ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

Oppdatert 07.03.2023


Justeplass - Kureplass
Småbruk under Fossum med bryggerhus.


Justeplassen lå øverst til høyre i bildet. Lenger gikk ikke Hyniv. i 1961.
Foto: Widerøe - Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.


Eier: Løvenskiold - Fossum.

Adresse i dag: Hyniveien før Langangen.

Plassen ble slettet da Hyniveien ble forlenget til Valebøveien på 1970-tallet.

Første kjente bruker:

Jernverksarbeider, husmann
Anders Hansen Kure
fra Sverige f. ca. 1682 bg. 23/4-1729. ”Anders Kure ved Verchet, 47 aar.”
g1g 12/7-1705 m. Kirsten Andersdatter fra M. Bø? f. ca. 1681 bg. 14/11-1715. ”Anders Hanssøns qde Kirsten fra Hytten 34 aar. Døde uforløst med 2 børn.”
g2g 1/4-1716 m. Rønnaug Pedersdatter fra Doksrød(1) dpt. 12/9-1686 bg. 8/6-1755. ”Rønnov Kure 70 aar.”, d.a. Peder Nilsen Doxrød.

Forlover: "Jens Hoppestad."

1. Clarichen Andersdatter dpt. 3/10-1706 g.m. enkem. Erik Erlandsen. Se S. Lundsåsen.
2. Martha Andersdatter dpt. 9/6-1709 g.m. Søren Hansen. Se Kåsa under Dyrkoll.
3. Anne Andersdatter dpt. 11/9-1712.
Barn i 2. ekteskap:
4. Kirsten Andersdatter dpt. 1/1-1717.
5. Just Andersen Kure dpt. 19/3-1719. Se nedenfor.
6. Karen Andersdatter dpt. 13/9-1722.
7. Maren Andersdatter dpt. 8/4-1725.
8. Marikken Andersdatter f. ca. 1727?
9. Margrethe Andersdatter dpt. 11/4-1728 g.m. Jens Olsen. Se Familie 35 - Fossum 1762.
Bruker ca. 1710.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Hanssøns datter Clarischen fra Hytten: Simon Hammersmid, Jan Claussen, Matis, Lorens Smid, Lorens Smids qvinde, Jørgen Venstøbs qvinde.
F.f. Anders Hanssøns barn Marta fra Hytten: Christian Østenssøn, Anders Hammersmid, Hans Halvorssøn Møller, Lorens smids qvinde Karen, Gunnild Halvorsdatter Møller.
F.f. Anders Hanssøns datter Anna fra Hytten: Peter Janssøn, Nils Otters, Villum Østenssøn, Lorens Smids Karen, - - Formers datter Karen.
F.f. Anders Hanssøns datter Kirsten fra Hytten: Lorens Smed, Henric Doxrø, Rønnou Straale, Per Doxerøs datter.

F.f. Anders Svenskes søn Jost fra Hytten: Lorens Janssøn,
Johanes Lund, Henric Daxerø, Rønnau Straale, Maria Doxerø.

F.f. Anders Svenskes datter Karen fra Hytten: Peter Janssøn, Tron Møller, Maren Doxrø, Lisbeth Straale.
F.f. Anders Kures Maren fra Hytten: Ole Tyven, Ole Kudsk, Lorens Møllers qde., Anne Doxerø.
F.f. Anders Svenskes Margrete fra Hytten: Henric Doxerø, Ole Skilbred, Marta Skaven, Else Bøe.

Det ble holdt skifte etter Anders Kure her i 1729. Det ble der nevnt at enkens bror var Henrik Doxrød.
Anders Hansen Kure bodde her med sin familie fra ca. 1710. Enka Rønnaug Pedersdatter ble igjen gift i  1736 med Christian Nilsen.

