| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.10.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Hoppestad nedre B
Klostergods. Utskilt fra hovedbølet Nedre Hoppestad i 1707.
Gammelt løpenr. (89, 90, 91)c. Det senere bnr. 2 og 3 m.fl.

G.br., leilending
Mogens Tollefsen fra Mo dpt. 13/4-1684 bg. 5/5-1743. ”Mogns Hoppestad, 66 aar.”, s.a. Tollef Halvorsen Moe.
g. 3/10-1706 (trol. i Holla) m. Marikken Berntsdatter fra Tufte i Holla f. ca. 1682 bg. 20/11-1740. ”Mogns Hoppestads Maricen, 58 aar.", d.a. Bernt Tolfsen og Else Nilsdatter.
1. Bernt dpt. 25/9-1707 bg. 1/12-1709. "
Mogens Hoppestads søn Bernt 2 aar 7 uger."
2. Christen Mogensen dpt. 20/7-1710. Se Øvre Hoppestad(B).
3. Anne Mogensdatter dpt. 26/12-1713
g.m. Claus Zachariasen. Se nedre Hoppestad(A).
-   bg. 20/7-1718. "
Mogens Hoppestads dødfødde Drengebarn."
4. Else dpt. 6/7-1721 bg. 26/10-1721. "Mogns Hoppestads Else 15 uger."
5. Ingeborg dpt. 27/8-1724 bg. 15/10-1724. "
Mogns Hoppestads Ingeborg, 7 uger."
Br. 1706.

Barnedåp den 14/11-1706:  ”et uægte barn fra Jønnevald Kirsten.
Test (faddere): Elef Jønnevald. Tobias Nøglegaard. Jacob Jønnevalds qvinde Marta. Pernille Eriksdatter.
Moderen Maren Trulsdatter. Faderen udlagt Mons Hoppestad.”

F.f. Mogens Hoppestads søn Bernt: Oluf Hoppestad, Mogens Hoppestad, Aslak Tofte, Tolf Moes qvinde Karen, Nils Toftes qvinde Maren, Susanna Bentsdatter.
F.f. Mogens Hoppestads søn Christen: Poul Vendelbo, Detlef Monradh, Mads Ørn, Weijers datter Anna Dorthe,  Inger Wejer.
F.f. Mogns Hoppestads datter Anne: Ole Hoppestad,
Abraham Melum, Gunder Aas, Berns Else, Inger Moe, Nils Toftes datter Margrete.
F.f. Mogns Hoppestads datter Else: Abraham Melum, Gunder Berreberg, Gudmund Moes qde., Jost Stegens datter.
F.f. Mogns Hoppestads Ingeborg: Lensmd, Hans Sørenssøn, Fiens pige Maren, Ragnild Persdatter.

G.br., leilending
Christen Mogensen Hoppestad herfra dpt. 20/7-1710.
Br. ca. 1740.

Christen bodde på det bruket vi her har kalt øvre Hoppestad(B). Se der.

G.br., leilending
Ole Christensen Hoppestad fra N. Holm dpt. 8/3-1724 bg. 12/5-1795. ”Ole Christenssøn f. nedre Hoppestad 74 aar.”, s.a. Christen Olsen Holm.
g. 30/12-1748 m. Maren Knudsdatter fra N. Kjær/ Sørbø dpt. 2/5-1723 bg. 22/8-1799. ”enken Maren Knudsdtr. f. nedre Hoppestad 80 aar.”, d.a. Knud Nilsen Sørbø/Kjær.
1. Christen Olsen dpt. 17/3-1751. Se nedenfor.
2. Karen Olsdatter dpt. 22/11-1752 g.m. Knud Guttormsen. Se S. Sneltvedt(C).
3. Marthe Olsdatter dpt. 12/4-1761.
4. Ingeborg Olsdatter dpt. 2/3-1763  g. enkemann Halvor Larsen Wenstøb. Se N. Venstøp(A).
5. Knud dpt. 10/11-1765  bg. 2/7-1766. ”Ole Hoppestads s. Knud 3/4 aar.”
Br. 1750.

F.f. Ole Holms db. Christen: Gunder Holms kone, Else Nilsdatter, Nils Grinie, Christian Venstøb, Peder Knudsen.
F.f. Ole Hoppestads pb. Karen: Claus Hoppestads kone, Maren Andersdtr., Isak Hoppestad, Nils Bøe, Jacob Knudsen.
F.f. Ole Hoppestads pb. Marthe: Christian Hoppestads kone, Marichen Clausdtr, Berulf Holm, Christen Nilsen, Christopher Isaksen.
F.f. Ole Hoppestads pb.
Ingebor: Christian Hoppestads kone, Marthe Halvorsdtr., Christen Hoppestad, Christopher Isaksen, Hans Engebretsen.

F.f. Ole Hoppestads db.
Knud: Halvor Kielsens enke, Maren Halvorsdatter, Christen Nilsen, Mons Clausen, Aslak Isaksen.

G.br., leilending
Christen Olsen Hoppestad herfra dpt. 17/3-1751 d. 14/3-1817. ”Christen Olsen Hoppestad, Bonde, 66 aar.”
g. 18/11-1784 m. Maren Larsdatter fra N. Venstøp(A) dpt. 1/1-1762 d. 10/3-1838, d.a. Lars Christiansen Venstøb.
1. Knud Christensen dpt. 5/6-1785. Konf. 1801.
2. Christen Christensen dpt. 29/4-1787. Se S. Bø(B).
3. Lars Christensen dpt. 19/4-1792. Overtok festet av gården. Se Hoppestad(2).
4. Ole Christensen dpt. 5/6-1796.  Se Hoppestad(3).
5. Christian Christensen dpt. 27/1-1799.
6. Bæruld Christensen dpt. 20/9-1801.
7. Maren Christensdatter dpt. 22/7-1804 g.m. Nils Olsen Aas. Se S. Ås(B).
Br. ca. 1790.

F.f. Christen Olsens db. Knud fra Hoppestad: Knud Sneltvets kone, Maren Nilsdtr., Halvor Venstøb, Christian Fossum, Rasmus Larsen.

F.f. Christen Olsen Hoppestads db.
Christen: Mons Hoppestads kone, Maren Nilsdtr., Christian Fossum, Halvor Venstøb, Knud Sneltvet.
F.f. Christen Olessøns db. Laers fra N.Hoppestad: Halvor Laerssøns k., Else Abrahamsdatter, Christian Fossum, Knud Sneltved, Henning Berg.
F.f. Christen Olessøns db. Ole f. nedre Hoppestad: Henric Pederssøns k., Ingebor Christensdtr., Henning Berg, Peder Erikssøn, Laers Bæruldssøn.

F.f. Christen Olessøns db. Christian f. N.Hoppestad:  Halvor Wenstøbs k., Anne Marine Nilsdtr., Aslach Hoppestad.
Lars Christianssøn, Knud Torjerssøn.
F.f. Christen Olessøns db.
Bæruld f. N.Hoppestad: Halvor Venstøbs k., Margarete Christensdtr., Christian Fossum, Lars Bæruldssøn, Halvor Venstøb.

F.f. Christen Olessøns pb. Maren f. N.Hoppestad: Marthe Maria Isaksdtr., Karen Halvorsdtr., Peter Claussøn, Hans Tormossøn, Anund Jørgenssøn.

Denne familien hadde i 1801 tjenestepiken Johanne Christensdatter f. ca. 1777.
Enka Maren Larsdatter bodde hos sønnen Lars på nedre Hoppestad(D) i 1825.

Se heretter Hoppestad(2).

(C) Gard Strøm.