| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sneltvedt 15 - Ødesneltvedt
Gammelt løpenr. 161b.

Tidligere husmannsplass under gnr 59 Gjerpen store (Prestegården) fram til Norges matrikkel 1889,
hvor Ødesneltvedt ble matrikulert som bnr 15 under gnr 115 Sneltvedt.

Gjelder Gjerpen prestegård:
Kilde
: Tinglysingsprotokoll IV 4a, folio 139a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 15 er udskilt fra gnr 59, bnr 1 afholdt 5., tinglyst 10. januar 1856."Sneltvedt bnr 15 "Ødesneltvedt". Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
I forkant ser vi huset til Martin Skogsrød.


Adresse i dag: Seterv. 49, 3719 Skien.


De gamle husen ble revet på 1960-tallet og en moderne enebolig ble oppført. Se nederst på siden.


Arbeider, husmann

Lauritz Ødesneltved

g.m. Aase Tormodsdatter f. ca. 1639 bg. 9/1-1690. ”Lauritz ØdeSneltvetes qnde Aase Tormodsdatter, 51 aar g.”
Br. ca. 1690.

Noen eldre kirkehandlinger fra Gjerpen:
”Nils Olsen Aamot og Anna Andersdatter fra Ødesneltvedt” trolovet 1702.
Nils Ødesneltved bg. 20/8-1699. ”Nils Øde Sneltvet 63 aar g. f. jord.”

Arbeider, husmann
Hans Sivertsen
f. ca. 1641 bg. 1/1-1723. ”Hans Sivertssøn fra Øde Sneltved 82 aar.”
g. 30/11-1710 m. enke Ingeborg Andersdatter fra Roligheten under Sneltvedt f. ca. 1675, d.a. Anders Murmester.
1. Sivert Hansen dpt. 3/12-1713.
Br. ca. 1713.

F.f. Hans Sivertssøns søn Sivert fra ØdeSneltved: Isak Berg, Tor Rolighed, Ole Jostssøn, Isak Bergs qde. Lisbeth, Maren Berg.

Ingeborg Andersdatter var enke etter Ole Knudsen. De fikk ingen barn. Se Roligheten under Sneltvedt.

Hans Sivertsen var på Falkum i 1710. Hans Sivertsen og ”Ingeborg Rolighed” var da begge to faddere i barne-
dåpen til Erik Bugots tvillingdøtre.

Ekteparet Hans og Ingeborg bodde tidligere i Roligheten hos hennes foreldre. ”Hans Roligheds qvinde Ingeborg”,
var fadder for Hieronimus Mathiasens barn (g. med Ingeborgs søster Helje), på Fossum i 1712. Han er også kalt
”Hans Rolighed” i 1715.

Arbeider, husmann
Johannes Pedersen
fra Skifjell store dpt. 15/2-1711 bg. 25/10-1788. ”Johannes øde Sneltvet 77 3/4 aar.”, s.a. Peder Knudsen og Dorthe Arnesdatter.
g1g 9/1-1739 m. enke Maren Rollefsdatter fra S. Søntvedt i Siljan f. ca. 1701 bg. 27/1-1750. ”Johannes øde Sneltvets kone 49 aar.”, d.a. Rollef Søntvedt.
g2g 7/1-1751 m. Gunhild Gundersdatter fra S. Sneltvedt(A) dpt. 9/6-1728 bg. 15/9-1808. ”Enken Gunnil Gundersdtr. fra øde Sneltved, fulde 80 aar.”, d.a. Gunder Jensen Sneltvedt.
1. Karen Johannesdatter dpt. 2/2-1740 g. i Gjerpen 25/9-1772 m. enkemann Christen Torkildsen fra Åmot. Bodde i V. Porsgrunn. Se Solumslekt.org.
2. Anna bg. 25/7-1742. ”Johanes Sneltveds hiemdøbte Anna.”
3. Dorthe Johannesdatter dpt. 8/12-1743 g.m. Kittil Pedersen. Se Kittilskås under Gulset.
4. Johannes dpt. 19/6-1746 bg. 24/4-1763. ”Johannes Sneltvets s. Johannes 17 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
5. Maren dpt. 15/8-1751  bg. 7/9-1751. ”Johannes øde Sneltvets dtr. Maren 4 uger.”
-   bg. 2/8-1753. ”Johannes øde Sneltvets dødf. pb.”
6. Peder dpt. 24/6-1754 bg. 1/3-1755. ”Johannes Sneltvets s. Peder 3/4 aar.”
7. Peder Johannesen dpt. 25/1-1756. Se Ødesneltvedt øvre.
8. Maren Johannesdatter dpt. 24/9-1758 g.m. Lars Olsen. Se Familie 21 - S. Brekke 1801.
9. Ole dpt. 2/7-1761 d. før 1788.
10. Inger Johannesdatter dpt. 4/3-1764 g.m. Halvor Asbjørnsen. Se Familie 23 - S. Brekke 1801.
11. Gunder Johannesen dpt. 12/10-1766. Se nedenfor.
12. Johanne dpt. 16/7-1769 bg. 11/2-1770. ”Johannes øde Sneltvets d. Johanne 1/2 aar.”
Br. ca. 1750.

