ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Bøle
Gård nr. 67 i Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.05.2024

 


Bøle nordre - Bøle 14
Gammelt løpenr. 232. Fradelt hovedbølet av Bøle i 1690.  Det senere bnr 14 m. fl.

Landskyld i 1690 3 huder.

Adresse 2010: Gregorius Dagssonsg. 11, 3736 Skien.
 

G.br., leilending
Knud Nilsen Bøle
fra Bøle f. ca. 1668 bg. 27/5-1724. ”Knud Bøle 56 aar.”, s.a. Nils Bøle.
g1g 29/9-1689 m. Lisbeth Hansdatter fra Søli nedre(A) f. 1666 bg. 30/3-1707. ”Knud Bøles qvinde Lisbeth, døde i barselseng, 41 aar.”, d.a. Hans Jacobsen Sølie.
g2g 20/6-1708 m. Margrete Andersdatter.
1. Nils Knudsen dpt. 17/8-1690. Se Familie 10 - Kleiva 1720.
2. Marthe Knudsdatter dpt. 21/8-1692 g1g m. Erik Olsen. Se Familie 5a - Kleiva 1720.
3. Anne Knudsdatter dpt. 6/1-1695 g1g 29/3-1719 Henning Olssøn. Se Mustvedt(1).
4. Hans dpt. 7/11-1697  bg. 6/1-1698. ”Knut Bølis Søn Hans 9 ug. g.”
5. Kirsten 20/8-1699 bg. 2/2-1700. ”Knud Bølis datter Kiersten 23 uger g.”
6. Hans Knudsen dpt. 28/8-1701. Se nedenfor.
7. Isak (tvilling) bg. 30/3-1707. ” ... i samme kiste hendes tvende (to) drengebørn som hun fødde, være hiemmedøbte Isac og Christen.”
8. Christen (tvilling) bg. 30/3-1707. ” ... i samme kiste hendes tvende (to) drengebørn som hun fødde, være hiemmedøbte Isac og Christen.”
Barn i 2. ekteskap:
9. Anders dpt. 3/2-1709 bg. 24/2-1709. ”Knud Bøles søn Anders 16 dage gl.”
10. Anders dpt. 1/1-1710 bg. 25/8-1715. ”Knud Bøles søn Anders 5 aar 8 maaneder. Døde i barnekopper.”
11. Abraham Knudsen (tvilling) dpt. 18/12-1712.
12. Isak (tvilling) dpt. 18/12-1712 bg. 1/1-1715. ”Knud Bøles søn Isak 2 aar 15 dager.”
Br. ca. 1690.

F.f. Knut Bølis søn Nils: Ole Ballestad, Even Ballestad, Hans Søles søn Isak, Hans Sølis qvinde Anne, Jon Ballestads qvinde Ingebor.
F.f. Knut Bølis d. Marthe: Peder Annunssen i Skieen, Jon Houen, Isak Nilssen fra Bøle, Boel Nilsd., Live Ballestad.
F.f. Knut Bølis d. Anne: Haral Bøle, Jon Ballestad, Hans Sølis qvinde, Jon Ekonrøs qvinde, Hans Sølis datter Karen.
F.f. Knut Bølis Søn Hans: Haral Bøle, Søfren Nilssen Bøle, Marthe Follestad.
F.f. Knut Bølis datter Kiersten: Haral Bøle, Søfren Nilsen ibidem, Maren Bradsbierg, Sara Houen, Anne Hansd. Søli.
F.f. Knud Bøles søn Hans: Jon Ekornrø, Søren Søli, Hellie Hanssen Søli, Knud Follous qvinde Maren, Jacob Ballestads qvinde Elen, Karen Hansdatter Søli.
F.f. Knud Bøles hiemedøbte Søn Anders: Harald Bøle, Jon Echonrød, Jon Ballestads qvinde Ingeborg, Pros Sølis qvinde Birte, Ragnild Myren.
F.f. Knud Bøles søn Anders: Jon Echonrød, Nils Knudssøn Bøle, Jon Ballestads qvinde, Jacob Ballestads qvinde.
F.f. Knud Bøles Tvillingssønner Abraham og Isak: Haral Bøle, Jon Echonrø, Ole Bøle, Nils Røsager, Ole Lies qde., Halvor Olssøns qde., Jytte Jensdatter, Margrete Karlsdatter.

