ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Holm
Gård nr. 127 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 22.05.2021

 


Holm søndre - Holm 7
Gammelt løpenr. 433.  Siden Norges matrikkel 1889: 127/8.

Utskilt fra M. Holm i 1703.

Opprinnelig landskyld: 5 huder.

Delt i to parter på 2 ½ hud hver i 1783. Se Holm(8).

Adresse 2021: Holmsv. 166, 3721 Skien.

Bonde, leilending
Nils Engebretsen Holm
fra M. Holm f. ca. 1678 bg. 27/5-1762. ”Nils Holm 84 aar.”, s.a. Ingebret Olsen Holm.
g. 2/7-1703 m. Marthe Nilsdatter fra N. Oterholt f. ca. 1671 bg. 28/10-1748. ”Nils Holms kone 77 aar.”, d.a. Nils Christophersen Otterholt.
1. Jan Nilsen dpt. 24/2-1704. Se S. Berberg.
2. Inger dpt. 6/1-1706 bg. 28/2-1706. ”Nils Holms Inger 7 uger”
3. Inger Nilsdatter dpt. 23/1-1707 g.m. Ole Gundersen Sem. Se N. Sem.
4. Anne Nilsdatter dpt. 2/2-1710 g.m. Abraham Jacobsen Rising. Se N. Rising(A).
 -  bg. 31/12-1711. ”Nils Holms dødfødde Drengebarn.”
5. Christian Nilsen dpt. 27/11-1712. Se N. Limi.
6. Marta bg. 2/11-1715. ”Nils Holms hiemdøbte Marta 6 dager.”

7. Nils Nilsen dpt. 20/6-1717 bg. 25/5-1743. ”Nils Holms Nils, 27 aar.”

8. Engebret Nilsen dpt. 12/5-1720. Se N. Venstøp(D).
9. Marthe Nilsdatter dpt. 11/3-1725 g.m. Gunder Tollefsen. Se nedenfor.
Bruker 1703.

F.f. Nils Holms søn Jan: Ingebret Holm, Nils Otterholt, Berul Holms dreng Rasmus, Randou Otterholt, Jens Hoppestads qvinde Karen, Ingebret Holms Maren.
F.f. Nils Holms datter Inger: Nils Otterholt, Ingebret Holm, Jon Sem, Rasmus Grinis qvinde Marta, Jens Hoppestads qvinde Karen, Ingebret Holms datter Marta.
F.f. Nils Holms datter Inger: Nils Otterholt, Rasmus Grinj, Ole Larssen fra Siljan, Hans Jørgens qvinde Else og datter Cabine fra Scheen.
F.f. Nils Holms datter Anna: Nils Otterholt, Rasmus Grinj, Simon Lund, Karen Hoppestad, Maren Holm.
F.f. Nils Holms søn Christian: Christen Anderssøn, Iver Thue, Jomfru Klim, Jenart Brechis datter.
F.f. Nils Holms Søn Nils: Nils Otterholt, Jens Hoppestad, Turviel, Rasmus Sems qde. Rønnou, Margrete Tofte.
F.f. Nils Holms søn Ingebret: Nils Otterholt, Henning Jønnevald, Jens Hoppestads qde. Karen, Karen Otterholt.
F.f. Nils Holms datter Martha: Christopher Nilsen i Scheen, Zacharias Venstøb, Abraham Venstøb, Per lensmds qde., Karen Berreberg.

Kilde: Bamble tingbok nr 5, 22 jul 1709 (avskrift Jan Christensen).
”Niels Holm stevnet for å ha slått og ille støtt Halvor Olsen på Aas eie, i gjestebud på Tufte etter salig Jørgen Holst.”


Kanselliråd Løvenskiold kjøpte denne eiendommen i 1740.

Dette bruket fikk løpenummer l.nr. 434 og utgjorde en landskyld på 2 ½ hud som siden igjen ble delt i følgende løpenr.:
434a (bnr 10), 434b (bnr. 8) og 434c (bnr 11 som er et skogstykke.).

