ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 14.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Slettene
Husmannsplass under gård nr. 21 Mo.

Etter 1900: Med sterk bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.

Den første husmann vi vet bodde her var Aane Gjermundsen. Han kom hit fra Sauherad i ca. 1690.
Det var trolig Aane som ryddet eller gjenryddet Slettene.

Arbeider, husmann
Aane Gjermundsen fra Nes i Sauherad f. ca. 1627 bg. 10/6-1724. ”Aanj Moeje 107 aar.” (Trolig for høy alder).
g1g i Sh. 1/11-1666 m. Karen Olsdatter.
g2g i Sh. 28/11-1669 m. Guro Rasmusdatter.
g3g m. Siri Aanesdatter f. ca. 1628 bg. 4/7-1699. ”Aani Giermundssens qnd. fra Moeje Siri Aanesdatter 71 ½ aar g. f. jord.”
g4g i Gj. 16/10-1701 m. Boel Olsdatter fra Stensåsen f. ca. 1659 bg. 1/11-1702. ”Aanj Giermundssens qvinde fra Mosletten Boel, døde i barselseng 43 aar og 14 dager gammel, i fattig Jord.”
g5g i Gj. 12/9-1703 m. Berthe Torjersdatter f. ca. 1667 bg. 18/5-1723. ”Aani Mosejes qde 56 aar. Døde i Krillen.”
1. Liv dpt. 27/10-1667 i Sh. bg. 16/3-1668 i Sh. ”Aane Gjermundsens datter Liv.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Berthe Aanesdatter f. ca. 1678 g.m. Ole Trondsen. Se S. Gåshølen under Ås.
3. Arne dpt. 28/7-1681 bg. 18/9-1681. ”Aani Houcrøds søn Arne 16 dage gam.”
4. Guri Aanesdatter dpt. 28/7-1681.
Barn i 4. ekteskap:
5. Boel dpt. 1/11-1702 bg. 26/11-1702. ”Aanj Giermundssens barn fra Mo eje Boel i fattig jord, 3 uger gammel.”
Barn i 5. ekteskap:
6. Torjer Aanesen dpt. 16/8-1705. Se nedenfor.
7. Kirsti Aanesdatter f. ca. 1714 g.m. Lars Haagensen. Se Nykås under Mo.
Br. 1684.

Dåp 28/7-1681 (før det var vanlig å notere faddere): Aani Houerøs tvende Tvillingbørn, Arne og Guri.
F.f. Aanj Giermundssens datter Boel fra Moosletten: Mads Gram i Scheen, Isak Moo, Valdemar Klochers qvinde Maria.
F.f. Aadnis Søn Torier fra Moeje: Isak Moe, hans dreng Ingebret, Jørgen Fosses Kieriste Kirstina, Byfogdens datter Karen af Scheen.

Aane flyttet trolig fra Sauherad kort etter at han giftet seg 2. gang i 1669. De bodde først på V. Haugerød.
Torjer Gjermundsen i Luksefjell/ Moejet, var trolig Aanes bror. Deres søster Kirsten Gjermundsdatter var g.m.
enkem. Mons Fjeldet på V. Bø i Luksefjell.
Aane Gjermundsen kommer trolig fra Nordsjå-stranda i Nes i Sauherad.
Navnet er av gjerpenspresten skrevet på forskjellig vis: Odnj, Oni, One, Aadni, Aanj, Aani, osv.
I Sauherad skrev presten konsekvent ”Aane”.

Arbeider, innerst
Ole Trondsen f. ca. 1675 bg. 21/4-1760. ”Ole Tronsen 85 aar.”
g. 11/9-1709 m. Berthe Aanesdatter herfra f. ca. 1678 d. feb. 1733. ”Ole Tronssøns qde Birte, 55 aar.”, d.a. Aane Gjermundsen.
1. Trond Olsen dpt. 3/11-1709. Se S. Gåshølen under Ås.
2. Siri Olsdatter dpt. 8/1-1713.
3. Ingeborg dpt. 19/9-1717 bg. 27/11-1718. ”Ole Tronssøns datter Ingeborg 8 uger.” 

