ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 13.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Flittig
Husmannsplass under Mo.


Flittig slik det ser ut i vår tid. Foto: Gard Strøm 5/11-2013.

Flere av husmennene her var for det meste innflyttere fra andre prestegjeld. Det kan derfor være mangelfulle opp-
lysninger om dem. Jeg forsøker hele tiden å finne deres opphav. Det er ikke alltid like lett.
G. Strøm.

Arbeider, husmann
Anders Andersen f. ca. 1693 bg. 25/4-1773. ”Anders Flittig 80 1/2 aar.”
g.m. NN f. ca. 1673 bg. 8/11-1754. ”Anders Flittigs kone 81 aar.”
1. Anders Andersen Flittig g.m. NN. Bodde i Skien i 1764.
    Barn 1. Karen Andersdatter.
    Barn 2. Halvor Andersen dpt. 2/11-1760 i Skien.
    Barn 3. Berthe Andersdatter dpt. 29/4-1764 i Skien.
2. Karen Andersdatter.
3. Berthe Andersdatter f. ca. 1715 g.m. Rønnik Jonsen. Se Haugedal i Luksefjell.
Br. i 1730.

F.f. Anders Flittigs (junior) Datter Berthe i Skien: Marthe Nielsdatter, Elen Nielsd., Hellich Olsøn, Anders Hansøn, Thomas Sørensøn Paust.

Deres sønn Anders og datteren Karen bodde i Skien i 1764 i huset til Halvor Vekters enke.
Han ble da skrevet for Anders Flittig.

Husmann (og svigersønn) Rønnik Jonsen brukte Flittig (jorda) fra 1743 - 1746. Se Haugedal i Luksefjell.

Arbeider, husmann
Knud Fingersen d. før 1763.
g1g (i Rollag 2/2-1737 m. Marthe Olsdatter?)
g2g i Gjerpen 1/8-1750 m. Barbara Paulsdatter.
1. Nils f. ca. 1742 bg. i Gjerpen 29/7-1747. ”Knud Flittigs søn Nils 3 aar.”
2. Marthe Knudsdatter dpt. 10/3-1748 i Gjerpen.
Barn i 2. ekteskap:
-  bg. 31/1-1761. ”Knud Fingersens dødf. pb.”
Beboere her i fra 1747 eller tidligere.

F.f. Knud Flittigs pb. Marthe: Engebret Eichonrøes kone, Kisten Engebretsdtr., Lars Haagensen, Knud Olsen, Peder Nilsen.

Enka Barbara Paulsdatter ble g2g 10/11-1763 med Lars Pedersen ”fra Gulseteje”.

Arbeider, husmann
Frederik Hansen f. ca. 1714 bg. 11/5-1760. ”Friderich Hansen 46 aar.”
g. i Siljan 24/6-1748 m. Kirsten Engebretsdatter fra Ekornrød(A) dpt. 10/10-1723 i Siljan bg. 17/6-1787. ”Friderich Flittigs enke 64 aar.”, d.a. Engebret Larsen.
Forlovere: "Jens Michelsøn Kiste og Jacob Jensøn Søland."
1. Hans Fredriksen dpt. 26/12-1748 g.m. enke Elen Isaksdatter. Se Riis-Rønningen.
2. Jan Fredriksen dpt. 30/8-1750 g.m. Anne Torstensdatter. Se Kåsa i Puttane.
3. Maria Fredriksdatter dpt. 13/8-1752 g.m. Halvor Levorsen (nedenfor). Se Bjørndalen(A) u. Bø.
-   bg. 18/2-1754. ”Friderich Hansens dødfødte pigebarn.”
4. Berthe Fredriksdatter dpt. 1/6-1755.
5. Kirstine dpt. 11/9-1757 bg. 11/12-1757. ”Friderich Flittigs d. Kistine 12 uger.”
6. Inger Fredriksdatter dpt. 23/6-1759 i Siljan.
Br. ca. 1748.

F.f. Friderich Hansens db. Hans fra Moe Ejet: Anders Moes kone, Karen Jensdatter, Anders Moe, Gulbrand Lucassen.
F.f. Friderich Hansens db. Jan fra Moe Ejet: Engebret Eichonrøes kone, Karen Jensdtr., Lars Hansen, Peder Engebretsen, Ole Thorsen.
F.f. Friderich Hansens pb. Maria fra Moe Ejet: Lars Hansens kone, Knud Olsens kone, Lars Hansen, Knud Olsen, Tollef Eriksen.
F.f. Friderich Flittigs pb. Berthe: Knud Olsens kone, Helvig Zachariasdatter, Knud Olsen, Anders Olsen, Christen Engebretsen.
F.f. Friderich Flittigs pb. Kistine: Knud Sverrigs kone, Aslov Halvorsdtr., Christen Engebretsen, Isak Hansen.
F.f. Friderik Hansens barn paa Solverød, Inger: Knud Sverrigs kone fra Gierpen, Anders Tvetens kone, Knud Sverrig, Christen Engebretsen, Isak Hansen fra Gierpen.