F.f. Johannes Sneltveds Karen: Ole Sneltved, Erik Olssøn, Aslak Janssøn og Hans Borgs qde. Johane Persdatter.
F.f. Johannes Sneltveds Dorte: Gunder Frogne, Knud Sneltved, Ole Hanssøn, Karen Berg, Maren Olsdatter.
F.f. Johannes Sneltveds drengebarn Johannes: Nils Bergs kone, Johanna Pedersdatter, Knud Pedersen, Isak Sneltvet, Povel Johannesen.
F.f. Johannes øde Sneltvets pigebarn Maren: Johanne Pedersdtr., Kisten Olsdtr., Peder Sneltvet, Knud Pedersen, Ole Gundersen.
F.f. Johannis øde Sneltvets db. Peder: Lars Pedersens kone, Christence Gundersdtr, Knud Pedersen, Povel Johannisen, Even Larsen.
F.f. Johannis øde Sneltvets db. Peder: Jens Gundersens kone, Christense Gundersdtr., Lars Pedersen, Peder Sneltvet. Ellef Knudsen.
F.f. Johannes øde Sneltvets pb. Maren: Henrich Roligheds kone, Johanne Johannisdatter, Knud Pedersen, Halvor Oredalen, Lars Olsen.
F.f. Johannis øde Sneltvets db. Ole: Even Larsens kone, Karen Johannisdtr., Peder Gundersen, Lars Skrædder, Knud Pedersen.
F.f. Johannis øde Sneltvets pb. Inger: Even Larsens kone, Johanne Johannisdatter, Lars Skrædder, Lars Pedersen, Thor Halvorsen.

F.f. Johannis Sneltvets db.
Gunder: Anders Kiærs kone, Karen Johannisdtr., Knud Larsen, Engebret Bøle, Lars Svenchesen.
F.f. Johannis øde Sneltvets pb. Johanne: Anders Kiærs kone, Johanne Johannisdatter, Povel Johannisen, Thor Halvorsen, Lars Muustvet.

Maren Rollefsdatter var første gang gift i Siljan 28/8-1724 med Johannes Paulsen fra Siljan. De bodde i Skien, hvor Johannes Paulsen ble gravlagt 9/4-1733, 32 år gammel i fattig jord.
Han ble kalt "Johannes Poulsen Slemdøling" da han døpte ei datter Anne i Skien kirke den 19. des. 1731. Hun døde tidlig.
Johanne Johannesdatter f. ca. 1730, er trolig en datter fra dette ekteskapet. Hun ble siden gift med Thor Halvorsen.
Se Hagen under Gjerpen lille.


21/11-1788     JOHANNES PEDERSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 11, side 315a.
Øde-Sneltvet   Arvinger:                           
u/Gjerpen      Enka Gunhild Gundersdatter og barna:
prestegård                1. Halvor Johannessen, myndig.
                               2. Gunder Johannessen 22 år.
                               3. Mari Johannesdtr.  29 ”
                               4. Inger Johannesdtr. 24 ”
                               5. Dorthe Johannesdtr. g.m. Kittil Pederssen.
                               6. Kari Johannesdtr. g.m. Christen Torkildssen i vestre Porsgrunn.
               Enkas laugverge: Sønnen Gunder.
               Formynder for de umyndige ble Tyge Thorssen Kjæra.
Brt: 54 - 3 - 12
Net:  1 - 2 - 12.

Arbeider, innerst
Peder Johannesen
herfra dpt. 25/1-1756 bg. 2/3-1786. ”Peder Johannesen f. øde Sneltvet 31 aar.”, s.a. Johannes Pedersen.
g. 27/9-1781 m. Gunhild Hansdatter fra S. Sneltvedt(C) dpt. 29/2-1756 d. 11/5-1816, d.a. Hans Helgesen Sneltvedt.
1. Karen Pedersdatter dpt. 13/1-1782 g.m. Jon Svendsen Løberg. Se M. Løberg(A).
2. Hans Pedersen dpt. 21/3-1784.
Br. ca. 1781.

