ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Holm
Gård nr. 127 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 22.05.2021


Holm 9 - Holm østre
Gammelt løpenr. 433c. Siden Norges matrikkel 1889: 127/9.

Utskilt fra Holm(7) ved skylddelingsforretning tinglyst 1871.


Holm bnr 9 - østre sett fra vest. Foto: Gard Strøm 12/3-2013.


Adresse 2021: Doksrødv. 32, 3719 Skien.

Bonde, selveier
Zacharias Nilsen Holm
.
Eier 1871. Se N. Holm.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

127

9

433c

Holm

Holm

Zakarias Nilsen

1 - 2 - 10

3 mark 27 øre

Brødrene Nils og Andreas Zakariassønner eide gården i sammen til 1900, da Andreas ble eneeier.

Bonde, selveier
Andreas Zakariassen Holm
fra N. Holm f. 26/9-1875, s.a. Zacharias Nilsen Holm.
g. i Gjerpen 5/1-1899 m. Maren Kristine Nilsdatter Dahl fra Frogner(7) f. 8/1-1875 på Dahl i Melum, d.a. Nils Helgesen Dahl.

1. Nils Dahl Holm f. 20/4-1899.

2. Hjørdis Holm f. 28/12-1900 på Holm.
3. Sigrid Holm (Sigrid Sandum) f. 18/7-1902 på Holm. Se gul ramme nedenfor.
Eier 1900.

Andreas Zakariassen Holm emigrerte alene til N. Amerika den 4. mai 1906, med båten "Hellig Olav" av Lie Linjen,
over Kristiania. Reisemål: Wisconsin.
Han hadde med seg kr. 1000.- i kontanter og biletten kostet 212,50. Det var nevnt at han var gift.
Emigrantprotokollen.
Siden hørte visstnok familien aldri mere fra han. Han kan ha forulykket uten at noen har kjent til hans familie i Gjerpen.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

127 

9

Holm

Holm

Andreas Zakariassen

3 mark 19 øre

ditto 13 ditto Træet ditto 1 mark 88 øre


Bonde, selveier
Torjus Johnsen Holm.
Eier 1906. Se N. Holm(5).

Torjus Holm kjøpte denne gården i 1906. Han bodde på N. Holm mens han drev begge gårdene.

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister.
"Delings- og skyldsætningsforretning avholdt og tinglyst 13. juni 1906, hvorved er utskilt en til Jørgen S. Holm solgt parcell "Søjordet"
af skyld 1 mark 06 øre" (bnr 19)."

G.br., enke
Karen Elise Martinsdatter fra Ramnes i Vestfold f. 9/6-1862.
Karen Elise var enke etter Ole Kristian Jacobsen. Se Justeplassen under Fossum.

Pleiebarn: Hjørdis Andreasdatter Holm (Hjørdis Holm) herfra f. 28/12-1900 på Holm.
Pleiebarn: Sigrid Andreasdatter Holm (Sigrid Holm) herfra f. 18/7-1902. Se gul ramme nedenfor.
Til forpleining: Anne Taraldsdatter fra Gjerpen f. 12/6-1852.
Losjerende: Steinarbeider Gunvald Andreasen f. 12/3-1890 i Solum.

Se folketellingen 1910.

Kilde: Intervju i Varden 25/6-1975 (Journalist og fotograf ukjent).
Sigrid Holm f. 18/7-1902 emigrerte til Canada i 1925. Hun ble der gift med bonden (farmeren) Bjarne Sandum fra Gjerdrum i Akershus.

Emigrerte i 1925.
Sigrid Holm Sandum fra Gjerpen glemmer ikke gamle trakter.


Sigrid Sandum sammen med Gudrun Myhra i Bakkane i Solum, som er
et av oppholdsstedene under besøket i distriktet.


Sommertid er også besøkstid
for utflyttere. En av de mange som ser til barndomstraktene i Telemark er Sigrid Sandum, født Holm i Gjerpen. En måneds opphold blir det denne gangen, det fjerde besøket siden hun emigrerte i 1925. Nå kom hun hjem sammen med Hjørdis Sneltvedt, som er født Mustvedt, men gift med Hjalmar Sneltvedt og de bor ikke så langt fra hverandre i byen Calgary i Alberta, Canada. Sigrid Sandum har svært mye familie i Skiens-distriktet og hun rekker ikke å besøke alle denne tiden. Nå bor hun hos et av søskenbarna, Werner Myhra i Solum, og det blir naturlig nok mye snakk om det vi kaller gamle dager i distriktet, om folk som hun kjente da hun flyttet ut, og ellers slekter og personer.
Sigrid, som er født i 1902, ble enke for 2 år siden. Han var gift med farmeren Bjarne Sandum fra Gjerdrum. De har elleve barn, og den usedvanlige kjekke moren er selvsgt stolt over å kunne fortelle at hun har 31 barnebarn, og to oldebarn. Og alle har hun skrevet opp med bursdagene og de får hver et kort og en dollar på årsdagene.