Knud Bøles første kone Lisbeth døde i barselseng 41 år gml. i forbindelse med en tvillingfødsel.
I kirkeboken står det: ” ... i samme kiste hendes tvende (to) drengebørn som hun fødde, være hiemmedøbte, Isac og Christen.”

Fra ”Skoskatten” 1711:
Bøele (Nordre): Knud Self, 5, 1 dreng (mangler: kone, 2 børn), 30 sk.

Matrikkelen 1723: Brukere: Harald Nielsen, Knud Nielsen, Ole Haraldsen. Samlet landskyld: 6 huder.
Det er ikke her nevnt hvem som brukte hvilket bruk. Landskyld av hver av de 3 gårdene: 2 huder.

Arbeider, innerst
Hans Knudsen Bøle
herfra dpt. 28/8-1701 bg. 3/5-1754. ”Hans Folloug 54 aar.”, s.a. Knud Nilsen Bøle.
g. i Gjerpen 21/9-1721 m. Maren Knudsdatter fra Follaug(A) dpt. 26/11-1693 bg. 17/11-1757. ”Hans Follougs enke 66 aar.”, d.a. Knud Nilsen Follou.
1. Knud dpt. 6/9-1722 bg. 22/9-1725. ”Hans Bøles 2 børn, Knud 3 aar, (og) Inger 1/3 aar. Børnekopper.”
2. Inger dpt. 17/12-1724 bg. 22/9-1725. ”Hans Bøles 2 børn, Knud 3 aar, (og) Inger 1/3 aar. Børnekopper.”
3. Inger Hansdatter f. sommeren 1726 g.m. Anders Vetlesen. Se S. Ballestad(A).
4. Knud dpt. 24/10-1728 bg. 6/8-1730. ”Hans Bøles Knud 7 aar. Børnekopper.”
5. Erik Hansen dpt. 30/9-1730. Se Familie 15 - Kleiva 1784.
6. Maren Hansdatter dpt. 26/10-1732.
7. Knud (tvilling) dpt. 21/11-1734 bg. 14/11-1737. ”Hans Bøles Knud  3 aar og Lisbeth  1 aar.”
8. Lisbeth Hansdatter (tvilling) dpt. 21/11-1734.
9. Lisbeth dpt. 28/10-1736 bg. 14/11-1737. ”Hans Bøles Knud  3 aar og Lisbeth  1 aar.”
10. Anders bg. 31/5-1739. ”Hans Bøles Anders ....”

F.f. Hans Bøles søn Knud: Hans Follou, Nils Knudssøn Bøle, Nils Prossøn, Erik Olssøns qde., Kirsten Follou.
F.f. Hans Bøles datter Inger: Søren Riis, Hans Follou, Halvor Follou, Nils Knudssøns qde., Inger Follou.
F.f. Hans Bøles Inger: Søren Riis, Hans Klep, Nils Jenssøn, Nils Bøles qde., Anne Follou.
F.f. Hans Bøles Knud: Søren Riis, Aslak Kise, Halvor Follou, Nils Bøles qde, Ingeborg Follou.
F.f. Hans Bøles Erik: Søren Riis, Hans og Nils Follou, Erik Sneltveds enche, Lisbet Ballestad.
F.f. Hans Bøles Maren: Nils Ballestad, Hans Riis, Simons qde., Boel Bøle.
F.f. Hans Bøles tvillinger Knud og Lisbeth: Peter Gasmand, Søren Riis, Anders Sneltved, Hans Larssøn, Simons qde., Anne Ballestad, Gunnild Riis.
F.f. Hans Bøles Lisbeth: Hans og Nils Bøle, Anders Ballestad, Simons qde fra Kleven, Anne Nilsdatter Ballestad.

Denne Hans Knudsen flyttet trolig senere til Follaug og overtok bygselen etter sin kones
slektning Hans Knudsen fra Follaug etter mai 1739. Se Follaug(A).

