ca. 1770.

F.f. Nils Engebretsens pb. Anne fra Moe Ejet: Lucas Engebretsens kone, Karen Haagensdatter, Lars Haagensen, Peder Engebretsen.
F.f. Nils Engebretsens db.
Engebret fra Moe Ejet: Engebret Lucæsens enke, Karen Haagensdtr., Peder Bøe, Jon Haagensen.
F.f. Nils Engebretsens pb. Inger fra Moe Ejet: Johannis Otterholts kone, Karen Engebretsdatter, Lars Haagensen, Anders Nilsen.

F.f. Nils Engebretsens db.
Jens fra Moe Ejet: Lucas Engebretsens kone, Berthe Østensdtr., Lucas Engebretsen, Jens Madsen.
F.f. Nils Engebretsens db.
Jens fra Dyrchol Ejet: Aslak Moes kone, Johanne Larsdatter, Lucas Engebretsen, Jan Haagensen, Lars Haagensen.
F.f. Nils Engebretsens pb. Karen under Aas: Lars Haagensens kone, Kisten Jacobsdatter, Hans Haagensen, Berulf Haagensen.
F.f. Nils Engebretsens pb. Margrethe under Aas: Peder Bøes kone, Anne Sørensdtr., Wiger Andersen, Jacob Arnesen.

F.f. Nils Engebretsens dtr.
Karen fra Gaashølen: Lars Haagensens kone, Anne Jensdtr., Jacob Gaashølen, Ole Torbiønsen.

F.f. Nils Engelbertssøn Gaashølens pb. Maren u/S.Aas: Dorthe Pedersdtr., Laers Skotlands k., Vijer Anderssøn, Laers Haagenssøn, Søren Nyekaas.

Arbeider, husmann
Peder Jørgen Amundsen Døhl fra Klosterøya i Solum pr.gj. dpt. 27/9-1767 bg. 2/3-1806. ”Peder Amundssøn f. Solum Sogn, død i Gaashølen, meldt at være 36 aar.”, s.a. Amund Pedersen Døhl.
g1g 27/12-1791 i Solum m. enke Anne Sørensdatter fra Stensrød i Solum dpt. 15/5-1760, d.a. Søren Olsen fra N. Bjørntvedt.
Forlovere: "Amund Pedersen og Niels Madsen."
g2g 13/4-1802 m. Inger Pedersdatter f. ca. 1763.
Forlovere: "Peder Mortenssøn og Niels Hanssøn."
1. Karen Kirstine Pedersdatter dpt. 25/8-1793 i Solum.
2. Justine Pedersdatter dpt. 19/3-1797 i Solum.
Barn i 2. ekteskap:
3. Peder Pedersen dpt. 4/5-1806. Se Familie 23 - S. Brekke 1845.
Br. ca. 1802.

F.f. afd. Peder Amundssøns db. Peder f. Gaashølen u/S.Aas: Karen Engelbertsdtr., Maren Jacobsdatter, Anders Engelbertssøn, Jan Mauraasen, Kittil Kittilssøn.

Da Peder Jørgen Amundsen ble døpt i Solum kirke het det: ”Peder Jørgen, foreldre Amund Pedersen og
Maren Hansdatter Clostergrind.”

Anne Sørensdatter hadde en sønn i sitt første ekteskap med Knud Nirisen i Solum:
Knud Knudsen dpt. 17/10-1790 på Follestad i Solum (”paa Klostergrund”).

Da Karen ble døpt i 1793 bodde de ”paa Holmen ved Graadten.” og da Justine ble født i 1797 bodde de ”paa Skieret”.
Under folketellingen 1801 for Solum finner vi familien under Gimsø Kloster. Peder var da sagdreng.

Enka Inger Pedersdatter ble g2g m. Gullik Halvorsen fra Flatdal. Se Familie 7 - S. Brekke 1810.