F.f. Ole Tronssøns hiemedøbte søn Tron: Erik Marcer i Scheen, Hans Jenssen i Præstegaarden, Janis qvinde Birte, Torjer Luksefields qvinde Karen.
F.f. Ole Tronssøns datter Sirj fra Moeje: Ingebret Rosval, Halvor Aas, Mogns Hoppestads qde., Kittil Aases datter Randi.
F.f. Ole Tronssøns datter Ingeborg fra Moeje: Johannes Dyrcol, Jørgen Foreval, Aadnes qde., Isak Moos datter Ingeborg.

Det vites ikke med sikkerhet om denne familien bodde her.

Arbeider, husmann
Torjer Aanessøn herfra dpt. 16/8-1705, s.a. Aane Gjermundsen.
g. 11/12-1723 m. Live Trulsdatter.
Forlovere: ”Jacob Jønwal og Per Amundssøn.”
1. Per dpt. 6/6-1724 bg. 16/7-1724. ”Torger Aanissøns Per, 5 uger gl.”
2. Berthe Torjersdatter (Børte) dpt. 20/1-1726.

F.f. Torger Aanessøns Per: Christen Ericsrød, Thomas Fos, Gudmund Moes qde, Dorte Jansdatter Fos.
F.f. Torjer Aanissøns Børte: Ole Tronssøn, Rasmus Qværen, Gudmun Moes qde. Maren Forrevold.

Denne familien må ha flyttet ut av sognet. Fadderen Maren Furuvald het også Trulsdatter.

Arbeider, husmann
Per Olsen
g.m. Ingeborg f. ca. 1669 bg. 19/4-1741. ”Per Slettens qde Ingeborg, 72 aar.”
Br. ca. 1725.

Om denne familien har jeg foreløpig ikke funnet noe mer.

Arbeider, husmann
Abraham Gundersen Slettene fra Rød under Kise dpt. 25/7-1723 bg. 3/10-1801. ”Abraham Gunderssøn Slettene 78 1/6 aar.”, s.a. Gunder Halvorsen Rød.
g. 9/11-1751 m. Kirsten Antoniusdatter fra Stulen f. juli 1726 bg. 13/5-1798. ”Abraham Slettenes kone u/Moe, Kirsten Antoniidtr, henved 72 aar.”
1. Hans Abrahamsen dpt. 9/7-1752.
2. Anne Abrahamsdatter dpt. 13/1-1755 g1g m. enkemann Mons Clausen Hoppestad. Se nedre Hoppestad(A).
3. Karen Abrahamsdatter dpt. 4/11-1759 g.m. Ole Levorsen. Se Flittig u. Mo.
4. Ingebret Abrahamsen dpt. 26/12-1762.
5. Pernille Abrahamsdatter dpt. 11/10-1767 g.m. em Halvor Levorsen. Se Bjørndalen(A) u. Bø.
6. Else Abrahamsdatter dpt. 29/3-1772 g.m. Nils Hansen. Se Bjørndalen(B) u. Bø.
Br. i 1762.

F.f. Abraham Gundersens db. Hans: Knud Olsens kone, Thore Jonsdtr., Gunder Bøe, Lars Haagensen, Erik Gundersen.
F.f. Abraham Gundersens pb. Anne fra Moe Ejet: Hans Moes kone, Maren Engebretsdtr., Gunder Bøe, Lars Haagensen, Nils Gundersen.
F.f. Abraham Gundersens pb. Karen fra Moe Ejet: Frans Glørsmyrs kone, Maren Engebretsdatter, Haagen Haagensen, Nils Gundersen.
F.f. Abraham Gundersens db. Engebret fra Moe Ejet: Jacob Røes kone, Anne Engebretsdtr., Gunder Røe, Nils Røe, Rasmus Halvorsen.
F.f. Abraham Gundersens pb. Pernille fra Moe Ejet: Jacob Røes kone, Karen Haagensdtr., Jacob Røe, Knud Sverrig, Halvor Faareval.
F.f. Abraham Gundersens pb. Else fra Moe Ejet: Jacob Gundersens kone, Berthe Tronsdtr., Halvor Christophersen, Hans Haagensen.

