| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.04.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gåshølen
Husmannsplass(er) under nordre Foss.

Gammelt
løpenr. 136d og 136e.

Plassen kan gjennom tiden ha endret navn.

Det var flere Gåshølen-plasser i det samme området.
2 under Ås, 2 under Tufte og 2 under Foss.
Beboere på begge plassene er tatt med her.

Svend Torvildsen fra Nes i Seljord f. 27/12-1697 bg. 13/10-1737. ”Svend Fos, 50 aar.”, s.a. Torvild Halvorsen Sande (i Seljord) fra Lunde i Telemark og Ragnhild Svendsdatter fra Loftsgården i Seljord.
g.m. Jøran Svennungsdatter f. ca. 1681(!) bg. 3/9-1769 i Solum. ”død hos hendis Søn Torvild ved Graaten, 88 aar.”
1. Ragnhild Svendsdatter f. 1722 g.m. Engel Larsen. Se S. Jønnevald.
2. Torvild Svendsen f. ca. 1727 bg. i Solum 20/4-1790. ”Turvild Svensen, 63 aar.” g. i Gj. 17/6-1755 m. Martha Vetlesdatter fra nedre Sem/Ballestad. Bodde først i Gråten, siden på Grimholt i Solum.
3. Tolf f. ca. 1729 bg. 30/3-1740. ”Svend Fosses Tolf, 11 aar. Børnekopper.”
4. Halvor Svendsen dpt. 14/9-1732. Bodde under Søli.
5. Marta dpt. 31/7-1735 bg. 24/4-1740. ”Svend Fosses Marta, 6 aar. Barnek.”

F.f. Svend Graflis himdøbte Halvor: Gunne Røsager, Lars Rising, Knud Baaserø, Matis Graflis qde. Aslak Mustved.
F.f. Svend Fosses Marta: Ole Nøglegaard, Christian Holm, Ole Fosses qde., Dorte Berreberg.

Denne familien kom fra Seljord hovedsogn. De har flyttet derfra like etter 1721. Hvor de var i mellomtiden er ikke
kjent (ikke Solum), men de er første gang nevnt på Gravli i Gjerpen 1732. Siden bodde de en tid på Foss, hvor
Svend døde i 1737. Jøran døde på Gråten hjemme hos sin sønn Torvild.
Jøran Svennungsdatter har nok, som vanlig med gamle mennesker, av presten blitt en del eldre enn hun virkelig
var, da hun døde. Hun var nok mer på alder med sin mann, vil jeg tro (G.S.).

Svends foreldre i Seljord.
Torvild Halvorsen Sande f. ca. 1650 i Lunde
g1g i Seljord 25/10-1682 m. Gunhild Tollefsdatter fra Vefald i Seljord.
g2g i Seljord 1695 m. Ragnild Svendsdatter (1661 - 1732)

En dåp i Seljord: Født natten til 3. dag juul 1697 (27/12-1697): Svend. Torevild Halvorsen Næsis og Ragnild Svendsdatters barn.

1730 i Seljord: ”Een Rødnings plas under nørdre Grave uden skyld, Torvild, fød paa Lunde Sogen, tient Soldat, alder 80 aar, Hustrue Gunild, fød i Sonbøgd, alder 76 aaar, Tollef, alder 44 aar, tient Soldat, Hustru Torbiør, alder 60 aar, stor fæ 2 støcher, smaa Creatur 3 støcher.”

Soldat
Kolbjørn Olsen
trolig fra Engelstad i Siljan f. ca. 1687 bg. 2/2-1719. ”Soldat Colbiøn Olssøn 32 aar.”, s.a. Ole Halvorsen Engelstad?
g. 17/2-1717 m. Else Jensdatter
Forlovere: "Per Bø og Per Møller."
1. Ole dpt. 14/11-1717 bg. 12/12-1717. ”Colbiør Olssøns søn Ole 1 maaned.”

F.f. Colbiørn Fosejes søn Ole: Gulbrand Gaasehøllen.
Jacob Falceje. Daniel Bøes qde. Gabriel Fosses datter Maren.

