ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark. Ble i
1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.08.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Nordre Ås B - Ås 6
Delt fra hovedbølet av nordre Ås i ca. 1660 eller tidligere. Dokumentert deling fra 1689.

Gammelt løpenr. 99. Siden Norges matrikkel 1889: 13/6.

Den første av leilendingene vi kjenner til her er Samuel Aas.
Han brukte halve nordre Ås i 1661.

Leilending
Erik f. ca. 1609 i følge fogdens manntall i 1666.
1. Paul Eriksen f. ca. 1653.
2. Tyge Eriksen f. ca. 1662.

Konas navn var som vanlig ikke nevnt på den tiden. Navnet Tyge eller Tyke kan stamme fra Drangedal/ Nissedal. 

G.br., leilending
Nils Hansen Aas f. ca. 1666 bg. 18/3-1706. ”Nils Aas, 61 aar gl.”
g. 6/8-1682 m. Pernille Vetlesdatter fra Tveitan i Siljan f. ca. 1654 bg. 26/4-1732. ”Pernille Aas, 78 aar.”, d.a. selveier Vetle Pedersen Tveten.
1. Hans Nilsen dpt. 17/9-1682. Se nedenfor.
2. Karen Nilsdatter dpt. 6/1-1689 g.m. Gunder Halvorsen Røe. Se Rød under Kise.
3. Inger Nilsdatter dpt. 11/9-1692 g.m. Rasmus Auensen. Se Strømdal.
4. Helvig dpt. 14/3-1697 bg. 30/5-1697. ”Nils Aasis datter Helvig 11 uger g.”
5. Helvig dpt. 29/5-1699 bg. 24/9-1699. ”Nils Aases datter Helvig, 17 uger g.”
6. Helvig Nilsdatter dpt. 2/7-1701.
Br. 1689.

Nils Hanssens Søn fra Aas, Hans.
F.f. Nils Aases d. Karen: Hans Høst, Halvor Tveten fra Slemdal, Halvor Venstøb, Kirsten Gulset, Maren Gulset.
F.f. Nils Aases datter Inger: Hans Lund, Ole Jenssen paa Snibetorp, Berulv Venstøb, Jon Skilbreds qvinde, Helvig. Aaes, Sibille Holm.
F.f. Nils Aases datter Helvig: Gullek Møller, Hans Iverssen Aas, Ole Hoppestads qvinde Karen, Ingebret Rosvalds qvinde Maren, Gunder Aases datter Karen.
F.f. Nils Aasis datter Helvig: Hans Høst, Mats Gram, Jørgen Christensen Faarval, Ole Hoppestads qnde Karen, Hans Aasis q. Helvig, Gullek Møllers datter Inger.

F.f. Nils Aases datter Helvig: Hans Høst i byen, Jan Høstes Søn Anders. Olle Hoppestads qvinde Karen, Hans Aases qvinde Helvig, Christopher Kises datter Ellen.

Kilde: Fogderegnskap ("skoskatten") 1711 N. Aas.
Enken Pernelle Self, 3, 1 sønn og 1 daatter, 18 sk.
Lars Aas Self, 4, Hans Moder, 1 dreng, 1 pige, 24 sk.
Een Huusmand Self og kone, 1 daatter, 1 sønn, 24 sk.

