| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 09.07.2015


Venstøp 1891
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1891. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre tilgjengelige kilder.

Merknad: Dette er opprinnelig en avskrift av folketellingen 1891 gjort av undertegnede på 1990-tallet.
1891 var en tid da kaoset med etternavn begynte for fullt. Da skulle det bli slutt på vår gamle navn-tradisjon som gikk tilbake til viking-tiden og som fremdeles er i bruk på Island og visse andre steder i verden. Tidligere var det slik at om far het Hans til fornavn, skulle barna hete Hansen eller Hansdatter til etternavn. Dette var barnets identitet. Fremdeles beholdt kvinnene sitt pikenavn hele livet. Dette gikk i praksis ut rundt 1900 - tallet. Tidligere i byene enn på landet.

Jeg tar intet ansvar for hvordan folks etternavn er skrevet her i forhold til hva etterkommerene bruker av etternavn senere. Jeg skriver det slik det ble skrevet i de forskjellige kildene med noe normalisering. Men jeg retter gjerne opp, om jeg blir gitt beskjed i min levetid.
Gard Strøm.


Familie 1.

Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/1, 3, 6, 9. Cudrios Venstøp. Gård.

 

Gård. Her var oppført Otto Emanuel Eberhardt m/ familie og tjenestefolk. Se Venstøp 1.

 

Familie 2.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/1. Hus på Sommerfryd.

 

Bjelkehugger, innerst (leide hus)

Jens Nilsen fra Århus(7b) f. 4/10-1816 d. 14/6-1891 på Sommerfryd u. Venstøp, s.a. Nils Andersen Aarhuus.

g1g 28/12-1843 m. Marthe Maria Christophersdatter fra Fossum f. 24/3-1818 d. 19/4-1857 på Venstøp, d.a. Christopher Olsen Fossum. Se Fossum 1835.

g2g 8/11-1863 m. Aagot Eigilsdatter fra Kviteseid f. ca. 1830, d.a. Eigil Tovsen.

1. Nils Christian Jensen f. 26/7-1847

Barn i 2. ekteskap:

2. Edvard Martinius Jensen f. 29/5-1864. Se Fossum 1891.

 

I 1845 er Jens Nilsen registrert som dagarbeider (”daglønner”) og bodde med sin første kone, på Skotland, u. søndre Hyni.

Marthe Maria døde i 1857 på Venstøp. I 1865 arbeidet Jens Nilsen som bjelkehugger og bodde i sin nye svoger, snekker
Aslak Egilsens hus, under S. Grini med sin (andre) kone, Aagot Eigilsdatter og deres sønn, Edvard. Jens døde på Sommerfryd
u. Venstøp i 1891.

Ved FT 1891 bodde Jens Nilsen og kona Aagot Eigilsdatter her. Det var nevnt at de var innerster (her: leide hus) og at de
delvis levde av hjelp fra Gjerpen fattigvesen, delvis av hjelp fra barna. De hadde under folketellingen besøk av sitt barnebarn,
Jens Edvardsen, fra Fossum f. 1885.

 

Familie 3a.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/1. Hus med litt jord.

 

Fyrbøter ved cellulosefabr., innerst

Ole Olsen Langkaas fra Lunde i Telemark f. 8/6-1856 i "Tjærekaasa" (døpt i Bø kirke), s.a. Ole Gunleksen og Kirsti Iversdatter.

g. 18/2-1881 m. Margith Thorkelsdatter fra Gillaren under Kuslungen f. 4/4-1858 i Pinknapp i Sauherad d. 23/-1893 på Langård under Venstøp (Grini!) ”Døde paa Barsel uden at blive forløst.”, d.a. Torkild Pedersen og Margith Pedersdatter.

1. Gunhild Marie Olsdatter f. 7/9-1880 på Dyrkoll.

2. Thorkel Olsen f. 28/10-1882 på Petersborg.

3. Ole Olsen f. 25/9-1884 på Mæla.

4. Halvor Olsen f. 7/9-1886 på Mæla.

5. Kristian Olsen f. 9/7-1890 på Venstøp.

 

Margith var i tjeneste på Dyrkoll før de giftet seg.

 

Familie 3b.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/1. Hus m/litt jord.

