ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.


Oppdatert 20.04.2013Kart fra Skog og Landskap 2014.

 

Hyni 16 - Skotland
Gammelt løpenr. 59. Siden Norges matrikkel 1889: 7/16.

Skotland under N. Hyni. Beliggende på vestsiden av Falkumelva. Skyldsatt og solgt til private i april/mai 1865.


Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
Foran: Hyni(16) "Skotland". Bak: Hyni(15) "Skotland". Siden slått sammen med dette bruk.


Adresse 2020: Hyniv. 262, 3721 Skien.

Kilde: Panteregisteret.
"Skjøde fra Niels Aall til Halvor Halvorsen for 225 speciedaler, dateret 18de April, thinglyst 3die Mai 1865."

G.br., selveier
Halvor Halvorsen f. 1816 d. 8/12-1872 på Hyni.
g.m. Berthe Kirstine Nilsdatter.

Se denne familien på gården
Hyni(7) "Ødegården".

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

59

Hyni - Skotland

Halvor Halvorsens enke

0 daler - 1 ort - 8 skilling


Kilde: Panteregisteret.

"Overenskomst mellem flere eiere af denne gaard og eieren af Fossum værk angaaende opførsel og vedligeholdet af en bro paa et
nærmere betegnet sted ved Hyni, indgaaet 28. Januar 1876, tinglyst 15. mars 1884.
Gaardeierne har i dokumentet frafaldt fordring paa gjennemgang gjennem en af Fossums eier bygget sluse ved Aarhus i Falkumelven."


Kilde:
Panteregisteret.
"Skjøde fra Halvor Halvorsens i uskifte hensiddende enke, Berthe Kirstine Nilsdatter til Kristian Jørgensen Aarhus, dateret 8., tingl. 10. Januar 1880."

G.br., arbeider, leilending
Halvor Halvorsen fra Hyni(7) "Ødegården" f. 7/4-1846, s.a. Halvor Halvorsen.
g. 22/8-1875 m. Inger Caroline Henriksdatter fra Hyni(15) "Skotland" f. 19/10-1851 d. 10/7-1937 i Skien, d.a. formermester Henrik Solvesen.
Bruker i 1875.

Under folketellingen 1875, var Halvor Halvorsen da "dagarbeider paa Ulefos". Hans mor, Berthe Nilsdatter f. 1813 i Gjerpen,
bodde her sammen med dem.
Gårdens besetning i 1875: 1 ku, 1 kalv og 2 sauer. Denne familien flytta i ca. 1890 til Skien.

 

Gråsteinsmurer, smed, leieboer
Leif Knudsen fra Lofthus i Hjartdal  f. ca. 1850, s.a. Knut Jonsen Lofthus.

g. i Vinje 18/4-1882 m. Ingeborg Eivindsdatter fra Brattestøyl i Vinje, Telemark f. ca. 1854, d.a. Eivind Tarjesen Brattestøyl.
Forlovere: "Bjørn Olafson Taraldlien og Tof Aasmundson Botne."

1. Eivind Leivsen f. 8/6-1882 i Vinje.

2. Hege Leivsen f. 18/8-1883 i Vinje.

3. Knut Leivsen f. 1884 i Skien.

4. Ola Leivsen f. 1886 i Skien.
5. Anne Leivsen f. 1888 i Gjerpen.

6. Johannes Leivsen f. des. 1890.
Bruker i 1891.

 

Da de gifta seg bodde de begge to på Taraldlien i Vinje.

Denne familien leide her i 1891.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

16

59

Hyni

Skotland

Kristian Jørgensen

0 daler - 1 ort - 12 skilling

0 mark 69 øre

  Denne eieren var trolig Kristian Jørgensen Aarhus.

 

Kilde: Panteregisteret.
"Skjøde fra Kristian Jørgensen til Gunder Gundersen for 1800 kr. Datert 7., tingl. 15. oktober 1897."


