| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kverna

Husmannsplass under N. Foss.

Tidligere skrevet bl.a. "Fos Qværn".

Gammelt løpenr. 136c.

Møller, husmann
Halvor Tronsen
fra Kverna under Ås f. ca. 1660 bg. 10/7-1700. ”Halvor Tronssen Møller 40 aar g. - giver tiende.”, s.a. Tron Møller.
g. 16/9-1683 m. Marthe Hansdatter f. ca. 1664 bg. 17/9-1719. ”Halvor Møllers enche Marta fra Hytten, 75(55?) aar.”
1. Anne Halvorsdatter dpt. 21/9-1684 g.m. møller Bjørn Johansen. Se Familie 15 - Venstøp 1711.
2. Gunhild Halvorsdatter dpt. 24/1-1684.
3. Ingeborg dpt. 21/3-1688 bg. 8/7-1688. ”Halvor Mølles barn Ingebor 16 uger g.”
4. Trond dpt. 16/9-1691 bg. 27/12-1696. ”Halvor Møllers søn Thron 5 1/4 aar g.”
5. Ragnhild Halvorsdatter dpt. 29/9-1695.
Br. i 1699.

Halvor Thronsens d. Anne.
Halvor Thronsens d. Gunnil.
Halvor Møllers d. Ingebor.
F.f. Halvor Thronsens s. Thron: Mas Klokker, Iver Venstøb, Østen Knudsens qvinde Giertru, Johan Hammersmeds qvinde Klara.
F.f. Halvor Møllers datter Ragnil: Jahan Clausen, Jacob Møller, Jørgen Straale, Kirsten Erik Jensens, Anne Hans Lindrops, Jahanne Jostdatter.


Møller Halvor Tronsen bodde tidligere ved Fossum.

Begravelse i Gjerpen kirke 13/11-1681:
”Et Slegfredbarn Hiemmedøbt. Faderen Halvor Thronsen wed Hytten, Moderen Gunbiør Olsdatter.”

Halvors svigermor: Ragnhild Povelsdatter f. ca. 1596 bg. 26/5-1690. ”Halvor Møllers værmoder Ragnil Povelsd. 94 aar g.”
Igjen har nok presten gjort denne kvinnen mye eldre enn hun var. Det er jo ikke mulig at hun kan ha blitt mor 68 år gammel.

Gunhild Madsdatter bodde hos (var i tjeneste hos?) Halvor Møller i 1697.

Møller, husmann
Halvor Rasmussen
fra Hoppestad nedre f. ca. 1657 bg. 8/8-1706. ”Halvor Møller ved Aas qvern 60 aar.”, s.a. Rasmus Hoppestad.
g. 6/1-1694 m. Live Tronsdatter fra Kverna under Ås f. ca. 1669 bg. 13/6-1722. ”Halvor Møllers enche Live 53 aar.”, d.a. Tron Møller.
1. Marthe dpt. 29/10-1693 bg. 2/9-1694. ”Halvor Rasmussen Fos hans datter Marthe 3/4 aar g.”
2. Rasmus Halvorsen dpt. 29/9-1696. Se nedenfor.
3. Marthe Halvorsdatter dpt. 3/3-1700.

F.f. Halvor Rasmussen Fos hans datter Marthe: Erik Hoppestad, Halvor Møller, Else Hoppestad, Karen Thronsd. Marthe tien hos Ole Hoppestad.
F.f. Halvor Fosses søn Rasmus: Erik Hoppestad, Halvor Møller. Jacob Rasmussen N.Fos, Ole Hoppestads q. Gabriel Fosses qnde, Isak Fosses pige Marthe.
F.f. Halvor N.Fosses datter Marthe: Michel Møller ved Sagen, Gullik Møllers søn Peder, Gabriel Fosses qnde Guri, Halvor Møllers datter Anne.

Denne familien bodde tidligere på N. Foss(A).