F.f. Peder Johannisens pb. Karen fra Øde Sneltvet: Lars Kiærs kone, Maren Johannisdtr., Gregers Muustvet, Arne Johannisen, Halvor Johannisen.
F.f. Peder Johannesens db. Hans fra øde Sneltvet: Jens Gudmundsens kone, Inger Johannesdtr., Lars Kiær, Arne Johannesen, Halvor Johannesen.

26/5-1786      PEDER JOHANNESSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, side 117a.
Øde-Sneltvet   Arvinger:                            
u/Sneltvet     Enka Gunhild Hansdatter og barna:
               1. Hans Pederssen   2 år.
               2. Karen Pedersdtr. 4 "
               Enka tok Lars Halvorssen Kiæra til laugverge.
               Formynder for Hans ble Jens Gudmundssen Ekåsen.
               ----"---- -"- Karen ble Jon Isakssen Løberg.
Brt: 32 - 0 - 20
Net: 18 - 0 -  6.

Enka Gunhild Hansdatter ble g2g med Isak Andersen. Se nedenfor.

Arbeider, innerst

Isak Andersen
fra Sølverød i Siljan dpt. 29/9-1755 i Siljan d. 22/12-1825 på Øde-Sneltvedt, s.a. Anders Nilsen Sølverød og Anne Jacobsdatter.
g. 27/9-1787 m. enke Gunhild Hansdatter fra S. Sneltvedt(C) dpt. 29/2-1756 d. 11/5-1816 på Øde-Sneltvedt, d.a. Hans Helgesen Sneltvedt.
1. Peder Isaksen dpt. 4/5-1788. Se nedenfor.
2. Anne Isaksdatter dpt. 31/10-1790 g.m. Reier Andersen. Se Familie 51 - Kleiva 1845.
3. Marthe Isaksdatter dpt. 13/10-1793.
4. Karen Kirstine Isaksdatter dpt. 20/8-1797 g.m. Nils Jacobsen. Se Myren under Skogsrød.
5. Maria Isaksdatter dpt. 19/10-1800.
Br. ca. 1787.

F.f. Isak Andersens db. Peder fra øde Sneltvet: Maria Andersdtr., Maren Johannesdatter, Ole Berg, Arne Johannisen, Aslak Hansen.
F.f. Isak Øde-Sneltveds pb. Anne: Jacob Anderssøns k., Inger Johannisdtr., Ole Rasmussøn, Halvor Asbiørnssøn, Anders Evenssøn.
F.f. Isak Anderssøns pb. Marthe fra Øde Sneltved: Magdalene Gulbrandsdtr., Karen Sørensdtr., Ole Rasmussøn, Abraham Anderssøn, Jacob Anderssøn.
F.f. Isak Anderssøns pb. Karen Kirstine  f. Øde Sneltved: Abraham Anderssøns k., Anne Maria Arnesdtr., Søren Grinie, Ole Rasmussøn, Kolbjørn Olessøn.
F.f. Isak Anderssøns pb. Maria fra Øde-Sneltved: Gunder Johannissøns k., Karen Jonsdtr., Søren Grinie, Jon Svendssøn, Hans Pederssøn.

Isak Andersen hadde sin bror Jacob Andersen på Løvåsen under Skogsrød,

Arbeider, husmann
Gunder Johannesen
herfra dpt. 12/10-1766 bg. 19/12-1802. ”Gunder Johannissøn f. øde Sneltved 36 1/4 aar.”
g. 14/10-1790 m. Inger Jensdatter fra S. Sneltvedt(C) dpt. 17/12-1769 d. 29/2-1848, d.a. Jens Gudmundsen.
1. Marte Gundersdatter dpt. 19/2-1792 g.m. Ole Olsen Rønningen fra Rønningen under Sneltvedt. Se Familie 41 - N. Brekke 1845.
2. Johannes Gundersen dpt. 29/3-1795. Se Husmannsplass under Kjær.
3. Maren Gundersdatter dpt. 22/7-1798.
4. Gunhild Gundersdatter dpt. 20/1-1802 g.m. Lars Thygesen Kjær. Se Kjær(7).
Br. ca. 1788.