Arbeider, husmann
Thor Sondresen fra Svarverplass under Mo f. ca. 1737 i Tinn bg. 26/10-1777. ”Thor Sondresen 40 aar.”, s.a. Sondre Halvorsen.
g. 15/7-1766 m. Roselene Nilsdatter død før 1801.
1. Berthe Antonette dpt. 22/10-1769 bg. 20/5-1771. ”Thor Sondresens d. Birgitte Antonette 1 1/2 aar.”
2. Christine Tonette Thorsdatter dpt. 10/5-1772.
3. Nils Thorsen dpt. 17/4-1775.
4. Thor dpt. 8/2-1778 bg. 16/4-1778. ”Thor Sondresens søn 10 uger.”
5. Halvor Thorsen dpt. 8/2-1778.
Br. 1772.

F.f. Thor Sondresens pb. Berthe Antonette fra Breche Ejet: Sondre Halvorsens kone, Christine Biønsdatter, Sondre Halvorsen, Ole Sondresen, Helje Kielsen.
F.f. Thor Sondresens pb. Christine Tonette fra Moe Ejet: Ole Ersrøes kone, Turi Sondresdtr., Ole Ersrøe, Ole Sondresen.
F.f. Thor Sondresens db. Nils fra Moe Ejet: Aslak Moes kone, Turi Sondresdatter, Aslak Moe, Ole Sondresen.
F.f. Thor Sondresens tvillingsønner Thor og Halvor fra Moe Ejet: Aslak Moes kone, Marthe Olsdatter, Nils Moes kone, Aslov Ledvorsdatter, Nils Moe, Aslak Moe, Ole Sondresen, Halvor Biønsen, Nils Hansen.

Denne familien bodde på N. Brekke-eie i 1769 og var tilbake på Slettene igjen fra 1772.
Roselene er et usedvanlig navn her i distriktet og burde være lett å finne. Hun er ikke registrert
noe sted i folketellingen 1801.

Arbeider, husmann
Knud Guttormsen
Br. 1782. Se S. Sneltvedt(C).

Arbeider, husmann
Erik Heljesen fra S. Sjøtveit i Tinn dpt. 2/7-1732 i Atrå kirke, s.a. Helje Eriksen.
g. i Tinn 4/8-1765 m. Helge Heljesdatter f. ca. 1732. 70 år under folketellingen 1801 hos datteren Ingeborg.
1. Ingeborg Eriksdatter dpt. 25/4-1766 i Tinn g.m. Engebret Olsen. Se Ekornrød(B) under Mo.
2. Helje Eriksen dpt. 29/5-1768 i Tinn. Se Hasledalen under Gulset.
3. Hans dpt. 16/9-1770 bg. 25/11-1770. ”Erik Heljesens s. Hans 16 uger.”
4. Hans dpt. 20/10-1771.
5. Jøran Eriksdatter dpt. 7/8-1774. Fadder for Helges barn i 1796.
6. Gunhild dpt. 27/4-1777 bg. 6/7-1777. ”Erik Heljesens dtr. Gunhild 10 uger.”
7. Gunhild dpt. 18/10-1778 bg. 17/9-1780. ”Erik Brændesetterets d. Gunhild 2 1/2 aar.”
8. Hans Eriksen dpt. 21/10-1781. Se Henningsdalen under Mo.
Br. 1783.