Møller, leilending
Rasmus Halvorsen
herfra dpt. 29/9-1696 bg. 22/6-1726. ”Rasmus Møller ved Fos qværn 30 aar.”, s.a. Halvor Rasmussen.
g. (ikke i Gj.) m. Siri Christensdatter f. ca. 1687 bg. 29/8-1761. ”Johan Lorentsens kone 74 aar.”
1. Halvor Rasmussen dpt. 29/9-1718. Se nedenfor.
2. Anne Rasmusdatter dpt. 3/12-1719 g.m. enkemann Christen Zachariassen. Se Habakken under Foss.
3. Live dpt. 14/3-1723 bg. 22/4-1723. ”Rasmus Qværnens datter Live 5 uger.”
4. Christen dpt. 11/2-1725 bg. 13/4-1726. ”Rasmus Qværnens Christen 1 aar 9 uger.”
Br. ca. 1718.

F.f. Rasmus Qværns søn Halvor: Jacob Rising, Isak Stægen, Jacob Falleje, Klocherens qde., Martha Qværn.
F.f. Rasmus qværns datter Anne: Jacob Fallejen, Jacob Rising, Rasmus Rising, Jan Jostens qde., Jacob Fallejens qde.
F.f. Rasmus Qværnens datter Live: Jacob og Rasmus Rising, Hellie Fos, Maren Foseje.
F.f. Rasmus Qværnens søn Christen: Erik Lucassøn, Jost Fos, Hellie Fos, Gabriel Fosses datter Karen.

Barne dåp i Gjerpen kirke den 25/3-1717  Uægte barn fra Gaasehøllen Maren.
Test: Gulbrand Gaasehøllen. Tobias Foseje. Kirsten fra Jønnval. Karen Otterholt.
Moder Kirsten Poulsdatter, udlagde barnefader Rasmus Halvorssøn fra Fos qværn.

20/11/1727     RASMUS HALVORSSEN MØLLER      Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 110a.
Foss           Skiftet ble holdt paa en plass v/Fos Qvernen paa Foss.        
                  Arvinger:
               Enka Sigri Christensdtr. og barna:
               1. Halvor Rasmussen, 8 aar.
               2. Anne Rasmusdtr.,   7  ”.
Brt: 75 - 0 - 16
Net:  5 - 0 -  2

Enka Siri Christensdatter ble g2g med Johan Lorentsen. Se nedenfor.

Hammersmed
Johan Lorentsen
fra Fossum dpt. 6/3-1707, s.a. hammersmed Lorents Jansen. Se Familie 13 - Fossum 1711.
g1g 4/9-1733 m. enke Siri Christensdatter f. ca. 1687 bg. 29/8-1761. ”Johan Lorentsens kone 74 aar.”
Forlover: "Tolf Tofte."
g2g 10/8-1762 m. Sidsel Pedersdatter. Ikke funnet gravlagt i Gj.
Br. ca. 1733.

Johan Lorentsen hadde ingen livsarvinger. I 1762 bodde Johan og hans andre kone Sidsel på
Mauråsen under Tufte.
Han er ikke funnet gravlagt verken i Gjerpen, Solum eller Skien.

Møller, leilending
Halvor Rasmussen
herfra dpt. 29/9-1718 bg. 29/9-1787. ”Halvor Rasmusen f. Foss ejet 69 aar.”, s.a. møller Rasmus Halvorsen.
g. 17/4-1742 m. Anne Johannesdatter fra Dyrkoll dpt. 18/6-1719 bg. 23/8-1783. ”Halvor Rasmusens kone fra Foss ejet 65 1/2 aar.”, d.a. Johannes Gundersen Dyrkoll.
1. Rasmus dpt. 29/7-1742. Død tidlig.
2. Christen dpt. 12/12-1745 bg. 30/3-1746. ”Halvor Rasmusens yngste drengebarn fra Fossqvernen, Christen, 16 uger.”
3. Johannes dpt. 30/4-1747 bg. 16/6-1748. ”Halvor Rasmusens s. Johannes 1 aar.”
4. Johannes Halvorsen dpt. 13/7-1749.
5. Hans Jacob Halvorsen dpt. 7/2-1751. Se Gabriels plass under Foss.
6. Rasmus Halvorsen dpt. 29/7-1753.
7. Engebret Halvorsen dpt. 2/7-1755. Se Familie 35 - Fossum 1801.
Br. 1732.