Innerst
Jens Nilsen herfra dpt. 23/1-1780 bg. 19/2-1809. ”Jens Nilssøn Gaashølen 31 1/6 aar.”, s.a. Nils Engebretsen.
g. 24/10-1806 m. Karen Rasmusdatter fra Glenna(B) dpt. 13/1-1782 bg. 1/8-1811. ”Skoemager Ole Knudssøns kone Karen Rasmusdtr. f. Fossm Verk 29 7/12 aar.”, d.a. Rasmus Olsen.
Forlovere: "Bærulf Haagensen, Peder Gundersen. "

Det ble ingen barn i dette ekteskapet.

Enka Karen Rasmusdatter ble g2g m. skomaker Ole Knudsen på Fossum. Se Familie 44 - Fossum 1801.

Arbeider, innerst
Lars Christensen fra Furuvald(B) dpt. 19/11-1775 bg. 6/2-1814. ”Lars Christensen Furuvold 38 aar.”, s.a. Christen Halvorsen.
g. 18/10-1810 m. Inger Nilsdatter herfra dpt. 10/12-1775 bg. 19/5-1814. ”Lars Gaasehølens enke Inger Nilsdtr. 38 aar.”, d.a. Nils Engebretsen Gaasehølen.
1. Maren Larsdatter f. 12/6-1812.

F.f. Lars Christenssøns pb. Maren u/S.Aas: Halvor Jonssøns k., Karen Nilsdatter, Gunder Monssøn, Peder Berulfssøn, Ole Pederssøn.

Husmann med jord, arbeider på jernverket, snekker
Halvor Bæruldsen fra Slettene under Mo dpt. 13/4-1794 (f. 6/4?) d. 2/4-1847, s.a. Bæruld Haagensen.
g. 26/9-1816 m. Karen Nilsdatter herfra dpt. 29/3-1789 d. 4/5-1856, d.a. Nils Engebretsen. Se ovenfor.
1. Nils Halvorsen f. 3/4-1817 d. 2/9-1843. Bodde her. Var mye syk. Ugift.
2. Jens Halvorsen f. 14/9-1820. Se nedenfor.
3. Maren Halvorsdatter f. 14/9-1820 d. 19/9-1866. Ugift.
4. Inger Maria f. 5/8-1823 d. 28/11-1824.
5. Engebret Halvorsen f. 3/9-1825. Emigrerte til N. Amerika. Døde ugift i Walwort county, Wisconsin.
6. Aslak Halvorsen f. 21/10-1827. Emigrerte til N. Amerika. Døde ugift i Walwort county, Wisconsin.
7. Peder Halvorsen f. 29/3-1830. Bodde på Bratsbergkleiva.
Br. ca. 1827.

Halvor og Karen var søskenbarn ved at Karens mor, Maren Haagensdatter og
Halvors far Bæruld Haagensen var søsken.

G.br., hustømmermann, arb., leilending
Jens Halvorsen Gaasehølen herfra f. 14/9-1820 d. 17/3-1903, s.a. Halvor Bæruldsen. Se ovenfor.
g. 13/9-1849 m. Kirstine Jensdatter fra Gabriels plass under Foss f. 22/1-1824, d.a. Jens Isaksen.
1. Halvor Jensen f. 1/12-1849. Se Familie 59 - Bøle 1900. Han var formann på sagbruket.
2. Ingebret Jensen f. 1/10-1851. Se Familie 16 - Bøle 1900.
3. Aslak Jensen f. 4/11-1853. Se Familie 15 - Bøle 1900.
4. Maren Karine Jensdatter f. 25/5-1854 g.m. Peder Aslaksen fra S. Mo. Kjøpte N. Grini(1).
5. Andrea Jensine ”Sina” Jensdatter f. 8/4-1858 g.m. Nils Gundersen. Se nedenfor.
6. Karen Jensdatter f. 23/2-1863 g.m. Peder Pedersen Lia. Se Lia(B) under Bø.
7. Mathilde Jensdatter f. 12/10-1867 g.m. Ingebret Rasmussen Kise. Se N. Kise.
8. Sofie f. 2/5-1872 d. 23/5-1874.
9. Anne Margrethe f. 12/4-1885 d. 2/7-1906.
Br. ca. 1863.

Tjenestepike som bodde her i 1891: Mathilde Andreasdatter f. 1875 i Gjerpen.