 

Jordbruksarbeider, huseier

Laurits Andersen Nybu fra Sundåshagen i Skibtvedt i Smålenene, Østfold f. 1863, s.a. Anders Johannesen Sundaashagen f. 17/3-1822 og Karen Helene Olsdatter fra Svinndal f. 25/7-1833.

g. 4/7-1886 m. Olava Olsdatter fra Mæla f. 10/11-1861 på S. Stensåsen under Sørbø, d.a. Ole Larsen. Se Familie 20 - Mæla 1875.

1. Hans Josef Andersen f. 15/10-1893 i Porsgrunn. Se Skogliv. 25 under Strømdal.

Laurits Andersen ble konfimert i Skiptvedt 8/10-1879. Før han giftet seg bodde han i Skien og arbeidet der.

I 1900 arbeidet Laurits som sliper på papirfabrikken. Da bodde de i et hus under Venstøp med bnr 40.
Eiendommen het ”Solbakken” og var i 1950 eid av Leif Arnold Gundersen. Se Familie 56 - Venstøp 1900.

Hans bror Gunerius Andersen ble også gift i Gjerpen. Se Familie 30 - Falkum 1891.

Sønnen Hans ble født i Porsgrunn. Hjemmedøpt av sogneprest Kragh i Porsgrunn. Vitner: Foreldrene og Olava Paulsen i Solum.
Konfirmasjon av dåpen ble foretatt i Gjerpen kirke den 13/5-1894.

 

Familie 4.

Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/2, samt 7/3. Gård.

 

Her var oppført enke Maren Johansen og barna. Se Venstøp 2.

 

Familie 5.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/2. Hus.

 

Her var oppført enkemann John Endresen og datteren Anne Gurine Johnsdatter. Se N. Haugedal i Luksefjell.

 

Familie 6.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/4. Hus.

 

Her var oppført enke Marthe Kirstine Svendsen f. 1815 i Gjerpen.

Hun var innerst med litt jord og fikk noe hjelp fra ”Gjerpen fattigvesen”. Se Venstøp 7.

 

Familie 7.

Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/5. Gård.

 

Her var oppført Gregorius Halvorsen med familie. Se Venstøp 5.

 

Familie 8.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/5. Hus.

 

Her var oppført Halvor Mortensen og kona. Se Venstøp 1865.

 

Familie 9.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/5. Hus med 3 husstander.

 

Tresliperiarbeider, huseier med litt jord

Lars Olsen fra Sørbø(1) "S. Stensåsen" f. 11/11-1863 på Stensåsen u. Sørbø, s.a. Ole Larsen.

g. 13/5-1890 m. Anne Olsdatter fra Heddal f. 30/3-1862 i Langedok under Øvre Håvet, d.a. husmann Ole Olsen og Bergit Andersdatter.


Anne Olsdatter ble konfirmert i Heddal i 1874. Se Familie 5 - Venstøp 1900.

 

Familie 10.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/5. Hus med 3 husstander.

 

Her var oppført foreldrene til Lars Olsen ovenfor, Ole Larsen. Se Familie 20 - Mæla 1875.

 

Familie 11.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/5. Hus med 3 husstander.

 

Kanalarbeider

Jens Olsen fra Sørbø(1) "S. Stensåsen" f. 21/8-1852 på Stensåsen d. 7/10-1908 på Foss fattighjem, s.a. Ole Larsen. Se også Familie 20 - Mæla 1875.

g. i Melum krk. 19/1-1879 m. Ingeborg Kirstine Halvorsdatter (Stenhaug) fra Melum sogn i Solum pr.gj. f. 15/5-1849 på Timeland i Melum d. 16/9-1890 på Goberg, d.a. Halvor Jørgensen og Karen Olsdatter.


Enkemannen Jens Olsen Goberg flyttet til Venstøp da han ble enkemann i 1890. Se Århusv. 107 B "Goberg".
 

Familie 12.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/5. Hus

 

Brødkjører, huseier med litt jord

John Larsen fra Hjartdal f. 1863 og hans mor enke Gunhild Johnsdatter fra Sauland f. 1817.

Se Familie 6 - Venstøp 1900.

 

Familie 13.

Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/7, 8. Gård.

Her var oppført enke Aslaug Heum med 3 barn. Se Venstøp 7.

 

Familie 14.

Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/9, 4. Gård.

 

Her var oppført John Knudsen Venstøp med familie. Se Buslåtten 10.

 

Familie 15.

Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/11, 12. Gård.

 

Her var oppført Gunder Nilsen Venstøb med familie. Se Venstøp 11.

 

Familie 16.

Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/13(!).  Erlands Venstøp. Gård.