Enka Else Jensdatter ble g2g den 22/9-1720 m. Stephen Ellefsen.

Arbeider, husmann
Thor Olsen Gaasehølen
fra Engelstad i Siljan f. ca. 1691 bg. 11/6-1741. ”Tor Foseje, 50 aar.”, s.a. Ole Halvorsen og Maren Christensdatter.
g. i Siljan 16/2-1716 m. Anne Gabrielsdatter fra Gabriels plass under Foss dpt. 29/9-1693, d.a. Gabriel Foss.
1. Maria Thorsdatter f. ca. 1717 g.m. Jacob Arnesen.
Se N. Gåsehølen under Ås.
2. Helvig Thorsdatter f. ca. 1718. Konfirmert i Gjerpen i 1736, 18 år gml.
3. Ole Thorsen dpt. 10/4-1721. Se Familie 24 - Fossum 1762.
4. Dorthe Thorsdatter dpt. 2/7-1724.
5. Inger Thorsdatter dpt. 12/10-1727 g.m. Mons Henriksen. Se Kjøyta under Grini.
6. Karen Thorsdatter dpt. 3/9-1730 g.m. Jacob Jansen. Se Haugen(B) under Berberg.
7. Marthe Thorsdatter dpt. 20/9-1733 g1g. m. Christen Halvorsen. Se Furuvald(2).

F.f. Tor Fosejes søn Ole: Gulbrand Gaaseh: Halvor Stranden, Kirsten Poulsdatter. Maren Gabrielsdatter.
F.f. Tor Fosses datter Dorte: Claus Follestad, Zacharias Fos, Per Eresrøs qde. Karen Gabrielsdatter.
F.f. Tor Fosejes Inger: Erik Otterholt, Zacharias Møller, Tron Møllers qde., Maren Gabrielsdatter.
F.f. Tor Fosejes Karen: Claus Follestad, Zacharias Møller, Lars Jønnevals qde, Johanne Larsdatter.
F.f. Tor Fosejes Marta: Claus Follestad og søn, Zacharias Møller, Hans Eresrøds qde. Karen Foseje.

Denne familien kom fra Søntvedt i Siljan til Gjerpen i ca. 1720.

Arbeider, husmann
Johannes Nilsen
fra plass u. S. Bø? f. ca. 1687 bg. 25/9-1768. ” Johannes Nilsen f. Foss ejet 81 aar.”
g. 10/6-1726 m. enke Hellie Andersdatter fra Roligheten under Sneltvedt dpt. 30/7-1682 bg. 13/5-1773. ”Johannes Nilsens enke f. Bouerød 79 aar.”, d.a. Anders Muremester.
Forlovere: "
Nils Siverssøn og Jørgen Olssøn."
1. Sissel Johannesdatter dpt. 15/12-1726.

F.f. Johannes Nilssøns Sitsel fra Bøeje: Jørgen Olssøn. Knud Ericssøn, Mads Torgerssøns qde., Helvig Jørgensdatter.

Dette ekteparet bodde først noen år på en av plassene under S. Bø. Det er usikkert når de kom til "Fosseiet". De var nevnt
som fadder på ”Bøeje” senest i oktober 1738. Hellie var enke etter Hieronimus Mathisen på Fossum Jernverk.
Det ble skiftet etter Hieronimus på søndre Bø den 9/4-1727. Da hadde allerede Hellie giftet seg på nytt med Johannes.
Dette paret fikk av naturlige årsaker ingen barn, men Hellie hadde flere barn med sin første mann. Se Familie 16 - Venstøp 1711.

Skogsarbeider, husmann
Ole Torbjørnsen
f. ca. 1741 bg. 7/5-1809. ”Ole Torbjørnssøn f. Gaashølen, sagt at være ved 68 aar.”
g. 28/10-1775 m. Aslaug Jonsdatter f. ca. 1730 bg. 3/4-1801. ”Ole Torbjørnssøns kone, Asloug Jonsdtr. u/N. Foss 70 aar.”
1. Ole Olsen dpt. 3/12-1775. Se Brånan under Eriksrød.
Br. i 1782.