Bonde, leilending
Gunder Tolfsen
fra S. Tufte dpt. 2/2-1724 bg. 15/3-1802. ”Gunder Tolvssøn Holm 78 1/8 aar.”, s.a. Tolf Nilsen Tofte.
g. i Gjerpen 17/10-1749 m. Marthe Nilsdatter herfra dpt. 11/3-1725 bg. 8/8-1792. ”Gunder Holms kone Marthe Nilsdtr. 68 aar.”, d.a. Nils Engebretsen Holm.
1. Marthe Gundersdatter dpt. 5/7-1750 g.m. Ole Abrahamsen Falkum. Se S. Falkum.
2. Anne Gundersdatter dpt. 9/7-1752 g.m. Jørgen Abrahamsen.
Se Familie 2 - Falkum 1801.
3. Nils dpt. 25/4-1756 bg. 13/3-1763. ”Gunder Holms Nils ¾ aar.”

4. Abraham Gundersen dpt. 19/8-1759. Se S. Sneltvedt(B).
5. Nils Gundersen dpt. 13/6-1762. Se nedenfor.
6. Inger Gundersdatter dpt. 5/1-1766 g.m. enkemann Nils Olsen Haugerød. Se Ø. Haugerød(2).
7. Karen dpt. 17/4-1768 bg. 24/12-1769. ”Gunder Holms Karen 1 1/2 aar.”
Bruker 1751.

F.f. Gunder Holms pb. Marthe: Nils Grinies kone, Engebret Sems kone, Tolf Hynie, Jan Berreberg, Haral Berreberg.
F.f. Gunder Holms pb. Anne: Ole Bingholts kone, Else Jansdtr., Jon Berreberg, Peder Tofte, Haral Berreberg.
F.f. Gunder Holms db. Nils: Peder Toftes kone, Anne Tolfsdtr., Tolf Hynie, Abraham Riising, Jacob Abrahamsen.
F.f. Gunder Holms db. Abraham: Nils Grinies kone, Maren Olsdatter, Jan Berreberg, Tolf Hynie, Mons Tevesen.
F.f. Gunder Holms db. Nils: Peder Toftes kone, Mons Berrebergs kone, Jan Berreberg, Nils Grinie, Jacob Riising.
F.f. Gunder Holms pb. Inger: Nils Larsens kone, Anne Olsdtr, Peder Tofte, Ole Falchum, Hans Jonsen.
F.f. Gunder Holms pb. Karen: Peder Toftes kone, Karen Nilsdatter, Christen Lund, Christian Limie, Ole Falchum. 

27/9-1792      MARTHE NILSDATTER      Bamble sk.prot. 12, side 5b.
S.Holm         Arvinger:                           
               Enkem. Gunnar Tolvssen og barna:
               1. Nils Gunnarssen, myndig, bor her på gd. Holm.
               2. Abraham Gunnarssen, myndig, bor på gd. Sneltvet.
               3. Marthe Gunnarsdtr. g.m. Ole Abrahamssen Falkum.
               4. Anne Gunnarsdtr. g.m. Jørgen Abrahamssen Falkum.
               5. Inger Gunnarsdtr. 25 år.
Formynder for Inger ble broren Abraham Sneltvet.
Brt: 157 - 1 -  4
Net:  23 - 1 - 14.
Kilde: Grenland Ættehistorielags avskrift av Skiftekort.

Kan dette være den samme Gunder Tolfsen? Fra barnedåp i Eidanger KB 2/11-1748:
”Inger Nielsdatters uægte Søn Gunder hvilket hun skal have auflet efter sigelse med ungkarl Gunder Tolfssøn i Gierpen Sougn.”

Bonde, leilending
Nils Gundersen Holm
herfra dpt. 13/6-1762 d. 17/8-1836, s.a. Gunder Tolfsen Holm.
g. i Gjerpen 25/10-1781 m. Rønnaug Christophersdatter fra N. Venstøp(B)
dpt. 26/4-1757 d. 13/10-1836, d.a. Christopher Rasmussen.
1. Christian Nilsen Holm dpt. 13/4-1783. Bodde i Brevik i 1836.
2. Anne Nilsdatter dpt. 13/8-1786 g.m. sin fetter, enkemann Nils Olsen. Se Kolkinmyr(2).
3. Marthe Nilsdatter dpt. 14/3-1790 g.m. Nils Halvorsen. Se N. Berberg og Ballestad(51).
4. Christopher Nilsen dpt. 13/1-1793. Bodde her i mange år. Se Haugerødkåsa under Ø. Haugerød.
5. Gunder Nilsen dpt. 30/10-1796. Se Goberg(5) under Århus.
6. Inger Margarethe Nilsdatter dpt. 17/2-1799 g.m. enkemann Christian Christensen. Se Goberg(3) under Århus.
7. Nils dpt. 9/8-1801. Død som liten.