F.f. Erik Heljesens db. Hans fra Hynie: Gunder Schielbreds kone, Helje Olsdtr., Halvor Hansen, Ole Heljesen.
F.f. Erik Heljesens db. Hans fra Moe Ejet: Jacob Tejens kone, Siri Jermundsdtr., Ole Heljesen, Nils Aslaksen.
F.f. Erik Heljesens pb. Giøran fra Moe Ejet: Nils Moes kone, Malene Olsdtr., Niri Biønsen, Knud Jermundsen.
F.f. Erik Heljesens pb. Gunhild fra Moe Ejet: Nils Moes kone, Aslov Ledvorsdtr., Knud Jermundsen, Ole Pedersen.
F.f. Erik Heljesens pb. Gunhild fra Brændesæter under Moe: Nils Moes kone, Siri Jermundsdtr., Thor Heljesen, Halvor Jermundsen.
F.f. Erik BrændeSætres db. Hans: Nils Moes kone, Maren Jacobsdtr., Petter Jacobsen, Thor Brynildsen.

Erik bodde på Brennseter under Mo fra 1771-1783. Tidligere bodde de ett års tid på Hyni.
I 1801 er ikke Erik lenger i Gjerpen. Erik hadde trolig en bror, Thor Heljesen, som også
bodde i Gjerpen.

Arbeider, leilending
Bæruld Haagensen fra Plassen under Ås dpt. 28/10-1759 d. 24/5-1838 i Slettene.
g. 29/12-1787 m. Elen Mortensdatter fra V. Haugerød dpt. 28/10-1759 d. 29/7-1840 i Slettene, d.a. Morten Rasmussen.
1. Inger Kistine dpt. 20/4-1788 bg. 4/11-1788. ”Berulf Haagensens d. Inger 1/2 aar.”
2. Haagen Bæruldsen dpt. 20/9-1789. Se Bakken under Ås.
3. Peder Bæruldsen dpt. 29/5-1791. Se S. Ås(A).
4. Halvor Bæruldsen dpt. 13/4-1794. Se S. Gåshølen u. Ås.
5. Rasmus Bæruldsen dpt. 1/10-1797. Se nedenfor.
6. Karen Kirstine Bæruldsdatter dpt. 30/3-1800 g.m. Isak Sørensen Nykaas. Se Nykås u. Mo.
Br. ca. 1800.

F.f. Berulf Haagensens pb. Inger Kistine: Nils Moes kone, Marthe Halvorsdtr., Lars Haagensen, Søren Hansen, Peder Mortensen.
F.f. Berulf Haagensens db. Haagen u/Moe: Jan Kaasas kone, Inger Hansdtr., Lars Haagensen, Aslak Mortensen, Rasmus Mortensen.
F.f. Berulf Haagenssøns db. Peder u/Moe: Jan Kaasens kone, Karen Kirstine Aslaksdtr., Laers Haagenssøn, Aslak Mortenssøn, Peder Mortenssøn.
F.f. Bæruld Haagenssøns db. Halvor u/Moe: Nils Moes k., Inger Hansdtr., Søren Hanssøn, Peder Mortenssøn, Laers Christianssøn.
F.f. Bæruld Haagenssøns db. Rasmus u/Moe: Peder Mortenssøns k., Anne Nilsdtr. Halvor Janssøn, Rasmus Mortenssøn, Zacharias Claussøn.
F.f. Berulf Haagenssøns pb. Karen Kirstine u/Moe: Peder Mortenssøns k., Karen Jansdtr. Hans Haagenssøn, Halvor Janssøn, Søren Hanssøn.

Denne familien bodde tidligere noen år på plassen Vestermo.

Familietradisjonen sier at Bæruld var kusk og snekker hos Løvenskiold og at han var med å sette opp flere foretningsbygg i Skien, hvor godseieren hadde økonomiske interesser.
Det fortelles videre om Bæruld at han aldri var syk. Han var med i krigen mot tyskerne om Slesvig-Holstein. Av kirkebøkene kan vi se
at hans navn (som også mange andre navn) ble skrevet på forskjellige måter. Både Bærulf, Berulf, Bæruld og Bæruld ble brukt.
Han kone Elen Mortensdatter nedstammer fra lensmann Christen Rasmussen på Furuvald. Han var hennes oldefar på farssiden.