G.br., leilending
Hans Nilsen Aas herfra dpt. 17/9-1682 bg. 23/10-1748. ”Hans Nilsen Aas 63 aar.”, s.a. Nils Hansen Aas.
g. 8/12-1717 m. Anne Tollefsdatter fra Gløsmyr dpt. 12/3-1693 bg. 2/5-1745. ”Hans Nr Aases qde Anne 53 aar.”, d.a. Tollef Nilsen Gløsmyr.
1. Helvig Hansdatter dpt. 6/6-1718 g.m. Turvild Mathiassen fra Holmen under Rising dpt. 29/5-1730. Bodde på Grimholt i Solum.
2. Barbara Hansdatter dpt. 6/1-1720 bg. 15/3-1788 i Solum. "
Barbra Hansdatter Grimholdt 70 aar." Bodde i 1784 hos svogeren på Grimholt. Ugift.
3. Lars Hansen dpt. 17/1-1723 d. før 1784. (I følge skiftet etter hans bror Nils på Engrav).
4. Kirsten dpt. 19/8-1725 bg. 29/1-1726. ”Hans Nr. Aases Kirsten. 24 uger.”
5. Nils Hansen dpt. 16/2-1727. Se Enggrav(A).
6. Pernille Hansdatter dpt. 7/12-1732. Ugift. I 1784 i tjeneste hos madame Schurmann i Skien.
7. Karen Hansdatter dpt. 29/5-1735 g. til Skien. Enke før 1784.
8. Kirsten Hansdatter dpt. 12/4-1739. Ugift i 1784. Var da i tjeneste hos Michel Jonsen på Lundetangen i Skien.
Br. 1717.

F.f. Hans Nilssøns datter Helvig fra Nr. Aas: Halvor Hoppestad, Lars Aas, Tor Torgerssøns qde i Scheen.
F.f. Hans Nr. Aases datter Barbara: Aslak Kise, Rasmus Strømdal, Gunder Rød, Jens Hoppestads qde., Maren Tolfsdtr. Kisse.
F.f. Hans Nilssøns søn Lars fra Aas: Lars Aas, Anders Gløsmyr, Mogns Hoppestads qde., Maren Gløsmyr.
F.f. Hans Nr. Aases datter Kirsten: Lars Aas, Rasmus Aas, Halvor Gløsmyr, Mogns Hoppestads qde., Anne Hansdatter Aas.
F.f. Hans Nr. Aases Nils: Halvor Kise, Abraham Venstøb, Mogns Hoppestads qde., Ingeborg Aas.
F.f. Hans Nr. Aases Pernille: Halvor Foreval og Gløsmyr, Anders Tolfssøns qde., Anne Castet.
F.f. Hans Nr. Aases Karen: Johannes Dyrcol, Halvor Gløsmyr, --------, Anders Tolfssøns qde., Maren ------.

F.f. Hans Nr. Aases Kirsten: Anders Aarhuus ejer, Solve (Meen?), Halvor Aas, Halvor Gløsmyrs, Helvig Kiise.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig
besiktigelse over alle eiendommene.

Besiktigelse av Nordre Aas(B) den 25 August 1735. (Avskrift Jan Christensen):

Blef saa dernæst besigtet dend anden anpart udj Gaarden NORDRE AASS, skyldende 1 1/4 huud med bøxel som Hans Nielsen bruger og beboer efter bøxel sæddel af 17 Marts 1735, samme er Proustie Gods, og de høye Adelaers Arvingers Oddelsgods, som er soldt til S. Johan von Cappelen udj Scheen, hvorpaa befandtis.
1. Stuehuus, 4re laftet gl. med Stue udj, skorsteen og 2de smaae Vinduer udj, item een tilbygt Kaave med 1 lidet Vindue udj, Huuset tæcket med hoen.
2. 1 ladde tæcket med spaan, og tilbygt laave med høehuus tæcket med hoen.
3. 1 Høeskygge opbygt til ladden tæcket med hoen.
4. 1 Fæehuus tæcket med hoen og tilbygt Stald ligesaa med hoen tag.
5. 1 gl Stald som nu brugis til høehuus.
Hvilke huuse er til dels udj god, og til dels udj brøstfældig stand. Kand saae 1 qt byg og 3 tn haure (havre). Kand fødde 1 hæst, 2 kiør. Skougen er foranbeskrevet. Videre var her ey at forrætte.

