ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.



Oppdatert 15.04.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Trollsåsen
Gammelt løpenr. 466. Tidligere husmannsplass under S. Grini.

Landskyld i 1775: ½ hud (6 skind).

Landskyld 1801 (Trollsås og Marker): 7 41/110 skind + 3 skind.

Fra Norges matrikkel 1889: 139/4.

Alle husmannsplassene under S. Grini, som lå langs den nåværende Høgliveien, ble i 1819 samlet under en ny gård, kalt ”Grini-Parcellerne”.
Fra Norges matrikkel 1889 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 139. Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under
Grini, hvor de fra gammelt av hørte til.

Christopher Trolsaas f. ca. 1662 bg. i Skien krk. 24/3-1742, 80 år gml.

Arbeider, husmann
Ole Trolsaas
dpt. ca. 1699 bg. 13/1-1764. ”Ole Trolsaas 65 aar.”
g. NN dpt. ca. 1702 bg. 27/1-1765. ”Ole Trolsaases enke 63 aar.”
1. Helvig Olsdatter dpt. 17/3-1737.
2. Anne Olsdatter dpt. 19/12-1745.
3. Peder Olsen?
Br. i 1737, 1764. Enka til 1765.

F.f. Ole Trolaas Helvig: Per Steensaas, Joh. Sneltved, Tor Roligheds qde., Ingeborg Gulsæt.
F.f. Ole Trolsaases Anne: Aslak Grinj, Per Grinj, Erik Torssøns qde., Inger Grinj.

Vielse i Sauherad 21/3-1776:
Peder Olsøn Trolsaas af Gjerpen Sogn og Pigen Sigri Alfsd. Landsverch.

Arbeider, husmann
Rollef Thorsen
trolig fra Siljan f. ca. 1700 bg. 21/1-1759. ”Rollef Trolsaas 59 aar.”
g. i Gjerpen 6/10-1740 m. Anne Pedersdatter fra Mustvedt(1) dpt. 14/4-1721 i Seljord bg. 18/11-1775. ”Jens Højmyrs enke 59 ½ aar.”,
d.a. Peder Jensen.
Forlovere: "
Zacharias og Per Berg."
1. Jens dpt. 17/6-1742. Død som liten.
2. Jens Rollefsen dpt. 26/7-1744 bg. 11/8-1771. ”Jens Rollefsen f. Højmyr 26 aar.”
3. Kirsti Rollefsdatter dpt. 26/3-1747 i Siljan g.m. Halvor Saamundsen. Se Lysa under Sem.
4. Thor Rollefsen dpt. 26/12-1749.
5. Marthe Rollefsdatter dpt. 17/12-1752 g.m. enkemann Jon Jonsen Løberg. Se N. Løberg(A).
6. Peder Rollefsen 21/9-1755.
Br. 1750.

F.f. Rolf Sneltveds Jens: Per Berg, Zach. Sørbø, Svend Perssøn, Christopher (Rasmussen) Venstøbs qde. Marte Andersdatter.
F.f.
Rolf Sneltveds Jens: Per Sneltved, Christopher Venstøb, Abraham Torssøn, Rasmus Torssøns qde. Anne Hansdatter.
F.f.
Rollef Thorsens db. Thor: Jørgen Klevens kone,
Ingebor Michelsdtr., Zacharias Muustvet, Peder Sørensen.
F.f. Rollef Trolsaases pb. Marthe: Gregorii Lunds kone, Berthe Asbiønsdtr., Zacharias Muustvet, Einer Kauserøe, Hans Mathisen.
F.f. Rollef Trolaases db. Peder: Nils Bergs kone, Guri Andersdtr., Zacharias Muustvet, Nils Berg, Søren Jørgensen.

Før de giftet seg bodde Anne Pedersdatter på Kjær. Hun var trolig i tjeneste der.
Anne Pedersdatter er av Skanke-ætta fra Seljord. Det er dermed også alle hennes barn.

13/9/1764      ROLLEF THORSSEN TROLLSAAS        Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 449b.
Trollsåsen     Arvinger:                             
u/S.Grini      Enka Anne Pedersdatter og barna:
               1. Jens Rollefssen  20 år. Formynder Jens Tudahl.
               2. Thor Rollefssen  14 "    ----"---- -"-  --"--
               3. Peder Rollefssen 10 "   ----"---- Aslak Grini.
               4. Kirsti Rollefsdtr. ...        ----"---- Jens Tudahl.
               5. Marthe Rollefsdtr. ...   ----"---- Aslak Grini.
Brt: 19 - 1 - 16
Net:  4 - 1 - 16

Enka Anne Pedersdatter ble g2g med enkemann Jens Nilsen. Se Høymyr.