Arbeider, leilending
Rasmus Bærulfsen Slettene herfra dpt. 1/10-1797 d. i Quebec 1862.
g. 29/12-1822 m. Live Jacobsdatter fra Åsen under Berberg dpt. 23/10-1796 d. 1880 i Wisconsin, d.a. Jacob Hansen.
1. Aslak Rasmussen (Aslak Robinson) f. 11/3-1823 d. 24/10-1912 i Sugar Creek, Wisconsin g. 29/3-1849 m. Gunhild Lucasdatter fra Rønningen under Stulen f. 10/4-1834.
Emigrerte til N. Amerika i 1849 med ankomst New York med S/S ”Rupert” den 2/7. Barna etter opplysninger fra Kjell Olsen.
Barn 1.
2. Inger Kirstine Rasmusdatter f. 1/6-1825. Hun hadde en sønn, Aslak med John Isaksen. Emigrerte til N. Amerika i 1862. Se nedenfor.
3. Jens Rasmussen f. 12/9-1827 d. 8/3-1920 g.m. Kari Kristine Davidsdatter på Fossum fra S. Odberg(6) i Hedrum f. 4/6-1838 d. 6/6-1903.
    Hun kom til Gj. i 1859. Emg. til Amerika 8/4-1862. Bodde i Sugar Creek, Wisconsin.
    Barn 1. Mary Ann Rasmussen f. 2/2-1867 d. 18/2-1940 g.m. farmer Thomas Hurdis fra England f. nov. 1861 d. 23/2-1931.
    Bodde i Geneva fram til 1918 da de flyttet til Elkhorn. 8 barn som vokste opp.
    Barn 2. Ole Rasmusson f. 1870 i Walworth county d. 7/6-1930 g. Anna Carlson. Bodde i Sugar Creek. Skrev seg Rasmusson i Amerika.
4. Lars Rasmussen f. 14/11-1829 d. 1895 g. i Amerika med Anna NN f. 1839 d. 26/12-1918. Emg. til Am. 8/4-1862. Bodde i Sugar Creek, Wisconsin. Var farmer.
    Barn 1. Sophia Rasmusson f. 1867 g.m. farmer Tom Cleary. Ingen barn.
    Barn 2. Mary Rasmusson f. 1870 d. 1945 g.m. Johnsen. Ingen barn.
    Barn 3. Hannah Rasmusson f. 1872 g.m. Jim Goodger. Deres barn: Lilly Goodger, Lewis Goodger.
    Barn 4. Jacob Rasmusson f. jan. 1880 d. 1939. Ugift.
5. Rasmus f. 16/4-1832 d. 2/8-1845. Druknet i hølen ved Gåshølen på vei hjem fra søndagsskolen på Oterholt.
6. Maren Kristine Rasmusdatter f. 24/6-1834 g.m. Anders Andersen fra Melum f. 2/4-1838. Se Heimholt under Foss.
7. Peder f. 12/4-1837 d. 2/10-1839.
8. Peder f. 24/4-1840 d. 2/7-1842.
Br. 1844.

F.f. Rasmus Bærulfsen Moe-eiets Aslak: Kone Birthe Larsd. Moe, pige Maren Jacobsd. Moe, Halvor Bærulfsen Moe, Hans Jacobsen Berberg, Haagen Bærulfsen Moe.
F.f. Rasmus Bærulfsen under Moes Inger Kirstine: Peder Bærulfsens Kone under Moe, pige Karen Bærulfsd. ibid., Isak Sørensen ib., Ole Pedersen Gaasehølen, Hans Jacobsen Berreberg.
F.f. Rasmus Bærulfsen under Moes Jens: Haagen Bærulfsens kone, Gløsmyr, Pige Pernille Jacobsd. Aarhuus, Peder Bærulfsen Aas, Halvor Bærulfsen Aas, Hans Jacobsen Berberg.
F.f. Rasmus Bærulfsen Moe-ejes Lars: Peder B. Aases Kone, pige Marie Hansd., Kutterød, Halvor Bærulfsen Aas, Isak Sørensen under Moe, Hans Jacobsen under Berreberg.