Enka Kirsten Engebretsdatter bodde her alene i 1762.

Arbeider, husmann
Levor Olsen f. ca. 1716 bg. 28/11-1793. ”Levor Olessøn u/Moe 77 aar.”
g. i Hjartdal krk. 18/11-1749 m. Barbara Halvorsdatter fra Juv i Hjartdal f. ca. 1715 bg. 14/8-1790. ”Levor Olessøn Flittigs kone Barbara 75 aar.”
1. Aslaug Levorsdatter dpt. 23/8-1750 i Hjartdal krk. g.m. Ole Aslaksen. Se Kåsa under Bø i Luksefjell.
2. Halvor Levorsen dpt. 30/6-1753 i Hjartdal krk. Se Bjørndalen(A) under Bø.
3. Ole Levorsen dpt. 2/11-1755 i Hjartdal krk. Se nedenfor.
4. Gunvor dpt. 20/1-1761 i Hjartdal krk.
5. Gunborg Levorsdatter f. ca. 1763 g.m. Torstein Gjermundsen. Se Brennseter under Mo.
Br. ca. 1769.

F.f. Levor Olss. Juf sin daatters hiemmedaab forettet af Johanis Svenss. Juf og kaldt Asloug: Johanis Svenssøn Juf, Ole Jacobssøn Fossejord, Harald Halvorss. Juf, Gunild Olsd. Aachre, Zigri Olsd. Dybedal.
F.f. Levor Olss. Aachre sin Søn Halvor: Korporal Kittil Midtbøen, Torchild Gunlichss. Hougen, Asloug Nielsd. Hougenberg, Zigne Johnsd. Hougen, Torbiør Olsd. Aachre.
F.f. Levor Olssøn Aachre sin Søn Ole: Søren Hanss. Bersland, Ole Olss. Dybedal, Anne Gunlichsd., Gunhild Tovsd. ibid., Bergith Aanonsd. Aachre.
F.f. Levor Olss. Juf sin daatter Gunvor: John Olss. Ruj, Ole Olss. Øverbøe, Torchild Halvorss. Mæland, Zigne Johnsd. Hougin, Ragne Johnsd. Fossejord.

Denne familien kom fra gården Juv i Hjartdal til Gjerpen rundt 1769. 

Fra trolovelsen i Hjartdal: "19de July 1749.
Trolovet i Hierdals Præstegaard Levor Olssøn Tambour ved Hr. Capitain Posths Copmagnie, og efter hans interims giffte sæddel, med Barbra Halvorsdaatter Juf, som fremstillede til Cautionister, Johanis Svenssøn Juf, Aanon Thommesøn Eiderud. Copuleret (viet) i Hierdal Kirke den 18. Nov."

Arbeider, husmann
Ole Levorsen Flittig herfra dpt. 2/11-1755 i Hjartdal krk. d. 4/9-1838 på Flittig.
g1g 20/11-1784 m. Karen Abrahamsdatter fra Slettene under Mo dpt. 4/11-1759 bg. 21/2-1807. ”Ole Flittigs kone Karen Abrahamsdtr. und. Moe 47 1/3 aar.”, d.a. Abraham Gundersen.
g2g 7/7-1807 m. Maria Nilsdatter (Maren Nilsdatter) fra N. Mo dpt. 26/12-1777, d.a. Nils Andersen Moe.
Forlovere: "Jens Moe og Jens Nilsen."
1. Karen Olsdatter dpt. 3/7-1808 d. 17/9-1891 på Venstøp g. i Siljan krk. 9/9-1832 m. John Olsen fra Sølland. De bodde nok på Tormodsrød i Siljan. Hun døde som "Karen Olsdatter Tormodsrød" på Venstøp.
2. Kirsten Olsdatter f. 9/8-1810 (dpt. 19/8) g.m. Nils Pedersen. Se nedenfor.
3. Marthe Karine Olsdatter dpt. 17/1-1813 g.m. Peder Johannesen. Se N. Grinilia.
4. Anne Olsdatter f. 17/6-1815 g. i Siljan 21/3-1847 m. Abraham Jacobsen f. 22/9-1822 på N. Berberg. De bodde litt på Tormodsrød i Siljan før de emigrerte til N. Amerika i 1947.
5. Maria Olsdatter f. 1/9-1817.
Br. 1792.