F.f. Ole Torbiønsens db. Ole fra Foss Ejet: Anne Nilsdtr, Karen Jensdtr, Peder Hansen, Jacob Halvorsen.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 6/10-1776: (Kirsten Olsdatter)
”Maren Larsdtrs uægte pb. Kisten fra Foss Ejet. Til barnefader udlagt Ole Torbiønsen.
Test: Randi Larsdtr., Karen Larsdtr., Thor Halvorsen, Elias Berulfsen.”

Skogsarbeider, husmann med jord
Reier Andersen
fra Åsen under Tufte dpt. 10/10-1762 bg. 25/3-1810. ”Rejer Anderssøn und. Ersrøe 47 1/2 aar.", s.a. Anders Reiersen.
g. 28/10-1786 m. Anne Olsdatter fra Skreva under Foss f. ca. 1768 d. 21/10-1838 i Gåshølen, d.a. Ole Halvorsen.
1. Ingeborg bg. 15/7-1787. ”Rejer Andersens hj.db. dtr. Ingebor 6 dage.”
2. Jon dpt. 8/6-1788 bg. 8/5-1797. ”Rejer Anderssøns db. Jon und. N. Foss 8 11/12 aar.”
3. Halvor dpt. 23/1-1791 bg. 19/2-1791. ”Rejer Anderssøns db. Halvor u/Nordre Foss 1 mnd.”
4. Halvor Reiersen dpt. 22/1-1792. Se nedenfor.
5. Ingeborg dpt. 1/6-1794 bg. 30/11-1794. ”Rejer Anderssøns pb. Ingebor u/N. Foss 1/2 aar.”
6. Ole dpt. 10/4-1796 bg. 29/1-1797. ”Rejer Anderssøns db. Ole u/N. Foss. 10 mnd.”
7. Anders Reiersen dpt. 11/2-1798. Se nedenfor.
8. Ingeborg Reiersdatter dpt. 29/3-1801.
9. Karen Reiersdatter dpt. 6/5-1804. Var i tjeneste på Tufte i 1837.
Br. ca. 1788.

F.f. Rejer Andersens db. Jon fra N. Foss Ejet: Peder Hansens kone, Anne Andersdatter, Jacob Hansen, Ole Pedersen, Peder Nirisen.
F.f. Rejer Anderssøns db. Halvor u/Foss: Peder Hanssøns k., Anne Andersdtr., Peder Hanssøn, Anders og Østen Tovssøn.
F.f. Rejer Anderssøns db. Halvor u/Nordre Foss: Peder Hanssøns k., Ingebor Olesdtr., Anders Nirissøn, Anders Tovssøn, Ole Pederssøn.
F.f. Rejer Anderssøns pb. Ingebor u/N.Foss: Jacob Hanssøns k., Anne Anderstr., Jacob Hanssøn, Anders Tovssøn, Samuel Evenssøn.
F.f. Rejer Anderssøns db. Ole u/N.Foss: Ingebor Olesdtr., Zarche Olesdtr., Anders Tovssøn, Anders og Peder Nirissøn.
F.f. Rejer Anderssøns db. Anders u/N.Foss: Jacob Hanssøns k., Zarche Olesdtr., Jacob Hanssøn, Lars Christenssøn, Anders Rejerssøn.
F.f. Rejer Anderssøns pb. Ingebor u/N.Foss: Gunnil Sørensdtr., Dorthe Ovesdtr., Even Olessøn, Nils Larssøn, Nils Anderssøn.
F.f. Rejer Anderssøns pb. Karen u/N.Foss: Zarche Olesdtr., Ellen Jonsdtr., Anders Tovssøn, Thor Halvorssøn, Lars Christenssøn.

Familien Ole Olsen og Ingeborg Arntsdatter bodde hos Reier Andersen i 1796-1801.
De kjøpte siden et hus på Brånan u. Eriksrød og flyttet dit.