F.f. Halvor Fosqverns Rasmus: Johannes Møller, Ingebret Dyrcol, Søren Lorentssøn, Ingebret Dyrcols qde. - Birte Straale.
F.f. Halvor Møllers Christen: Jan Møller, Lucas Erikssøn, Berulf Christenssøn, Jan Lerces qde. Maria Hansdatter.
F.f. Halvor Rasmusens db. Johannes: Engebret Dyrchols kone, Maren Thorsdatter, Johan Lorentsen, Engebret Dyrcol, Berulf Christensen.
F.f. Halvor Rasmusens db. Johannes fra Foss Ejet: Engebret Dyrchols kone, Hans Aases kone, Johan Lorensen, Engebret Dyrchol, Isak Halvorsen.
F.f. Halvor Rasmusens db. Hans Jacob: Berulf Christensens kone, Elen Jansdtr., Jens Foss, Henning Jønneval, Berulf Christensen.
F.f. Halvor Rasmusens db. Rasmus: Berulf Christensens kone, Maren Engebretsdtr., Johan Lorentsen, Christen Zachariasen, Jens Stephensen.
F.f. Halvor Rasmusens db. Engebret fra Foss ejet: Christen Jønnevalds kone, Maren Engebretsdatter, Ole Christensen, Johan Lorentsen, Rasmus Engebretsen.

Møller, leilending
Harald Pedersen
fra N. Berberg dpt. 15/4-1731 bg. 27/3-1802. ”Harald Pederssøn u/Foss, henimod fulde 71 aar.”, s.a. lensmann Peder Christensen Berberg.
g1g 3/7-1755 m. Karen Olsdatter fra Nærum(3) dpt. 15/4-1731 bg. 23/10-1782. ”Haral Pedersens kone f. N. Foss 51 1/2 aar.”, d.a. Ole Isaksen Nærum.
g2g 31/1-1784 m. Margrethe Christophersdatter fra N. Venstøp(B) dpt. 15/7-1753 d. 17/4-1828, d.a. Christopher Rasmussen Venstøp.
1. Maren Haraldsdatter dpt. 11/2-1756 g1g m. Lars Gundersen Lie g2g m. Zacharias Gregoriusen. Se Lid(B). Se også Gravli(1).
2. Elen Maria dpt. 8/5-1757 bg. 8/8-1757. ”Haral Berrebergs d. Elen Maria 14 uger.”
3. Peder dpt. 15/5-1760 bg. 29/3-1761. ”Haral Gulsets s. Peder 3/4 aar.”
4. Peder Haraldsen dpt. 10/1-1762. Se Sem nedre.
5. Ole dpt. 1/6-1766 bg. 24/8-1766. ”Haral Sems s. Ole 10 uger.”
6. Magnhild Haraldsdatter dpt. 20/5-1771 g.m. Engebret Rasmussen Dyrkoll. Se Dyrkoll(1).
Br. ca. 1770.

F.f. Haral Berrebergs pb. Maren: Provstinde Monrad, Helene Hermansdtr., Jens, Simen og Wilhelm Schweder.
F.f. Haral Berrebergs pb. Elen Maria: Gunder Gulsets kone, Margrethe Aabye, Jacob Nærum, Teves Monsen, Christen Olsen.
F.f. Haral Gulsets db.
Peder: Kisten Aabye, Pernille Jansdtr., Gunder Gulset, Halvor Tofte, Christen Olsen.
F.f. Haral Limies db. Peder: Jacob Nærums kone, Marichen Olsdtr., Peder Tofte, Christen Nærum, Ole Buer.
F.f. Haral Sems db. Ole: Aslak Grinies kone, Karen Jansdtr., Jacob Nærum, Peder Meen, Ole Nærum.

F.f. Haral Pedersens pb. Magnil fra Foss Ejet: Christen Lunds kone, Anne Pedersdtr., Peder Meen, Haral Jansen, Ole Nærum.