De av denne familien som reiste til Amerika (via Queebec) 8/4-1862, var Rasmus og Live, samt barna Inger og
hennes sønn, Jens og hans kone Kari, og Lars Rasmussen. Rasmus døde mens de var i karantene i Queebec.
Resten av familien bosatte seg i Walworth county i Wisconsin hvor det fra før var mange gjerpensfolk.

Kilde: Luksefjellminner 15, Skavan Miniforlag.
Fortalt av Halvor J. Nykaas til Jon Grinilia.
- Rasmus Slettene og sønnen Jens lå på Ramsås og brente kullmile. De ble enige om å se til et gammelt bjørnehi i Rolvsdalen. Bare Rasmus hadde børse. Jens tok øksa. Jens var yngre og raskere og kom først fram til hiet som lå i ei trang fjellskorte. Inngangen til hiet var så smal at 2 personer neppe kunne passere hverandre. Her møtte Jens bjørnen som ville rømme fra hiet. Han bestemte seg for å gå på med øksa og kløve bjørneskallen. Men han bommet og kappet i steden det ene øret av bamsen.
Bjørnen kasta seg utfor fjellet, men da var Rasmus kommet fram med børsa og skaut dyret. Far og sønn dro deretter til Nykås og bød Isak Sørensen Nykås 1 daler for å være med å frakte bjørnen ned. Det var han villig til og bamsen ble båret til Nykås og flådd på låven der. Da så Jens kom hjem til Slettene, gikk han hen til broren Lars som gikk og pløyet. Lars hadde sluppet blakken som gikk med skoklene og åt. Da hesten kjente bjørnelukta av Jens, tok den ut og løp over ei bru ved Slettedammen, videre ut Ås-sagene, hvor den hadde kvittet seg med skoklene, fortsatte forbi Fossum, over Falkum og kastet seg ut i elva for å svømme over til Faret. I elva ble den fanget med tau og tilslutt brakt hjem igjen. Hesten var siden ubrukelig til å arbeide. -

Leilending
Rasmus Christensen fra Ballestad(20) "Storemyr" f. 28/9-1823 i N. Ødegården under Øvrum, s.a. Christen Olsen Storemyr.
g.m. Kirsten Marie Hansdatter fra Søli(3) f. 26/5-1824, d.a. Hans Rasmussen Søli.
Br. 1852.

Denne familien flyttet senere til N. Kise.

Arbeider, leilending
Aslak Pedersen fra Stulen(A) f. 15/7-1825 d. ca. 1901, s.a. Peder Aslaksen Stulen.
g. 9/11-1848 m. Gunhild Anundsdatter fra Nes i Sauherad f. 8/9-1825 d. etter 1900, d.a. Anund Ellingsen.
Forlovere: Hans Sørensen under Borrestad (Borgestad) og Isak Andersen Wenstøb.
1. Anne f. 5/1-1849 i S. Stulen d. 23/2-1851 i N. Stulen.
2. Lise Aslaksdatter f. 17/1-1850 i S. Stulen(A) g. i Solum 7/6-1870 m. Hans Clementsen fra Solum. De flyttet til Arendal.
3. Peder Aslaksen f. 24/8-1852 i Sverige under Mo. Se nedenfor.
4. Anne Aslaksdatter f. 1/5-1855 i Sverige g.m. Nils Gundersen. Se Fossum 1891.
5. Hans Aslaksen f. 28/8-1857 i Sverige.
6. Anund f. 10/7-1860 i Sverige d. 10/4-1866 i Sverige.
7. Gregorius Aslaksen f. 9/3-1863 i Sverige. Se V. Grini.
8. Anund Aslaksen f. 30/9-1866 i Sverige. Se Rønningen u. Mo.
9. Berthe Maria Aslaksdatter f. 27/5-1869 i Slettene g.m. Nils Pedersen fra Flittig. Se Hoppestad(3).
10. Hansine Aslaksdatter f. 22/3-1872 på Slettene g.m. Peder Pedersen fra Flittig. Se Ballestad(43).
Br. 1867.