22/7-1729      ANDERS HANSSEN KURE        Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 201b.
Plass          Arvinger: Enken Rønnaug Pedersdatter og 2 kull børn efter Anders Kure.                           
under N. Fossum    
               Med 1. hustru:
                1. Klarieeken Andersdtr. 20 år.
                2. Marte Andersdtr.     18 ”
                3. Anne Andersdtr.      15 ”
Disse 3 ble Knud søndre Bø verge for
         Med 2. hustru (Rønnaug Pedersdtr.):
                4. Jost Anderssen, 8 år
               
5. Kirsten Andersdtr.
                6. Karen Andersdtr.
                7. Marichen Andersdtr.
               
8. Margrethe Andersdtr.
               - Alle små og umyndige. -
For siste kull har moren vergemålet under tilsyn fra broren Hendrich Doxrude.
Brt: 127 - 1 - 2
Net: 104 - 3 1/3 – 10.

Etter at skiftet kom til rette igjen i 1735 var det økonomiske resultatet annerledes
(Bamble skifteprot. nr. 3b.s. 239b):
Brt: 123 - 1 - 10
Net:  59 - 2 - 16.

Rettssak angående denne plassen i 1754. Se Luksefjellminner nr. 13, s. 21.

Jernverksarbeider, husmann
Just Andersen Kure
dpt. 19/3-1719 bg. 16/6-1782. ”Just Kure f. Fossum ejet 62 aar.”, s.a. Anders Hansen Kure fra Sverige. Se Familie 18 - Fossum 1720.
g. 22/6-1748 m. Anne Madsdatter fra Skien f. ca. 1716 bg. 26/5-1799. ”Jost Kures enke Anne Madsdtr., 83 aar.”, d.a. Mads Maaler i Skien.
1. Karen Justsdatter dpt. 1/11-1750 g1g m. Ole Torkildsen. Se nedenfor.
2. Mads Justsen dpt. 3/12-1752. Se nedenfor.
3. Anders dpt. 21/7-1765 bg. 20/2-1771. ”Just Andersens s. Anders 5 1/2 aar.”
Bruker ca. 1748.

F.f. Just Andersens pb. Karen fra Fossum Ejet: Christen Larsens kone, Jens Olsens kone, Jens Olsen, Christen Jacobsen.
F.f. Just Andersens db. Mads fra Fossum Ejet: Jens Baltzersens kone, Abelone Madsdtr., Jens Olsen, Isak Jacobsen, Sivert Nilsen.
F.f. Just Andersens db. Anders fra Fossum Ejet: Peder Christophersens kone, Kisten Christophersdtr., Ole Tronsen, Nils Tronsen, Jens Olsen.

I manntallet av 1782 var det nevnt at på denne plassen bodde ”Just Qures encke” og to barn over 12 år.
Søster til Anne Madsdatter: Abelone Madsdatter f. ca. 1734. Abelone ble konf. 17 år gammel i 1751
med bopel Limi. En Mads Maaler er nevnt i Skien på samme tid.

Jernverksarbeider, husmann
Ole Torkildsen
fra Åmot dpt. 14/2-1745 bg. i V. Porsgrunn 30/12-1773. "
Ole Torchilsen 26 aar.", s.a. Torkild Olsen Aamot.
g. 2/11-1770 m. Karen Justsdatter herfra dpt. 1/11-1750, d.a. Just Andersen Kure fra Fossum.
1. Søren dpt. 1/1-1770 bg. 20/4-1777. ”Ole Torchilsens søn Søren 7 1/2 aar.”
2. Anders dpt. 16/6-1771
bg. 19/9-1772 i V. Porsgrunn. "
Ole Torchilsens barn Anders 1 aar 15 uger."
-   bg. 26/1-1772. ”Ole Torchilsens dødf. b.”
3. Oline dpt. 13/2-1774 bg. 8/8-1779. ”Ole Torchilsens d. Oline 6 aar.”
Bruker ca. 1771.

F.f. Ole Thorchilsens db. Søren: Jon Gravelies kone, Margrethe Olsdtr., Halvor Pedersen, Jon Pedersen, Tosten Vilhelmsen.
F.f. Ole Torchelsens db. Anders fra Fossum Ejet: Abraham Andersens kone, Sille Olsdtr., Jens Olsen, Ole Isaksen, Jan Pedersen.
F.f.
Ole Thorchildsen fra Fossum Ejets pb. Ole. (Skal nok være Oline. Leif Biberg Kristensen.): Ingebor Halvorsdtr., Anne Pedersdtr, Jan Pedersen, Anders Jensen, Mads Justsen.

