ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kjær plass
En boplass på andre siden av veien for N. Kjær(9).

Bortfestet fra Kjær(9).

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Fæstebrev fra Lars og Solve Larssønner til Andreas Emanuel Hagstrøm, kone og børn paa et Jordstykke mod aarlig afgift 6 spd,
dateret 14. Oktober 1817, tingl. 22/6-1819."

Arbeider, husmann
Andreas Emanuel Hagstrøm.
Br. 1819.

Arbeider, husmann

Johannes Gundersen
fra Ødesneltvedt dpt. 29/3-1795, s.a. Gunder Johannesen Ødesneltvedt.
g.
21/8-1818 m. Johanne Johannesdatter fra N. Bøle dpt. 6/3-1791, d.a. Johannes Engebretsen Bøle.
1. Gunder Johannesen f. 23/9-1818 g. i Solum krk. 12/12-1841 m. Aslaug Pedersdatter fra Ytterbø i Holla f. 1818.
2. Johannes Johannesen f. 25/9-1820 på Ødesneltvedt.
3. Jens f. 12/8-1822 på Kjær d. 16/11-1822 på Kjær.
4. Helvig f. 12/9-1823 på Kjær d. 2/6-1824 på Amtssykehuset.
5. Inger f. 1/8-1825 på Kjær.
6. Maren f. 18/8-1827 på Kjær d. 24/8-1827 på Kjær. Kun hjemmedøpt.
7. Helvig Johannesdatter f. 18/8-1827 på Kjær.
Br. ca. 1822 - 1829.

Etter ett par år på Ødesneltvedt bodde denne familien her, fram til de flyttet til Klostertangen under
Gimsøy kloster i Solum i 1829, med presteattest av 12/11-1829.

Arbeider, husmann
Ole Tovsen
fra Lunde presteenkesete (Lunde øvre med Tempelen) f. ca. 1783 d. 9/8-1846. "Ole Tovsen Kiær, Druknet i Skiens Elv, 67 aar gml.", s.a. forpakter Tov Olsen.
g. i Lunde kirke 7/1-1810 m. Inger Larsdatter Stokken f. ca. 1784 d. 12/4-1851, Ole Tovsens enke, Kiær, 67 aar gml."
Forlovere: "Joen Enggrav og Ole Stavangshoug."
1.
Anne Olsdatter f. 31/1-1810 i Lunde g.m. Lars Larsen Kjær. Se Kjær(9).
2. Ole Olsen f. ca. 1812 d. 25/12-1831 ved Kjær. "Ole Olsen Kiær, 19 aar. Druknet i Børsesiøe ved uforsigtig Skøiteløben."
3. Karen Olsdatter f. ca. 1815 i Holla g.m. Peder Pedersen fra Venstøp, s.a. Peder Danielsen Wenstøb.

Br. 1825 og i 1835.

Innflyttet 1825:
"Ole Tovsen og hustru Ingri Larsdatter.
Kiøbt en part i gaarden Kiær.
Født i Bøe (Lunde), hidkommen fra Holden."

Innfl. 14/7-1825.

Her bodde i 1845 enke og fattiglem Marthe Maria Andersdatter her med sine yngste barn Anne Larine og
Else Fredriksdøtre (tvillinger).
Marthe Maria var enke etter Frederik Christian Larsen. Se S. Sneltvedt(D).
Br. i 1845.

Smed, tømrer, leilending
Ole Christensen Skjærum
fra Rien nedre under Odberg i Hedrum, Vestfold f. ca. 1812 d. 21/4-1876 på Kjær, s.a. Christen Helgesen og Anne Marie Christophersdatter.
g1g m. Karen Christophersdatter f. ca. 1805 d. 6/5-1859 på Lund.
g2g 10/4-1869 m. Maren Anne Halvorsdatter fra M. Berg f. 24/2-1843, d.a. Halvor Aslaksen Berg.
Br. i 1875.

Denne familien bodde i 1865 på Lund(5). Hans mor, Anne Marie Christophersdatter, døde på Lund(5) den 5/4-1870.
Se Hedrum bind 3 (Krohn-Holm), side 933.


(C) post@gamlegjerpen.no