Br
uker 1783.

F.f. Nils Gundersens db. Christian fra Holm: Ole Falchums kone, Margrethe Christophersdtr., Jacob Riising, Jørgen Falchum, David Christiansen.
F.f. Nils Gundersens pb.
Anne fra Holm: David Holms kone, Karen Nilsdtr., Jacob Riising, Axel Nilsen Grinie, Isak Holm.
F.f. Nils Holms pb. Marthe: Abraham Sneltveds k., Karen Magrethe Olsdtr., Ole Falkum, Isak Holm, Helle Christiansen.

F.f. Nils Gunderssøn Holms db. Christopher: Isak Holms k., Ingebor Olesdtr., David Holm, Nils Christopherssøn, Torsten Laerssøn.
F.f. Nils Gunderssøns db. Gunder f. Holm: Ole Falchums k., Inger Gundersdtr., David og Isak Holm, Torsten Laerssøn.
F.f. Nils Gunderssøns pb. Inger Margarete f. Holm: Halvor Fjelddalens k., Hans Thomæsøns kone, Isak Holm, Nils Hougerøe, Abraham Olessøn.

F.f. Nils Gunderssons db. Nils f. Holm: Abraham Sneltveds k., Nils Hougerøe og kone, Isak og David Holm.


Rønnaug bodde på Venstøp da hun ble konfirmert 16 år gammel i 1774.
Tjenestegutt på denne gården i 1835: Jacob Pedersen(24). 

5/11-1836      NIELS GUNDERSSEN                Bamble skifteprotokoller *)
Holm             og RONNAUG CHRISTOPHERSDATTER  
               - Han d. 17.8.d.a.- hun 13.10.d.a. -
               Arvinger: Barna:
               1. Christian Nielssen 55 år, bor visstnok i Brevik.
Tilsynsverge: Halvor I. Doksrød.
               2. Christopher Nielssen 44 år, heime.
               3. Gunnar Nielssen      41 ”
               4. Anne Nielsdtr.       51 ” , heime.
               5. Marthe Nielsdtr. g.m. Niels Halvorssen Berreberg.
               6. Inger Margrethe Nielsdtr. g.m. Christian Christianssen u/Aarhus.
Brt:   162 - 3 - 18

Gjeld: 560 - 1 -  5 (Insolvent)
*) A: BS 17 s.975.
B: BS 21 s.241b. C: BS 23 s.302. D:bd. 18 s.36.
Kilde: Grenland Ættehistorielags avskrift av Skiftekort.

Gården var ubebodd i tidsrommmet ca. 1837-1886. Jorda ble i denne tiden leid bort til forskjellige bønder.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

433

Holm

Niels Larsen

2 huder 6 skind

4 daler - 1 ort - 5 skilling


  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

433a

Holm (skov)

H. Løvenskiold

1 - 0 - 5

433b ditto ditto 1 - 1 - 8
433c Holm Zacharias Nilsen 1 - 1 - 8


Bonde, selveier
Lars Gregoriussen Holm
fra Gravli(2) f. 20/8-1852 d. 18/3-1900, s.a. Gregorius Larsen Gravli.
g. i Gjerpen 11/10-1877 m. Karen Marie Pedersdatter fra Hoppestad(2) f. 27/2-1855 d. 2/12-1912, d.a. Peder Larsen Hoppestad.
1. Anna Marie Holm f. 19/8-1881 på Gravli g. i 1905 m. Lars Halvorsen. Se Hoppestad(8).
2. Peder f. 25/12-1882 d. 4/2-1899.
3. Maren Holm f. 21/4-1885 (f. 29/4 ifølge kirkeboka) g.m. enkemann John Halvorsen Marker. Se Venstøp(22).
4. Gregorius Holm f. 29/1-1888 d. 15/11-1950 i Seattle, USA. Emigrerte til USA i 1914.
5. Sofie Holm f. 1/8-1897 g.m. Harald Susaas fra Holla. Se Århusv. 85 B under Falkum.
Eier 1886.

