| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hauen
Gård nr. 68 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gundersrød
Husmannsplass under Hauen. Aldri skyldsatt.

Trolig ryddet eller gjenryddet av Gunder Nirisen i ca. 1741.

Beliggende i Ryggen-området.

Arbeider, husmann
Gunder Nirisen
fra Haukeråsen under Meen dpt. 19/1-1716 bg. 27/2-1785. ”Gunder Nirisen 69 aar.”, trolig s.a. Karen Gundersdatter Haukeraas og Niri Dyresen Fløtterød.
g. 5/2-1745 m. Karen Svendsdatter (født i Holla?) f. ca. 1721 bg. 10/8-1788. ”Gunder Nirisens enke 67 aar.”
1. Ole dpt. 21/3-1745.
2. Ole dpt. 10/11-1748 bg. 17/8-1761. ”Gunder Nerisens s. Ole 12 aar.”
3. Anders Gundersen dpt. 14/3-1751. Se gamle
Nygård.
4. Svend Gundersen dpt. 13/4-1755.
5. Christen Gundersen dpt. 15/5-1757. Se nedenfor
.
6. Berthe Gundersdatter dpt. 2/2-1760 g.m. Lars Nilsen Skifjeld. Se Skifjell lille.
Br. ca. 1741.


F.f. Gunder Nirissøns Ole: Anders Danielssøn, Ole Olssøn, Ole Johannessøns qde. Kirsten Pedersdatter.
F.f. Gunder Nirisens db. Ole: Ole Johannesens kone, Sara Larsdatter, Jacob Nirisen, Christopher Rollefsen.
F.f.
Gunder Nirisens db. Anders: Halvor Houens kone, Karen Pedersdtr., Lars Houen, Jon Hansen.
F.f. Gunder Nirisens db. Sven: Anna Jacobsdtr., Ragnil Nilsdtr., Jacob Nirisen, Nils Schyer, Isak Johannisen.
F.f.
Gunder Nirisens db. Christen: Jacob Sivertsens kone, Ragnil Nilsdatter, Even Larsen, Tormoe Nilsen.
F.f.
Gunder Nirisens pb. Berthe: Isak Johannisens kone, Anne Halvorsdtr, Jacob Nirisen, Daniel Jensen.

Sladder?
Jeg har sterk misstanke til at denne Gunder Nirisen, døpt i januar 1716, er et ”uekte barn” av Niri Dyresen Fløtterød, selv om moren (Karen Gundersdatter fra Haukeråsen) ikke ville oppgi farens navn til presten. Hans bror Jacob Nirisen var fadder for Gunder Nirisens barn og omvendt.

Dåp i Gjerpen kirke 19/1-1716. Uægte barn Gunder fra Skyer.
Faddere: Peder Skiefield, Christen Haukeraas, Isak Mens qde., Gunnild Menstadsætter.
Moderen Karen Gundersdatter fra Houkeraasen lod edeligen en nafnløs fader som hun iche vilde viide hvad hand hedte, der i Borge-skoven skulde voldtaget hende.


Dette barnet (tror jeg), siden ble skrevet for Gunder Nirisen, og som ga navn til denne plassen på 1740-tallet, da han ryddet den.


Gunder ble kalt ”Nirj Fløtterøs søn Gunder” da han ble konfirmert 22 år gammel i 1738. Han ble som voksen første gang nevnt i Gjerpen kirkebok i januar 1742, da han var fadder for Christian Haukeraasens barn.

Gunder Nirisen er nevnt i et manntall over fattige i Gjerpen av desember 1781. Det var nevnt at han hadde bodd ”under Hougen i 40 aar”, at han var ”Huusarm” og ”Svag af Alderdom”. Han var nevnt som 72 år gml., gift og at han hadde en sønn og ei datter som tjente.
Gard Strøm. Kilde: Gjerpen kirkebøker.


Karen Svendsdatter var på Ballestad da hun ble konfirmert 18 år gammel i 1742.
Hun er ikke døpt i Gjerpen, Eidanger, Siljan eller Solum. Kanskje i Holla med foreldre:
Svend Kolbjørnsen og Berthe Evensdatter Tinholt? Se Solumslekt.no.

Arbeider, husmann
Christen Gundersen
herfra dpt. 15/5-1757 d. 8/12-1828 under Hauen.
g. 21/11-1789 m. Marthe Olsdatter fra Riis(8) dpt. 23/7-1758 d. 23/5-1825 under Hauen, d.a. Ole Olsen Riis.
1. Karen Christensdatter dpt. 29/8-1790 g.m. Anders Jørgensen. Se Familie 124 - Kleiva 1845.
2. Maren Christensdatter dpt. 9/12-1792 g.m. enkemann Gunder Stenulfsen. Se Ersø under Hauen.
3. Ole dpt. 22/11-1795 bg. 3/1-1796. ”Christen Gunderssøns db. Ole u/Hougen 5 uger.”
4. Ingeborg dpt. 7/1-1798 bg. 6/10-1799. ”Christen Gunderssøns pb. Ingebor u/Hougen gaard 1 3/4 aar.”
Br. 1790.

F.f. Christen Gunderssøns pb. Karen u/Hougen: Ole Olessøns k., Berthe Laersdatter, Laers Kittilssøn, Jon Tordssøn, Jermund Jermundsen.
F.f. Christen Gunderssøns pb. Maren u/Hougen: Gunnil Olesdtr., Karen Sivertsdtr., Ole Olessøn, Jermund Jermundssøn, Jens Kittilssøn.
F.f. Christen Gunderssøns db. Ole u/Hougen: Ole Olessøns k., Inger Laersdtr., Anders Svendssøn, Ole Olessøn, Nils Jacobssøn.
F.f. Christen Gunderssøns Ingebor u/Hougen: Gunnil Olesdtr., Berthe Larsdtr. Ole og Anders Olessøn, Nils Jacobssøn.

Ovenstående familie bodde på ”Haugseje”, trolig denne plassen fra ca. 1789. Begge foreldre døde også her.

Arbeider
Anders Jørgensen fra Omsland i Kjose, Brunlanes f. ca. 1783 d. 13/10-1833 på Kleiva.
g. 5/1-1815 m. Karen Christensdatter herfra dpt. 29/8-1790 d. 24/5-1850 på Kleiva, d.a. Christen Gundersen.
Forlovere: Mathias Hansen Svinholt, Tron Olsen Frogner.
Br. 1815-1817.

Denne familien bodde her i 1815 og i 1817. De bodde også noen år på Skifjell under Meen, før de flyttet til
Bratsbergkleiva. Se Familie 124 - Kleiva 1845.

Det ser ikke ut til å ha vært flere fastboende her etter dette.

(C) Gard Strøm.