 

Kontorchef ved Fossum verk

Eiler Fleischer fra Kristiania f. 1859.

g.m. Gabrielle Fleischer fra Drammen f. 1865.


Andre i huset i 1891: Kontorbetjent ved Fossum verk Johannes Fleischer fra Kristiania f. 1872
og kokkepike Marie Simonsen fra Sandsvær f. 1848.

 

Familie 17.

Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/13.  Erlands Venstøp. Gård.

 

Forpakter

Ingebret Nilsen Bø fra Økterstulen under Økter f. 23/4-1844 i Økter, s.a. Nils Engebretsen.

g. i Efteløt krk. i Sandsvær 11/4-1873 m. Lovise Simensdatter fra Hagen u. Ånnestad, Sandsvær f. 30/4-1840 i Efteløt, Sandsvær., d.a. Simen Jensen og Karen Kirstine Larsd.

Se Vestre Bø.

Dette ekteparet fikk ingen barn som vokste opp. De bodde her i 1891 med sine 3 pleiedøtre:
Olette Olsdatter (kjøkken og fepike hos Fleischer) f. 1869 i Sansvær, Sofie Olsdatter f. 1876 i
Siljan og Karen Olsdatter f. 1887 i Gjerpen.

 

Familie 18.

Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/13, 15. Gård.

 

Her var oppført Bjørn Tharaldsen m/ familie. Se Venstøp 15.

 

Familie 19.

M. Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/13. Hus.

 

Her var oppført Nils Halvorsen med familie. Se Venstøp(13)


Familie 20.

M. Venstøp 1891, under gnr/bnr 8/14. Hus. Fossumhaugen 12.

 

Tresliperiarbeider, bruker av jord

Jacob Johannesen Dyrendal fra Dyrendal under Fossum f. 13/4-1859, s.a. Johannes Jacobsen Dyrendal.

g. 16/11-1884 m. Inger Karine Larsdatter fra plass under Århus f. 1861 i Skien d. 24/7-1907 på Venstøp, d.a. Lars Nilsen fra Skien.

1. Kirsten Marie Dyrendal f. 8/10-1885 på Fossum.

2. Martha Dyrendal f. 16/3-1887 på Dyrendal. Bodde her.

3. Marie Dyrendal f. 27/8-1890. Marie ble døpt av predikant Fritjof Båge i Skien.

4. Johannes Dyrendahl f. 1892.

5. Paulus Dyrendahl f. 4/5-1894 d. 14/3-1981 g.m. Ambjørg f. 29/1-1896 d. 26/10-1987. Nordre gravlund i Skien.

6. Astrid Dyrendal f. 17/1-1896 g. 30/12-1922 m. arbeider v/ Union, Halvdan Gundersen.

7. Bjarne Dyrendal f. 4/8-1898. Se Venstøphøgda 37.

8. NN Dyrendal f. ca. 1901?

 

Denne familien bodde flere år på Dyrendal før Jacob bygde hus på Venstøp. De bodde i 1891 i et hus under bnr 14. Jacob var
da tresliperiarbeider De hadde også ei tjenestejente her; Karoline Petersen f. ca. 1860. Ved FT 1900 ble Jacob skrevet som gårdbruker
og sagmester og boende på bnr 12 under Venstøp. Han bygde siden 8/49 ”Breidablikk” på Venstøp. I følge kirkeboka døde Inger Karine
av kreft. Denne familien har familiegravsted på Gjerpen kirkegård.

 

Familie 21.

M. Venstøp 1891, under 8/14. Hus. Festetomt.

 

Dagarbeider, tidligere lærer og kirkesanger, huseier

Karl Ludvig Olsen fra Onsøy i Østfold f. 1846.

g.m. enke Karen Johannesdatter fra Rakkestad i Østfold f. 1835.

1. Olai August Lunder f. 29/6-1871 på Lunder i Svindal.d. 20/12-1963 i Skien.
2. Helga Lovise Olsen f. 14/4-1874 på Rønningen underMo.

3. Bernhard Magnus Olsen f. 19/6-1878 på Rønningen.


Karl Ludvig Olsen var kirkesanger og lærer i Gjerpen i tidsrommet 1874-1878.
Se også Rønningen under Mo.

 

Familie 22.