F.f. Gunder Johannissøn Øde-Sneltvets pb. Marthe: Laers Olessøns k., Inger Johannisdtr., Isak Anderssøn, Halvor Asbiørnssøn, Ole Rasmussøn.
F.f. Gunder Johannissøn Øde-Sneltveds db. Johannes: Halvor Asbjørnssøns k., Inger Pedersdtr., Laers Olessøn, Solve Kjær, Kittil Gregerssøn.
F.f. Gunder Johannissøns pb. Maren f. Øde Sneltved: Solve Kjærs k., Ingebor Sophie Larsdtr., Tyge Kjær, Even Sneltved, Isak Berg.
F.f. Gunder Johannissøns pb. Gunnil f. Øde Sneltved: Halvor Asbjørnssøns k., Karen Hansdtr., Halvor Asbjørnssøn, Isak Anderssøn, Hans Pederssøn.


Gunders mor, Gunhild Gundersdatter, bodde her med dem i 1801. Hun var da ca. 73 år gammel.
I sin tid ble Inger Jensdatter, sammen med to av sine døttre, innlagt på Radesykehuset på Ose-
bakken med Radesyken (syfilis). De ble alle kurert.

19/8-1803      GUNNAR JOHANNESSEN       Bamble Skifteprot. nr. 14, side 79a.
Øde-Sneltvet   Arvinger:                           
u/Gjerpen      Enka Inger Jensdatter og barna:
prestegård     1. Johannes Gunderssen 8 år.
                     2. Marthe Gundersdtr. 11 "
                     3. Mari Gundersdtr.    5 "
                     4. Gunhild Gundersdtr. 1 "
Brt:   47 - 2 -  4
Gjeld: 54 - 1 - 20 (insolvent).

Enka Inger Jensdatter ble g2g med Lars Gregersen. Se nedenfor. 

Arbeider, husmann
Lars Gregersen
fra Mustvedt(1) dpt. 3/5-1778 d. 23/7-1841, s.a. Greger Halvorsen Mustvedt.
g. 29/9-1803 m. enke Inger Jensdatter fra S. Sneltvedt(C) dpt. 17/12-1769 d. 29/2-1848, d.a. Jens Gudmundsen.
1. Ingeborg Gurine dpt. 5/5-1805 bg. 23/6-1805. ”Lars Gregerssøns pb. Ingebor Gurine f. øde Sneltved 7 uger.”
2. Gurine Larsdatter dpt. 16/11-1806 g.m. Einar Olsen. Se Sneltvedt(13) ”Gården”.
3. Ingeborg Larsdatter f. 26/11-1812 g.m. Johan Erboe Solvesen. Se nedenfor.
4. Inger Larsdatter f. 21/11-1815 g.m. Nils Gundersen fra N. Brekkejordet. Se Familie 1 - N. Brekke 1810.
Br. ca. 1803.

F.f. Lars Gregerssøns pb. Ingebor Gurine f. øde Sneltved: Svend Oredals k., Albertine Holmstrøm, Isak Anderssøn, Kittil Gregerssøn, Hans Pederssøn.
F.f. Lars Gregerssøns pb. Gurine f. Øde-Sneltved: Kittil Gregerssøns k., Anne Maria Arnesdtr., Jon Svendssøn, Svend Oredal, Hans Pederssøn.
F.f. Lars Gregersens pb. Ingebor f. Øde Sneltved: Kittil Gregersens k., Marta Gundersdtr., Kittil Gregersen, Gregers Aslaksen, Peder Isaksen.

Denne familien bodde her også i 1825. Da med et fosterbarn: Marte Jensdatter f. ca. 1821.  

11/8-1841      LARS GREGERSSEN       Bamble Skifteprot. nr. *)
Øde-Sneltvedt  - død 23.7.1841 -                     
u/N.Rising(!)     Arvinger:
               Enka Inger Jensdatter og barna:
               1. Gurine Larsdtr. g.m. Einar Olssen Sneltvedt.
               2. Ingeborg Larsdtr., død, (Skifte 1437), vært g.m. Johan Solvessen, 3 barn:
                 a. Lars Johanssen          7 1/4 år.
                 b. Ingebret Johanssen      3 1/2 "
                 c. Marthe Marie Johansdtr. 5 3/4 "
               3. Inger Larsdtr. ca. 25 år.
               Enkas laugverge var Johannes Gunderssen Follestad.
               Formynder for Inger og de 3 umyndige: Einar O. Sneltvedt.
Enka hadde vært gift før med avd. Gunder Johannessen Øde-Sneltvedt. Med ham hadde hun flg. barn:
                 i. Johannes Gunderssen, bor på Klosterhaugene i Solum.
                ii. Marthe Gundersdtr. g.m. Ole Olssen på Brækkejordet.
               iii. Gunhild Gundersdtr. enke etter Lars Thygessen Kjær.
                iv. Maren Gundersdtr. død, etterlatt en datter:
                   a. Marthe Jensdtr. Formynder: Johan Solvessen.