G.br., leilending
Tollef Henriksen Aas fra Doksrød(1) dpt. 12/5-1715 bg. 14/6-1764. ”Tolf Aas 49 aar.”, s.a. Henrik Pedersen Doxrød.
g. 14/9-1739 m. Helvig Rasmusdatter fra N. Venstøp(B) dpt. 5/6-1713 bg. 26/5-1764. ”Tolf Aases kone 51 aar.”, d.a. Rasmus Halvorsen Venstøb.
1. Margrethe Tollefsdatter dpt. 11/9-1740 g.m. Anders Jonsen. Se Familie 34 - Fossum 1762.
2. Anne Maria dpt. 3/7-1746.
3. Anne Tollefsdatter dpt. 25/3-1749 g1g i Gjerpen 4/11-1773 m. enkemann Jacob Jacobsen "fra Tyskland" d. 1783.
    Anne Tollefsdatter g2g i Skien 10/10-1788 m. Povel Post. Hun bodde i Lundegt. i Skien i 1801 som enke etter 2 ekteskap.
    Barn 1. Tollef Jacobsen f. 1774. Senere sjømann (styrmann).
4. Rønnaug dpt. 27/2-1752. Trolig død som liten.
5. Maren Tollefsdatter (Mari) dpt. 16/3-1755.
6. Rønnaug dpt. 4/5-1760 bg. 3/8-1760. ”Tollef Aases d. Rønnøf 13 uger.”
Br. 1752.

F.f. Tolf Venstøbs Margrete: Henric og Jost Doxrø, Christopher Venstøb, Thomes ----------.
F.f. Tolf Venstøbs barn Anne Maria: Ole Lyches enke, Anders Abrahamsens kone, Anders Abrahamsen, Vilhelm Doxerøe, Just Henricsen fra Doxerøe.
F.f. Tollef Venstøbs pb. Anne: Guttorm Hoppestads kone, Guri Andersdtr., Henrich Doxerøe, Guttorm Hoppestad, Christopher Venstøb.

F.f. Tolf Aases pb.
Ronnøv: Halvor Aases kone, Marthe Hansdtr., Christopher Venstøb, Guttorm Fieldet, Peder Doxerøe.
F.f. Tolf Aases pb.
Maren: Halvor Aases kone, Maren Olsdtr., Christopher Venstøb, Just Døxerøe, Halvor Halvorsen.

F.f. Tolf Aases pb.
Rønnov: Anders Abrahamsens kone, Anne Engebretsdatter, Nils Bouerøe, Isak Halvorsen, Peder Venstøb.

Denne familien bodde tidligere på Venstøp. Bror av Tollef: Nils Henriksen på Løvås under Rising.

23/6/1764 TOLLEF HENRIKSSEN AAS Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 446a.
N.Aas og hustru HELVIG RASMUSDATTER
Arvinger:
Deres barn:
1. Margrethe Tollefsdtr. g.m. Anders Jonssen, boende i Børødningen.
2. Anne Tollefsdtr. 15 år.
3. Mari Tollefsdtr. 8 "
Som formynder for de to, tilsattes Wilhelm Doksrød.
Brt: 95 - 0 - 23 (v/auksjon 11.7.)
Gjeld: 148 - 1 - 1 (insolvent).

G.br., leilending
Halvor Solvesen Aas fra Rosvald dpt. 26/7-1739 bg. 25/2-1801. ”Halvor Solvessøn f. N.Aas 64 aar.”, s.a. Solve Ingebretsen Rosvald.
g. 27/9-1768 m. Aagot Sondresdatter fra Svarverplass under Mo f. ca. 1744 (i Tinn) d. 28/7-1821, d.a. Sondre Halvorsen.
1. Dorthe Maria dpt. 12/11-1769 bg. 1/5-1774. ”Halvor Solvesen Aases datter Dorthe Maria 4 1/2 aar.”
2. Solve Halvorsen dpt. 6/12-1772 bg. 3/7-1800. ”Solve Halvorssøn f. N. Aas 27 1/2 aar.” Ugift.
3. Ole Halvorsen dpt. 23/7-1775. Se nedenfor.
4. Dorthe Maria Halvorsdatter dpt. 20/9-1778 d. 4/7-1861 her. Ugift.
5. Lars Halvorsen dpt. 17/2-1782 g.m. Inger Larsdatter fra Plassen under Ås. Se Plassen.
6. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 28/3-1785.
7. Mari Halvorsdatter dpt. 18/10-1789 g.m. Greger Aslaksen. Se Tveten under Rising.
Br. 1768.