M. Venstøp 1891, under gnr/bnr 8/14. Hus. Festetomt.

 

Skolelærer, huseier

Halvor Larsen Foss (Halvor Foss) fra Langerød under Berberg f. 2/11-1849 d. 1/7-1890 på Fossum (Venstøp), s.a. Lars Helgesen.

g. 24/3-1878 m. Anne Dorthea Eriksdatter fra Hoppestad(1) f. 2/10-1849, d.a. Erik Olsen Hoppestad.

1. Lars Halvorsen Foss f. 30/6-1878 på Lille-Foss. Se Århusv. 325 under Venstøp.

2. Erik Foss f. 10/8-1880 på Tufte.

3. Andreas Foss f. 5/2-1882 på Tufte.

4. Marie Foss f. 11/11-1885 på Venstøp.

5. Hanna Foss f. sep. 1890 Gj.
 

Halvor Foss ble, i likhet med sine søsken, født på Langerød under Berberg. Da faren døde i 1863, flyttet han med sin mor
til Foss(7) ”Søndre Foss”. Derav slektsnavnet.

 

Familie 23.

M. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/15. Hus.

 

Her var oppført tjærebrenner og innerst (leieboer) Halvor Kristensen m. fam. Se Busåtten 9.

 

Familie 24.

M. Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/16, 20. Gård.

 

Her var oppført Anders Halvorsen Venstøb m/ familie. Se Venstøp 16.

 

Familie 25.

V. Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/19.

 

Tømmerfløter, jordbruker

Gunnar Gunnarsen fra Holla f. 1858.

g.m. Maren Olsdatter fra Holla f. 1859.

1. Gunnar Gundersen f. 1881 Holden.

2. Anne Gundersen f. 1883 Holden.

3. Ole Gundersen f. 1885 Gj.

4. Gustav Gundersen f. 1888 Gj.

5. Anton Gundersen f. juli 1890 Gj.


Tjenestepike i 1891: Hanna Olsdatter, kjøkken og fepike, f. 1876 i Solum.

Familien tilhørte i 1891 den Lutherske evangeliske frikirke.

 

Familie 26.

V. Venstøp 1891. 8/21. Hustomt. Se Jernverksv. 33 under Venstøp.

 

Landhandler, huseier med litt jord

Søren Engebretsen fra Skavan f. 13/10-1832, s.a. Engebret Engebretsen.

g. 4/11-1877 m. Sophie Magdalene Larsen fra Venstøp f. 10/10-1835, d.a. Christen Larsen. Se Familie 8 - Venstøp 1845.


Tjenestepike i 1891: Ingeborg Marie Karoline Pedersdatter fra Solum f. 1871. Søren og Sophie fikk ingen barn.
Tjenestepike i 1900: Kristine Bjørnsdatter fra Seljord f. 1870.

Løvenskiold-Fossum hadde kjøpt denne eiendommen før 1950. Trolig helt tilbake til 1912/13

 

Familie 27.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/22. Gård.

 

Her var oppført (sammen med nedenforstående) Abraham Pedersen med familie. Se N. Venstøp C.

 

Familie 28.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/22. Gård.

 

Her var oppført (sammen med ovenstående) Peder Abrahamsen med familie. Se Venstøp 28.

 

Familie 29.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/24. Gård.

 

Her var oppført Ole Halvorsen med familie. Se Venstøp 24.

 

Familie 30.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/27, 30. Gård.

 

Her var oppført Knud Halvorsen med familie. Se Venstøp 30.

 

Familie 31.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/28. Hus.

 

Skogfogd (pensjonert), leieboer

Hans Hansen fra Als i Danmark f. 1812 d. 31/3-1899.

1. Ida Annette Marie Hansen f. 1849 i Kjøbenhavn.


Hans Hansen ble gravlagt i Gjerpen med tillatelse fra sognepresten i Skien.

 

Familie 32.

N. Venstøp 1891. Under gnr/bnr. 8/28. Hus.

 

Kjøpt av Nils Hentia før 1875.

 

Sagmester, huseier med litt jord

Lars Magnus Andersson fra ”Ångund” i Värmland i Sverige f. ca. 1836, s.a. Anders Erikson.

g. 13/1-1865 m. Ingeborg Nilsdatter fra Høymyr(2) f. 6/4-1842, d.a. Nils Gjertsen Høimyr.

