ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


FOSSUM - HUSTOMTER
Utskilt fra gnr 9 Fossum.

 

Oppdatert 21.06.2019


Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost post@gamlegjerpen.no eller på Facebook.

Andre adresser i Gamle Gjerpen.

| Fossumhaugen | Fossumveien | Hyniveien | Jernverksveien |


Fossumhaugen
Resten av Fossumhaugen ligger under Venstøp. Se Hustomter under Venstøp.


Fossumhaugen 2.
9/13.

Brynjar Haugen f. 1955.
g.m. Rut Reidun f. 1956.


Fossumveien
Resten av Fossumveien ligger under Venstøp. Se Hustomter under Venstøp.


Fossumv. 51.
9/1. "Villa Fossum".

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumvegen 51 (Gnr 9, bnr 1) er overdradd til Leopold Herman Løvenskiold (07.11.1953).
Overdragelsen omfatter også andel av Hynivegen 370 (Gnr 9, bnr 2). Overdragelsen omfatter også andel av Luksefjellvegen 999 (Gnr 21, bnr 10)."

Leopold Herman Løvenskiold.
Eier 1953.

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumvegen 51 (Gnr 9, bnr 1) er overdradd til Herman Leopoldus Løvenskiold (29.12.1988).
Overdragelsen omfatter også andel av Hynivegen 370 (Gnr 9, bnr 2)
."

Herman Leopoldus Løvenskiold.
Eier 1988.

Fra Grunnboka: "
Andel av Fossumvegen 51 (Gnr 9, bnr 1) er solgt for kr 2.302.500 fra Herman Leopoldus Løvenskiold til Leopold Axel Løvenskiold (11.12.1991).
Salget omfatter også Hynivegen 370 (Gnr 9, bnr 2). Salget omfatter også andel av Gnr 9, bnr 15. Salget omfatter også andel av Jernverksvegen 88 (Gnr 9, bnr 16).
Salget omfatter også andel av Hynivegen 364 (Gnr 9, bnr 17). Salget omfatter også andel av Hynivegen 333 (Gnr 9, bnr 18)."

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumvegen 51 (Gnr 9, bnr 1) er solgt for kr 1.322.000 fra Leopold Herman Løvenskiold og Herman Leopoldus Løvenskiold til
Leopold Axel Løvenskiold
(06.11.1991). Salget omfatter også Hynivegen 370 (Gnr 9, bnr 2)
."

Leopold Axel Løvenskiold.
Eier 1991.


Hyniveien
Hustomter utskilt fra gård nr 9 Fossum.


Hyniv. 288.
9/6.

Halvor Ingar Bøe fra Åsen under Fossum f. 18/11-1921 d. 6/10-1995, s.a. Peder Bernhard Halvorsen Bøe.
g.m.
Signe Jensine Gaaserud fra Sandsvær f. 28/11-1923 d. 4/9-2006 i Skien.

Dette ekteparet bodde her både i 1969, i 1985 og i 1994. De er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Fra Grunnboka: "
Hynivegen 288 (Gnr 9, bnr 6) er solgt for kr 550.000 fra Ingebjørg Bø til Runar Homleid og Tone Marit Homleid (23.02.1996)."
Fra Grunnboka: "Hynivegen 288 (Gnr 9, bnr 6) er solgt for kr 1.250.000 fra Runar Homleid og Tone Marit Homleid til Marit Solberg og Anders Ludvik-Bøhmer (20.08.2004)."
Fra Grunnboka: "Hynivegen 288 (Gnr 9, bnr 6) er solgt for kr 1.875.000 fra Marit Solberg og Anders Ludvik-Bøhmer til Eva Carita Kuusisto og Nils Nerbø (18.03.2008)."


Hyniv. 289.
9/9.

Halvor L. Dyrland f. 1928.
g.m. Bjørg f. 1933.

Dette ekteparet bodde her både i 1969, i 1985 og i 1994.


Hyniv. 290.
9/7.

Arbeider, forpakter
Arne Refsdal
fra Flata under Fossum f. 15/4-1912 på Gulbrands i Drangedal d. 6/11-1996, s.a. skogsarbeider Halvor Andreasen Refsdal.
g. 1938 m. Elsa Kristiansen fra Jernbanev. 52 på Rising f. 21/2-1916 i Stokke, Vestfold d. 27/10-1990, d.a. lokomotivfører Oskar Wilhelm Kristiansen.
Forlovere: "Skogsarbeider Knut Refsdal og brudens far."
1. Berit Refsdal.
2. Bjørg Refsdal f. 1942 g.m. Sigurd Edvin Ellefsen Økter. Bodde i 1969 på Nisterud. Se Luksefjellv. 860 under Eriksrød.
3. Inger Marie Refsdal.
4. Dag Refsdal f. 1954. Se Stulenv. 432 under Stulen.