2/11/1801 HALVOR SOLVESSEN Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 529b.
Nordre Aas     Arvinger: Enka Aagodt Sondresdatter og barna:
                    1. Ole Halvorssen, myndig, heime.
                    2. Lars Halvorssen                20 år, hjemme.
                    3. Dorthe Marie Halvorsdtr.23  ”    , --”--
                    4. Ingeborg Halvorsdtr.       17 ”     , --”--
                    5. Mari Halvorsdtr.               12 ”     , --”--
Enka tok Gisle Trondssen Aas til verge.
Formynder ble farbroren Ingebret Solvessen Rosvald.
Brt: 108 - 1 - 8
Net: 99 - 1 - 0
Gården tilhørte Fossum verk.

Landskyld i 1801: 2 huder 7 ½ skind. Bruker Halvor Solvesens enke. Eier: Løvenskiold - Fossum.

G.br., leilending
Ole Halvorsen Aas herfra dpt. 23/7-1775 d. 15/7-1849, s.a. Halvor Solvesen Aas.
g. 12/6-1810 m. Ingeborg Jensdatter fra Kleven(1) dpt. 26/12-1784 d. 31/3-1862, d.a. Jens Zachariasen Kleven.
1. Halvor Olsen f. 28/11-1810. Se nedenfor.
2. Jens Olsen f. 26/4-1813. Se S. Ås(B).
3. Lars Olsen f. 30/4-1816. Registrert utflyttet til Arendal våren 1844.
4. Isak f. 23/3-1819 d. 13/5-1825.
5. Anne Hedvig Olsdatter f. 8/5-1823 g.m. Lars Helgesen. Se Langerød under Berberg.
Br. 1823.

Oles ugifte søster Dorthe Marie Halvorsdatter f. 1778, bodde her i 1835 og 1845.

G.br., leilending
Halvor Olsen Aas herfra f. 28/11-1810 d. 14/1-1892 i Cato, Wisconsin, s.a. Ole Halvorsen Aas.
g. 13/9-1832 m. Maren Simonsdatter fra N. Stulen f. 2/2-1807 d. 2/12-1888 i Cato, Wisconsin, d.a. Simon Aslaksen Stulen.
1. Anne Gurine Halvorsdatter f. 10/4-1833 d. 22/6-1914 g. i Gjerpen krk. i Wisconsin 10/8-1858 m. Thor Aslaksen fra Eikåsen i Drangedal f. 1823,
    s.a. Aslak Torbjørnsen og Kari Torgersdatter.
2. Karen d. 7/3-1835, 1 måned gl.
3. Ole Halvorsen f. 31/12-1836. Til Wisconsin.
4. Simon Halvorsen f. 4/10-1838. Utvandret til USA i 1856.
5. Karen Halvorsdatter f. 16/4-1841. Til Wisconsin.
6. Aslak Halvorsen f. 12/10-1843 g. i Wisc. 30/12-1869 m. Marie Caroline Nilsdatter fra Christiania f. 17/2-1847 d. 7/2-1917.
7. Christopher f. 3/12-1845 d. 5/4-1846.
8. Inger Marie Halvorsdatter f. 24/10-1847 g.m. Christian Jacobsen. Til Wisconsin.
9. Christopher Halvorsen f. 2/12-1851. Til Wisconsin.
Br. ca. 1840.