26/8/1771      JENS ROLVSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 42a.
Mustvedt       Arvinger:                            
               Hans mor Anne Pedersdatter g.m. Jens Høymyr.
               Hans søsken:
               1. Thor Rolvssen  24 år.
               2. Peder Rolvssen 16 ”
               3. Kirsti Rolvsdtr. g.m. Halvor Høgeli.
               4. Marthe Rolvsdtr. 19 år. Form.: Stefaren Jens Høymyr.
Brt: 8 - 0 - 0
Net: 5 - 1 - 8

Arbeider, husmann
Nils Hansen
f. ca. 1730, s.a. Hans NN og Gunlaug Svendsdatter.
g. 26/10-1765 m. Maren Rasmusdatter trolig fra Tinn dpt. ca. 1736, d.a. Rasmus NN.
1. Anne Nilsdatter dpt. 8/5-1766 g.m. Jon Alfsen. Se Løvås under Rising.

F.f. Nils Trolaases pb. Anne: Jon Pedersens kone, Christ: Zidsel Hansdatter, Sven Røsager, Peder Henrichsen.

Nils Hansen og Maren Rasmusdatter ble ikke trolovet i Gjerpen kirke.

Nils Hansens bror var Søren Hansen. Se Røsaker(1).

Enka Maren Rasmusdatter ble g2g 1/3-1768 m. Halvor Haraldsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann

Halvor Haraldsen
f. ca. 1738 bg. 30/3-1800. ”Halvor Haraldssøn Troldsaas u/S. Grinie 62 aar.”
g. 1/3-1768 m. enke Maren Rasmusdatter
trolig fra Tinn f. ca. 1736 d. 23/5-1818 på Trollsåsen. "Enke efter afgangne Halvor Haraldsen, 82 aar gml.", d.a. Rasmus NN.
1. Ole Halvorsen dpt. 17/7-1768. Se nedenfor.
2. Kirsten Halvorsdatter dpt. 29/10-1769 g.m. Johannes Jensen Huken. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 4 - Kleiva 1801.
3. Nils dpt. 20/5-1771 bg. 15/9-1771. ”Halvor Trolsaases s. Nils 16 uger.”
4. Ingeborg dpt. 19/7-1772 bg. 22/10-1772. ”Halvor Trolsaasens d. Ingebor 13 uger.”
5. Torborg (tvilling) dpt. 11/12-1774 bg. 14/4-1776. ”Halvor Trolsaases dtr. Torbor 1 ¼ aar.”
6. Ingeborg Halvorsdatter (tvilling) dpt. 11/12-1774 bg. 15/7-1801, ”pigen Ingebor Halvorsdtr. Troldsaas 26 7/12 aar.”
7. Johanne Halvorsdatter dpt. 22/9-1776 g.m. Halvor Olsen Riis. Se Riis(8).
8. Nils Halvorsen dpt. 18/4-1779. Se nedenfor.
9. Marthe Halvorsdatter dpt. 9/12-1781 g.m. Jon Nilsen Riis. Se Riis(9).
Br. 1768.

F.f. Halvor Haralsens db. Ole fra Grinie Ejet: Jens Høimyrs kone, Gunnil Ebbesdtr., Isak Højelie, Peder Henrichsen, Jest Halvorsen.
F.f. Halvor Trolsaases pb. Kisten: Anders Olsens kone, Saamund Høyelies kone, Sven Røsager, Giert Høielie, Halvor Saamundsen.

F.f. Halvor Trolsaases db. Nils: Giert Høyelies kone, Saamund Høyelies kone, Jens Højmyr, Giert Høyelie.
F.f. Halvor Trolsaases pb. Ingebor: Tormoe Jonsens kone, Karen Nilsdatter, Halvor Sucha, Erland Erichsen
F.f. Halvor Trolsaases tvillingdøtter Torbor og Ingebor: Jens Høymyrs enke, Ingebor Giertsdtr., Knud Kausenrøes kone, Anne Friderichsdtr., Sven Røsager, Søren Hansen, Anders Lorentsen.
F.f. Halvor Trolaases pb. Johanne under Grinie: Jørgen Grinies enke, Anne Erichsdatter, Jacob Kleven, Halvor Jonsen.
F.f. Halvor Trolsaases db. Nils: Knud Kausenrøes kone, Helvig Pedersdatter, Anders Højmyr, Søren Røsager.
F.f. Halvor Trolsaases pb. Marthe: Aslov Jørgensdtr., Torbor Giertsdtr., Sigur Aamoth, Ole Olsen.