Hyniv. 301.
9/11 "Åsen".

Opprinnelig husmannsplass/ arbeiderbolig. Se Åsen under Fossum.


Hyniv. 333.
9/18 "Bakken".

Opprinnelig husmannsplass/ arbeiderbolig. Se Bakken under Fossum.


Hyniv. 364.
9/17. Utleiebolig.

Hans Magne Lisland fra Hyniv. 379 f. 1955.

Bodde her i 1985.


Hyniv. 370.
Under 9/2. Utleiebolig.

Et litet slaggsteinshus som ble oppført under jernverkstiden.

Leif Aage Kowalski fra Luksefjellv. 845 under Eriksrød f. 1954, s.a. Piotr Z. Kowalski og Eva Venstøp.
g.m. Berit Røland f. 1956.

Bodde her i 1985. De bygde siden hus på Einaren under Gulset.


Hyniv. 379.
Under 9/1.

Et slaggsteinshus som ble oppført under jernverkstiden.

Lars Lisland f. 8/12-1919 d. 6/8-1996.
g.m. Solveig Malene f. 21/7-1924 d. 1/10-2000.
1. Arne Lisland f. 1949.
2. Hans Magne Lisland f. 1955.


Hyniv. 383.
Under 9/1. "Liabrakka". Utleiebolig.

Et av flere større slaggsteinshus som ble oppført under jernverkstiden. De andre er revet for
mange år siden. De lå alle i det samme området og ga husrom for mange arbeiderfamilier,
ved  Løvenskiold - Fossum.

Se Folketellingen for Fossum 1865.


Hyniv. 412.
Under 9/2. "Ødegården". Utleiebolig.

Et slaggsteinshus som ble oppført under jernverkstiden.

Sven Aage Kittilsen f. 1945.

Truls Jonassen f. 1958.
Leide her i 1985.


Hyniv. 492.
Under 9/2. "Langangen".

Det var flere Langangen-plasser langs Bø-elva tidligere. De andre er slettet for mange år siden. I dag er det en igjen.
Se Langangen under Fossum.


Jernverksveien
Hustomter utskilt fra gnr 9 Fossum.


Jernverksv. 39.
Under 9/1. Utleiebolig for 2 familier.

1.
Privatsjåfør for Løvenskiold
Leif Aas fra Bøle f. 19/5-1927, s.a. skogbetjent Einar Aas. Se Gunnar Knudsensg. 18 på Bøle. Se Furuvald.
g.m. Elsa f. 18/3-1930 i Melum d. 9/1-2019.
1. Gro Aas f. 1957.
2. Knut Einar Aas f. 1958. Bosatt i Skien. Brannmann og AP politiker i Skien kommune.
3. Kari Aas 1961.

2.
Jordbruksarbeider (i 1946)
Arne Kjell Haakonsen fra Skien f. 3/9-1923 d. 13/11-2003, s.a. styrmann Rudolf Martinius Haakonsen.
g. i Gjerpen i des. 1946 m. Gerd Nilsen "fra Løvenskioldsg. 36" i Skien f. 1927, d.a. kranfører Nils Nilsen.
Forlovere: "Sjåfør Arnt Olaf Johansen, Løvenskioldsg. 36, Skien og husmor Ruth Johansen, samme adresse."
1. Svenn-Erik Haakonsen f. 1947.
2. Laila Haakonsen.
3. Anne-Lise Haakonsen.


Jernverksv. 50.
Gnr/ bnr 9/2. Fossum hovedgård.


Jernverksv. 54.
Under 9/2. "Pensjonistboligen".

Her har det i åras løp bodd mange familier. Som regel en familie i 1. etasje og en familie i 2. etasje.


Jernverksv. 60.
Under 9/2. "Dyrendal".

Se Dyrendal under Fossum.


Jernverksv. 63.
8/72.

Dette er en Venstøpgård. Se Venstøp(72) "Vestly".


Jernverksv. 88.
9/16 "Damjordet".

Tidligere husmannsplass. Se Damjordet under Fossum. I dag en enebolig.


(C) Gard Strøm. post@gamlegjerpen.no