Tjenestefolk son bodde her i 1845: Anne Olsdatter, 23 år og Ole Hansen 21 år. Denne familien emigrerte til Am. i 1856. De slo
seg ned i Cato, Manitowoc, Wisconsin og hadde gård der. Halvor og Maren er begge gravlagt på ”Gjerpen” kirkegård i Cato twp.

G.br., leilending
Ingebret Halvorsen Aas fra S. Haugedal i Luksefjell f. 8/1-1828 d. 15/9-1910 på Dyrkoll, s.a. Halvor Olsen Haugedal.
g. i Sauherad 8/11-1853 m. Kari Jørgensdatter fra Holterønningen under Dale i Sauherad f. 8/1-1820 d. 21/10-1897 på Dyrkoll, d.a. Jørgen Olsen og Guro Sigurdsdatter.
1. Halvor Engebretsen Aas f. 8/1-1854. Var jeger hos Løvenskiold. Skrev seg for Halvor E. Aas. Se Justeplass under Fossum.
2. John Ingebretsen Aas f. 16/6-1856. Se Ås(12).
3. Anders Ingebretsen Aas f. 13/1-1859. Se Dyrkoll(1).
4. Ole Ingebretsen Aas f. 15/3-1862. Se Furuvald.
Br. ca. 1860.

Denne familien bodde først på S. Haugedal i Luksefjell. Alle barna er født der.

Andre beboere her i 1865: Enkemann Halvor Olsen, Engebrets far fra Haugedal som hadde føderåd.
Tjenestepike: Ingeborg Halvorsdatter (29) fra Gj. De bodde på N. Stulen fra 1873-1875.

Familien flyttet til Dyrkoll i 1886. 

Arbeider, leilending
Nils Jacobsen Aas fra Moholt jernverk Siljan f. 5/6-1834 d. etter 1910, s.a. arbeider Jacob Nilsen og Dorthe Hansdatter.
g. i Siljan 13/10-1859 m. Inger Sophie Jensdatter fra Grorud i Siljan f. 24/3-1837 d. før 1910, d.a. husmann Jens Hansen.
Forlovere: "Arne Christophersen, Moholt jernverk og John Nilsen Dåpan."
1. Jacob f. 7/4-1860 på Moholt jernverk.
2. Jacob Nilsen f. 19/8-1862 på Moholt jernverk.
3. Dorthea Gunelia Nilsdatter f. 6/2-1865 på Berg(1) i Lardal, Vestfold.
4. Johan Nilsen f. 19/8-1867 på Berg(1) i Lardal.
5. Hans Nilsen Aas f. 27/3-1871 på Løberg. Se Lia(B) under Fossum
. Se også Familie 8 - Strømdal 1910.
6. Inger Marie Nilsdatter f. 28/6-1878 på Gonsholt i Siljan g. 7/2-1903 m. Ole Andreassen Eriksrød. Se S. Eriksrød.
7. Mathias Nilsen Aas f. 3/8-1881 på
Strekrønningen i Siljan. Se Familie 11 - Strømdal 1910.

Nils Jacobsen kjøpte gården Berg(1) ved Svarstad i Lardal i 1860. De bodde der i 8 år før han solgte den igjen i 1868.
I 1871 bodde de midlertidig på Løberg i Gjerpen. De var deretter i Siljan noen år. Sønnen Hans ble konf. i Siljan i 1886.
I 1891 er de nevnt under Frogner(11). Senere samme år er de nevnt på Åsjordet under Ås. De var her i 1900.

Datterdatter: Laura Marie Aas f. 7/5-1900. Moren var Dorthea Nilsdatter Aas. Faren var ungkar og snekker Lars Larsen f. 1865.
Ved Laura Maries dåp i Gjerpen kirke sto det: ”Faderen til Skien, nu forsvunden.”
Andre som bodde her i 1900: Skogsarbeider Borgar Henriksen f. 1831 i Siljan og skogsarbeider Olaf Halvorsen f. 1873 i Sauherad.

Bnr 11 ble utskilt herfra i 1905. Se Ås(11).
 


(C) Gard Strøm.