Arbeider, innerst
Hans Halvorsen
f. ca. 1778 bg. 3/1-1813. ”Hans Halvorsen under Foss 34 1/2 aar.”
g. 24/4-1801 m. Gunhild Nilsdatter fra Haukeroa under Bø i Luksefjell dpt. 4/2-1776 d. 20/11-1838 i Gåshølen, d.a. Nils Gundersen.
1. Anne Maria Hansdatter dpt. 24/4-1801 g.m. Anders Reiersen. Se nedenfor.

Denne familien bodde tidligere på Haukeroa under Bø i Luksefjell. Se resten av barna der.

Arbeider, husmann
Anders Reiersen
herfra dpt. 11/2-1798 d. 15/8-1875 i Gåshølen.
g. 10/4-1822 m. Anne Maria Hansdatter fra Haukeroa under Bø i Luksefjell dpt. 24/4-1801 d. 14/8-1889 i Gåshølen, d.a. Hans Halvorsen (nedenfor).
Forlovere: "Anders Torsen, Ole Halvorsen."
1. Realf  (skal nok være Reier) f. 29/6-1822 d. 29/6-1822, 1 time gammel.
2. Reier Andersen f. 2/12-1823. Se Tufte(4) "Hjelsmyr".
3. Hans f. 24/4-1826 d. 13/5-1828 i Gåshølen.
4. Anne Gurine Andersdatter f. 12/7-1830 g.m. Aslak Torjersen. Se Gåsehølen(1).
5. Ingeborg Maria Andersdatter f. 3/11-1832.
6. Hans f. 24/6-1837 d. 26/10-1837 i Gåshølen.
Br. ca. 1822.

F.f. Anders Reiersen, Maria Hansd. u. Foss, Realf (skal nok være Reier. G.S.): "Barnet var Hiemmedøbt og levede kund 1 time".
F.f. Anders Reiersen, Maria Hansd. und. N. Foss, Reier: Halvor Reiersens kone, Foss, pige Kari Reiersd. ibid., Halvor Reiersen ibid., Thore Sandbakken, Hans Jacobsen Berreberg.
F.f. Anders Reiersen, Maria Hansd. under Foss N., Hans: John Andersens kone, Tufte, pige Kari Andersdatter, ibid., Thore Halvorsen, ibid., Anders Tovsen, ibid., Halvor Reiersen, Foss.
F.f. Anders Reiersen, Maria Hansd. under Foss N., Anne Gurine: Halvor Reiersens kone, Aas, pige Kari Reiersd., Tufte, Halvor Reiersen, Aas, Halvor Olsen, Aas, Jens Olsen Aas.
F.f. Anders Reiersen, Maria Hansd. under Foss, Ingeborg Maria: Halvor Reiersen, Foss, pige Kari Hansd., Foss, Halvor Olsen Erse (Eriksrød), Amund Hansen, Mæla, Halvor Reiersen, Foss.
F.f. Anders Reiersen, Maria Hansd. under Foss N., Hans: Halvor Reiersen og kone, Kari Olsd. u. Foss, pige Kari Reiersd. Tufte, Amund Jansen, Mæla, Ole Olsen u. Tufte. 

”Svigermoderen”, enka Gunhild Nilsdatter (61), bodde her i 1835.

Arbeider, husmann
Halvor Reiersen Foss
herfra dpt. 22/1-1792 d. 15/7-1869 i Gåshølen, s.a. Reier Andersen.
g. 4/9-1821 m. Karen Olsdatter fra ”Tufte-eie” f. ca. 1799 d. 14/10-1866 i Gåshølen.
Forlovere: Peder Nirisen, Isak Jensen Foss-eje.
1. Realf Halvorsen (skal nok være Reier) f. 12/10-1821 d. 6/6-1825 i Gåshølen.

I 1835 bodde enka Anne Olsdatter her, 76 år g. (hans mor) og deres pleiebarn Inger Karine Johnsdatter (7).
Pleiebarn (fattiglem) i familien i 1845: Berhard Olsen (5).

Tjenestepike i 1865: Ugifte Maren Halvorsdatter (45) fra Gjerpen.

Brødrene Halvor og Anders Reiersen hadde hver sin Gåshølen-plass siden ca. 1822.

(C) Gard Strøm.