Brt: 173 - 4 - 22
Net: 100 - 4 -  1.
*) A: BS 18 s.246b. B: BS 21 s.473b. C: BS 23 s.445b.

8/7-1842       INGER JENSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. *)
Øde-Sneltvet   - Frivillig skifte -                 
               Hun var enke etter Lars Gregerssen.
               Arvinger: Barn etter 2 ekteskap:
            A. Etter 1.ekteskap med Gunder Johannessen Øde-Sneltvet:
               1. Johannes Gunderssen, bor på Klostertangen.
               2. Marthe Gundersdtr. g.m. Ole Olssen Brækkejordet.
               3. Gunhild Gundersdtr. enke etter Lars Thygessen Kjær.
                  Laugverge: Halvor Poulssen Doxrød.
               4. Maren Gundersdtr. død, etterlatt 1 datter:
                 a. Marthe Jensdtr. 20 år, ugift.
                  Verge: Johan Solvessen Sneltvet.
            B. Etter 2.ekteskap med Lars Gregerssen Øde-Sneltvet:
               5. Gurine Larsdtr. g.m Einar Olssen Sneltvet.
               6. Ingeborg Larsdtr. død, vært g.m. Johannes Solvessen, etterlatt 3 barn:
                 a. Lars Johannessen          8 år.
                 b. Ingebret Johannessen  3 1/2 "    Formynder for
                
c. Marthe Marie Johannesdtr. 7 "    alle 3: Faren.
Brt: 50 - 2 - 1
Net: 47 - 3 - 1.
*) A: BS 18 s.287b. C: BS 24 s.1a.

Skoleholder, husmann (leilending)
Johan Erboe Solvesen
fra S. Grini(9) f. 23/9-1812 d. 7/6-1846, s.a. g.br. Solve Engebretsen Grini.
g1g 10/7-1832 m. Ingeborg Larsdatter herfra f. 26/11-1812 d. 3/5-1840, d.a. Lars Gregersen.
Forlovere: "Jacob L. Grinie, Hendrik Gundersen Fislerud."
g2g 22/9-1841 m. Marthe Jonsdatter fra M. Løberg(A) f. 9/2-1816 d. 20/11-1884, d.a. Jon Svendsen Løberg.
1. Marthe Marie f. 23/10-1832 d. 9/11-1833.
2. Lars Johansen f. 28/5-1834 g. 10/4-1856 m. Johanne Maria Gundersdatter fra Frogner f. 1837 d. 4/9-1878. Se Frogner(3).
3. Marthe Maria Johnsdatter f. 8/11-1835 g.m. Lars Hansen. Se Vosserødklev (Plassen).
4. Ingebret f. 11/10-1838 d. 26/2-1843.
Barn i 2. ekteskap:
5. John Johansen f. 6/2-1842. Se Kjær(1).
6. Ingebret f. 17/9-1843 d. 4/6-1845.
7. Ingebret f. 16/11-1845 d. 4/12-1847.
Bruker 1832.

I folketellingen 1845 er det nevnt at Johan var selveier i Berg. Marthes mor, enka Inger Jensdatter(75),
bodde her med føderåd i 1845. Tjenestefolk: Nils Jensen(25) og Marthe Isaksdatter(20). 

19/12-1840     INGEBORG LARSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. *).
Øde-Sneltvedt  - død 3.mai dette anno -                   
               Arvinger:
               Enkem. Johan Solvessen og barna:
               1. Lars Johanssen      6 1/2 år.      Formynder: Morbror
               2. Ingebret Johanssen      2 "        Einar Olssen
               3. Marthe Marie Johansdtr. 5 "    Sneltvedt.
Brt: 142 - 0 -  2
Net: 114 - 4 - 21.
Jordegods: 1 ort 17 sk. skyld av gd. Kjær, matr.nr. 91, takst 120 spd.

*) A: BS 18 s.246. B: BS 21 s.437. C: BS 23 s.447.