Leilending
Nils Gundersen Gløsmyr fra Kåsa under Dyrkoll f. 10/3-1855 d. 19/8-1931.
g.m. Andrea Jensine Jensdatter herfra f. 8/4-1858 d. 27/3-1920.
Br. 1894.

Dette er den samme Nils Gundersen som bodde på Gløsmyr fra 1879 -1888, S. Gåshølen fra 1894 - 1900 og
Skreva under Bø fra 1900 - 1908. Han kjøpte en eiendom under N. Falkum i ca. 1908.

Skogsarbeider, leilending
Ole Johnsen
fra Valadalen i Holla (Valebø) f. 23/6-1876 på Vighus i Sauherad d. 17/5-1968, s.a. John Olsen Dalen f. 1841 g. i Sauherad 1876 m. Anne Johnsdatter f. 1846.
g. i Gjerpen 15/9-1901 m. Anne Christine Halvorsdatter fra Henningsdalen under Mo f. 9/9-1870
d. oktober 1944, d.a. Halvor Olsen.
Forlovere: "Ole Johnsen, Bedstefaderen, John Johnsen Dalen, Broder."
1. Halvard Johan Johnsen (Halvard Johnsen) f. 29/3-1903 d. 4/10-1998 g.m. Anna Karine Endresen fra Lia under Godal i Luksefjell f. 4/4-1904 d. 10/7-1992. Gravlagt på Gjerpen.
Br. 1908.

Ole Johnsen ble konfirmert i Holla kirke den 4. oktober 1891 med bosted Dalen under Hvala i Valebø.
Anne Christine ble konfirmert i Gjerpen kirke den 4. oktober 1885 med bosted Henningsdalen.
Han levde et langt liv som skogsarbeider for Løvenskiold.
Etter hvert flyttet han til et hus på Petersborg på Mæla. De er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Se folketellingen 1910.

Foreldrene til Anna Karine Endresen var Johan Endresen og Anna Olsdatter f. ca. 1875.
De bodde i øvre Luksefjell. Se Lia under Godal.

Nils Sigurdsen Eriksrød.
Br. 1920.

Martin Ellefsen Økter.
Br. 1924. Se Økter(6).

Forpakter/ selveier
Simon Kittilsen Bjørndalen fra Bjørndalen(A) under Bø f. 17/2-1885 d. 20/8-1943 i Gåshølen, s.a. Kittil Sigurdsen.
g. 7/4-1906 m. Anne Sofie Jacobsdatter fra Island i Siljan f. 3/3-1880 d. 30/9-1957, d.a. Jacob Nilsen Island og Anne Kirstine Isaksdatter fra Slettene/ Bakken under Mo.
1. Hjørdis Kittilsen (tvilling) f. 4/2-1907 på Tollnes i Solum d. 2/11-1975 på Gimsøy g. i Skien Baptistkrk. 25/11-1933 m. Olaf Reinholt Andresen f. 12/11-1906 d. 19/12-1958.
2. Esther Kittilsen (tvilling) f. 4/2-1907 på Tollnes i Solum g.m. Jørgen Jensen Ballestad. Se Ballestad(3).
3. Kristine Olivia Kittilsen f. 25/10-1909 g.m. Karl Johan Bunkholt. Se Hoppestadv. 34 under Venstøp (8/77).
4. Kristian Leonhard Kittilsen f. 14/3-1911. Bodde i Myrabakken 17 under Strømdal (Vadretteskogen).
Br. ca. 1928. Se også Bakken under Fossum.

Simon Kittilsen forpaktet Gåshølen søndre fra ca. 1928. Han kjøpte den av Herman Løvenskiold i 1932.  


Anne Sofie og Simon på Gåshølen. Simon med Bron. Til høyre: Simon med Telemarkskyra og Bron. Innsendt av Aage Andresen.