G.br., leilending
Johannes Vernersen Bøle
fra Riis(13) f. ca. 1701 bg. 2/2-1742. ”Johanes Bøle, 41 aar.”
g1g i Gjerpen 19/3-1728 m. Inger Knudsdatter fra Follaug(A) f. ca. 1700 bg. 22/7-1732. ”Johannes Bøles qde Inger 32 aar med dødfødde pigebarn.”, d.a. Knud Nilsen Folloug.
g2g i Gjerpen 6/1-1733 m. Lisbeth Sørensdatter fra Riis dpt. 2/4-1709 bg. 16/8-1783. ”Engebret Bøles kone 75 aar.”, d.a. Søren Nilsen Riis.
1. Knud Johannesen dpt. 26/12-1729. Se Familie 15 - Kleiva 1762.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ingeborg Johannesdatter dpt. 22/11-1733.
3. Anders f. jan./feb. 1735 d. feb. 1735. ”Johannes Bøles Anders, 14 dage gl.”
4. Inger Johannesdatter f. sommeren 1736 g.m. Isak Jensen. Se Bratsberg(36) "Ekornrød".
5. Anne Johannesdatter dpt. 27/9-1739 g.m. Hans Jensen Ballestad. Se N. Ballestad(D).
Br. 1732.

F.f. Joh: Follous Knud: Verner Riis, Hans Bøle, Nils Follou, Søren Rises qde, Anne Riis.
F.f. Johanes Bøles Ingeborg: Hans Bøle, Anders Sneltved, Hans Riis, Søren Rises qde., Gunnild Riis.
F.f. Johannes Bøles Anders: Anders Sneltved, Nils Prossøn, Hans Riis, Søren Vernersens qde. Live, Karen Riis.
F.f. Johannes Bøles Inger: Anders Sneltved, Hans Riis, Anders Myren, Søren Vernerssøns qde., Karen Riis.
F.f. Joh: Bøles Anne: Hans Bøle, Søren Riis, Anders Bøles qde., Karen fra Follou.
 


17/12/1732     INGER KNUTSDATTER BØLE       Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 28b.

Bøle           Arvinger:                             
               Enkem. Johannes Wernerssen
               og eneste barn Knut Johannessen, 3 år.
Brt: 71 - 3 -  2

Net: 27 - 2 - 13


28/2/1742      JOHANNES WERNSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 128b.
Bøle           Arvinger: Enka Lisbet Sørensdatter
               og hans i to ekteskap avlede børn:
               Med 1. kone Ingri Knutsdtr.:
                             a. Knut Johannessen  12 år.
               Med enka (2. kone):
                             b. Inger Johannesdtr. 6 ”
                            c. Anne Johannesdtr.  2 ”
Brt: 97 - 0 - 23.
Net: 44 - 1 - 13

Det eneste barnet fra 1. ekteskap, Knud Johannesen, ble født på Follaug. Denne Johannes Bøle ble første
gang kalt Johannes Bøle i ei fadderliste, i november 1732. 

Enka Lisbeth Sørensdatter ble g2g med Engebret Jacobsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Engebret Jacobsen Bøle
fra Åsterød/ Løkenberg dpt. 30/4-1713 bg. 12/7-1787. ”Engebret Bøle 74 1/2 aar.” s.a. Jacob Knudsen.
g. 30/12-1743 m. enke Lisbeth Sørensdatter fra S. Riis(B) dpt. 2/4-1709 bg. 16/8-1783. ”Engebret Bøles kone 75 aar.”, d.a. Søren Nilsen Riis.
Forlovere: "Søren og Hans Riis."
1. Ingeborg Engebretsdatter dpt. 23/8-1744 g.m. Daniel Jensen fra Ballestad. Se Familie 5 - Kleiva 1784.
2. Johannes Engebretsen dpt. 17/4-1746. Se nedenfor.
3. Erik dpt. 24/11-1748 bg. 15/6-1749. ”Engebret Bøles s. Erik 3/4 aar.”
4. Søren Engebretsen dpt. 31/5-1750 d. før 1783. Ikke funnet død i Gjerpen.
Br. ca. 1744.