7/8-1846       JOHAN SOLVESSEN     Bamble Skifteprot. nr. *).
Øde-Sneltvet   Arvinger:                            
               Enka Marthe Johnsdatter. Laugverge: Peder Johnssen Løberg.
               og avdødes barn i 2 ekteskap:
            A. Av 1.ekteskap med Ingeborg Larsdtr.:
               1. Lars Johanssen            12 år.
               2. Marthe Marie Johansdtr. 10 1/2 "
                  Formynder: Morbroren Einar Olssen Sneltvet.
            B. Av 2.ekteskap med Marthe Johnsdtr.:
               3. John Johanssen   3 1/2 år.
               4. Ingebret Johanssen 3/4 "
                  Formynder: Morbroren Ole Evenssen Sørbye.
Brt: 584 - 2 -  0
Net: 138 - 4 - 12.
Jordegods:
1 skylddaler av gaarden Gjerpen lille, matr.nr.113, nytt nr.61, l.nr. 162, med påstående hus og tilliggende herlighed:
Takst 335 spd.
*) A: BS 20 s.79b. B: BS 22 s.232. C: BS 24 s.267.

28/10-1848     INGEBRET JOHANSSEN ØDE-SNELTVET      Bamble Skifteprot. nr. *).
Øde-Sneltvet   Arvinger: Mora og avdødes søsken: 
               1. Mora Marthe Johnsdatter
                Laugverge: Hennes nåværende mann Niels Jenssen Ødesneltvet.
               2. John Johannessen                  6 1/2 år.
               3. Halvbror Lars Johannessen            13 "
               4. Halvsøster Marthe Marie Johannesdtr. 13 "
               Formynder for barna: Einar Olssen Sneltvet.
Brt: 20 - 2 - 4
Net: 16 - 2 - 0.
Avdødes far var Johan Solvessen Ødesneltvet.
*) B: BS 20 s.166. C: BS 25 s.199.
 

Enka Marthe Jonsdatter ble g2g med Nils Jensen Berg. Se Berg(2).

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
Kongelig skjøde til Ole Nilsen paa dette brug m.m., dat. 29. marts, tingl. 4. juni 1856.” (Gjelder også Rønningen under Sneltvedt).


G.br., selveier

Ole Nilsen Ødesneltvedt
fra Austad i Siljan f. 19/5-1823 d. 6/2-1911 på Rønningen under Sneltvedt, s.a. lærer(?) Nils Larsen Austad og Ingeborg Jacobsdatter.
g1g i Siljan 24/9-1854 m. Ingeborg Knudsdatter fra Høyset i Siljan f. 2/9-1827 d. 19/5-1872, d.a. Knud Olsen Høiseth og Anne Svendsdatter.
Forlovere: "Knud Nielsen Aamot, Ole Knudsen Høisæth."
g2g i Gjerpen
1/12-1875 m. enke Maren Madsdatter fra Sørbø(2) f. 16/3-1838, d.a. Mads Pedersen Sørbø.
Eier 1856.

Ole Nilsen kjøpte både Ødesneltvedt og Rønningen ved kongelig skjøte av 1856.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 18 er udskilt av 14. juli 1859, tingl. 5/9-1866.” Se Rønningen.

Skjøde fra Ole Nilsen paa bnr 18, hvorefter nævnte brug er tilstaaet fornøden vei over dette brug, tinlyst 5. september 1866.”

Ole Nilsens andre kone, Maren Madsdatter, var enke etter Ole Olsen. Se Oredalen under Sneltvedt.
Hun hadde ei datter i sitt første ekteskap, Olava Mathilde Olsdatter som ble gift med Karl Andersen Bugot.
Se Bugodt under Sneltvedt.

Tjenestepike i 1865: Maria Tygesdatter(13). Fra Kjær.

Tjenestegutt i 1875 som ble forsørget av fattigvesenet: Peder Pedersen f. 1862 i Gjerpen.

Besetning i 1875: 1 hest, 2 kuer, 1 kalv og 2 sauer.

Under folketellingen for Skien 1885, bodde Ole Nilsen Ødesneltvedt i sitt eget hus i Gampedalgata på Kleiva.
Det så ut som han levde av å leie bort rom. Han var nok enkemann i 1885.
Under folketellingen for Gjerpen 1900, bodde han som enkemann og føderådsmann hos familien Karl Andersen
Bugot under Sneltvedt. Ikke langt herfra.