Denne familien bodde først på Stulen(A) fra 1848-1852, på Sverige u. Mo fra 1852-1867.
Deretter på Slettene fra 1867-1888. Da fikk de feste på S. Mo og flyttet dit.

Formann for tømmerdrift, leilending
Peder Aslaksen herfra f. 24/8-1852 på Sverige under Mo d. 20/9-1923, s.a. Aslak Pedersen.
g. 24/6-1879 m. Maren Karine Jensdatter fra S. Gåshølen under Aas f. 25/5-1854 d. 26/3-1933, d.a. Jens Halvorsen.
Br. 1888.

Peder Aslaksen Slettene brukte også Dypedal under Oterholt mens han bodde her.
Han kjøpte Grini(1) i 1901 sammen med sin bror Gregorius og flyttet dit.
Han kalte seg deretter, som skikken var, Peder Aslaksen Grini.

Skogs- og tømmerdriftarbeider, leilending
Ole Olsen Brekkekaasa fra Brekkekåsa i Sauherad f. 19/11-1854 på Skubbedalen under Kleven i Sauherad, s.a. husmann Ole Johannessen og Ingeborg Gundersd.
g. i Sauherad 12/6-1885 m. Ingeborg Johannesdatter fra Flåta i Sh. f. 22/9-1859, d.a. hm. Johannes Tovsen og Bergit Halvorsd. Løvaas.
1. Ingeborg Slettene f. 15/3-1886 på Brekkekåsa i Sauherad g.m. Bøye Mikal Johannesen. Se Luksefjellv. 873 på Eriksrød.
2. Berthea f. 28/2-1889 d. 12/1-1894 i Haugedal.
3. Olava Slettene f. 11/3-1892 (tvilling) i Haugedal g.m. Ole Tovsen Haugerød. Se Simonsjordet under Fossum.
4. Johanne f. 11/3-1892 (tvilling) i Haugedal d. 25/7-1893 i Haugedal.
5. Johannes O. Slettene f. 3/12-1897 i Haugedal. Se Nisterød u. Bø.
6. Birgit Slettene f. 26/9-1902 g.m. Martin Andersen. Bodde bl.a. i Liabrakka under Fossum.
Br. 1901.

F.f. Birgit i 1902: Leilending Halvor Pedersen Holt, Arbeider Halvor Halvorsen Holt, hustru Thea Johannesdatter Holt, pige Ingeborg Olsd. Slettene.

Denne familien bodde fra 1889-1901 i S. Haugedal i Luksefjell.

Skogsarbeider, forpakter
Johannes Halvorsen Holt fra Holt øde f. 6/8-1882 d. 31/7-1967, s.a. skogsarbeider Halvor Pedersen.
g. 19/3-1904 m. Anne Thorbjørnsdatter fra Øia Sauherad f. 11/9-1880 d. 4/2-1958, d.a. g.br. Thorbjørn Helgesen Øia.
Forlovere: Karl Olsen Otterholt, Peder Johannesen i Skien.
1. Theodor Holt f. 16/2-1905 i Nisterud under Bø g.m. Gudrun Åsheim fra Suldal f. 6/12-1920. Bosatt i Melum.
2. Herman Holt f. 9/7-1907 i Nisterud g.m. Marie Jordbakke fra Melum f. 17/10-1915. Bosatt i Melum.
3. Tea Holt f. 20/4-1910 i Gromstulen(C) under Bø ved Fossum g.m. Einar Nes fra Melum f. 11/12-1909. Bosatt i Melum.
4. Gudrun Holt f. 7/12-1911 i Gromstulen(C) under Bø g. i Solum 2/3-1935 m. skogsarbeider Isak Martinius Hansen Stavdal fra Melum f. 18/8-1906. Bosatt i Melum.
5. Johanne Holt f. 1918 i Slettene under Mo g.m. Kristen Aabjørnsrød fra Melum f. 14/4-1915. Bosatt i Melum.
6. Astrid Holt f. 13/2-1920 i Slettene g.m. Olav N. Ytterbø. Se Gløsmyr.
7. Synnøve Holt f. 1922 i Slettene g.m. Halvor Nesheim fra Rauland f. 6/9-1906. Bosatt i Siljan.
8. Olga Holt f. 1925 i Slettene g.m. Magnus Erikstad fra Melum f. 7/1-1921. Bosatt i Melum.
Br. 1917.

