| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 18.06.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hyni 6 - Hyni søndre - Ødegården

Gammelt løpenr. 53. Fra Norges matrikkel 1889: 7/6.


 

Hyni(6) "Ødegården". Foto: Gard Strøm 18/5-2004.

 

 

Opprinnelig husmannsplass under Søndre Hyni. Tidligere eid av Fossum jernverks eiere.

Adresse i dag: Hyniv. 218, 3721 Skien.

 

Jernverksarbeider ved Fossum jernverk, husmann

Jens Christophersen Hynie fra Venstøp dpt. 16/3-1746 bg. 1/5-1804. ”Jens Christopherssøn und. S.Hynie 58 1/12 aar.”, s.a. smed Christopher Pedersen. Se Familie 15 - Venstøp 1762.

g1g 18/12-1773 m. enke Dorthe Christensdatter dpt. 25/3-1735 bg. 27/3-1790. ”Jens Hynies kone 61 aar.”, d.a. Christen Larsen. Se Familie 6 - Fossum 1762.

g2g 18/10-1792 m. enke Bergith Ingebretsdatter dpt. 1759 bg. 12/6-1808. ”Enken af Jens Hynie Birgit Engelbertsdtr., sagt at være 62 aar.”

1. Christen Jensen dpt.15/1-1775. Se nedenfor.

2. Clara dpt. 22/11-1778 bg. 29/11-1778. ”Jens Hynies d. Clara 10 dage.”

Br. 1773.

F.f. Jens Hynies db. Christen: Ole Vindalens kone, Kisten Christophersdtr., Aslak Christensen, Lars Christensen, Christopher Christophersen.
F.f. Jens Hynies pb. Clara: Anders Aarhuuses kone, Live Jensdtr., Alf Aarhuus, Petter Christophersen, Anders Hansen.

 

Verksarbeider, husmann

Christen Jensen Hynie herfra dpt. 15/1-1775 d. 20/8-1820 på Osebakken, s.a. Jens Christophersen.

g. i Skien 17/12-1801 m. Karen Arnesdatter fra Fossum dpt. 7/3-1777 d. 31/12-1831 på Osebakken, d.a. stiger Arne Eriksen. Se Familie 16 - Fossum 1782.

1. Kirsten Dorothea dpt. 2/5-1802 bg. 9/1-1803. ”Christen Jenssøns pb. Kirsten Dorothea u/S.Hynie 2/3 aar.”

2. Arne Christensen dpt. 31/7-1803 d. 1886 i Kristiania. Han tok i 1833 borgerskap som kjøpmann i Kristiania. Link. Takk til Jan Christensen.

3. Jens dpt. 3/6-1805 bg. 6/5-1806. ”Christen Jenssøns drengebarn Jens und. S. Hynie 11/12 aar.”

4. Dorthe bg. 17/1-1807. ”Christen Jenssøns hiemmedøbte tvilling pigebarn. Dorthe und. S. Hynie 9 dager...”

5. Kirsten bg. 17/1-1807. ”... og hans andet tvilling pigebarn Kirsten ibid 6 dager.” (Ibid. = samme sted, dvs. under S. Hyni).

6. Kirsten Dorothea dpt. 6/3-1808 bg. 20/3-1808. ”Christen Jenssøns pb. Kirsten Dorothea under S. Hynie 3 uger.”

7. Christense f. 29/8-1809 bg. 2/9-1810. ”Christen Jenssøns pb. Christence under S. Hynie 1 aar.”

8. Christense Christensdatter f. 4/11-1811 her.

9. Erik Christensen (tvilling) f. 27/7-1814 i Skien.
10. Kirsten Dorothea Christensdatter (tvilling) f. 27/7-1814 i Skien.
11. Gurine f. 18/7-1816 i Skien d. 2/8-1816 i Skien. Ingen faddere nevnt. Bare hjemmedøpt.
12. Christen f. 10/12-1817 på Osebakken d. 23/3-1818 på Osebakken.

13. Karen Christensdatter f. 10/12-1817 på Osebakken.

Br. 1804.