Maren Rasmusdatter var enke etter Nils Hansen. Se ovenfor.

Halvor Haraldsen med familie bodde her i 1782 i følge manntallet dette året. Enka og 3 av barna bodde her i 1801.

Nils Tovsen fra Sverige under Mo var i tjeneste her under konfirmasjonstiden i 1782.
Han var født i Tinn og det er nærliggende å tro at de kan være slektninger.
Knud Kausanrød som stadig er fadder her er også fra Tinn.

I Tinn kirkebok er det dessverre en stor lakune fra 1734-1757.

7/5-1803       HALVOR HARALDSSEN     Bamble Skifteprotokoll nr. 14, side 25a.
Traalsaasen    Arvinger:                            
under S.Grini      Enka Marie Rasmusdatter og barna:
               1. Ole Halvorssen  32 år.
               2. Nils Halvorssen 26 "
               3. Kirsti Halvorsdtr. g.m. Johannes Jenssen under Løberg (under Bratsberg! G.S.).
               4. Johanne Halvorsdtr. 26 år, tjener hos Ole Riis.
               5. Marthe Halvorsdtr.  22 " , heime.
               Formynder for døtrene ble Nils Olssen Haugerød.
               Enka fikk til laugverge Peder Haraldssen Sem.
Brt: 40 - 2 - 16
Net: 35 - 1 -  2.

Arbeider, husmann
Ole Halvorsen Trolsaasen
herfra dpt. 17/7-1768 bg. 14/8-1806. ”Ole Halvorssøn Troldsaas 38 aar.”
g. 23/2-1797 m. Inger Pedersdatter fra Listul i Luksefjell dpt. 8/6-1778 d. 22/11-1836 på Langeland under Bratsberg, d.a. Peder Eriksen Liestuel.
1. Harald dpt. 23/7-1797 bg. 8/2-1809 ”afdøde Ole Halvorssøns db. Harald f. Troldsaas und. S.Grinie 12 aar.”
2. Karen dpt. 30/6-1799 bg. 11/8-1799 ”Ole Halvorssøns pb. Karen f. Troldsaas u/S.Grinie 6 uger.”
3. Peder dpt. 14/5-1801 bg. 14/2-1802. ”Ole Halvorssøns db. Peder f. Troldsaas 5/6 aar.”
4. Elisabeth Olsdatter dpt. 19/6-1803 g.m. Sigurd Halvorsen fra Godal. Se Bratsberg(63) "Langeland".
5. Maren dpt. 13/10-1805 bg. 24/5-1807 i Ø. Porsgrunn. "
Ole Halvorsens barn Maren fra pladsen Traalsaasen i Gierpen død paa Sygehuset 1½ aar."

F.f. Ole Halvorssøn fra Troldsaasen u/ S.Grinies Harald: Kirsten Halvorsdtr., Ingebor Halvorsdtr., Halvor Troldsaas, Peder Gunderssøn, Samuel Evenssøn.
F.f. Ole Halvorssøn fra Troldsaasen u/S.Grinies Karen: Helge Erichssøns k., Karen Pedersdtr., Jørgen Torstenssøn, Nils Halvorssøn, Helje Erichssøn.
F.f. Ole Halvorssøn fra Troldsaasen u/S.Grinies Peder: Torbjørn Nilsens k. Anne Sigursdtr. Torbjørn Nilssøn, Helje Erichssøn, Jens Olessøn.
F.f. Ole Halvorssøn fra Troldsaases Elisabeth: Jørgen Torstenssøns k., Marthe Halvorsdtr., Nils Knudssøn, Torbjørn Nilssøn, Nils Halvorssøn.
F.f. Ole Halvorssøn fra Troldsaases Maren: Jon Alfssøns k., Inger Jensdtr., Anund Høgelie, Johannes og Zacharias Jenssøn.

Inger Pedersdatter ble ved dåpen kalt Inger Margrethe, men var alltid senere kun skrevet for Inger Pedersdatter.

9/8-1809         OLE HALVORSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 266a.
Traalsaasen    Arvinger:                             
u/S.Grini         Enka Inger Pedersdatter
                    og dattera Elisabeth Olsdtr. 6 år.
               Formynder: Farbroren Nils Halvorssen.
               Enkas laugverge: Peder Haraldssen.
Brt: 311 - 3 - 6
Net:  76 - 0 - 6
Jordegods: Gd.parten Traalsaasen, 3 249/275 skind av skyld under g.nr. 54, S. Grini.
Solgt ved 3. gangs auksjon 29.8.1809 for 290 rdl.