Harald og Karen bodde et par år på Berberg, siden bodde de et par år på Gulset. De var en stund på
Limi før de kom til nedre Sem hvor de bodde i ca. 8 år.
I ca. 1770 kom de til Kverna under Foss, hvor de ble boende resten av livet.
Alle barna er fra første ekteskap.

Harald og Karen fikk dødfødte barn i 1758, 1763, 1765 og i 1767. Alle gutter.
De fikk også et dødfødt pikebarn i 1768. Et dødfødt barn igjen i 1770 og et
dødfødt guttebarn i 1774.

6/3/1783       KAREN OLSDATTER          Bamble Skifteprot. no. 10b, s. 480a.        
Qværna         Arvinger:                            

u/N.Foss       Enkem. Harald Pederssen og barna:
               1. Peder Haraldssen 21 år.
              
2. Maren Haraldsdtr. g.m. Zacharias Gregoriussen Lie.
              
3. Magnhild Haraldsdtr. 11 år.
               Formynder for datteren ble faren selv.
               Curator for sønnen ble farbror Christen Pederssen Limi.
Brt: 152 - 1 - 16.
Net:  78 - 2 - 12.

Enke Margrethe Christophersdatter ble g2g den 4/5-1803 med enkemannen Petter Gasmann, innerst på Foss.

Halvor Jacobsen, neste bruker av plassen, ble oppfostret her etter at han mistet sine foreldre tidlig.
Hans bror, Rasmus Jacobsen, kom til Jacob Gassmann på N. Foss.

Rasmus Jacobsen

Møller, husmann
Halvor Jacobsen
fra Gabriels plass under Foss dpt. 7/6-1789 d. 22/3-1848 u. Foss, s.a. Hans Jacob Halvorsen.
g. 15/10-1813 m. Inger Eriksdatter fra Falkum dpt. 12/8-1787, d.a. Erik Madsen. Se Familie 2 - Falkum 1825.
Forlovere: "Isak Jensen og Hans Eriksen."
1. Jacob f. 12/12-1813 d. 3/7-1815.
2. Karen Margrethe Halvorsdatter f. 7/4-1816.
3. Magrethe Halvorsdatter f. 10/3-1819.
4. Maren f. 6/1-1822 d. 23/9-1837 u. Foss.
5. Jacob Halvorsen f. 11/6-1825.
6. Inger Maria f. 30/11-1827 d. 19/4-1828.
7. Maria Halvorsdatter f. 28/8-1829.
Br. 1813.

F.f. Halvor Jacobsen og Inger Eriksdtr. Foss Eje's db. Jacob: Isak Jensen, Ole Otterholt, Rasmus Jacobsen, Berthe Arnesdtr., Mari Olsdtr.

Mølleren Daniel Olsen (24) bodde også her i 1835.

Møller, husmann
Hans Halvorsen
fra N. Jønnevald f. 9/4-1830 d. 3/10-1892, s.a. Halvor Rasmussen i Portnerboligen.
g. 24/5-1857 m. Gunhild Laurine Nilsdatter fra Åsen i Eidanger f. ca. 1831 d. 26/3-1907 på Foss, d.a. Nils Larsen Aasen.
1. Maren Gurine Hansdatter f. 1/8-1858 g.m. baker Jacob Pedersen Oterholt. Se Heimholt under Foss.
2. Halvor Hansen f. 5/12-1860.
3. Nils Hansen f. 6/10-1863.
4. Anne Laurine Hansdatter f. 24/9-1866.
5. Edvard Hansen f. 14/4-1868.
6. Anne Kirstine f. 22/8-1874 d. 9/3-1877.
Br. i 1858.

Gunhild Laurine var i tjeneste på Venstøp før hun giftet seg. Hans Foss, som han ble kalt, bodde senere
på Holmbakken u. Foss. Hans og Gunhild Laurine var oppført under Fossum ved FT 1891.
Han døde plutselig i Jønnevald-skogen i oktober 1892, mens han gikk med en vedbør på ryggen. Hans
yrkestittel var da ”fossarbeider”.

(C) Gard Strøm.