ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Lund
Gård nr. 122 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2022


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Lund 5 - Haukeli
Gammelt løpenr. 417e, 419b. Siden Norges matrikkel 1889: 122/5 m.fl.

Utskilt fra bnr 4 og 7 i 1855.

Adresse 2020: Holmsv. 40, 3721 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved løbenr. 419b er udskilt fra bnr 7, afholdt 24., tinglyst 25. august 1853."
"Skjøde fra Daniel Gregoriussen til Mathias Sørensen paa løbenr. 419b, dat. 24., tinglyst 25. august 1853."

Bonde, selveier

Mathias Sørensen

Eier 1853. Se Kjær(7).

”Innflyttet April 1848. Anmeldt: 19/6-1848.
Navn, alder, fødested:
Søren Mathisen Hannevold, 54 f. Laurdal.
Anne Christophersd., hustru, 70 f. Hedrum.
Mathias Sørensen, søn, 30 f. Hedrum.
Hvorfra indflyttet: Laurdal pr.gj. Att. fra Sognep. Storm dat. 14/6-1848.
Til: Berberg.”

Smed, tømmermann, leilending
Ole Christensen Skjærum
fra Rien nedre under S. Odberg i Hedrum, Vestfold dpt. 25/8-1812 i Hvarnes, s.a. Christen Helgesen og Anne Marie Christophersdatter.
g1g m. Karen Christophersdatter fra Lardal f. ca. 1805 d. 6/5-1859 på Lund.
g2g 10/4-1869 m. Maren Anne Halvorsdatter fra M. Berg f. 24/2-1843, d.a. Halvor Aslaksen Berg.
1. Anne Dorthea Olsdatter f. 11/4-1841 i Utklev i Hvarnes, Hedrum.
Bruker 1857.

”Innflyttet Vaaren 1849. Anmeldt: 22/5-1849.
Navn, alder og fødested:
Ole Christensen Udkleven, 37, Varnæs i Hedrum.
Kari Christophersd., kone, 44, Laurdal.
Anne Dorthea, datter, 8, Varnæs
Hvorfra indflyttet: Laurdal.
Til: Semb.”

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøde fra Mathias Sørensen til Thor Gunuldsen og Gunuld Thorsen, dat. 12., tinglyst 13. januar 1859."

Tømmermann, selveier
Thor Gunnuldsen fra Bø i Telemark f. ca. 1799.
g.m. Ingeborg Jørgensdatter fra Bø i Telemark f. ca. 1802.
1. Gunnuld Thorsen.
Eier 1859.

Dette ekteparet leide husrom hos snekker Peder Isaksen på Sem(7) "Smedjordet" i 1865.

Fra folketellingen 1865:
Enkemannen Ole Christensen bodde her sammen med sin gamle mor, enka Anne Marie Christoffersdatter på 91 år
fra Hedrum, f. ca. 1774. Hun hadde føderåd. Hun døde her den 5/4-1870.
Se Hedrum bind 3 (Krohn-Holm), side 933.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Auktionsskjøde til Mathias Sørensen paa dette brug, dat. 9. marts, tinglyst 20. nov. 1865."

Bonde, selveier

Mathias Sørensen

Eier 1865. Se Kjær(7).

Fra Tinglysingsprotokollen: "Kjøbekontrakt fra Mathias Sørensen til Halvor Halvorsen, dat. 15. sep. 1865, tinglyst 14. mai 1866."

Bonde, selveier
Halvor Halvorsen
Eier 1865.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Dom i sag Reier Andersen mod Mathias Sørensen, hvorved sitanten er kjendt eiendomsberettiget til halvdelen
af en stuebygning, tinglyst 6. juni 1866."
"Kjøbekontrakt, hvorved Reier Andersen sælger sine hus paa løbenr. 419b til Nils Martinius Halvorsen, dat. 30. april, tinglyst 1. mai 1867."
"Skjøde fra Mathias Sørensen til Halvor Halvorsen, dat. 22., tinglyst 24. mai 1869."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

417e,419b Lund Daniel Gregoriussen 0 daler - 2 ort - 2 skilling


Bonde, selveier
Daniel Nikolai Gregoriussen Lund.

Eier 1875. Se Lund(7).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

122

5

417e,419b

Lund

Lund

Daniel Gregoriussen

0 - 2 - 18

1 mark 07 øre

Han bodde her i 1891, men hadde bodd lengst på farsgården, Lund(7). Se der.

Fra folketellingen 1891:
Kona var ”urte og koppe” kone. Daniels dattersønn, August Haraldsen Lund f. 1884, bodde her. Han døde på
Lund den 2/11-1891. Hans mor var g.br. Pedersen Lunds hustru, Maren Gurine Danielsdatter. Hun hadde også
en datter: Anne Marie f. 28/8-1882 d. 28/5-1883.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Eiendomshævelsstemning, dat. 26. april, tingl. 1. mai 1893."
"Eiendomsdom, tinglyst 14. sept. 1893, hvorved hjemmelen for Daniel Gregoriussen er bragt i orden."
"Skjøde fra Daniel Gregoriussen til Jens Pedersen for kr. 3000.-, dat. 6. juni, tinglyst 1. aug. 1893.

Jens Pedersen Lund
Eier 1893. Se Lund(4) ”Lundshagen”.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Skifteretten i Jens P. Lunds dødsbo til Johannes J. Høiseth paa denne eiendom og bnr 5 for kr. 9.450.-,
dateret 3., tingl. 9. sept. 1901."