Ole Torkildsen var i tjeneste på Venstøp da han ble konfirmert i 1764. Denne familien bodde i vestre
Porsgrunn fra ca. 1772. Der døde Ole Torkildsen i 1773. Takk til Leif Biberg Kristensen for opplysninger!

20/5-1777      OLE TORKILDSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 9, side 498b.
Kure           Arvinger:                            
under Fossum       Enka Karen Justsdatter
               og deres eneste barn Olene Olsdtr. 3 år.
               Laugverge for enka: Ole Hanssen.
               Formynder -"- dattera: Farbroren Christen Torkildssen.
Brt: 9 - 2 - 23
Net: 3 - 3 -  7.

Enka Karen Justsdatter ble g2g med Ole Hansen. Se nedenfor.

Jernverksarbeider, husmann
Ole Hansen
f. ca. 1750 bg. 5/5-1782. ”Ole Hansen f. Fossum ejet 32 aar.”
g. 19/7-1777 m. enke Karen Justsdatter herfra dpt. 1/11-1750, d.a. Just Andersen Kure fra Fossum.
1. Rønnaug Sophia Olsdatter dpt. 31/8-1777.
2. Ole dpt. 2/12-1781 bg. 14/4-1782. ”Ole Hansens s. Ole f. Fossum ejet 4 mnd.”
Bruker ca. 1777.

F.f. Ole Hansens pb. Rønnov Sophia: Mads Justsens kone, Berthe Hansdtr., Mads Justsen, Johannes Pedersen, Halvor Pedersen,
F.f. Ole Hansens db. Ole fra Fossum Ejet: Mads Justsens kone, Inger Jonsdtr., Mads Henrichsen, Lars Eriksen, Ole Sigfredsen,

Karen Justsdatter var enke etter Ole Torkildsen. Se ovenfor. Jeg kan ikke finne Karen Justsdatter død i Gjerpen.

Jernverksarbeider, husmann
Mads Justsen
herfra dpt. 3/12-1752 bg. 25/1-1801. ”Mads Jostssøn f. Fossum-ejet 48 1/6 aar.”, s.a. Just Andersen Kure.
trol. i Gj. 19/4-1774 m. Ingeborg Halvorsdatter f. ca. 1743 bg. 21/3-1802. ”enken Ingebor Halvorsdtr. fra Kure anm. at være 59 aar.”
1. Anne Kirstine Madsdatter dpt. 23/4-1775 g.m. Christen Knudsen Bredgangen. Se Familie 50 - Fossum 1801.
2. Maren Madsdatter dpt. 8/6-1777 g.m. enkemann Jacob Jacobsen. Se Familie 11 - Fossum 1801.
3. Ambra Andrea dpt. 7/10-1781 bg. 24/2-1782. ”Mads Justsens d. Ambra Andrea 19 uger.”
4. Just Madsen dpt. 2/6-1783.
5. Anders dpt. 31/8-1788 bg. 8/2-1789. ”Mads Justsens søn Anders 1/2 aar.” 
Bruker ca. 1782.

Ingeborg hadde fra før datteren Ingeborg Rasmusdatter g.m. Bjørgulf Olsen. Se Sandbakken under Tufte.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Mads Justsens pb. Anne Kistine fra Fossum Ejet: Jacob Egelunds kone, Lisbeth Østensdtr., Petter Hansen, Ole Jensen, Anders Jensen.
F.f. Mads Justsens pb.
Maren fra Fossum Ejet: Ole Jensens kone, Berthe Johannisdtr., Anders Jensen, Jens Hieronomisen, Henrich Jensen.
F.f. Mads Justsens pb.
Ambra Andrea fra Fossum Ejet: Svend Langgangens kone, Else Margrethe Tollefsdtr., Lars Eriksen, Ole Hansen, Peder Hansen.
F.f. Mads Justsens db.
Just under Fossum: Zacharias Hermandsens kone, Anne Abrahamsdtr., Svend Sigfrigsen, Lars Eriksen, Anders Jensen.
F.f. Mads Justsens db.
Anders fra Fossum Ejet: Lars Skavens kone, Anne Halvorsdatter, Friderich Christophersen, Svend Sigfredsen, Mads Eriksen, Anders Hansen.