F.f. Ingebret Bøles Ingeborg: Isak Grunerø, Per Econrø, Erik Jacobssøn, Ole Bøles qde., Anne Nilsdatter.
F.f. Ingebret Bøles dr. b. Johannes: Isak Ballestads kone, Maren Nilsdatter, Hans Folloug, Ole Bøle, Erik Jacobsen.
F.f. Engebret Bøles db. Erik: Simon Corfitsens kone, Maren Nilsdtr., Ole Bøle, Isak Rønningen, Knud Johannesen.
F.f. Engebret Bøles db. Søren: Peder Eichonrøes kone, Karen Jacobsdtr., Ole Bøle, Hans Eichonrøe, Knud Johannisen.

Engebret bodde tidligere på en husmannsplass under Bøle, kalt ”Bøleeie” i kirkeboka.
Han ble skrevet som ”Ingebret Bøle”  av gamle presten og ”Engebret Bøle” av den nye presten.
Han flyttet til sin kones bruk (Johannes Vernersens enke) da han giftet seg med henne.

G.br., leilending
Johannes Engebretsen Bøle
herfra dpt. 17/4-1746 bg. 18/2-1802. ”Johannes Engelbertssøn Bøle 55 5/6 aar.”
g. 5/1-1775 m. Helvig Jensdatter fra Bratsberg(31) ”Skauen” dpt. 5/12-1751 bg.14/9-1810. ”Enken Hedevig Jensdtr. f. Bøle 58 3/4 aar.”, d.a. Jens Christensen Schouen.
1. Jens Johannesen dpt. 12/3-1775. Se Brånan(B) u. Ballestad.
2. Inger Johannesdatter dpt. 29/9-1776 g.m. lærer Even Olsen Bøle. Se M. Bøle.
3. Jacob dpt. 9/8-1778 bg. 28/5-1780. ”Johannes Bøles s. Jacob 1 3/4 aar.”
4. Engebret Johannesen dpt. 18/6-1780. Se nedenfor.
5. Ingeborg Johannesdatter  dpt. 24/3-1782 d. 29/11-1827. Bodde hjemme. Ugift.
6. Lisbeth Johannesdatter dpt. 7/3-1784 g.m. Peder Tygesen Kjær. Se Kjær(1).
7. Søren dpt. 20/8-1786 bg. 17/10-1801. ”Johannes Bøles db. Søren 15 1/6 aar.”
8. Anne Johannesdatter dpt. 1/2-1789 g.m. enkemann Jens Mortensen. Se N. Ballestad(A).
9. Johanne Johannesdatter dpt. 6/3-1791 g.m. Johannes Gundersen. Se Husmannsplass under Kjær.
10. Hans Johannesen dpt. 18/8-1793. Se Tyskland(1) under Strømdal.
11. Karen dpt. 30/8-1795 bg. 6/12-1795. ”Johannes Bøeles pb. Karen 1/4 aar.”
Br. i 1800.

F.f. Johannis Bøles db. Jens: Hans Jensen Ballestads kone, Maren Rasmusdtr., Kittil Houen, Erik Bøle, Daniel Jensen.
F.f. Johannis Bøles pb. Inger: Daniel Jensens kone, Berthe Olsdatter, Anders Ballestad, Hans Ballestad, Anders Olsen.
F.f. Johannis Bøles db. Jacob: Erik Bøles kone, Maren Thorsdtr., Ole Bøle, Hans Jensen Ballestad, Daniel Jensen.
F.f. Johannes Bøles db. Engebret: Anders Eichonroes kone, Marthe Olsdtr., Erik Bøle, Anders Olsen, Jens Isaksen.
F.f. Johannis Bøles pb. Ingeborg: Hans Jensens kone, Anne Eriksdtr., Daniel Jensen, Peder Larsen, Lars Olsen.
F.f. Johannes Bøles pb. Lisbeth: Hans Jensen Ballestads kone, Kisten Andersdtr., Ole Bøle, Daniel Jensen, Jens Isaksen.
F.f. Johannes Bøles db. Søren: Erik Bøles kone, Anne Hansdtr., Peder Larsen, Lars Olsen, Søren Danielsen.
F.f. Johannis Bøles pb. Anne: Maren Johannisdtr., Inger Hansdtr., Erik Bøle, Johannes Jacobsen, Søren Danielsen.
F.f. Johannes Bøles pb. Johanne: Ambor Asbiørnsdtr., Hedevig Halvorsdtr., Søren Danielssøn, Johannes Hanssøn, Anders Erikssøn.
F.f. Johannes Bøles db. Hans: Johannes Hanssøns k., Kirsten Eriksdatter, Erik Bøle, Gunder Isakssøn, Johannes Jacobssøn.
F.f. Johannes Engelbertssøn Bøles pb. Karen: Johannes Jacobssøns k., Anne Lisbeth Danielsdtr., Søren Danielssøn, Erik Bøle, Jens Hanssøn.


