ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 20.02.2013.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Riis 8 - Riis nordre
Gammelt løpenr. 278a. Siden Norges matrikkel 1889: 78/8.

Dette bruket ble utskilt fra hovedbølet av N. Riis i ca. 1665. Landskyld 1665: 2 huder.

Hele nordre Riis, 2 gårder på tilsammen 4 huder, var eid av Holla sognekall helt fram til 1850-tallet.


Riis bnr. 8. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Med tillatelse.
 

Adresser i dag: Langerødv. 43 og 45, 3711 Skien.

G.br., leilending
Nils Olsen Riis
fra Riis(1) f. ca. 1642 bg. 9/2-1686. ”Nils Riis, 44 aar g.”,  s.a. Ole og Maren Riis.
g. NN.
1. Isak Nilsen f. ca. 1662.
2. Ole Nilsen f. ca. 1665.
3. Berthe Nilsdatter f. ca. 1671 g.m. Anders Jonsen. Se nedenfor.
4. Marthe dpt. 10/7-1681 bg. 1/1-1682. "
Nils Rises d. Marthe 23 uger g."
5. Maren dpt. ca. 1682 bg. 8/12-1697. ”Anders Ekonrøs stifdatter Maren Nilsdatter 16 aar g.”
Br. ca. 1665.


Berthe Nilsdatter Buer nevnt som fadder 20/7-1692 for Karen Gundersdatters ”uægte” barn Anders.
Andre faddere var bl. a. Kirsten Riis, (kona til Anders Olsen Riis på Riis(1) og Solve (Olsen) Meen.

”Nils Risis datter Berte” var fadder for Rasmus Grønnerøs datter Maren den 24/9-1690.

Niels Risis enke” ble g2g med Anders Andersen Ekornrød. Se Ekornrød under Bøle.

Innerst
Anders Jonsen
f. ca. 1677 bg. 13/12-1718. ”Anders Jonssøn fra Muustved, 41 aar.”
g. 29/4-1691 m. Berte Nilsdatter herfra f. ca. 1671, d.a. Nils Olsen Riis.
1. Kirsten Andersdatter dpt. 20/3-1692.
2. Karen Andersdatter dpt. 18/11-1694.

3. Nils dpt. 13/5-1697 bg. 30/5-1697. "
Anders Jonsen fra Riseier, hans barn Nils 2 uger g."

F.f. Anders Jonssen holder til paa Riis, hans datter Kirsten: Anders Riis, Anun Andersen Borge, Else Vest Borge, Guttorm Falkums quinde.
F.f. Anders Jonsens datter paa Risejer Karen: Anders Ekonrø, Gunder Lauritzen Bekkeval, Levor Riises qde., Anders Riises quinde, Ingebor Andersdatter.
F.f. Anders Jonsen på Riis sin sønn Nils: Anders Riis, Ole Hansen hos Hans Borge, Halvor Bekkevalds quinde, Maren Nilsdatter Echonrø.

I deres vigselsregistrering står det at de ”er paa Riis ejer.” Denne familien bodde på
”Riisejet” i 1691, 1692, 1694, 1697. Dermed ble de borte fra Gjerpen kirkebok.

Se også Familie 15 - Ø. Borge 1685.

G.br., leilending

Amun Levorsen Riis
fra S. Riis f. ca. 1666, s.a. Levor Knudsen Riis.
g. 15/6-1690 m. Maren Amunsdatter fra Båserød.
Br. ca. 1690. Se Langerød.

Dette skal være den samme Amun som samtidig brukte Langerød.

G.br., leilending
Gregorius Olsen Høgset
f. ca. 1661 bg. 10/4-1706, 45 år gml. ”Gregorius Højsæt 45 aar gl.”
Br. ca. 1698.

Dette er trolig Gregorius Olsen fra Høgset, født på M. Løberg(A), som brukte denne gården.
Han brukte den fram til han døde 8 år senere. Se Høgset(1).

G.br., leilending
Ove Larsen Riis
fra Eikåsen f. ca. 1675 bg. 1/9-1744. ”Ove Riis, 69 aar.”, s.a. Lars Bentsen.
g. 14/11-1706 m. Birte Solvesdatter fra Kolkin under Follaug f. ca. 1669 bg. 23/11-1745. ”Ove Rises Enche Birte, 76.”
1. Ingeborg dpt. 17/6-1708 bg. 2/7-1708. ”Ove Riises barn Ingeborg 15 dage gl.”
2. Christen dpt. 13/10-1709 bg. 17/11-1709. ”Ove Rises søn Christen 5 uger.”
3. Jens Ovensen dpt. 6/1-1712. Se nedenfor.
4. Lars Ovensen dpt. 4/8-1715. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 6b - Kleiva 1740.
Br. 1706.

F.f. Oue Riises datter Ingeborg: Ole Fløtterød, Jon Echonrød, Haagen Riis, Verner Riises qde. Anna, Elen Fløtterød.
F.f. Oue Riises søn Christen: Ole Fløtterø, Ole Kolkind, Verner Riises quinde Anna, Haagen Riises quinde Gunhild, Levor Riises datter Gunhild.
F.f. Oue Riisses søn Jens: Stephen Engraf, Ole Kolchin, Verner Riises quinde Anna, Haagen Riises quinde Gunhild.
F.f. Oue Riises sønn Lars Ouesen: Bent Eegaasen, Haagen Riis, Ole Kolchin, Verner Riises quinde Anne, Maren Kolchin.

Oven Larsen Riis har en bror Haagen Larsen på Riis(1).

G.br., leilending

Jens Ovensen
herfra dpt. 6/1-1712.
Br. 1740.

Denne familien flyttet til N. Ballestad(A) i 1752. Se familien der.

Det kan se ut som om Jens har drevet begge gårdene samtidig
fram til 1760, da Ole Olsen overtok denne gården.

Jens ble i 1744 fosterfar for sin bror Lars' to barn fra Bratsbergkleiva. Se Familie 6b - Kleiva 1740.
Barna var: Karen Larsdatter dpt. 1/11-1739 og Christen Larsen dpt. 19/5-1743.
Disse ble foreldreløse da begge foreldrene døde tidlig.

G.br., leilending
Ole Olsen Riis
fra Riis(1) dpt. 10/4-1729 i Eidanger bg. 22/6-1765. ”Ole Riis 35 aar.”, s.a. Ole Sørensen og Maren Olsdatter
g. 15/11-1757 m. Ingeborg Christophersdatter fra Riis(13) dpt. 24/8-1732 bg. 3/7-1808,  ”lægdslem, enken Ingebor Christophersdtr. Hørte 75 5/6 aar.”, d.a. Christopher Bentsen.
1. Marthe Olsdatter dpt. 23/7-1758 g.m. Christen Gundersen. Se Gundersrød u. Hauen.
2. Gunhild Olsdatter dpt. 18/1-1761.
3. Ole Olsen dpt. 13/5-1764. Se Hørta u. Meen.
Br. 1760.

F.f. Ole Riises pb. Marthe: Ole Borges kone, Aslov Christophersdtr., Hans Olsen, Lars Haagensen.
F.f. Ole Riises pb. Gunnil: Hans Olsens kone, Aslov Christophersdatter, Jon Lia, Jacob Olsen
F.f. Ole Riises db. Ole: Sivert Riises kone, Karen Christophersdtr., Sivert Riis, Jacob Olsen, Hans Olsen.

Ole Olsen kom til Riis(1) sammen med sin mor og brødre i 1734. Han ble født på S. Lunde i Eidanger.
Mora ble g1g m. Ole Sørensen S. Lunde i Eidanger og g2g med Haagen Larsen Riis. Se Riis(1).

Konfirmert 1748: Ole Olsen fra Riis, 19 aar.

16/10/1765     OLE OLSSEN RIIS       Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 605a.
Riis nordre    Arvinger:                            
               Enka Ingeborg Christensdatter (Skal være Christophersdtr. G.S.) og barna:
               1. Ole Olssen  1 1/2 år.
               2. Marte Olsdtr.   7 ”
               3. Gunhild Olsdtr. 6 ”
               Formynder ble farbroren Hans Olssen i Porsgrunn.
Brt:   54 - 0 - 0
Gjeld: 71 - 2 - 0 (insolvent).

Enka Ingeborg Christophersdatter ble g2g med  enkemannen Christen Larsen. Se Skifjell Store.

G.br., leilending

Ole Hansen Riis
fra Steinsholt u. Romnes i Holla dpt. 20/10-1720 (tvilling) bg. 4/6-1809. ”Ole Hanssøn f. (fra). N. Riis, sagt at være over 80 aar.”, s.a. Hans Andersen og Karen Tollefsdatter.
g1g i Holla 19/10-1755 m. Inger Nilsdatter dpt. 4/7-1723 bg. 23/5-1762. ”Inger Nielsdt. Steensholt gl. 38 aar, 10 m., 11 d.”, d.a. Nils Thomassen og Lisbeth ”Aametsdatter”.
g2g i Holla 30/10-1763 m. enke Maria Jonsdatter fra Valebø f. ca. 1714 bg. 14/10-1777. ”Ole Riises kone 63 aar.”, d.a. Jon Arvesen og Kjersti Olsdatter på S. Vale.
g3g 8/7-1780 m. Anne Halvorsdatter fra Svinholt u. Høgset dpt. 15/11-1733 bg. 15/6-1794. ”Ole Hanssøn Riises kone Anne Halvorsdtr. 56 aar.”, d.a. Halvor Monsen.
g4g 2/10-1794 m. enke Lisbeth Hansdatter f. ca. 1749 d. 27/2-1818. ”69 aar.”
1. Lisbeth Olsdatter dpt. 8/4-1759 g.m. tømmerhugger Tollef Rasmussen f. ca. 1760. Bodde i V. Porsgrunn i 1801 med 3 barn.
2. Sara dpt. 9/5-1762 bg. 6/2-1763. ”Sara Olsdatter Steensholt 30 uger.”
3. Hans dpt. 9/5-1762 bg. 2/9-1762. ”Hans Olsen Steensholt 3 maaneder gl.”
Barn i 3. ekteskap:
4. Halvor Olsen dpt. 28/1-1781. Overtok bruket.
Br. 1774.

F.f. Ole Hansen Steensholts og Inger Nielsdatters Lisbet. Faddere: Peder Nielsen, Clemet Nielsen, Hans Tambour, Dorthe Møller, Catrine Hansdatter Rommenes.
F.f. Ole Hansøns og Inger Nielsdatters 2.de børn Hans og Sara: Claus Romnes, Christen Nyhuus, Gunder Johanssøn, Hans Tambour, Peder Nielsøn,
      Niels Herichsøn, Karen Rom: Annichen Andersdatter, Ingeborg Olsdatter Saug, og Catrine Hansdatter.
F.f. Ole Hansen Riises db. Halvor: Torgrim Ballestads kone, Lisbeth Olsdatter, Halvor Riis, Jon Meen, Ole Christensen Borge.

Maria Johnsdatter var e.e. Christen Andersen Borstad ("Baarstad") i Valebø f. ca. 1716 bg. 7/9-1760.
Se deres barn i skiftet nedenfor. 

Ifølge S. Ytterbøes gårds og slektshistorie, Holla I, side 408 (org. utgaven), ble Ole Hansen
Steinsholt g.m. enka på Borstad i Holla (Valebø) ”Marja Jonsdatter Vale” i 1763. Hennes
sønn Anders overtok Borstad i 1775.

Skifte på gården Borstad i Holla (Valebø) i 1760:
Christen Andersen Borstad er død.
Arvinger:
enka Marie Jonsdatter
Barna:
1. Anders Christensen 12, formynder: morbror Arve Jonsen Stuverud.
2. Kirstie Christensdatter 9 (se skifte nedenfor), formynder: morbror Anders Jonsen øvre Lunde.
3. Marthe Christensdatter 7  hos sin morbror Johannes Gulset. (Denne formynder er oppl. fra skifte i Gjerpen etter Marie Jonsdatter - barnas mor.).
4. Anne Christensdatter 1 år, ingen verge oppnevnt. Laugverge for enka var hennes bror Ole Jonsen store Vale (søndre Vale).

19/11/1781     KIRSTI CHRISTENSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 327b.
Riis           Arvinger:                            
     ”19.novb.1781 kom Ole Jonssen Hvale og Anders Christenssen Borstad
     av Holla sogn til sorenskr. Norss paa gaarden Tveten i Eidanger, og Anders
     fortalte at hans søster Kirsti Christensdtr. på Ris i Gjerpen var
     død for noen tid siden. I den anledning la de fram 2 skiftebrev,
     det ene dat. 4.12.1760 etter avdødes far Christen Anderssen og det
     andre dat. 22.4.1778 etter avdødes mor Marie Jonsdatter. Av disse
     brev framgikk det hvem som var avdødes arvinger, nemlig:”
               1. Bror Anders Christenssen Borstad i Holla sogn, myndig.
               2. Søster Marthe Christensdtr. 25 år.
               3. --”--  Anne Christensdtr.   23 ”
               Formynder for Marthe ble Knut Gulset av Gjerpen.
               ----”---- -”- Anne ble Ole Jonssen Hvale av Holla.
Brt: 30 - 2 - 16
Net: 16 - 3 - 16
Jordegods: Avdøde hadde eiet 1 4/5 settinger med bygsel og herligheter i Borstad i Romnes sogn. (Hele Borstad skyld var 1 1/2 tn.)
Vurdert til 12 rdlr.
 

11/8/1794      ANNE HALVORSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 115a.
Nordre Riis    Arvinger:                            
               Enkem. Ole Hanssen
               og deres eneste barn, sønnen Halvor, 13 år.
               Faren er verge.
Brt: 92 - 1 - 18
Net: 15 - 1 - 15
Gaarden Riis er benificeret gods under Holla prestebol.

7/7/1809       OLE HANSSEN            Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 243a.
Nordre Riis    Arvinger:                            
               Enka Lisbeth Hansdatter og barna:
               1. Halvor Olssen 30 år, fraværende i H.Maj. tjeneste som Soldat.
               2. Lisbeth Olsdtr. g.m. Tollef Rasmussen i Porsgrunn.
               Enkas laugverge ble Lars Knutssen Riis.
Brt: ---
Gjeld: ---   Enka fikk lov å sitte med sine kummerlig små eiendeler.

Tjenestefolk i 1801: Jon Olsen(17), Johanne Halvorsdatter(25) og Maren Halvorsdatter(13).
Tjenestejenta Johanne ble siden gift med sønnen Halvor som overtok gården.

G.br., leilending
Halvor Olsen Riis
herfra dpt. 28/1-1781 d. 16/4-1850 på Riis.
g. 2/11-1803 m. Johanne Halvorsdatter fra Trollsåsen under Grini dpt. 22/9-1776 d. 19/11-1845 på Riis, d.a. Halvor Haraldsen.
1. Hans Halvorsen dpt. 7/4-1806. Se Familie 10 - S. Brekke 1845.
2. Ole Halvorsen f. 24/2-1813. Se nedenfor.
3. Maren Halvorsdatter f. 27/9-1815 d. 28/8-1859 på Riis. Ugift.
4. Halvor Halvorsen f. 27/4-1820. Se nedenfor.
Br. ca. 1815.

F.f. Halvor Olessøns db. Hans N. Riis: Lars Riises kone, Zarche Clausdatter, Ole og Nils Halvorssøn, Kittil Kittilssøn.
F.f. Halvor Olsens db. Ole fra Riis nordre: Johannes Jensens kone, Dorthea Maria Tollefsdatter, Johannes Jensen, Tollef Rasmussen, Hans (Tollefsen?).
F.f. Halvor Olessøns Maren fra Riis: Dorthe Maria Tollefsdatter, Ane Lisbeth Tollefsdatter, Kittil og Erik Kittilssønner, Hans Larsen.
F.f. Halvor Olsen og Marthe (feil fornavn i KB) Halvorsdatter Riis's Halvor: Thorine .... , pige Kari Larsdatter Riis, Ole Jacobsen Nærum,Tollef Rasmussen Porsgrund, Lars Riis.

Johanne Halvorsdatter var i tjeneste hos sin kommende svigerfar, Ole Hansen i 1801.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

278a     

Riis nordre

Halvor Olsen

1 hud

1 daler - 3 ort - 15 skilling


G.br., selveier
Ole Halvorsen Riis
(Ole Riis) herfra f. 24/2-1813, s.a. Halvor Olsen Riis.
g. 7/5-1840 m. Elen Kirstine Olsdatter fra Bratsberg(36) "Ekornrød" dpt. 27/3-1808, d.a. Ole Nielsen Ekornrød.
1. Maren Anne Olsdatter f. 3/10-1840 på Ø. Borge.
2. Ole f. 6/11-1842 på Ø. Borge. ”Død før Daabens konfirmation.”
3. Olavus Olsen f. 13/1-1844 på Ø. Borge.
4. Halvor Thoresius Olsen f. 27/5-1848 på Riis.
5. Lovise Kirstine Olsdatter f. 4/3-1852 på Riis.
Br. 1851.

Elen Kirstine var i tjeneste på Åkre før hun giftet seg. Før de flyttet til Riis i 1845, bodde de i  ca. 5 år under østre Borge.
Ole Riis eide gården sammen med sin bror Halvor. Han solgte sin part i 1853 og emigrerte til Amerika i mai 1853.
Se Presteattest av 13/5-1853.

G.br., skipstømmermann, selveier
Halvor Halvorsen Riis
(Halvor Riis) herfra f. 27/4-1820 d. 6/8-1870 på Riis, s.a. Halvor Olsen Riis.
g1g 20/6-1854 m. Maren Thorine Gundersdatter fra Ersø under Hauen f. 20/5-1828 d. 18/9-1857 på Riis, d.a. Gunder Stenulvsen Ersø.
g2g 27/8-1858 m. Johanne Sofie Nilsdatter fra Vattenberg under Prestegården f. 23/9-1834 d. 20/5-1916 på Riis, d.a. Nils Abrahamsen Wattenberg.
1. Martin f. 8/8-1857 d. 14/1-1858 på Riis.
Barn i 2. ekteskap:
2. Maren Thurine Halvorsdatter f. 14/9-1858 g.m. Jens Kristiansen Høgset. Se Familie 70 - Borgestad 1891.
3. Johanne Karoline Halvorsdatter f. 30/5-1860 g.m. Aslak Halvorsen Se Familie 62 - Borgestad 1900.
4. Hanna Marie f. 30/5-1864 d. 6/5-1867 på Riis.
5. Nils Martinius Halvorsen f. 20/2-1868. Han var fyrbøter ved sagbruk i 1891 og sagmester i 1900. Trolig ugift. Bodde her med sin mor i 1891, 1900 og i 1910.
6. Anna Marie Halvorsdatter f. 20/2-1868 g.m. Kristen Isaksen Riis. Se Riis(2).
Br. 1851.

F.f. Halvor Halvorsen Riis's Martin: Anne Kirstine Halvorsdatter Riis, Kirsten Isaksdatter Riis, Hans Isaksen og Edvard Amundsen Riis, Gunnar Gundersen Buer.
F.f. Halvor Halvorsens Maren Thorine: Dorthea Olsdatter Meen, Marie Christiansdatter Holm, Lars Isaksen, Jørgen Andersen og Halvor Halvorsen Riis.
F.f. Halvor Riis's Johanne Karoline: Line Nilsdatter af Solum, Berthe Nilsdatter Riis, Abraham Nilsen Vattenberg, Andreas Nilsen Børsesjø, Ole Nilsen Meen.
F.f.Halvor Halvorsen Riis's Tvillinger Nils Martinius og Anna Marie: Gunhild Abrahamsdatter Riis, Kirsten Isaksdatter Riis, Ole Christensen, Even Tollefsen Riis, faderen.

Halvors første kone døde av tæring. Han døde selv av den samme sykdommen 13 år senere.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

278a

Riis nordre

Halvor Halvorsens enke

0 daler - 2 ort - 11 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

8

278a

Riis

Riis nordre

Halvor Halvorsens enke

0 - 2 - 20

1 mark 27 øre

  
  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

78

8

Ris

Ris nordre

H. Halvorsens enke

1 mark 27 øre


G.br., selveier

Kristen Isaksen Riis
fra Riis(2) f. 19/11-1864 d. 24/10-1948.
Br. 1922. Se Riis(2).

Per Magnus Kittilsen f. 27/7-1923, s.a. Ingvald Kittilsen og Margit Nilsen.
g.m. Alfhild Irene Riis fra Riis(2) f. 28/1-1927, d.a. Ingvald Riis.
Br. 1949. Se Buer(1).

Kittilsen og kona arvet denne gården i 1949. De solgte den til sin svoger Hjalmar Aasen i 1957. 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

78

8

Ris nordre

Per Kittilsen

0 mark 11 øre

78 24 Nybakken Per Kittilsen 0 mark 25 øreRiis bnr 8. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954.

Selveier

Hjalmar Aasen
fra Hovenga f. 12/11-1928 på Langvenda under Juve i Seljord d. 28/1-1990, s.a. skogsarbeider Knut Knutsen Aasen og Anne Halvorsdatter Langelid.
g. febr. 1955 m. Odbjørg Riis fra Riis(2) f. 1937, d.a. Ingvald Riis.
Forlovere: "Meieriarbeider Kåre Riis, Gjerpen og Ragnhild Eriksen, Solum."
1. Ann Inger Aasen f. 1955.
2. Jan Tore Aasen f. 1957. Overtok gården.
3. Arild Aasen f. 7/5-1959 d. 15/4-1990.
4. Laila Aasen f. 1962.
5. Ole Aasen f. 1964.
6. Kari Aasen f. 1966.
7. Hilde Aasen f. 1971.
Br. 1957.

Hjalmar Aasen satte opp en kårbolig her mot slutten av 1950-tallet.

Se hans opphav i Seljord Bygdesoge IV (Odd Karlberg og Sigrun Dyrland 2003), side 397.

Takk til Morten Gustavsen.

Riis(9) utskilt herfra i ca. 1810.
Riis(11) utskilt herfra i 1871 (jord).
Sameie med Riis(53) (jord).

Fra Grunnboka: "Gnr 78, bnr 8 er solgt for kr 200.000 fra Hjalmar Aasen til Jan Tore Aasen (04.10.1990)."

Selveier
Jan Tore Aasen herfra f. 1957.
g.m. Bjørg f. 1959.
1. Helge Aasen f. 1979.
Eier 1990.

Jan Tore Aasen rev det gamle innhuset og bygde nytt på samme sted.
Gården besto i 2004 av 3 dekar dyrka jord.

Fra Grunnboka: "Gnr 78, bnr 8 er solgt for kr 400.000 fra Jan Tore Aasen til Helge Aasen (05.12.2011)."

Helge Aasen herfra f. 1978.
Eier 2011.

Helge Aasen driver med skogbrukstjenester. Han er i 2014 bosatt på gården Riis(2).


Kart fra Skog og Landskap 2014.

*****
Innhuset ble bortleid i perioden 1853 – ca. 1900.

Leieboerne var:

I 1865: 
Fabrikkarbeider, innerst, enkemann

Paul Hansen
fra Vestre Toten f. 1813.
g. NN.
1. Helene M. Paulsdatter f. 1853 på Vestre Toten.
2. Karl L. Paulsen f. 1855 på Vestre Toten.

Dessuten Paul Hansens brødre: Andreas Hansen f. 1824 på Vestre Toten og
hans bror Nils Hansen f. 1827 på Vestre Toten.
Disse tre brødrene fra Toten arbeidet alle ved samme fabrikk. Trolig Borgestad fabrikker.

I 1875:
Sagarbeider, sjauer, leieboer
Hans Jonsen
fra Siljan f. 1842 .
g.m. Edel Karine Pedersdatter fra Kvelde i Hedrum f. 1854.
Dessuten, ugifte dagarbeider: Karen Hansdatter f. 1848.

*****


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no