Barnedåp i Gjerpen krk. 13/9-1801:
“Maren Madsdtrs.
uægte pb. Andrea under Fossum Verk. Udlagt til barnefader Muur-Mester Anders Sivertssøn, som blev begravet d. 22de Maji d.a. (dette anno) –  Han var komet her fra Østlandet.
Faddere: Jens Moes k., Dorthe Maria Madsdtr., Christen Knudssøn, Peder og Jost Madssøn.”

bg. 7/6-1802: ”Maren Madsdtr's uægte pb.
Andrea under Fossum Verk 3/4 aar.” 

3/8-1803                 MADS JUSTSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 67b.
Kure                       Arvinger: Enka Ingeborg Halvorsdatter og børn: (Se skiftet nedenfor.)
under N. Fossum
                                Verge for Just Madssen ble Lars Knutssen Schavan.
                                Verge for Maren Madsdatter ble Anders Jenssen under Fossum.
Brt:    96 - 1 -  0
Gjeld: 123 - 3 - 12 (insolvent).

3/8-1803       INGEBORG HALVORSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 59b.
Kure           Arvinger: Enkem. Mads Justssen (også død) og børn:
under Fossum      
               1. Just Madssen 19 år. Formynder Lars Aarhus.
               2. Anne Kirstine Madsdtr. g, m. Christen Knutssen Bredgangen.
               3. Maren Madstr. 25 år, heime. Formynder Anders Jenssen.
               4. Ingeborg Rasmusdtr. som var den avd. uekte barn, død, vært g.m. Bjørgulf Olssen, 3 barn:
                 a. Anlaug Maria Bjørgulfsdtr. 9 år.
                 b. Mari Bjørgulfsdtr.               7 ”
                 c. Ingeborg Bjørgulfsdtr.         3 ”
                    Faren er verge.
Brt: 57 - 1 - 10
Net: 42 - 0 - 19

Jeger, leilending
Hans Mikkelsen
fra Øverbø i Siljan f. 19/4-1825 d. 27/8-1882 på Fossum, s.a. Mikkel Mikkelssen Øverbø og Marthe Mathiasdatter.
g. 12/3-1860 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Holm(8) f. 14/5-1838 d. 3/1-1866 på Fossum, d.a. Halvor Olsen Holm.
1. Sophie Mathilde Hansdatter f. 11/10-1861 g. i Siljan 6/10-1885 m. agronom Mathias Buer. Se Åkre(2) Ekeli.
2. Helle Marie Hansdatter f. 17/11-1865.
Bruker 1863.

Hans Mikkelsen var jeger for Løvenskiold allerede før han giftet seg. De kom til Justeplassen i 1863.

Tjenestefolk her i 1865: Barnepike (ugift) Hanna Reiersen fra Solum (31) og tjenestep. Anne Pedersdatter fra Siljan (20).

Peter Svendsen
Bruker ca. 1886. 

Ole Sigurdsen
Bruker 1888.

Jordbruksarbeider på Fossum, forpakter
Ole Kristian Jakobsen (Ole Jakobsen) fra Røsholteie i Lardal i Vestfold f. 31/7-1858 (gravstøtta: 11/7) d. 26/10-1906, s.a. Jacob Knudsen fra Siljan f. 1831 og Karen Marie Olsdatter fra Lardal f. ca. 1825.
g. i Styrvold kirke, Lardal 20/2-1883 m. Karen Elise Martinsdatter fra Hanevold i Lardal f. 4/6-1862 d. 27/9-1933, d.a. møller Martin Olsen f. 1833 i Hoff og Anne Sofie Knudsdatter fra Ramnes f. 1822.

Forlovere: "Mathis Larsen Hanevold, Hans Olsen Hanevold."

1. Ole Olsen f. ca. 1882 i Lardal. Vedhugger på Fossum i 1891.
2. Johan Martin Olsen (Johan Olsen) f. 10/3-1883 i Holmene under Hanevold i Lardal. Se gul boks nedenfor.