Arbeider, husmann
Nils Halvorsen Trolsaas
herfra dpt. 18/4-1779 d. 15/10-1841 i Trollsåsen.
g. 6/11-1806 m. Sarka Cathrine Clausdatter f. ca. 1776 d. 28/3-1850 i Trollsåsen.

Forlovere: "Peder Nirisen og Peder Gundersen".
1. Halvor Nilsen dpt. 25/1-1807.
2. Claus Nilsen Troldsaas dpt. 5/3-1809. Se Sørbø(7) "N. Stensåsen".
3. Ole Nilsen f. 4/11-1811. Se nedenfor.
4. Maren Nilsdatter f. 24/8-1814 g.m. Hans Pedersen fra Skien. Se Familie 10 - Kleiva 1845.
Br. 1809.

F.f. Nils Halvorssøn Troldsaasen u/S.Grinies Halvor: Karen Pedersdtr, Marthe Halvorsdtr., Jørgen og Torbjørn Marker, Nils Knudssøn.
F.f. Nils Halvorssøn Troldsaasen u/S.Grinies Claus: Jørgen Markers k., Marthe Halvorsdatter, Johannes og Zacharias Jenssøn, Jørgen Torbjørnssøn.
F.f. Nils Halvorssøn Troldsaasen u/S.Grinies Ole: Johannes Jenssøns k., Marthe Halvorsdtr., Johannes Jenssøn, Torbjørn Nilssøn, Jon Torstenssøn.
F.f. Nils Halvorsen Trolsaass og ”Sarine” Cathrine Clausdtr.:Maren: Karen Pedersdtr., Marte Halvorsdtr., Jørgen Torstensen, Jørgen Torbjørnsen, Nils Torbjørnsen.


Sarka Cathrine Clausdatter (24) var i tjeneste hos gjestgiver og styrmann
Jens Severin Dahl i Langesund, under folketellingen 1801.

Småbruker, selveier

Ole Nilsen Trolsaas
herfra f. 4/11-1811.
g.
28/6-1831 m. Margrethe Isaksdatter fra Gabriels plass under Foss dpt. 26/10-1809, d.a. husmann Isak Jensen.
Forlovere: "Jacob Larsen Grinie og Niels Thorsen Grinie".
1. Sara Pernille Olsdatter f. 17/6-1831.
2. Maren Olsdatter f. 3/12-1833.
3. Nicoline Olsdatter f. 20/5-1837.
4. Carine f. 8/10-1839 d. 10/6-1840 på Trollsås.
5. Isak Olsen f. 1/6-1841.
6. Catharine Olsdatter f. 1/2-1844 g. i Larvik m. Andreas NN (d. mellom 1863 og 1865).
  
Barn 1. Alvilde Andreassen f. 1860 i Larvik.
    Barn 2. Oskar Andreassen f. 1864 i Larvik.
7. Marthe Olsdatter f. 5/10-1847.
8.
Christian Olsen f. 2/5-1850.
Eier 1838.

Alle barna er født i Trollsåsen. I 1845 bodde Ole Nilsens mor Sarka her med føderåd og
hans bror Halvor Nilsen, 38 år. Familien solgte plassen i 1853 og flyttet til Langestrand
ved Larvik. Ole arbeidet siden der som vognmann.

Utflyttet fra Gjerpen 3/4-1854.
Ole Nielsen Troldsaas, 43.

Magrethe Isaksd., 45.
Nicoline Olsd., 17.
Isak Olsen, 13 – f. 1/6-1841.
Cathrine Olsd., 10.
Marthe Olsd., 6 ½.
Christian Olsen, 4 – f. 21/5-1850.

Til Laurvig. Att. 3/4-1854.

Småbruker, leilending
John Aslaksen Høgli
fra Høgli nedre f. 16/11-1827 d. 27/6-1911 på Kjær, s.a. Aslak Svendsen Høgli.
g. 28/4-1858 m. Margrethe Larsdatter ”Greta” fra Høymyr f. 3/11-1833 d. 22/3-1893 på Kjær, d.a. Lars Ellingsen Høymyr.
Bruker 1853.

Etter å ha bodd her i ca. 15 år, kjøpte John Aslaksen gården Kjær(9) og flyttet dit.
Han skrev seg deretter for John Aslaksen Høgli Kjær.

Selveier
Steinar Johnsen
fra Marker(C) f. 1852
Bodde her i 1885,1887. Se Marker(B).

Fra Norges matrikkel 1889: 139/4 Trollsaasen. Landskyld: 0 daler, 3 ort, 23 skilling, Revidert til 1 mark, 56 øre. Eier: Stener Jonsen.

Drevet sammen med Marker(B) fra 1896.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no