Johannes Halvorsen Holt var skogsarb. for Løvenskiold og bodde på Holt da han giftet seg.
Anne var tjenestepike på Holt før hun giftet seg. Se boka om ”Strykerslekta” s. 28.
Denne familien bodde på Nisterud fra 1904 – 1910. På Gromstulen(C) fra 1910-1914, på
Venstøp(78) fra 1914 - 1917 og
på Slettene u. Mo fra 1917 - 1927. Siden flyttet de til Melum.


Johannes Holt. Varden 2/8-1962.

Skogsarbeider, forpakter
Ole Sveinungsen
f. 14/2-1890 på Gromstul i Luksefjell d. 25/5-1965, s.a. Sveinung Rollefsen. Se hans familie på Berg(4).
g. 19/5-1918 m. Nella Olava Olausdatter fra N. Teigen under Mo f. 2/5-1890 d. 4/4-1966, d.a. Olaus Gulbrandsen Teigen.
Forlovere: Gunnar O. Teigen og Olaf Andersen Tufte.
1. Klara Sveinungsen f. 16/12-1918 på Sølland i Siljan g.m. Gunnar Moe f. 28/2-1910. Se Luksefjellv. 632 under Jønnevald.
2. Bjarne Olaus Sveinungsen f. 8/1-1923 i Henningsdalen under Mo. Se Luksefjellv. 188 under Grini.
3. Nelly Olava Sveinungsen (tvilling) f. 15/11-1925 i Sillevika g.m. Torleif Høgli f. 4/8-1920. Se Luksefjellv. 305 under Tufte.
4. Ingebjørg Synnøve Sveinungsen (tvilling) f. 15/11-1925 i Sillevika g.m. Johannes H. Dahle f. 6/2-1924. Se Luksefjellv. 428 under Foss.
Br. 1927.

Far til Ole Sveinungsen, Sveinung Rollefsen, emigrerte til Amerika og stakk av fra kone og barn.

Ole Sveinungsen var skogsarbeider og bodde på Rød i Siljan da de giftet seg. I desember 1918
bodde de på Sølland i Siljan og fra januar 1923 – 1925 bodde de i Henningsdalen under Mo.
Fra 1925-1927 holdt de til i Sildevika. Det var der tvillingene ble født.

Skogsarbeider, forpakter
Einar K. Godal
fra Foss(13) f. 25/6-1898 på Svarverplass under Mo d. 11/5-1960, s.a. Hans Kristian Godal.
g. 1947 m. Helga Gurine Hørta fra Hørta under Meen f. 15/6-1909 d. 3/6-1993, d.a. Johannes Hørta.
1. Elsa Godal f. 1949.
Br. 1949.

Skogsarbeider, forpakter
Alf Mikkelsen
f. 10/11-1912 d. 10/1-1996 i Kragerø.
g.m. Kirsten fra Gjerstad f. 14/2-1920.
1. Unni Mikkelsen f. 1948.
2. Arvid Halvard Mikkelsen f. 1950. Bosatt på Tufte.
3. Eva Mikkelsen f. 1951.
4. Kari Mikkelsen f. 1953.
Br. 1961.

Da familien Mikkelsen kom til Slettene i 1961 kom de fra Bærum. De flytta til Ekornrød(B) under Mo i 1965.

Jorda er beplantet med skog. Husene har i mange år vært brukt som feriested for ansatte hos Løvenskiold-Fossum.
Senere har det igjen vært utleie til fastboende her.


Slettene ved Slettevannet 2004. Nytt uthus til høyre.                                                                                                                         Foto: Halvard Skårdal.


(C) post@gamlegjerpen.no