F.f. Ole Levorssøns pb. Karen fra Flittig under Moe: Gundbjørn Olessøns k., Torine Olesdtr., Jens Nilssøn, Lars Pederssøn, Torsten Jermundssøn, Halvor Nilssøn.
F.f. Ole Levorssøns pigebarn Kirsten under Moe, født 9de dennes: Karen Nielsdatter, Torine Nielsdatter, Lars Pederssøn, Jens Nielssøn, Johannes Halvorssøn.
F.f. Ole Levorsens Marthe Carine fra Flittig: Gunbiørn Olsens k., Karen Andersdatter, Lars Pedersen, Gunbiøn Olsen, Johan Halvorsen.
F.f. Ole Levorsens Anne under Moe: Karen Nielsd., Karen Isaksd., Gundbjørn Olsen, Jacob Tostensen, Ole Sigurdsen, Ellef Sigurdsen.
F.f. Ole Levorsens Maria fra Flittig under Moe: Gundbjørn Gunulfsens kone, Kari Isaksd., Luxefield, Lars Moe, Jens Nielsen Tejen, Rollef Petersen Tejen.

Ole og hans første kone, bodde hos Gullik Tovsen på Plassen under Eriksrød i 1762. Karen Abrahamsdatter var fadder i 1791 for
Jon Tovsen Sveriges barn. Tjenestepike i 1801: Anne Olsdatter(15).

Skogsarb., leilending
Nils Pedersen Flittig fra Tveiten i Siljan f. 24/12-1810 d. 24/5-1876 på Flittig, s.a. Peder Findsen Tveiten.
g. 22/8-1834 m. Kirsten Olsdatter herfra f. 9/8-1810 d. 11/4-1876 på Flittig, d.a. Ole Levorsen Flittig.
1. Anne Nilsdatter f. 30/12-1834 g.m. John Clemetsen fra Ø. Bø i Luksefjell. Se Bø(3). Se også Gravli(1).
2. Ole Nilsen f. 8/12-1836. Se S. Kise.
3. Peder Nilsen f. 16/4-1839. Se nedenfor.
4. Jacob Nilsen f. 6/3-1841. Emigrerte til N. Amerika sammen med sin bror Christian i april 1869.
5. Nils Nilsen f. 18/4-1844 d. 17/5-1863 på Flittig.
6. Anders f. 16/7-1846 d. 15/4-1849 på Flittig.
7. Christian Nilsen f. 4/7-1848. Emigrerte til N. Amerika sammen med sin bror Jacob i april 1869.
8. Anders Nilsen f. 15/3-1851. Skredder. Se Hoppestadv. 417 under Ås.
Br. 1841.

Alle barna ble født på Flittig.

Skogsarbeider, leilending
Peder Nilsen Flittig herfra f. 16/4-1839 d. 19/9-1892 i Flittig.
g. 24/3-1865 m. Anne Kirstine Olsdatter fra S. Kise f. 1/2-1835 d. 12/11-1891 i Flittig, d.a. Ole Eriksen.
1. Ole Pedersen f. 9/10-1865. Se nedenfor.
2. Nils Pedersen f. 8/2-1867. Se Hoppestad(3).
3. Kristian Pedersen f. 22/4-1869. Se Venstøp(34).
4. Dorthea f. 26/7-1871 d. 27/7-1871 i Flittig.
-   f. 26/7-1871. ”Dødfødt drengebarn, Tvilling.”
5. Peder Pedersen f. 14/10-1872. Se Ballestad(43).
Br. 1888.

Anne Kirstine var i tjeneste på Holt Øde før hun giftet seg. I 1891 bodde det ei tjenestejente
her: Grete Marie Olausdatter f. 1875 fra Teigen under Mo. Hun ble siden gift med Lars Ekornrød.