3
. Sofie Olsen f. 15/11-1884 på Rising. I tjeneste i Skien i 1900.
4.
Hansine Olsdatter f. 22/12-1893.
Bruker 1889.

Denne lille familien på 3 er registrert utflyttet fra Styrvold i Lardal til Venstøp i Gjerpen i 1883 med presteattest
av 19/1-1887. Sammen med dem flyttet også Ole Kristians 2 søstre (tvillinger), Gunelia Jacobsdatter Røsholt
f. 4/6-1864 og Maren Jacobsdatter Røsholt f. 4/3-1864 på en plass under Røsholt.

I følge folketellinga 1865 bodde Karen Elises foreldre på gården Hillestad søndre i Hellestad sogn i Botne
prestegjeld. Ole Jacobsen var oppgitt å være 8 år i denne folketellingen. Hans foreldre bodde da i ei stue
under gården Røsholt i Styrvold sogn, Lardal pr.gj. Faren arbeidet rundt på gårdene.
Denne familien bodde i 1884 på Rising. Oles mor, enka Karen Maria Olsdatter f. 1825 i Lardal, bodde her i 1891.
Enka Karen Elise Martinsdatter bodde i 1910 på Holm(9) "Østre" sammen med barna til Andreas Zachariassen Holm.

Karen Elise Martinsdatter hadde også sin søster Maren Andrine på Fossum. Hun var g.m. Thor Anton Martinsen.
Se Familie 32 - Fossum 1900.

Gravstøtta forteller oss at de eldste i familien skrev seg for Jakobsen. Sønnen (samme gravstøtte) brukte Olsen.

Takk til Leif Hansen. Andre kilder: Kirkebøker, folketellinger og gravstedsregister.

Sønnen her, Johan Olsen, (Johan Martin Olsen) fyllte 60 år den 10/3-1943.
Utklipp fra Varden den 9/3-1943 (til høyre). Innsendt av Hans Aas.

Handelsfullmektig, Statens Kornoppkjøper, nedre Telemark
Johan Martin Olsen (Johan Olsen) fra Fossum f. 10/3-1883 i Lardal d. 3/7-1947, s.a. Ole Jakobsen (ovenfor).
g.m. Johanne Nicoline Skouen fra Skauen(33) under Bratsberg f. 6/11-1880 d. 27/11-1972, d.a. Tarje N. Skouen.
1. Owe Olsen f. 1/5-1912 i Tomtegata i Skien, d. 1986.
2. Tarje Olsen f. 2/12-1913 på S. Mæla.

Johan Martin Olsen ble konfirmert i Gjerpen kirke den 30/10-1897 med adresse Fossum. Han ble oppført som handelsbetjent under folketellinga 1900.
Trond Olsen forteller at hans farfar, Johan Olsen, kjøpte Marcus Thranesgt. 15 på Falkum midt på 1930-tallet. Johan Olsen ble ansatt som handelsbetjent i Bratsberg Landmandsforretning på Lie i Skien i 1918. 5 år senere ble han handelsfullmektig samme sted. Han hadde stillingen der til han gikk av med pensjon.

Johan Olsen og kona er gravlagt på Gjerpen kirkegård. De deler gravstøtte med hans foreldre (ovenfor).

Kilde: Kirkebøker, folketellinger og Johan Olsens barnebarn, Trond Olsen i Porsgrunn. 

 

 

 

 


 

Jeger hos kammerherren, småbruker, forpakter
Halvor E. Aas
fra N. Ås(A) f. 8/1-1854 i Haugedal i Luksefjell d. 1948, s.a. Engebret Halvorsen Aas.
g. 11/11-1888 m. Hilda Marie Henriksen fra Tønsberg f. 2/8-1857 (ifølge kirkeboka) d. 1946, d.a. arbeider Mathias Henriksen og Maren Nilsdatter.
1. Einar Mathias Aas f. 23/10-1889.
Se Bestul.
2. Camilla Aas f. 8/9-1891* d. 1912.
3. C
arsten Henrik Aas f. 28/3-1900. Se Luksefjellv. 91 under Grini.
Br. 1893.

