| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Økter
Gård nr. 40 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.02.2015


Skien og omegn 1859. Statens kartverk, Hønefoss.

Økterstulen
Gml. l.nr. 596. Siden matrikkelen 1889 br. nr. 5 (40/5).

Dette var en liten plass som kunne føde 2-3 kyr. Tidligere var det bare ei seter her som ble brukt av Sauherad-bønder.

Eiere:
Kittil Christophersen Klever fra begynelsen av 1800-tallet. Sønnen Christopher Kittilsen Klever fra 1845,
Lars Jacobsen fra 1865, Halvor Jensen Kaasa fra 1867, John Halvorsen fra 1888 og Anton Halvorsen fra
1899 som samme år solgte denne plassen til Løvenskiold-Fossum.

Skogsarb., leilending
Nils Engebretsen Økter
fra Rød under Sølland i Siljan f. 20/4-1810 i Rød, s.a. Engebret Olsen fra Ekornrød(B) u. Mo og Ingeborg Eriksdatter fra V. Island i Siljan.
g. 8/8-1844 m. Anne Nilsdatter fra Bratstad under Økter f. 4/4-1822 i Ø. Bø(4) "Lifjell" d. 23/2-1862, d.a. Nils Iversen.
1. Ingebret Nilsen f. 23/7-1844 i Økter. Se Bø Vestre.
2. Nils Nilsen f. 5/4-1848 i Økterstulen.
3. Ole Nilsen f. 22/8-1852 i Økterstulen. Se Familie 56 - Bøle 1900.
4. Ingeborg Karine Nilsdatter f. 31/8-1856 i Økterstulen.
5. Karen Andrea Nilsdatter f. 6/12-1859 i Økterstulen g.m. arbeider Engebret Aslaksen. Se Familie 10 - Fossum 1900.
Br. 1846.

Denne familien bodde på Hoppestul som husmannsfolk i 1845. Arbeider Karl Andersen(32) bodde
sammen med denne familien på Hoppestul i 1845.

Da eldstegutten Ingebret ble døpt i Gjerpen kirke var dette ordlyden: ”Engebregt (NB), f. 23/7-1844, Uk., Niels Engebregtsen
og Pige Anne Nielsd. Øgter. Hjemmedøbt af Niels Iversen Øgter. Barnet er Uægte født, men Forældrene nu Viede.”

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 15”. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Anders Christensen Bø vokste opp hos Ingebret Nilsen Bø på gården Bø(3) ved Fossum. Han fortalte Jon Grinilia
følgende historie som han hadde hørt av sin fosterfar:
Mens Nils bodde på Økterstulen fikk han en meddelelse fra Amerika at han hadde arvet 100 spesiedaler etter en slektning der. Pengene var kommet til Larvik og måtte hentes der. Far og sønn gikk da til fots fra Økterstulen til Skien. På vegen dit gikk de den vestre Fjellvann-stranda og tok på Kalvebekk skreppa full av ørret. Denne ble solgt i Skien for å få seg mat og losji.
Dagen derpå dro de så til Larvik fo å hente arven, men kommen der manglet de legimitasjonsbevis og måtte tilbake til Økterstulen. (Her har jeg rettet opp litt ellers blir historien helt feil. G.S.) Da de for annen gang kom tilbake til Skien fra Larvik, denne gangen med arven, kjøpte de med seg mjøl til brødbaking. De gikk så over heia til Rød i Siljan. Der fikk de bakt brød av mjølet og endelig kunne de, med brødbakingen på ryggen og resten av arven, vende heimat til Økterstulen.
Hvorfor de bakte brød i Siljan, kom av at kona til Nils just var død og der var bare to småjenter hjemme som ikke greide å bake, samt et par gutter. (Dette må ha skjedd i 1862. G.S.)

Skogsarbeider, selveier
Halvor Johnsen Økterstulen
fra Bråtelia under Flåten i Lisleherad, Heddal f. 1825 d. før 1900, s.a. husmann John Halvorsen Johnslia.
g. i Lisleherad, Heddal 23/7-1855 m. Aslaug Jensdatter fra Snetrud under Graver i Lisleherad i Heddal f. 1830 d. 31/8-1913 på Haugedal, d.a. avdød husmann Jens Halvorsen Snetrud.
Forlovere: "John J. Johnslia og Tosten J. Baghul."
1. John Halvorsen f. 14/4-1857 v/ Sagfossen i Sandsvær. Bodde i 1891 ugift på Blekebakken i Skien som arbeider ved Cellulosefabrikken ved Vadrette. Se gul ramme nedenfor.
2. Birgitte Helene Halvorsdatter (Berthe Helene) f. 17/1-1859 v/ Sagfossen.
3. Johannes Halvorsen f. 1/1-1861 v/ Sagfossen. Ug. i 1900. Bodde her.
4. Anne Marie Halvorsen f. 24/4-1863 v/ Sagfossen. Ug. i 1900. Bodde her.
5. Anton Halvorsen f. 9/10-1865 v/ Sagfossen. Se nedenfor.
Br. ca. 1870.