Aage Reinholt Andresen forteller:
Simon ble født på ”Børønningene” (Bjørndalen) og ble konfirmert i Gjerpen og fikk karakteren "God" i kristendomskunnskap.
Han var tidlig med i skauen for å hogge tømmer. Han bodde på Fossum (Bakken), rett vest for vei/ bru over Falkumelven da
han giftet seg med Sofie. Huset var eid av Løvenskiold.
Simon var også kusk og kjørte posten for Løvenskiold. Her bodde familien på to rom til 1918. Da flyttet de til Mælagt. i eget
hus. I 1928 kjøpte Simon gården Gåshølen søndre som han drev inntil han døde i 1943.
Både Simon og Sofie var medlemmer i Betania Misjonsmenighet. Da de bodde på Mæla var Simon søndagsskolelærer.

Aage Reinholt Andresen forteller videre:
Anne Sofie vokste opp på gården Island i Siljan. Hun måtte gjete kuer fra hun var 9 år. Faren døde da hun var bare 7 år
gammel. Hun bodde hos tante Kalla og onkel Jacob på Skreva (under Bø i Gjerpen) da hun traff Simon som da bodde i Bjørndalen under Bø.
I 1900 viser folketellingen at Sofie var fabrikk-arbeiderske og bodde sammen med moren i Duestien 17A, Skien. Hun var da
hjemmeværende og stelte barn og fjøs. På Bakken som de bodde i 9 år hadde de nok også en ku eller to.
De flyttet derfra til Mæla i 1918 og videre til Gåshølen i 1928. Der ble hun bondekone på heltid med 6 -7 kuer, kalver, gris og
hest. Hun solgte og flytta fra Gåshølen etter at Simon døde i 1943.

Enka solgte eiendommen (132 mål) til Jon Vale i 1945 for 14.000 kr. og flyttet herfra.

Simons sønn Leonard Kittilsen angret på salget moren hadde gjort, og forsøkte og kjøpe det tilbake.
Det ville ikke Vale og derfor ble Jon Vales sønn, advokat Tor Vale i Oslo, senere eier av S. Gåshølen.

Jon Vale f. 19/3-1897 d. 13/5-1950.
g.m. Sigrid Greibrokk f. 30/10-1905 d. 13/9-1977.
1. Tor Vale. Se nedenfor.
Br. 1945. Bodde på Mæla.

Jon Vale bodde visstnok i huset Simon bygde i Mælagata i 1918.
Etter at Jon Vale døde i 1950 har jorda vært leid ut til naboer.

Arbeider, forpakter
Olaf Nordli f. 5/1-1911.
g.m. Anne Ytterbø fra Gløsmyr f. 3/10-1907 d. 17/3-1970.

Huset ble leid ut til "en enslig mann som bodde der til sin død." Det kan være Olaf Nordli.


Søndre Gåshølen på 1970-tallet. Foto: Aage Reinholt Andresen.

Reinholt Andresen skriver:
"Jeg har et bilde av våningen på plassen sett fra syd. På vestre gavl er det et skut som inneholdt vedbua. I skyggen til høyre er
bryggerhuset. Det inneholdt et lite rom hvor måltidene foregikk på sommertid. I tillegg var det en stor bakerovn hvor det ble bakt
16 brød av gangen. Stua inneholdt kjøkken, kammers og stue. Fra gangen gikk det trapp til andre etg. hvor det var et soverom.
Uthuset hadde falt sammen da bildet ble tatt."

Advokat Tor Vale på Åsstubben i Oslo, arvet eiendommen etter sin mor i 1977.

Aaste Marie Åsterud
leide gården en stund og fikk etter hvert kjøpt den av Tor Vale, men i 1990 ble det rettsak p.g.a.
uklare eiendomsforhold og det endte med at Løvenskiold – Fossum kjøpte både hus, jord og skog.
Huset med 5 mål tomt ble lagt ut for salg. Stian Haugerød kjøpte bruket og bygde et nytt hus ved siden av.
Det gamle innhuset ble erklært bevaringsverdig.

Stian Haugerød f. 1969.
g.m. May Kristin f. 1968.
1. Madeleine Haugerød.
2. Steffen Haugerød.
3. Helene Haugerød. 
Eier ca. 1990.

Stian Haugerød etablerte firmaet Haugerød Maskin.
 


(C) Gard Strøm