Johannes eide Skogsrød fra 1789 - 1797.

9/4/1802       JOHANNES ENGELBRETSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 11b.
Bøle           Arvinger:                             
               Enka Helvig Jensdatter og barna:
               1. Jens Johannessen, myndig, bor på gd. Skogsrød.
               2. Ingebreth Johannessen 22 år, heime.
               3. Hans Johannessen       9 " , --"--.
               4. Inger Johannesdtr. enke etter Even Olssen Bøle.
               5. Ingeborg Johannesdtr. 20 år, heime.
               6. Lisbeth Johannesdtr.  18 " , tjener hos Erik Gunderssen Bøle.
               7. Anne Johannesdtr.    14 år, hjemme.
               8. Johanne Johannesdtr. 12 " , --"--.
               Verge for enka ble Johannes Johannessen Ballestad.
               --"-- -"- Inger ble Lars Torgrimssen Ballestad.

               --"-- -"- alle de andre ble Erik Gunderssen Bøle.
Brt: 1498 - 3 -  6
Net:  255 - 2 - 23

Jordegods: 1 hud m.b. hus og herl. i Skogsrød (matr.nr. 102), = 800 rdl.

G.br., leilending
Engebret Johannessen Bøhle
herfra dpt. 18/6-1780 d. 4/2-1853.
g. 23/7-1811 m. Marie Larsdatter fra Skyer(1) dpt. 22/10-1786 d. 27/10-1858, d.a. Lars Svenkesen Skyer.
1. Johannes Engebretsen f. 10/11-1812.
2. Ragnhild Engebretsdatter f. 3/5-1816 g.m. John Jacobsen. Se nedenfor.
Br. 1810.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

232

Bøle

Ingebret Johannessen

1 hud 6 skind

1 daler - 3 ort - 9 skilling


G.br., selveier
John Jacobsen Bøle
fra N. Ballestad(1) f. 28/6-1807 d. 5/9-1874, s.a. Jacob Hansen Ballestad.
g. 29/5-1834 m. Ragnhild Engebretsdatter herfra f. 3/5-1816 d. 15/4-1875, d.a. Engebret Johannesen Bøhle.
Forlovere: "Jens Hansen Ballestad, Halvor Andersen Bøhle."
1. Karen Marie f. 24/6-1836 d. 3/6-1837.
2. Marie f. 3/7-1838 d. 27/1-1839.
3. Johan f. 23/1-1841 d. 27/2-1841.
4. Engebret f. 16/7-1842 d. 19/7-1842.
5. Mathilde Marie Johnsdatter f. 7/3-1845 g.m. Anders Halvorsen. Se nedenfor.
Br. 1847.

John Jacobsen Bøle var en velkjent bygdepolitiker i Gjerpen.
Han eide også 9 ½ skinn i N. Ballestad (l.nr. 215 -  bnr 2).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

232              

Bøhle

John Jacobsen

2 daler - 1 ort - 3 skilling

G.br., handelsborger i Skien, selveier
Anders Halvorsen Bøle
fra Skien f. 15/9-1836 i Melum i Solum pr.gj. d. 25/8-1922, s.a. Halvor Rasmussen i Skien.
g. 12/2-1864 m. Mathilde Marie Johnsdatter herfra f. 7/3-1845 d. etter 1910, d.a. John Jacobsen.
1. Claudia Ragnette Andersdatter f. 5/8-1864.
2. Julie Helmine Andersdatter
(Halvorsen) f. 1/12-1865 g.m. Anders Gaathaug. Overtok gården.
3. Anne Marie Andersdatter f. 8/12-1871 trolig g.m. Edvard Hyni f. 29/2-1868.
Br. ca. 1875.