  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

161b

Prestegaarden - Ødesneltvedt

Ole Nilsen

1 daler - 1 ort - 15 skilling


Kilde:
Tinglysingsprotokollen.
Skjøde fra Ole Nilsen til Nils Knudsen (Aamot) paa bnr 19 (Roligheten øvre), skyld 1 dlr. - 1 ort - 15 skilling for 600 spd., dat. 11 april,
tingl. 2. mai 1876.”


Nils Knudsen Aamot.
Eier 1876. Se Åmot.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
Kjøbekontrakt fra Nils Knudsen til Hans Olsen paa dette brug m.m., dat. og tinglyst 1. desember 1880.”


G.br., selveier

Hans Olsen Ødesneltvedt
fra S. Sneltvedt(E) f. 28/9-1844 d. 23/7-1887 på Ødesneltvedt, s.a. Ole Johnsen Sneltvedt.
g. 24/10-1884 m. Ida Bertea Evensdatter fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 4/1-1861 på Ballestad d. 17/1-1934, d.a. Even Olsen Gaarden.
1. Hanna Bertea Ødesneltvedt f. 18/1-1885 g.m. Karl Stensrød. Se Skyer(4).
2. Eivind Hansen f. 4/3-1886. Skrev seg for Eivind Sem. Se Sem nedre.
3. Hans Ødesneltvedt f. 12/3-1888. Se Bratsberg(8) "Fæhn".
Eier 1880.

F.f. Gaardmand Hans Olsen Sneltvedts Hanna Bertea: Johanne Johannesdatter Berg, Ole Olsen Frogner, Andreas Olsen Sneltvedt, Ole Evensen Ballestad.

I 1872 dro Hans Olsen en tur til N. Amerika. Se Presteattest av 11/4-1872.

Alle er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Fra Tinglysingsprotokollen.
”Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 20 er udskilt, afholdt 20. september, tingl. 2. november 1882.”

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

15

161b

Sneltvet

Øde-Sneltvet

Hans Olsen

1 dl. - 1 ort - 2 sk.

2 mark 86 øre


Kilde:
Tinglysingsprotokollen.
Skifte efter Hans Olsen, hvorved dette brug for kr. 6.800 er udlagt stervboenken Ida Berthea Evensdatter med paahefte af:
Sønnen Even Hansen for kr. 977,41.
Sønnen Hans Hansen for kr. 977,41.
Datteren Hanna Berthea Hansd. for kr. 977, 42.
Dato 19. august 1889, tingl. 9. april 1890.”

Enka Ida Bertea Evensdatter ble g2g med Andreas Pedersen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Andreas Pedersen Ødesneltvedt
fra Sneltvedt(7) f. 16/1-1855 d. 1918, s.a. Peder Olsen Sneltvedt/ Sørbø.
g. 9/8-1889 m. enke Ida Bertea Evensdatter fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 4/1-1861 på Ballestad d. 17/1-1934, d.a. Even Olsen Gaarden.
1. Peder A. Ødesneltvedt (Per) f. 12/12-1889. Se nedenfor.
2. Anund Ødesneltvedt f. 8/11-1892 d. 2/4-1972 g.m. Inga Skyer f. 26/5-1894 d. 14/12-1974. Bygde hus på Sneltvedt.
3. Anna f. 1894. Døde ung.
4. Mathias f. 12/6-1895 d. 1/3-1896.
5. Borghild Ødesneltvedt f. 22/3-1901 g1g m. Martin Skogsrød. Bygde nytt hus her. Se nedenfor.
Eier 1889.

Ved vielsen mellom Andreas og Ida var følgende nevnt: "
Brudgommens og Brudens Fædre var Brødre,
deres Mødre var Søstre." De var altså doble søskenbarn.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115 

15

Sneltvet

Øde-Sneltvet

Ida Berthea Evensdtr.

2 mark 86 øre


Kilde:
Tinglysingsprotokollen.
Skylldelingsforretning avholdt 1., tingl. 15. oktober 1913, hvorved til Ivar Johnsen er utskilt bnr 39 ’Hygga’ av skyld 0 mark 02 øre.”
Skylldelingsforretning avholdt 28. mai, tingl. 27. juni 1914, hvorved til bestyrer J. Thovsen er utskilt bnr 42 ”Bugotveien, av skyld 0 mark 02 øre.”
”Ifølge Skjøte paa bnr 39 "Hygga", har kjøperen ret til en 2 m. bred vei fra ’Haavet’ op til sin bolig og ret til vand i den over dette brugs rindene bæk,
tinglyst 18. november 1914.”
Skylldelingsforretning avholdt 14., tingl. 18. oktober 1916, hvorved til bestyrer Johs. Thovsen er utskilt bnr 45 ’Griniteigaasen’ av skyld 7 øre.”
Skylldelingsforretning avholdt 27/8-1927, tingl. 28/9-1927, hvorved til Anna Nilsen, Skien er utskilt bnr 53 ’Sollidhøgda’ av skyldmark 0 mark 02 øre.
Med ret til kjørevei og til at grave efter vand. Tingl. 14/9-1927.”

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
Uskiftebevilling fra Berthea Pedersen Ødesneltvedt, dat. 15/5-1918, tingl. 15/10-1928.”
Skjøte fra Bertea Ødesneltvedts arvinger, ifølge attest, til Peder Andreassen Ødesneltvedt for kr. 17.000.-, hvorav for løsøre kr. 3000,
med overdragelse av eiendommens rettigheter og forpliktelser i Skiens Meieribolag, dat. 20/10-1934, tingl. 29/10-1934.”


G.br., selveier
Peder A. Ødesneltvedt
(Per) herfra f. 12/12-1889 d. 24/4-1964.
g.m. Ida Elise Stensrød fra Stensrød under Løberg f. 10/6-1889 d. 28/11-1969, d.a. Erik Isaksen Stensrød.
Eier 1934.

Peder og Ida Ødesneltvedt fikk ingen barn, så eiendommen ble overtatt av enearving (søster) Borghild Ødesneltvedt.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
Skylldelingsforretning avholdt 7/12-1934, tingl. 26/12-1934, hvorved til Martin K. Skogsrød er utskilt bnr. 57 ’Bergheim’ av skyldmark 0 mark 01 øre.”
”Rett for bnr 57 til vand og vei ifølge grundseddel på nevnte bruk, tinglyst 28/6-1935.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

15

Øde-Sneltvedt

Peder Andreassen Ødesneltvedt

2 mark 72 øre


Ødesneltvedt er nedlagt som gårdsbruk. Bygningene ble revet mot slutten av 1960-tallet og ny enebolig ble oppført.
Ødesneltvedt nedre er omregulert til 115/57 og det er Kjell Karsten jr. som eier denne eiendommen i dag (2015).
Se Seterv. 17 (nedenfor).

Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 49 (Gnr 115, bnr 174) er overdradd til Magnhild Berthea Karsten (31.01.1975)."

Den nye eneboligen har adresse Setervegen 49, 3719 Skien.

Tomta er skilt ut fra gården som frittliggende bolig og har fått bnr 174 (115/174).


Magnhild Berthea Karsten f. Skogsrød fra Seterv. 17. (nedenfor) f. 1934, d.a. Martin Skogsrød.
g1g m. arkitekt Kjell Karsten f. 22/7-1910 d. 10/3-1973.
1. Kjell Karsten jr. f. 1962.

g2g m. advokat Kjell Glittenberg f. 1927.
Eier 1975.

Magnhild B. Glittenberg var enearving av Ødesneltvedt og enke etter arkitekt Kjell Karsten. De bodde i
Hestehagv. 21 på Bratsberg.

Enka Magnhild B. Karsten ble g2g med advokat Kjell Glittenberg.

 

Seterv. 17, 3719 Skien.
115/57 "Bjergheim". Utskilt fra Ødesneltvedt i 1934.

Martin Skogsrød fra Skogsrød f. 2/6-1901 d. 3/9-1984, s.a. Kristen Kristiansen Skogsrød.
g. 1933 m. Borghild Ødesneltvedt herfra f. 22/3-1901 d. 21/1-1992, d.a. Andreas og Ida Ødesneltvedt.
1. Magnhild Berthea Skogsrød f. 1934 g1g arkitekt Kjell Karsten
    Barn 1. Kjell Karsten jr. f. 1962. Overtok huset og nedre Ødesneltvedt.
Eier 1934.

Martin Skogsrød bygde huset i 1934/ 35.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

57

Sneltvedt - Bjergheim

Martin Skogsrød

0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: ”Andel av Setervegen 17 (Gnr 115, bnr 57) er overdradd til Kjell Karsten (19.12.1983). Overdragelsen omfatter også andel
av Gnr 115, bnr 177.”


Kjell Karsten jr f. 1962, s.a. Kjell Karsten og Magnhild Berthea Skogsrød.
g.m. Tove f. 1963.
Eier 1983.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.