1. Andreas Larsen f. 26/10-1865 på Grini. Se Bøle 1910.

2. Simon Larsen f. 26/10-1865 på Grini.

3. Karen Maria Larsdatter f. 2/11-1867 på Grini.

4. Johannes f. 26/1-1871 i Tufteputten.

5. Maren Johanne Larsdatter f. 11/4-1873 på Tufteputten.

6. Ingeborg Laurine Larsen f. 7/5-1876 på Venstøp.

7. Julie Larsen f. 19/7-1879 på Venstøp. Overtok huset og bodde her i 1954.


Både Lars Magnus og Ingeborg bodde på Ekornrød da de giftet seg. Senere i 1865 leide de et hus
under Grini(2). Da var Andreas bare 1 år.

I 1875 bodde de som innerster (leietagere) på Venstøp, løpenr. 71d.
Under folketellingen 1891 var det nevnt at Ingeborg var på ”Eegs sindsygasyl, Kristiansand. S.”  
Lars Magnus Andersen bodde her også i 1900.


Dette huset er oppført i slaggstein og skal være oppført i ca. 1750 (ubekreftet).

 

Familie 33.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/29 samt 7/5. Gård.

 

Her var oppført Ole Olsen Vasbø m/ familie. Se Venstøp(29).

 

Familie 34.

N. Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/30. Hus.

 

Her var oppført Jan Peter Aronsen m/ familie. Se Familie 16 - Venstøp 1875.

 

Familie 35.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/31. Gård.

Her var oppført Ole Olsen Venstøp m/ familie. Se Venstøp(31), ”Katteberget”.

 

Familie 36.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/33, ”Svennsjordet”. Fattighuset.

 

Oppsynskvinne og syerske Anna Karoline Nilsen f. 1852 og hennes mor, enke Anne Dorthea Jensdatter, f. 1822, 
som forsørges delvis av datteren.

 

Familie 37.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/33, ”Svennsjordet”. Fattighuset.

 

Limebinder

Kittil Tovsen fra Sauherad f. 1815.

g.m. Guro Christensdatter fra Sauherad f. 1825.


Deres fosterbarn; Peder Tjostolfsen f. 1884 og Gunhild Tjostolfsen f. 1883. Begge født i Gjerpen. Se også Familie 9 - Venstøp 1875.

 

Familie 38.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/33, ”Svennsjordet”. Fattighuset.

 

Enkemannen Mads Eriksen fra Øde-Sanni med litt formue, f. 1818, og hans søster Magnhild Eriksen, f. 1813, med delvis hjelp av pårørende.

 

Familie 39.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/33, ”Svennsjordet”. Fattighuset.

 

Enke Karen Svenkesdatter f. 1815, hennes datter, Gurine Sakariasdatter, arb. med vask og jordbr. arb. f. 1859 og
dennes sønn Kristian Oskarsen f. des. 1888.

 

Familie 40.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/33, ”Svennsjordet”. Fattighuset.

 

Maren Kristine Eriksdatter, ugift, delvis lam, f. 1820.
En losjerende ugift kvinne fra Sauherad: Kirsten Christiansdatter som tar lett dagarbeide f. 1839.

 

Familie 41.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/33, ”Svennsjordet”. Fattighuset.

 

Den ugifte Gunhild Marie Pettersen f. 1815. Arbeider med søm.

2 losjerende hos henne: Enka Aslaug Marie Johannesdatter, dagarbeider, men sykelig f. 1840 og ei enke født i Sauherad;
Anne Nilsdatter f. 1829 Saude. Hun arbeider med å vaske.

 

Familie 42.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/33, ”Svennsjordet”. Fattighuset.

 

Enke Ellen Mathea Ellefsdatter fra Siljan f. 1840. Var dagarbeiderske. Hennes 2 sønner: Nils Jacob Jacobsen f. 1866
i Slemdal (kommunal møllearbeider) og Jacob Jacobsen f. 1878 i Gjerpen.

 

Familie 43.

Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/33, ”Svennsjordet”. Fattighuset.

 

Enke Maren Guttormsdatter fra Siljan f. 1840. Var jordbruksarbeider. Hennes 2 døttre: Anna Marie Aslaksdatter f. 1877 og
Sofie Aslaksdatter f. 1882. Maren var enke etter husmann Aslak Gregoriusen Stulen som døde her i 1886. Familien bodde
tidligere på Vestre Stulen. Se der. Enka og jentene bodde her også i 1900.

 

Familie 44.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/34. Gård.

 

Her var oppført forpakter Ole Ingebretsen med familie. Se Venstøp 34.

 

Familie 45.