Halvor Aas ble født på Haugedal i Luksefjell og vokste opp på Nordre Ås. Han var jeger hos Løvenskiold allerede før
han gifta seg. Hilda Marie var gårdbrukerdatter fra Tønsberg-området. Hun ble konfirmert i Tønsberg den 7/4-1872.

Familien bodde tidligere for kortere tid på Lia under Fossum.
 
Tjenestepike i 1891: Marianne Johannesen f. 1876 i Gjerpen.


Jeger Halvor Aas (1854-1948) og frue Hilda f. Eriksen (1857-1946). Utlånt av oldebarnet Bjørg Aas.

De hadde i 1900 både krøtter, høns, avlet korn og poteter og hadde både frukthage og kjøkkenhage.
Tjenestepike her i 1900: Ingeborg Jensdatter f. 1884 i Gjerpen. Hun bodde i bryggerhuset og drev med hus- og fjøsstell.

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.

Kilde: Varden 8/1-1944. Klippet fra Luksefjellminner 17. Skavan Miniforlag.
Jeger Halvor Aas 90 år.
En kjent og aktet mann i Gjerpen, jeger Halvor Aas, fyller i dag 90 år. Han er født på Haugedal i Luksefjell, hvor hans far var forpakter hos daværende eier av Fossum Verk, kammerherre Herman Løvenskiold. Da han var 10 år gammel, flyttet faren til Aas i Gjerpen, som også tilhørte Løvenskiold.
Etter endt skolegang, begynte han sammen med sin far på skogsarbeid. Det besto den gang for det meste av milebrenning. Senere deltok han i forskjellige arbeider ved verket, bl.a. var han ved sagbruket. I flere år assisterte han forstmesteren ved blinking, og i 1896 overtok han stillingen som skogsbetjent ved Ekstul (Løvenskiolds skoger ved Valebø i Holla), inntil han i 1890 ble ansatt som jeger hos kammerherre Leopold Løvenskiold. Denne stillingen innehadde han i 44 år til 1930, da han gikk av med pensjon. Han er innehaver av Kongens fortjenestemedalje i gull.
Halvor Aas var kjent for å være en dyktig jeger. Selv har han nedlagt 3 bjørner, hvorav den ene var en ren kjempe.
Trass sin høye alder er han frisk og kjekk, ser og hører godt og følger med i alt som er oppe i tiden. Han er nå bosatt ved Fossum og driver selv sin lille eiendom. Hans hustru, som er 87 år gammel, var litt før jul litt uheldig å falle og brekke benet så hun er fremdeles sengeliggende.

Anders Tangen.
Br. 1947.

Skogbestyrer
Ove Richard Engebretsen
fra Skien f. 1/11-1920, s.a. Jens Engebretsen fra Skavan under Fossum f. 15/3-1882 og Lida Andreasen fra Brevik f. 14/12-1870. (Jens g2g m. Sigrid f. 11/7-1898).
g. 1/12-1945 m. Margit Therese Plassen fra Plassen under Ås f. 12/1-1919, d.a. Peder Olausen Plassen.
1. Roy Richard Engebretsen f. 1948. Bosatt i Stigeråsen på Gulset i Skien (2015).
2. Jan Ove Engebretsen f. 1951.
Br. 1950.

På sine eldre dager bodde ekteparet Ove og Margit Engebretsen i Jernverksv. 54 "på Fossum". De flytta ut herfra
rundt 1955. Se Jernverksv. 33 under Venstøp.

Plassens grenser på 1950-tallet:
Syd: Bøelva. Nord: Dyrendal. Øst: Fossum. Vest: Bøelva. 

Skogassistent, driftsleder (skogfunksjonær)
Halvor O. Bakka
fra Hovin i Telemark f. 2/10-1923 d. 13/5-1998, s.a. Ola Olsson Bakka og Torbjørg O. Skibdalen.
g.m. Camilla Solum fra Godal nedre i Luksefjell f. 11/5-1924 i Flenderud i Sandsvær (døpt i Hedenstad krk.) d. 2/9-2011.
Bruker 1955.

Denne familien flytta til Dyrendal i 1963.

Husene ble revet og jorda ble tillagt Fossum jordbruk i siste halvdel av 1970-tallet.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no