Skogsarb., dampasser, leilending
Ole Pedersen Flittig herfra f. 9/10-1865, s.a. Peder Nilsen Flittig.
g. 24/9-1886 m. Karen Kirstine Johnsdatter fra Ø. Bø(3) i Luksefjell f. 25/7-1862 d. 19/5-1910 på Flittig, d.a. John Klemetsen og Anne Nilsdatter Flittig.
1. Kristian Olsen Flittig f. 14/12-1886 i Flittig. Se nedenfor.
2. Nils Olsen Flittig f. 7/4-1889 i Flittig g. 4/12-1915 m. Anna Olsdatter Lifjeld fra Bø(4) "Lifjeld". Se Merdinv. 17 under Mæla.
3. Peder Olsen Flittig f. 26/9-1892 i Flittig.
4. Anders Olsen Flittig f. 23/8-1894 i Flittig.
5. Jacob Olsen Flittig f. 5/4-1897 i Flittig.
6. Ole Olsen Flittig (Ole O. Flittig) f. 30/7-1899. Se Are Frodesv. 15 på Mæla.
7. Karl Olsen Flittig (Karl O. Flittig) f. 26/1-1902 d. 12/8-1953 g. 16/7-1927 m. Ingeborg Marie Johansen fra Luksefjellv. 873 under Eriksrød f. 2/7-1905 på Fossum d. 26/1-1937.
    Ingeborg Marie og Karl Flittig er gravlagt på Gjerpen kirkegård.
Br. 1893.

Ole og Karen var søskenbarn ved at hans far og hennes mor var søsken. Ole Flittig kjøpte i 1901 gården Ballestad(43),
som han året etter solgte til sin yngre bror, Peder.

Skogsarb., forpakter
Kristian Olsen Flittig herfra f. 14/12-1886 d. 25/7-1960.
g. 4/11-1911 m. Inga Kirstine Johansen fra Nykås under Mo f. 17/1-1880 d. 24/3-1957, d.a. Johan Nikolaisen Nykaas.
1. Johan Flittig f. 7/5-1912 på Aas d. 13/1-1930. Ugift.
2. Ole Flittig f. 4/8-1915 i Svarverplass d. 24/8-2003 g.m. Bjørg Flogstad fra Eidanger f. 2/3-1927 d. 20/7-1966. Bodde på Bergsland i Skien.
    Barn 1. Ragnhild Flittig f. 1952 g.m. Per Larsen.
    Barn 2. Inger Flittig f. 1955.
3. Nora Flittig f. 4/5-1918 i Flittig g.m. Kristoffer Slettetveit. Se nedenfor.
4. Thoralf Flittig f. 8/7-1920 i Flittig g.m. Ågot Aas. Se Holmen under Ås.
Br. 1917.

Denne familien bodde tidligere på Svarverplassen.

Etter Jon Grinilia på 1950-tallet. På nytt tilgjengeliggjort i Luksefjellminner (Skavan miniforlag).
- Kristian Flittig fortalte at det i bekken øst for Flittig ble anbragt en hammer som ble drevet med vannkraft. Denne hammeren skulle tjene til å skremme bort bjørnen så den ikke skulle ete opp havreåkeren. Men da bjørnen ble vant med hammeren brydde den seg ikke om den.
Han fortalte også fra gamle dager i jernverkstida, før 1865, at kølkjørerne bandt et reip etter sleden for å skremme vekk skrubben (ulven).

En av Flittig-karene hadde i gamle dager ”gaupebås” ved ei klopp ved elven ved Flittig. En morgen de skulle se til fella, lå det
ei bikkje i den. Gutten tok bikkja og kasta den i fossen. På den tid var det bare Løvenskiold som hadde bikkjer. Gutten gikk så
hjem, men fikk samvittighetskvaler og bestemte seg for å gå til Løvenskiold for å si det som det var. Da han kom til Fossum hadde
bikkja kommet dit før ham.


Flittig slik det så ut på 1930-tallet.  Innsendt av Helge Aarhus Markussen.

Maskinkjører hos Løvenskiold, forpakter
Kristoffer H. Slettetveit fra Mo i Telemark f. 23/11-1915 d. 20/9-1997, s.a. Halvor Knutson Slettetveit f. 1888 og Emma Kaspersdatter Tonning f. 1888 (g.1910).
g. 23/6-1953 m. Nora Flittig herfra f. 4/5-1918 d. 11/4-1966.
Br. 1953.

Kristoffer og Nora hadde ingen barn. Kristoffer bodde i 1994 i J. A. Schneidersv. i Skien og i 1997 i Slemdalsg. i Skien.
Se Kristoffers slekt i Mo bygdebok b. I, fra side 568. Kristoffers bror Einar bodde på Jønnevald og en annen bror Andreas
bodde på Kulten under Ås.

Det har trolig ikke vært fast bosetning på Flittig etter familien Slettetveit. Låven ble revet på 1960-tallet.
Plassen har vært bortleid til Grenland Modellflyklubb i mange år.

(C) Gard Strøm.