F.f. Christen Jenssøns Kirsten Dorothea u/S. Hynie: Sondre Kittilssøns k., Karen Bendixdtr., Isak Sørenssøn, Lorents Larssøn, Ole Arnessøn.
F.f. Christen Jenssøns Arne u/S. Hynie: Isak Sørenssøns og Lorents Larssøns koner, Jens Hynie, Sondre Kittilssøn, Ole Arnessøn.
F.f. Christen Jenssøns Jens u/S. Hynie: Gunder Engelbertssøns k., Inger Jensdtr., Isak Sørenssøn, Lorentz Larssøn, Sondre Kittilssøn.
F.f. Christen Jenssøns Kirsten Dorothea u/S. Hynie: Hans Nirissøns k, Dorthe Andersdtr., Lorents Larssøn, Isak Sørenssøn, Sondre Kittilssøn.
F.f. Christen Jenssøns Christense u/S. Hynie: Hans Nirissøns k., Marthe Danielsdatter, Lorents Larssøn, Hans Nirissøn, Henric Danielssøn.

F.f. Christen Jenssøns Christence u/S. Hynie: Lars Sørenssøns k., Dorthe Andersdtr., Anders Engelbertssøn, Lorents Larssøn, Isak Sørenssøn.
F.f. Christen Jensen Hynies tvillinger Erich: Aase Maria Arnesd., Dorthe Andersd., Lorents Larsen og Hans Andersen.
       og pigen Kirsten Dorothea: Lisbeth Stephensd., Anne Hansd., John Thorsen Houen, Ole Nielsen og Ole Larsen Myhra.

Karen Arnesdatter var i 1801 i tjeneste hos Realf Pettersen Ording i Skien. Mannen ble i Skien kirkebøker
skrevet for Christen Jensen Hynie og Christen Hynie.
Denne familien flyttet til Skien i 1814 og videre til
Osebakken i 1817.

Hammersmed, leilending
Halvor Tolfsen
fra Åsjordet under Ås dpt. 30/11-1794 d. 6/1-1842 på Hyni, s.a. Tolf Anund Waldemarsen.

g. 24/7-1817 m. Karen Johnsdatter fra Venstøp(36) dpt. 26/12-1798 trolig d. 14/3-1868 på Ekornrød, d.a. Jon Halvorsen.
Forlovere: "Ole Olsen ved Aashammer, Isak Jensen Foss."
1. Halvor Halvorsen f. 3/8-1817 på Venstøp. Se Ødegården 7 under Hyni.
2. Inger Halvorsdatter f. 16/12-1818 på Venstøp
3. Johannes Halvorsen f. 4/5-1821 g. i Sannidal kirke 12/6-1847 m. Anne Kirstine Amundsdatter f. ca. 1819. Bodde på Fossetangen i Sannidal. Flere barn. Han ble farver.
4. Anne Maria Halvorsdatter f. 1/6-1824.
Utflyttet til Seljord høsten 1842. Gift i Trondheim 2/12-1847 m. Peter Mortensen Rønning fra Strinda pr.gj. f. 1822.
    Bodde i Trondheim. Hadde flere barn.

5. Tollef Halvorsen f. 9/12-1826. Se Bratsberg(36) "Ekornrød".
6. Maren f. 8/5-1829 d. 16/4-1830 på Hyni.
7. Maren Dorthea f. 20/10-1831 d. 20/2-1833 på Hyni.
8. Ingeborg Andrea Halvorsdatter f. 20/2-1834 d. 14/3-1869 på Hyni. Bodde på gården. Ugift. Hun var i følge FT 1865 ”Sindsvag fra sit 28de aar.”
9. Maren Halvorsdatter f. 31/5-1837 g.m. Jacob Christensen. Se Gulset(14) "Kittilskås".
Br. ca. 1820.

Denne familien bodde tidligere på Venstøp. Halvor ble i 1825 kalt ”Huusmand med jord.” 
Beboer i samme hus i 1825: Fattig enke efter Hans Barnhold (60).

 

Eier: Kjøpmann Johan Altenburg i Skien fra ca. 1815.

 

Landskyld 1838: 2 ort 12 skilling. Oppsitter, Halvor Tolfsen.

21/3-1842      HALVOR TOLFSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 22, side 19b.
Ødegården      - plassmann, død 6.1.1842 -          
u/S.Hyni       Arvinger:
               Enka Kari Johnsdatter og barna:
               1. Halvor Halvorssen ca. 25 1/2 år.
               2. Johannes Halvorssen, 21 år, i farvelære i Kragerø.
               3. Tollef Halvorssen      ca. 15 år.
               4. Carl Halvorssen             1 "
               5. Anne Marie Halvorsdtr.     18 "
               6. Ingeborg Andrea Halvorsdtr. 8 "
               7. Maren Halvorsdtr.           5 "
               8. eldste dtr. Inger Halvorsdtr. i tjeneste hos kjøpm. Schaanning i Skien, ca. 24 år.
               Formynder for alle barna: Farbror Hans Tolfssen Aas.
Brt:   11 - 0 - 16
Gjeld: 51 - 3 - 10 (Insolvent)

Her bodde fra 1865-1867 arbeider Jan Peter Aronsen med familie. Se Familie 16 - Venstøp 1875.