G.br., selveier
Johannes J. Høiseth
fra Siljan.
Eier 1901. Se Lund(4).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

122

5

Lund

Lund

Johannes J. Høisæth

1 mark 07 øre

122 4 ditto Østjordene ditto 0 mark 71 øre

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Johs J. Høiseth til Hans J. Skilbred (i Siljan) paa dette bruk og bnr 4 samt løsøre m.v. for kr. 15.000, hvorav kr. 13.000
for de fæste eiendomme, dat. 16., tinglyst 25. april 1914."

Hans J. Lund fra Skilbred i Siljan.
Eier 1914. Se også Lund(4).

Han ble også kalt Hans Lund.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøte fra Hans J. Lund til Lars Sem herpaa og bnr. 4 for kr. 15.500.-, dat. 8., tinglyst 17. okt. 1917.

Bonde, selveier
Lars Gunnarsen Sem.
Eier
1917. Se M. Sem.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøte fra Lars Sem til Ole Olsen Haukeli for kr. 29.000, dat. 20., tinglyst 28. mai 1921."

Bonde, selveier

Ole Olsen Haukeli
fra Heddal f. 27/11-1878 d. 13/1-1970, s.a. Ole Olsen Haukeli f. 1846 og Ragnhild Olsdatter f. 1852.
g. 12/10-1907 m. Anne Dortea Nilsen fra S. Setre i Luksefjell f. 2/4-1883 i N. Grinilia d. 29/12-1981, d.a. Nils Olsen Sætret.
Forlovere: "Ole Olsen, Skien og Anders Nilsen Grinilia."
1. Olaf Haukeli f. 16/10-1908. Født i Lundebakken i Skien. Overtok gården.
2. Nils Haukeli f. 18/5-1910 på Risinghagen d. 15/7-1992. Ungkar. Bodde her med Olaf. Arbeidet ved Nylende trevarefabrikk i nesten 50 år.
3. Ragna Haukeli f. 1/6-1912 g.m. Peder Ekornrød. Se Kjær(12) "Nordkjærra".
4. Klara Haukeli f. 8/4-1914 d. 22/2-1970. Ugift.
5. Anna Haukeli f. 30/4-1916 g.m. Thorvald Thorstensen fra Ekornrød f. 28/8-1915. Bodde i Eikornrødv. 14 på Bøle. To døtre.
6. Kåre Haukeli f. 18/10-1918. Se Fossumhaugen 7 under Venstøp.
7. Birger Olsen Haukeli f. 27/1-1923. Se Glenna(1).
Eier 1921.

F.f. Ole Olsen, Risinghagen og Anne Dorthea Nilsdatters Nils: G.br. Ingebret Risinghagen og hustru Maren Olsen, Skien og Forældrene.

Denne familien flyttet fra Heddal til Solberg i Hedenstad (Sandsvær) og kom siden til Gjerpen/ Skien. I 1910 bodde
familien på Risinghagen. Se Familie 3 - Rising 1910.

I 1921 kjøpte Ole Haukeli denne gården.


Lund bnr 5 ca. 1921. Innsendt av familien.


1. rad fra venstre: Birger Haukeli, far og mor; Ole og Anna Dorthea og Nils. 2. rad: Olaf , Anna, Ragna, Klara og Kåre Haukeli. 
Foto: Privat. Innsendt av familien.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Meddelelse fra gjeldsmeglingsmannen om at Ole Olsen Haukeli har søkt om bistand til gjeldsordning, dat. 4/3-1935, tinglyst 8/3-1935."
"Obligasjon fra Ole Haukeli til Lånekassen for jordbrukere for kr. 3300.- og heri og i de på eiendommen berammede driftsmidler
, inneholdende
brugsklausul, dat. 11/9-1935, med påtegnelse om at Ole Haukeli har opnådd gjeldsordning, stadfestet av styret, dat. 3/9-1935 og påtegnelse
hvori Ole Haukeli forplikter seg til ikke yderligere at pantsette dette bruk uten Lånekassens samtykke, dat. 11/9-1935, tingl. 16/9-1935."
"Avlyst 24/5-1949."

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Ole Haukeli, f. 27/11-1878, og hustru Anne, f. 2/4-1883, til sønn Olaf Haukeli, f. 16/10-1908, for kr. 20.000, hvorav for løsøre
kr. 4.500.- og hvori ind...(?) føderåd for selgerne, ansatt til 5-årlig verdi kr. 4.500, dat. 2/11-1948, tinglyst 9/11-1948." 

Bonde, selveier
Olaf Haukeli
herfra f. 16/10-1908 d. 26/4-2004.
Eier 1948.

Ungkaren Olaf Haukeli drev gården, delvis ved hjelp av sin bror Nils. Gården består av ca. 50 mål pløyd jord.
Han hadde 7 kuer inntil han ble 80 år. Siden drev han litt roligere, men jobbet i skauen om vinteren og drev
mye med veding. Til gården hører det med skog ved Kastdalen, litt syd for Gundborgdalen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

122

5

Lund

Olaf Haukeli

1 mark 07 øre

1 37 Strømdal - Gonsholt nedre ditto 0 mark 06 øre


Lund bnr 5 på 1960/70-tallet. Eier av bildet: Aase Kjær f. Ekornrød.

Ådne Kjær fra Kjær(9) f. 7/6-1931 d. 30/5-2011, s.a. Johannes Høst Kjær.
g.m. Aase Ekornrød fra Kjær(12) f. 1934 i Siljan, d.a. Peder Ekornrød og Ragna f. Haukeli.
Eier 1999.

Det var Aase som arvet gården. Se hustomt under Kjær(9).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no