Tjenestefolk her i 1900: Aslaug Hagen fra Hjartdal f. 1881 (”Tjenestepige”) og
jordbrugsarbeider Kristian Kristensen fra Gjerpen f. 1883.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

67

14

232a

Bøle

Bøle

Anders Halvorsen

1 - 1 - 13

4 mark 49 øre

65 2 215b, h, i Ballestad Ballestad nordre Anders Halvorsen 1 - 4 - 20 1/2 4 mark 81 øre

Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

67

14

Bøle

Bøle

Anders Halvorsen

3 mark 84 øre

Ansatt i Norges Bank i Skien, selveier
Anders Gundersen Gaathaug
fra Helgen i Holla f. 27/5-1864 d. 1938, s.a. byggmester Gunnar Olsen Gaathaug fra Sauherad og Anne Marie Bruseth fra Mælum.
g. 14/8-1888 m. Julie Helmine Andersdatter herfra f. 1/12-1865 d. 1938, d.a. Anders Halvorsen Bøle.
1. Astrid Gunhilde Gaathaug f. 8/8-1888 på Bøle d. 1965. Gravlagt på Borgestad. Ugift.
2. Dagny f. 6/5-1891 død ung?
3. Erling Gaathaug f. 21/9-1893 i P.A. Munchsg. i Skien.
Overtok gården.
4. Ruth Gaathaug f. 25/9-1900 g.m. Andreas Abraham Kløcker. Se S. Bøle.
Br. ca. 1895.

I 1891 var Anders Gundersen Gaathaug losjerende hos Anders Halvorsen Bøle. Han giftet seg senere med datteren her.

Anders Gaathaug ble konf. i Solum den 5/10-1879. Da de giftet seg arbeidet han som kontorist i Norges Bank i Skien. De bodde i P. A. Munchsgate i Skien helt til de flyttet hit i 1922. Da var mesteparten av jorda frasolgt.

Våningshuset var en vakker herskapsbolig, oppført rundt 1800. Det brant ned natt til 15. november 1927. Nytt hus ble oppført like etter. Huset ble solgt i 1945 til Magnus Jemtland f. 16/4-1910 d. 18/12-1990. Han var gift med Evenda Elise f. 14/5-1912 d. 19/7-2006. De er gravlagt på Borgestad kirkegård. Huset hadde adresse: Gregorius Dagssonsg. 11, 3736 Skien.


Selveier
Erling Gaathaug fra Skien f. 21/9-1893 d. 20/2-1966.
g.m. Aagot Kamilla Stensrud f. 14/11-1894 d. 31/12-1965.
1. Reidar Bjørn Gaathaug f. 13/6-1924 i Skien. Bygde nytt hus her. Se nedenfor.
Br. 1952.

Erling og Ågot er gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

67

14

Bøle nordre

Erling Gaathaug

0 mark 01 øre

67 94 Bøle Erling Gaathaug 0 mark 25 øre

Det som var igjen av gården ble solgt til Gjerpen kommune i 1960.

Kilde: "Sånn var'e på Bøle" av Thorbjørn Wahlstrøm 1999.
Resten av gårdsbygningene ble revet ca. 1960 for å gjøre plass til oppføring av nytt hus
for Reidar Gaathaug (Gunnarsv. 104, 3736 Skien).

Reidar Bjørn Gaathaug f. 13/6-1924 i Skien d. 18/8-1996.

Lasse Gaathaug f. 1957, s.a. Reidar Bjørn Gaathaug.

Bøle bnr 15 ble utskilt til Hans Hauen i 1875. Landskyld i 1950: 0 mark 14 øre. Se "Sånn var'e på Bøle", side 22.
Noe av grunnen ble i 1878 utskilt til Jernbanen.
En større del av gården ble i 1883 utskilt og solgt til Løvenskiold-Fossum i forbindelse med "Bøle Dampsag".

Mange hustomter utskilt og frasolgt.

Lasse Gaathaug eide i 1997 det som var igjen av eiendommen.

Se boka "Sånn var'e på Bøle" av Thorbjørn Wahlstrøm. Utgitt på Genius forlag i 1999.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm