| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Skifjell
Gård nr. 93 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Skifjell 2 - Skifjell søndre - Lille Skifjell
Gammelt løpenr. 240m. Siden Norges matrikkel 1889: 93/2.

Opprinnelig husmannsplass under Meen. Kalt ”Skifjeld søndre” i 1703.

Eiere: Eierne av Meen fram til ca. 1880.

Gjenryddet av svenske Mathis Olsen på 1690-tallet, etter å ha ligget øde etter svartedauen.

Skifjell i Gjerpen er den eneste gården i Norge med dette navnet. Gårdsnavnet ble skrevet Skifjeld fram til godt inn på 1900-tallet. Alle personer med slektsnavnet Skifjeld har en stamfar som må ha hatt sin bolig og virke i dette området.
Tidligere var gårdsnavnet mer som en adresse. Fra siste halvdel av 1800-tallet, ble ofte navnet på gården de bodde på sist, lagt til personnavnet i de fleste arbeiderfamilier, når de flyttet til byene.
Eksempel: Lars Andersen Skifjeld, eller bare Lars Skifjeld.

Arbeider, husmann
Mathis Olsen
fra Sverige f. i aug. 1649 bg. 3/11-1701. ”Matthis Svendske fra Skiefield 52 aar 3 maaneder.”
g. 4/9-1687 m. Karen Olsdatter f. ca. 1652 bg. 19/11-1704. ”Ingebret Skiefelds qnde Karen, 53 aar og 17 uger.”
1. Ole Mathisen dpt. 1/2-1689 død før 1703.
2. Lisbeth dpt. 24/6-1691 bg. 25/3-1707. "
Sl. Matis Skiefields datter Lisbeth 16 aar gl."
Br. ca. 1690.

F.f. Matthis Olsens søn Ole: Ole Løberg, Lauritz Langerø, Abr. Øfrom, Arne Øfrom, Isak Bakkens quinde.
F.f. Matthis Skifjelds datter Lisbeth: Ole Ouesen Fløtterø, Ingebor Becheval, Live Langerø, Ole ”Bestilts” datter af Scheen, Lisbeth.
 

Mathis ryddet denne plassen og satte opp nye hus her. Han ble skrevet for Mathis Svendske.
De hadde ingen flere barn enn Lisbeth Mathisdatter.

28/11-1703     MATHIS OLSSØN SKIFJELD        Bamble Skifteprot. 2, pag. 247a.
S.Skifjeld     Arvinger:                            
               Enka Karen Olsdatter og datter Lispet Mathisdtr.
               Moren var verge for sitt barn.
Brt: 39 - 1 - 0
Net: 30 - 2 - 8.

Kilde: Bamble sorenskriveri, Tingbok 5, 1704-1709. Avskrift: Jan Christensen.
Det kom til en rettsak i 1705 som "Knud Olsen Skiefield" førte på sin sønn Ingebret og hans stedatters vegne mot arvingene på Meen for at de skulle få oppgjør for rydding av plassen samt husbyggingen som Mattis tidligere hadde stått for. ”Gunder Solvesen Meen stilte ”paa sin Moder Inger Sal. Solfve Meens veigne” og ”Guthorm Meen paa Egne Veigne.” Rettsaken endte godt ”og de vere venner og Vel forligte.”

Enka Karen Olsdatter ble g2g med Ingebret Knudsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Ingebret Knudsen
fra Skifjell Store f. ca. 1680 i Skien bg. 8/8-1741. ”Ingebret Bomen blef funden død i vandet ved Brevig, 60 aar.”, s.a. Knud Knudsen Skiefield.
g1g 27/12-1703 m. enke Karen Olsdatter (se ovenfor) f. ca. 1652 bg. 19/11-1704. ”Ingebret Skiefelds qnde Karen, 53 aar og 17 uger.”
g2g 26/4-1705 m. Anna Eriksdatter Lerche fra Bratsbergkleiva f. ca. 1684 bg. 3/1-1745. ”Ingebret Knudssøns Enche Anne, 60.”, d.a. Erik Michelsen Lerche. Se Familie 4 - Kleiva før 1700.
1. Karen dpt. 7/11-1706 d. før 1717.
2. Knud Ingebretsen dpt. 3/4-1714.
3.
Lars Ingebretsen dpt. 22/3-1711. Se Familie 43 - Kleiva 1762.
4. Karen dpt. 28/11-1717 bg. 12/1-1725. ”Ingebret Knudssøns datter Karen fra Kleven, 7 aar. Døde i barnek.”
5. Erik Ingebretsen dpt. 26/12-1720.
6. Inger dpt. 25/6-1724 bg. 1/12-1725. ”Ingebret Knudssøns Inger 1 1/2 aar.”
7. Jacob dpt. 12/1-1727 bg. 29/6-1733. ”Ingebret Knudssøns Jacob  6 aar og 6 maaneder.”

F.f. Ingebret Knudsens datter Karen fra BratsbergKleven: Ingebret Lerche. Peder Skiefield. Anders Olsens qvinde Gunnild i Scheen. Knud Skiefields datter Marta. Isak Jansens qvinde Lisbeth.
F.f. Ingebret Knudssøns søn Knud fra Kleven: Aslak Bratsberg. Nils Bøle, Micel Lerce. Erik Lerces qde Giertrud. Ingebret Erikssøns qde.
F.f. Ingebret Bratzbergs søn Lars: Ole Lj, Aslak Tofte, Ole Lj, Michel Lerce, Halvor Olssøns qvinde i Scheen, Margrete Torsdatter.
F.f. Ingebret Knudssøns datter Karen fra Kleven: Ingebret Lerce. Nils Bøle. Micel Lerces qde. Anders Erserøs datter
F.f. Ingebret Knudssøns søn Erik fra Kleven: Ingebret Lerce.
Ole Follou. Poul Knudssøn. Micel Lerces qde. Kirsten Corfitsdatter.
F.f. Ingebret Knudssøns Inger: Ingebret Lerce.
Per Lerce, Christen Kleven, Jan Faltinssøns qde, Gunnild Nilsdatter.
F.f. Ingebret Knudssøns Jacob: Jan og Lars Lerce, Barbara og Anne Lerce.

Denne familien boddde her fra ca. 1703 til 1706.

Ingebret Skifjelds qde. Anna var fadder i 1706 for ”Erik Lerches søn fra Kleven”. Det var
også Knud Skiefjeld. Alle disse barna var født i hans andre ekteskap på Bratsbergkleiva.
Se Familie 2 - Kleiva 1720.

Arbeider, husmann
Thor Svendsen Skifjeld
fra S. Lundsåsen f. ca. 1742 i Seljord? bg. 26/4-1789. ”Thor Skiefjeld 49 aar.”, s.a. Svend Asbjørnsen.
g. 18/7-1769 m. Malene Zachariasdatter fra Mustvedt(1) dpt. 19/8-1742, d.a. Zacharias Pedersen.
1. Svend dpt. 21/1-1770 bg. 2/5-1770. ”
Thor Svendsens s. Sven 1/4 aar.”
2. Guri Thorsdatter dpt. 16/5-1773 g. 1/9-1808 m. Gunder Jensen. Forlovere: Lars (Nilsen) Skifjeld, Lars Evensen.

3. Marthe Kistine dpt. 6/8-1775 bg. 3/8-1777. ”
Thor Svendsens d. Marthe Kistine 2 aar.”
4. Svend Zacharias Thorsen dpt. 28/11-1779. Han var i 1801 i tjeneste hos Amtmann Johan Henrich Selmer på Meen.
Se Familie 48 - S. Brekke 1845.
5. Ole Thorsen (tvilling) dpt. 12/5-1782 g. i Eidanger 23/7-1807 m. enke Kirsten Sørensdatter Kaasene.
6. Peder (tvilling) dpt. 12/5-1782. Døde tidlig.
7. Gunder dpt. 1786 bg. 31/10-1789. ”
Thor Skiefjelds s. Gunder 3 1/2 aar.”
8. Peder Thorsen dp. 7/1-1787.
Br. ca. 1770.

F.f. Thor Svendsens db. Svend fra Meens Ejet: Nils Hansens kone, Guri Svendsdtr., Nils Glenda, Christen Eriksen, Lars Gundersen.
F.f. Thor Svendsens pb. Guri fra Meens-eje: Aschier Svendsdatter, Guri Svendsdatter, Christen Eriksen, Lars Gundersen.
F.f. Thor Svendsens pb. Marthe Kirstine på Meens-eje: Aschier Svendsdatter, Guri Svendsdatter, Zacharias Bugodt, Isak Gundersen.
F.f. Thor Svendsens db. Svend Zacharias på Meens-ejet: Christen Bugodts kone, Peder Baugerøds kone, Isak Låven, Peder Baugerød.
F.f. Thor Svendsens tvillingsønner Peder og Ole på Meens-ejet: 
For Peder: Nils Aasterøds kone, Maren Christensdatter, Knud Andersens kone og Gunhild Svendsdatter.
For Ole: Christen Bugodt,  Knud Andersen, Christen Gundersen og Harald Jacobsen.
F.f. Thor Svendsen Skjefjelds db. Peder: Knud Andersens kone, Bergith Hansdtr., Ole Isaksen, Amund Isaksen.

Thor Svendsen ble konfirmert 18 år gammel i 1760, boende på Lund.  Ved vielsen står det:
”Thor Svensen og Malene Zachariædtr. f. Bugodth.”
Thor Svendsen hadde ei søster, Asjer Svendsdatter, på Leppen u. Løberg.

10/6/1789      THOR SVENDSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 441b.
Skifjell       Arvinger:                            
u/Meen         Enka Malene Zachariasdatter og barna:
               1. Svend Zacharias Thorssen 10 år.
               2. Ole Thorssen              7 "
               3. Peder Thorssen        2 1/2 "
               4. Guri Thorsdtr.           16 "
               Enka tok Svend Jørgenssen til laugverge.
               Formynder for sønnene ble Jon Torbjørnssen Løberg.
               ----"---- -"- for Guri ble Svend Løberg.
Brt: 34 - 1 - 13
Net:  1 - 3 - 12.

Enka Malene Zachariasdatter ble g2g med Lars Nilsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann

Lars Nilsen Skiefjeld
fra Haukeråsen(1) dpt. 27/11-1757 d. 2/4-1833 på Båserød, s.a. Nils Olsen Haukeraasen.
g1g 12/8-1780 m. Berthe Gundersdatter fra Gundersrød under Hauen dpt. 2/2-1760 bg. 15/2-1789. ”Lars Nilsens kone u/Hougen 32 aar.”, d.a. Gunder Nirisen Gundersrød.
g2g 10/10-1789 m. enke Malene Zachariasdatter fra Mustvedt dpt. 19/8-1742 d. 17/2-1816 på Skifjell, d.a. Zacharias Pedersen.
g3g 2/7-1816 m. Guri Mikkelsdatter fra Gonsholt i Siljan dpt. 19/10-1783 d. 22/5-1848 på Ballestad, d.a. Mikkel Nilsen og Karen Olsdatter.
Forlovere: "Niels Johnsen Løberg og Isak Andersen Aasterød."
1. Kirsten Larsdatter dpt. 21/1-1781.
2. Nils dpt. 23/3-1783 bg. 23/1-1791. ”Laers Nilssøns Skiefjelds db. Nils 7 1/2 aar.”
3. Gunder Larsen dpt. 15/1-1786.
Br. i 1801.

F.f. Lars Nilsens pb. Kirsten fra Meens Ejet: Nils Jacobsens kone, Live Nilsdatter, Nils Jacobsen, Christen Gundersen.
F.f. Lars Nilsens db. Nils fra Osebachen: Marthe Hansdtr., Maren Christensdtr., Peder Olsen, Christen Gundersen, Anun Isaksen.
F.f. Lars Nilsens db.
Gunder under Hougen: Ole Skyers kone, Anne Hansdatter, Christen Gundersen, Isak Christensen, Johannes Jacobsen.

Kone nr. 2, Malene Zachariasdatter, var enke etter Thor Svendsen. Se ovenfor.

G.br., leilending
Jon Olsen Skifjeld
fra Låven dpt. 24/10-1784 d. 1/8-1879 på Skifjell, s.a. Ole Jonsen.
g1g 27/1-1813 m. Ingeborg Olsdatter fra Løkenberg dpt. 24/10-1790 d. 7/2-1816 på Løkenberg.
g2g 16/11-1820 m. Ingeborg Maria Isaksdatter fra Trollsåsen dpt. 22/11-1801 d. 10/5-1874 på Skifjell, d.a. Isak Nilsen fra Langerød(B).
Forlovere: "Gunder Isaksen Vosserødklev og Gunder Pedersen Båserød."
1. Ole Johnsen f. 2/2-1822 på Båserød. Se nedenfor.
2. Marthe Kirstine f. 12/6-1825 d. 5/1-1840 på Skifjell.
3. Isak Johnsen f. 19/4-1834 på Skifjell. Se Familie 1 - Ilen 1875.
4. Maren Johnsdatter f. 16/9-1839.
Br. ca. 1830.

F.f. John Olsen Skifjels sønn Ole: Nils Vosserødklevs kone, pige  Maren Isaksdatter Vosserødklev, Jacob Holmen, Gunder Båserød, Isak Pedersen Båserød.
F.f. John Olsen og Ingeborg Isaksdatters datter Marthe Kirstine fra Båserød: Daniel Båserøds kone, pige Berte Isaksdatter Trollsåsen, Isak Isaksen Holmen, Nils Isaksen Kjølnes, Anders Larsen Riis.

Jon Olsen bodde på Løkenberg i sitt 1. ekteskap. Jon og Ingeborg Isaksdatter bodde
Båserød i 1822-25. De bodde på Ryggen under folketellingen 1845.

G.br., selveier, bjelkehugger
Ole Johnsen Skifjeld
herfra f. 2/2-1822 d. etter 1900, s.a. Jon Olsen.
g. 3/9-1852 m. Gunhild Hansdatter fra Bakkeskauen under Jarseng f. 26/5-1825 d. etter 1900, d.a. Hans Hansen.
Forlovere: "Ellef Helgesen Haukeraas og Lars Andersen Skifjeld."
1. Inger Maria Olsdatter f. 1/1-1854. ”Medfødt sindsyg”. Hun hadde føderåd her også etter at foreldrene døde. Hun døde på Riis(17).
2. Johan f. 7/2-1856 d. 26/2-1857 på Skifjell.
3. Johan f. 6/2-1858 d. 1/7-1863 på Skifjell.
4. Maren Olsdatter f. 1860 d. 25/4-1925. ”Ugift husholderske i Borgeskogen, Maren Olsen Skifjell”.
5. Hanna Olsdatter f. 16/11-1862 på Skifjell g.m. Oluf Storemyr. Se nedenfor.
6. Mathilde Olsdatter ”Tella” f. 23/6-1866 på Skifjell g.m. Martin Evensen. Se nedenfor.
Br. ca. 1854.

F.f. Ole Johnsen og Gunhild Hansdatters Johan på Skifjeld: Moderen, Inger Hansdatter Sanni, Lars Zachariasen og Nils Olsen Skifjell og faderen.

Ole og Gunhild bodde her fra de giftet seg i 1852. Denne familien tilhørte i 1865 Metodistkirken.
Maren, Hanna og Mathilde er ikke døpt i Gjerpen kirke. Trolig i Metodistkirken.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

93

2

240m

Skifjeld

Skifjeld lille

Ole Jonsen

0 daler - 1 ort - 13 skilling

0 mark 90 øre


Se folketellingen 1900.

Klausul i skjøte fra 1876:
”Haukeraas bruk skal ha fri adgang og passasje over d.b. (dette bruk) for fløtningsfolkene under fløtningstiden,
hvor hos Ole Johnsen har fraskrevet seg rett til erstatning for mulig skade ved fløtning.”

Beboer her i 1891:
En enslig, losjerende tømmerkjører og hugger, Ole Olsen Ballestad f. ca. 1854.

I skjøte av 1901 var det nevnt at ”Maria Skifjeld” skulle ha føderåd her på livstid. Hun var Ole Johnsens datter
Inger Maria Olsdatter.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

93

2

Skifjeld

Skifjeld lille

Martin Evensen

0 mark 90 øre


Jord- og skogsarbeider

Martin Evensen Skifjeld
fra Riis(20) "Hongården" f. 30/4-1857, s.a. Even Tollefsen.
g1g 20/11-1888 m. Mathilde Olsdatter ”Tella” herfra f. 23/6-1866 d. 29/10-1905 på Skifjell, d.a. Ole Johnsen Skifjeld.
Forlovere: "Ole Thorgersen Borge og Isak Kristensen Borge."
g2g m. Kristine Plassen fra Vosserødklev f. 20/4-1876, d.a. Lars Hansen Plassen.
1. Mathias Skifjeld f. 15/10-1892 i Skien d. 23/9-1984.
Br. 1907.

Se folketellingen 1910.

Martin hadde forskjellig arbeide hos Cappelen på Gimsøy kloster. De bodde da
trolig på klosterets grunn i Solum. Han hadde også vært kusk på klosteret.

I 1900 bodde de her med sin fostersønn(?) Mathias f. 1892 i Skien og
Ole Johnsens vanføre datter Inger Maria (ovenfor), som hadde føderåd her.

Skogs- og gårdsarbeider
Oluf Ingvald Olsen Stormyr
fra Seterdalen under Omsland i Kjose sogn i Brunlanes f. 1861 i Larvik bg. 9/8-1921, s.a. husmann Ole Hansen fra plassen Høgås ved Holmen u. Rising. Druknet ved ukjent tidspunkt.
g.m. Hanna Olsdatter herfra f. 16/11-1862, d.a. Ole Johnsen Skifjeld.
1. Nelly Gunhilde Olsen f. 30/10-1897 g.m. kjører Thor Thorsen f. 14/5-1899 i Porsgrunn med adr. Ole Kallemsgt. 5 i Skien (s.a. gårdmann Abraham Thorsen).
2. Ingrid Marie Olivia Skifjeld f. 1898 i Seterdalen i Kjose, Brunlanes d. 18/3-1920 på Skifjell av lungebetennelse ifølge kirkeboka. Ugift.
3. Ole Skifjeld f. 1901.
4. Karl Herman Mathias Skifjeld f. 1905.
Br. 1918.

F.f. Hugger Oluf Ingval Olsen og Hanna Olsdatters Nelly Gunhilde på Ballestad: Johanne Larsen Ballestad, Maren Olsen Skifjell, Martin Evensen Skien.

Fra 1892 – 1896 festet Oluf, den tidligere husmannsplassen, Omsland(5) ”Sæterdalen” i Kjose sogn i Brunlanes, etter sin far.
Oluf forpaktet Storemyr i Kjose i Brunlanes fra 1912-1918. Han var smed og kjent for å være en meget sterk kar.

G.br., selveier
Harald Nilsen Riis
fra Riis(17) "Riisrønningen" f. 8/12-1898.
g.m. Signe Dorthea Follaug fra Ballestad(1) f. 12/2-1903, d.a. Hans Follaug på Ballestad.
Br. 1927. Se Riis(17) "Riisrønningen".

Denne familien bodde her i noen år før de flyttet inn på Riis. Klausul i skjøte av 1927, om
føderåd på livstid for Harald Riis.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

93

2

Skifjell -  lille

Harald N. Riis

0 mark 88 øre

Hans Riis
Br. 1974.

Sameie med Riis(17) siden 1927.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.