Lars Holm kjøpte jorda her av Løvenskiold i 1886.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

127

6

433a

Holm

Skov

Lars Gregoriussen

1 - 1 - 9

2 mark 69 øre

ditto 7 433b ditto Holm ditto 1 - 2 - 10 3 mark 27 øre
ditto 8 434b ditto ditto ditto 2 - 2 - 15 5 mark 33 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

127

6

Holm

Skog

Kammerherre L. Løvenskiold

2 mark 69 øre

ditto 7 ditto Holm Karen Marie Gregoriussen 3 mark 27 øre
ditto 8 ditto ditto ditto 5 mark 29 øre


Se folketellingen 1910.

Gården ble solgt i 1914, da odelsgutten Gregorius emigrerte til USA.

Byggmester, selveier
Malakias Thorsen

Eier 1914. Se Rising(3).

Bonde, selveier
Peder Pedersen Furuheim

1. Peder Gustav Furuheim f. 12/3-1894 i Holla g. 22/11-1924 m. Ingeborg Nilsen Berberg f. 23/9-1903 i Vise, USA, d.a. Greger Nilsen på Berberg(13).
Eier 1920.

Bonde, selveier
Søren J. Holm
fra M. Holm f. 29/1-1899 d. 22/7-1973, s.a. Jørgen Sørensen Holm.
g.m. Dagny Søli fra Søli(21) "Øygarden" f. 9/4-1899 d. 23/3-1972, d.a. Ole Kristian Zachariassen Søli.
1. Einar Holm f. 1937.
2. Solveig Holm f. 1945 gift Medalen.
Eier 1925.

Søren Holm beskrev gårdens grenser i 1955 slik:
”Mot nord: Thorleif Holm, Jørgen Holm og August Timlands eiendommer. Mot øst: Simon Doksrød, Olav Fineid,
Halvor Bugot, William Sems eiendommer. Mot syd: William Sem. Mot vest: William Sem, Ole Limi og Isak Skilbred.
Grensene mot øst og vest følger bekken.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

127

7

Holm

Søren J. Holm

2 mark 00 øre

ditto 8 ditto ditto 4 mark 64 øre


Bonde, selveier

Haakon Holm
fra M. Holm f. 23/10-1905 d. 9/5-1983.
g.m. Ruth Johanne Ingebretsen fra Doksrød(8) f. 26/5-1912. Ruth bodde i 1997 på Rising .
1. Jørgen Holm f. 30/11-1941 d. 26/5-1965. Døde tragisk i en traktorulykke på Bamble prestegård.
2. Ole Ingar Holm f. 2/2-1945.
3. Gunnar H. Holm f. 6/9-1948. Overtok M. Holm i 1983. Han kjøpte også denne gården.
Eier 1970.

Haakon Holm forpaktet fra ca. 1941 gården Glittum i Bamble til han i 1946 kom til Prestegården som han forpaktet
til 1970. Han kjøpte deretter sin brors bruk her. Samme år skrev han gården over på sine sønner Ole Ingar og Gunnar.

Bonde, selveier
Gunnar H. Holm
fra Bamble f. 6/9-1948.
Eier 1983. Se M. Holm.

I 1989 ble ei tomt skilt ut til 127/34 og jorda ble sammenføyd med M. Holm. Bnr 7 er dermed utgått som gårdsbruk.
Tilbake står bygningene som en enebolig med låve og tomt.


Holm bnr 7 - søndre. Foto: Gard Strøm 12.03.2013.

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 166 (Gnr 127, bnr 34) er overdradd for kr 800.000 til Brita Wick (11.07.1989)."
Fra Grunnboka: "Holmsvegen 166 (Gnr 127, bnr 34) er overdradd fra Brita Wick til Merete Wick og Tove Nystad (29.06.2012).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no