N. Venstøp 1891, under gnr/bnr. 8/34. Hus.

 

Kalkarbeider (1888) tresliperiarbeider (1891), huseier med litt jord

Nils Thorbjørnsen fra Flåbygd i Lunde, Telemark f. 1846, s.a. g.br. Thorbjørn Hansen.

g. i Gjerpen 13/11-1888 m. Anne Gundersdatter fra Nes i Sauherad f. 22/1-1851 på Moen under Sætre i Nes sogn, Sauherad, d.a. Gunder Olsen og Else Johnsdatter..


Andre beboere her i 1891: Hans mor, enke Guro Nilsdatter fra Flåbygd f. 1816 og et familie-
medlem; tresliperiarbeider Ole Gundersen Dokka fra Nes i Sauherad f. 17/3-1866 på Dokka
under Sølverød (87/1) på Nes i Sauherad. Dette var Annes halvbror. Se Familie 51 - Venstøp 1900.

Nils Thorbjørnsen ble far til Ingeborg Marie Nilsdatter f. på Venstøp 6/8-1879. Mora var enke Ingeborg Marie Nilsdatter.
Faren var, som nevnt, ungkar og sliperiarbeider Nils Thorbjørnsen på Venstøp. Barnet døde på Venstøp 23/10-1890, bare 11 år gammel.

 

Familie 46.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/35. Gård.

 

Her var oppført Olaves Høyer med familie. Se Venstøp 35.

 

Familie 47.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/36, 37. Gård.

 

Her var oppført Solve Knudsen Venstøp med familie. Se Venstøp 36.

 

Familie 48.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/? Hus.

 

Landhandler

Ole Helgesen fra Brekkejordet i Skien f. 21/5-1861, s.a. Helge Olsen Røstet og Else Olsdatter fra N. Bø(C), d.a. Ole Nilsen Bøe.

g. 13/6-1886 m. Anna Lovise Johannesdatter fra Dalsland i Sverige f. 1866 d. før 1910, d.a. Johannes Anderson.


Under folketellingen 1910 bodde Ole Helgesen hos sin gamle tante (moster) Marie Kirstine Olsdatter i Griniv. 36.

Da Ole og Anna giftet seg var Ole arbeider ved Fossum verk. Det var nevnt at han var født i Skien. Han er s.a.
Helge Olsen på Brekkejordet, som tilhørte Skien by fra 1854. Helge Olsen giftet seg med Else Olsdatter fra
Gromstulen(B) under Bø.

 

Andre som bodde i huset i 1891:

Handelsbetjent Martin Helgesen (losjerende i familien) f. 1865 i Skien, slakter Karl Helgesen (losjerende i familien) f. 1872 i
Skien, dagarbeider Nils Thorstensen (losjerende i familien) f. 1872 i Saude (Sauherad),

Gunhild Halvorsdatter (losjerende i familien), betales av fattigvesenet, f. 1882 i Gj.

 

Ole Helgesen Varnes (1766-1835) g1g i Sauherad 11/4-1793 Margit Andresdatter fra Jønsi (1769-1825). De bodde på Røste i
Sauherad og fikk 7 barn. Se Sauherad II, s. 366. Ole flyttet siden til plassen Hagen under samme gård. Han ble g2g ca. 1827 (ikke i Sauherad) med Margit Ingebretsdatter. Deres barn: 1. Ole Olsen f. og d. 1828. 2. Helge Olsen f. 2/3-1831.

Helge Olsen f. 2/3-1831 på Hagen under Røste, var sønn av føderådsfolk Ole Helgesen Varnes/Røste/Hagen. Se ovenfor.

 

Familie 49.

N. Venstøp 1891, gnr/bnr. 8/? Hus.

 

Gråstensmurer

Bjørn Ingebretsen fra Sauherad f. 1860, s.a. Ingebret Olsen.

g. 29/6-1890 m. Kirsten Marie Helgesen fra Bratsbergkleiva i Skien f. 1867, d.a. Helge Olsen og Else Olsdatter. Se ovenfor.

1. Herman Bjørnsen f. sep. 1890 i Gj.

 

Bjørn og Marie var tremenninger. Marie var søster til Ole, Martin og Karl ovenfor. Deres far, Helge Olsen, kom fra gården Røstet i Sauherad.

Bjørn Ingebretssøn var fabrikkarbeider og bodde på Grini før han giftet seg. Han ble konfirmert i Sauherad.

Kirsten Marie var i tjeneste på Grini før ekteskapet.


(C) Gard Strøm.