I 1865 var Halvor Johnsen tømmerhugger og bodde med kone og 4 barn på Kjørstad-eiet, v/ Sagfossen i
Efteløt sogn i Sandsvær. Halvor og Aslaug var i slekt. De bodde her i 1891. 

Birgitte Helene Halvorsdatter ble den 16/3-1891 mor til tvillingene Hilda og Anna. De ble født i Økter.
Faren var ungkar og skomaker Sigvart Olausen på Dokka i Sandsvær.

I 1900, hadde de to pleiebarn her. Det var tvillingene Hilda og Anna Sigvartsdatter f. 16/3-1891. Anna
levde til hun ble 38 år. Hun døde hos sin onkel Anton i S. Haugedal.

Hilda Sigvardsdatter, ugift, d. 1/10-1902 i Økter, f. 16/3-1891 i Økter. Fader: Leileænding. Aarsag: Gigtfeber og
hjertefeil.

Kilde: ”Luksefjellminner 9.” Utgitt på Skavan Miniforlag.
Utdrag fra artikkel i Varden 20/8-1891 om hvem som ble skadet da en stor tank ved Vadrette Cellulosefabrikk gikk i luften: ”Ungkarl John Halvorsen, Skien, er meget forbrent, især på ryggen, men har klart sig godt innvortes. Han sies at være i bedring.”

Skogsarbeider, selveier
Anton Halvorsen
herfra f. 9/10-1865 v/ Sagfossen i Sandsvær.
Br. ca. 1899.

Samme året som han overtok Økterstulen solgte han plassen til Løvenskiold-Fossum. Han flytta med resten av
familien til S. Haugedal i 1906. Se S. Haugedal.

Kilde: "Luksefjellminner nr. 9.” Utgitt på Skavan Miniforlag.
Om salget av Økterstulen (Varden 2/9-1904):

Anton Halvorsen Økter, Gjerpen stod i september 1900 for Lagmandsretten her tiltalt for at ha solgt sin eiendom Økter til kammerherre Løvenskiold, efter at han først havde solgt den til kontorchef Paul Engebretsen i Skien.
Efter paastand af forsvarer, overretssagfører Larsen, blev sagen utsat af hensyn til en, mellem Engebretsen paa den ene og tiltalte og Løvenskiold paa den anden side, pressede Dennes for at faa det af Anton Økter til Løvenskiold udferdige sjøde underkjend.
Med rettens dom har senere Løvenskiold faatt medhold. Efter denne afgjørelse har statsadvokaten ikke funnet at kunne fastholde tiltalen. Han nedstillide paa frifindelse og ved rettens i gaar afsagde dom, ble Anton Økter frifundet.
Dommen for den sidste sags vedkommende er for øvrig paaanket.


Skogsarbeider, forpakter
Edvard Ellefsen Fjeldet fra Økter øvre f. 23/4-1882 i Ekstul d. 1966, s.a. Ellef Halvorsenn fra Vighus i Sauherad.
g. 26/3-1901 m. Gunhild Knudsdatter Wighus fra Sauherad f. 1876 d. 1961, d.a. Knut Eilevsson Wighus (1825-1895) og Tone Andresdatter fra Ingulsrud v/ Hjuksebø (1831-1894).
Br. 1904.

Denne familien bodde her fram til brannen i 1908. De var siden et år på Fredrikstad og et par år på Drengen til de
bosatte seg for godt på Ø. Bø(4) "Lifjell".

Kilde: ”Luksefjellminner 9.” Utgitt på Skavan Miniforlag.
Edvard fortalte til Jon Grinilia:
I 1904 fikk jeg en plass ved siden av min far. Her hadde vi 4 kuer på fjøset og vi var fornøyde. Men våren 1908 brant huset vårt. Uthuset og dyra ble ikke skadet. Så sto vi der på bar bakke. Omtrent alt vi hadde brant opp. Det ble noen tunge dager for oss før vi fikk plassen Fredrikstad. Husene her ble ikke bygd opp igjen.

Jorda ble tillagt bnr 4 ”Økter øvre”.

(C) Gard Strøm.