Bonde, fløterformann, selveier
Gunder Gundersen (Gunnar Gundersen) fra Dolvik under Opsal i Valebø (Holla kommune) f. 14/1-1858, s.a. Gunder Nilsen Dolvik.
g. hos byfogden i Skien 12/6-1880 m. Maren Elise Olsdatter fra Høgsete(B) under Vale f. 23/1-1859, d.a. Ole Gundersen Hoxodde.
1. Gunnar Gundersen f. 29/1-1882 på Dolvik under Opsal i Valebø (Holla). Sjømann i 1900.
2. Marie Gundersen f. 25/9-1883 på Dolvik under Opsal i Valebø (Holla).
3. Ole Ingebret Gundersen f. 27/12-1885 på Venstøp i Gjerpen. Bygde huset Meensv. 27 A rundt 1. verdenskrig.  Se Meen(47) "Lia".
4. Gustav Magnus Gundersen f. 2/2-1888 på Fossum.
5. Anton Gundersen f. 19/7-1890 på Fossum.
6. Borghild Kirstine Gundersen f. 29/9-1892 på Fossum.
7. Gustav Martinius Gundersen f. 19/12-1895 på Fossum.
8. Jonas Gunderus Gundersen f. 10/10-1898 på Skotland.
9. Otto Gundersen f. 4/12-1900 på Skotland.
Eier 1897.

 

Denne familien bodde her under folketellingen 1900 og i 1905. De tilhørte i 1900 "Den Evangeliske Lutherske Kirke"
Man må derfor til menighetens egen kirkebok for å finne fødsel, eller i kirkebokas innføringer for dissentere.


 

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 7

16

Hyni

Skotland

Gunder Gundersen

0 mark 69 øre

 


G.br., forpakter
Ingebret Nilsen Bø fra Økterstulen i Luksefjell f. 23/4-1844 i Økter, s.a. Nils Engebretsen.
g. i Efteløt i Sandsvær 11/4-1873 m. Lovise Simensdatter fra Hagen under Ånnestad, Sandsvær f. 30/4-1840 i Efteløt, Sandsvær., d.a. Simen Jensen og Karen Kirstine Larsdatter.
Brukere i 1910.

Se Vestre Bø hvor familien forpakta i 1875. Se også Familie 17 - Venstøp 1891.

 

Deres 3 egne barn døde alle som små. De tok derfor til seg Karen Olsdatter som pleiedatter f. 8/12-1893 i Gjerpen.
Losjerende familiemedlem: Marie Simensdatter f. 27/6-1848 i Sandsvær. Trolig Lovises lillesøster.

Tjenestefolk her i 1910:
Hjalmar Johnsen f. 7/8-1893 i Gjerpen.
Anders Larsen f. 1890 i Slemdal (Siljan). Sliperiarbeider.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Lovise Nilsen Dagsrød til E. G. K. Myhre (eiendomsmegler) for kr. 1.500, datert 15., tingl. 25. mai 1920."


"Skjøte fra sakfører Jakob Bleskestad som bestyrer avdøde eiendomsmegler E. G. K. Myhre og gjenlevende hustru Kristines fellesbo til
Ketil Løndal for kr. 10. 800, dat. 4/12-1931, med Gjerpen skifteretts paategnede samtykke, dat. 5/12-1931, tingl. 11/12-1931."

 

"Skjøte fra Ketil Løndal til frøken Gunhild S. Hove for kr. 13.000, hvorav for løsøre kr. 2000.- Dat. 16/10-1935, tingl. 18/10-1935."

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

7

16

Hyni - Skotland

Svein Haugsrud.

0 mark 69 øre

 


Selveier

Svein Haugsrud f. 14/9-1910.

g.m. Louise Augusta Thorsell fra Holla f. 12/1-1908.

Br. før 1950.

 

Kilde: Grunnboka. "Andel av Hynivegen 262 (Gnr 7, bnr 16) er solgt for kr 730.000 fra til Harald Jan Løberg (05.03.1986). Salget omfatter
også andel av Gnr 7, Bnr 15. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 7, bnr 30."

G.br., selveier
Harald Jan Løberg
(Harald Løberg) fra Hyniv. 111 under Gulset f. 1952, s.a. Morgan William Løberg fra Løbergmyra(C).
g.m. Karin H. Halvorsen fra Falkum f. 1948, d.a. Arne Halvorsen. Se Gulset(27) "Minde".
Br. 1986.

Da Harald Løberg kjøpte denne eiendommen var innhuset helt ubeboelig for en moderne familie. Harald Løberg
restaurerte hele huset selv. Dette tok innpå 10 år!

 


Hyni bnr 16 "Skotland". Foto: Gard Strøm 2004.


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no