Farmen, som er delt i 4 seksjoner, er overtatt av to av sønnene. Den er på så mye som 5000 acres, forteller Sigrid Sandum. En annen sønn har sin egen farm og ellers bor fem av døtrene i nærheten, så det er ikke ensomt. Dessuten er det en del utflyttere fra Norge og de holder sammen i losjer. En av disse er Sønner av Norge som har mange arrangementer og 17. mai er det stor stas. Men når det gjelder språket er det ikke stort norsk å høre lenger da man blir blandet opp med andre og tredje generasjon. Men i Alberta er det flere nordmenn enn andre steder i Canada. - Når man først er født og har vokst opp i Norge, blir man på en måte nordmann så lenge man lever, sier fru Sandum som har vært "hjemme" fire ganger, sist i 1968.

Hjemme på den store farmen dyrkes det omtrent bare hvete, som også Alberta er kjent for. Og så driver de to sønnene kjøttproduksjon på storfe i stor stil. De har omkring 500 dyr av flere raser, men Charolais er den viktigste.

Du hadde vel litt med dyr å gjøre før du emigrerte også? - Som liten gjette jeg for Jon Kleiva (Jon Kleven), og den gangen var det jo kuer der det er moderne bebyggelse nå. Ja, det har forandret seg veldig på disse 50 årene. Skien er en riktig fin by, med store bra forretninger og alt er rent og pent synes jeg. Men her som i Canada er nesten allting dyrt nå. Og så er det usedvanlig vakkert i Gjerpen og rundt Børsesjø. Og nå står jo alt så frodig og friskt, det ser ikke ut som om tørken kan ha gjort noe galt ennå. Hos oss kan det også bli tørkeperioder og restriksjoner med vanning. Frosten kom tidlig hos oss i fjor, og det ble sein vår. Kornet kom i jorda langt ut i mai.

- Og nå har du mange å besøke? - De første jeg kommer til når jeg er i Norge er Aagot og Torleif Holm, og så må jeg til familien Follaug, Høgseth, fru Bjåland i Porsgrunn, fru Dolva på Mæla, og noen andre. Dagene går fort.
- Og når kan neste Norges- og Skienstur bli?
- Å nei, det kan jeg ikke tenke på ennå, men jeg håper da at det kan bli flere ganger. Det er heller ikke mer enn syv timer i fly til Gardemoen, sier Sigrid Sandum på amerikansk, islettet norsk.

G.br., selveier
Zacharias T. Holm
fra N. Holm f. 6/2-1896 d. 24/9-1932, s.a. Torjus Johnsen Holm.
g.m. Jenny Marie Kleven fra Kleven(6) f. 27/11-1898 d. 10/2-1985, d.a. Ole Kristian Halvorsen Kleven.
1. Torgeir Holm f. 27/11-1926. Overtok farfarens gård. Se N. Holm.
Br. 1919.

Zacharias Holm bygde siden huset Børsesjøv. 57 "i Kreppa" og flyttet dit.

G.br., selveier
Ole Flittig
.
Br. 1932.

G.br., selveier
Ivar Hauen
fra Sauherad.
Br. 1933.

G.br., selveier
August Timland
fra Melum i Solum pr.gj. f. 22/4-1893 d. 2/6-1969, s.a. Thomas Thomasen Timland og Anne Sørine Arvesdatter Kaasa.
g.m. Anette Dahl fra Modum f. 29/1-1900 d. 1999, d.a. Ole Olsen Dahl og Ambjør Aasen.
1. Ole Arthur Timland f. 7/7-1923 g. etter 1954 med Signe NN f. 24/3-1923. Bodde her i 1969.
2. Erna Charlotte Timland f. 29/6-1928 g.m. Torjus P. Jønnevald. Se S. Jønnevald. Overtok også denne gården.
3. Thomas Tomland død i 1946.
Br. 1935.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

127

9

Holm

August Timland

2 mark 13 øre

G.br., selveier
Torjus P. Jønnevald fra S. Jønnevald f. 2/12-1917 d. 31/8-1990, s.a. Peder O. Jønnevald.
g.m. Erna Charlotte Timland herfra f. 29/6-1928.
Br. 1972. Se S. Jønnevald.

Denne familien har aldri bodd her. De bodde derimot på S. Jønnevald.
Deres sønn, Øyvind har overfatt sin bestefars-gård her.

G.br., selveier
Øyvind Jønnevald fra S. Jønnevald f. 1952, s.a. Torjus P. Jønnevald.
g.m. Karin H. Kolstad f. 1952.

1. Vegar Jønnevald f. 1973.


Kart fra Skog og Landskap 2014.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no