 

G.br., arbeider, selveier

Niri Olsen (Nerid Olsen) fra Vestli under Gåthaug, Sauherad f. 11/9-1826 på Gutu d. 9/2-1884 på Hyni. ”Blev drebt med et minerskud.”, s.a. Ole Halvorsson og Thone Nirisdatter fra Heddal.

g. i Saude kirke 14/11-1855 m. Ingeborg Tovsdatter fra Røste, Sauherad f. 2/2-1829 på Flathus d. 29/6-1884 på Hyni, d.a. Tov Christophersen og Gunhild Olsdatter.
Forlovere: "Halvor Olsen Gaathaug, Mathias Thofsen Røstet."

1. Ole Nirisen f. 13/1-1856 på Røstet i Sauherad g. 30/12-1883 m. Ada Mathilde Johannesdatter fra Fossum (f. i Sverige 1850), d.a. Johannes Andersson på Fossum. Bodde i Skien.

2. Gunhild Nirisdatter f. 23/6-1858 på Ingulsrud i Sauherad.
3. Tov Nirisen f. 26/1-1864 på Ingulsrud i Sauherad g. 30/11-1890 m. Marie Jørgine Hansdatter fra Bamble f. 1864, d.a. husmann Hans Tollefsen. Bodde i Skien.

4. Halvor Nirisen f. 11/12-1872 på Hyni.

Br. 1867.


Niri Olsen arbeidet ved bryggeriet i Skien ved siden av gårdsbruket.
Besetning her i 1875 var på 2 kuer. Ingen hest.

 

Ole og Tov Nirisønner er eiere fra 1885.

 

Landskyld 1889: 2 ort 12 skilling (rev. til 1 mark 66 øre).

 

Søren Hansen kjøpte bruket i 1891 og solgte det samme år til neste selveier.

 

G.br., selveier

Lars Iversen Røraasen fra Solum f. 17/1-1855 d. 11/5-1930, s.a. fabr.arb. Iver Iversen på Haugland i Solum og Marthe Marie Pedersdatter fra Strømodden i Solum.

g.m. Johanne Marie Wahlstrøm fra Ødegården 7 under Hyni f. 6/5-1858 d. 21/11-1943 på Hyni, d.a. Esekiel Wahlstrøm.

1. Ida Marie Hyni f. 9/10-1892 d. 11/4-1964 g.m. Leonard Larsen fra Skien f. 15/11-1905 d. 15/11-1990. Gimsøy kirkegård.

2. Anna Petrea Iversen f. 18/8-1893 d. 25/2-1920.

3. Emma Sofie Iversen f. 12/4-1895 d. 23/3-1916.

4. Martha Iversen f. 28/7-1897 g.m. Herman Martin Henriksen Hyni. Se Skotland under Hyni.

5. Anna Iversen f. 18/8-1899 d. 1917.

6. Maggi Livarda Iversen f. 8/5-1902 g.m. Bjarne Dyrendal. Overtok gården i 1933.

Br. 1891.


Lars Iversens far Iver Iversen døde her 3/1-1896 (f. 1808 i Solum). Hans mor, Marthe Marie Pedersdatter,
døde på Hyni den 15/10-1896 (f. 1812).


G.br., selveier

Bjarne Dyrendal fra Fossumhaugen 12 under Venstøp f. 4/8-1898 d. 11/4-1974, s.a. Jacob Johannesen Dyrendal.

g. 11/4-1931 m. Maggi Leonarda Hyni herfra f. 8/5-1902 d. 5/10-1989.

Br. 1933.


Kona stod som eier av gården. De bodde senere i hus under Venstøp. Se Venstøphøgda 37.
Han eide også et jordstykke av Venstøp, 8/148 ”Løkka”.

 

G.br., selveier

Trygve Torsdal fra Sannidal f. 13/10-1905 d. 12/2-1973, s.a. Kristoffer Halvorsen Torsdal og Maren Olsdatter Øifjell.

g.m. Mari Tveit fra Tørdal f. 21/9-1902 d. 15/3-1973, d.a. Halvor Halvorsen Nes og Anne Marie Larsdatter Tveit.

Br. 1938.


Ingen barn.


Landskyld 1950: 1 mark 66 øre.


Det var Trygve Torsdals arvinger som eide bruket fra 1973.

Husene med ei tomt ble skilt ut og solgt.
 


(C) Gard Strøm.