ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.11.2018


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Kjær 17 og 21 - Kjær nordre
118/17 og 21.

Utskilt fra Kjær(9) i 1904.

Adresse i dag:  Børsesjøv. 100, 3719 Skien. 

John Aslaksen Kjær eide jorda fra 1904-1909. Se Kjær(9).

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra John Aslaksen Kjær til Anders Einarsen Kjær for kr. 4.500.- med forbehold om fremkomst til Børsesjø over dette bruk
for bnr 9, ret til pramsted ved vandet, samt ret til at kjøre prammen op og ned til vandet, dat. 6/5, tingl. 12/5-1909."


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

118

17

Kjær

Kjær nordre

Anders Einarsen

2 mark 46 øre

G.br., selveier
Anders Einarsen Sørbø fra Sneltvedt(13) "Gården" f. 4/5-1848, s.a. Einer Olsen Sneltvedt.
Br. 1909. Se Sørbø(3).

Anders Sørbø kjøpte eiendommen og bygde husene her i 1909.
Ekteparet Anders og Karine Sørbø bodde her i 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Anders Einarsen Kjær til Kjetil Dahle for kr. 15.000.- , dat. 13. juni, tingl. 10. sept. 1913."
"Skjøte fra Kjetil Dahle til Gregorius Olsen Kjær for kr. 13.450. -, dat. 18. sept., tingl. 27. sept. 1913.


G.br., selveier

Gregorius Olsen Kjær
fra Roligheten under Sneltvedt f. 14/10-1888 d. 14/3-1950, s.a. Ole Bjørnsen Roligheten.
g. 18/10-1913 m. Inga Johanne Jørgensdatter fra Kjær(1) f. 1/2-1882 d. 27/3-1967, d.a. Jørgen Amundsen Kjær.
1. Ingeborg Mathilde Kjær f. 10/5-1914 g.m. Nils Olsen Hyni. Se Hyni(2).
2. Olaf G. Kjær f. 8/2-1916. Se nedenfor.
3. Jenny Gustava Kjær f. 9/6-1918. Bosatt her. Overtok eiendommen etter broren.
4. Gudrun Kjær 30/9-1922 d. 29/12-1999 g.m. Birger Hasselblad f. 16/5-1915 d. 13/4-2005. Gravlagt på Borgestad.
    Barn 1. Grete Kjær Hasselblad f. 1956. Hun arvet denne gården i 2010. Bosatt i Oslo.
Br. 1913.

I 1923 kjøpte Gregorius Kjær, i tillegg, eiendommen 118/21 ”Fredheim” (Myra) av Hans K. Kjær.
Han skrev seg for Gregorius O. Kjær.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Overenskomst og skjønn i anledning oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen.
For det årlige tilskudd til vedlikehold har Kanalselskapet pant for kr. 607.-, dateret henholdsvis aug. 1926 og 31/8-1931,
tinglyst 29/4-1932."

Fra Tinglysingsprotokollen: "Meddelelse om at Gregorius O. Kjær har søkt bistand til gjeldsordning, dat. 4/3-1935, tingl. 8/3-1935."
(Slettet 23/12-1935).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

118

17

Kjær nordre

Gregorius Olsen Kjær

2 mark 46 øre

118 21 Kjær - Fredheim ditto 1 mark 20 øre

G.br., selveier
Olaf G. Kjær
herfra f. 8/2-1916 d. 6/1-1994.
Br. 1968. Ugift.

Fra Grunnboka: Andel av Børsesjøvegen 100 (Gnr 118, bnr 17) er overdradd fra Olaf Kjær til Jenny Gustava Kjær,
Ingeborg Mathilde Hyni
og Gudrun Kjær Hasselblad (21.02.1994). Overdragelsen omfatter også Gnr 118, bnr 21."

Fra Grunnboka: "Andel av Børsesjøvegen 100 (Gnr 118, bnr 17) er overdradd fra Ingeborg Mathilde Hyni og
Gudrun Kjær Hasselblad
til Jenny Gustava Kjær (21.02.1994). Overdragelsen omfatter også Gnr 118, bnr 21
."

Selveier

Jenny Gustava Kjær
herfra f. 9/6-1918 d. 18/11-2010.
Br. 1994. Ugift.

Fra Grunnboka.
"Børsesjøvegen 100 (Gnr 118, bnr 17) er overdradd fra Jenny Gustava Kjær til Grethe Kjær Hasselblad
(12.05.2011). Overdragelsen omfatter også Gnr 118, bnr 21."

Jennys niese, Grete Kjær Hasselblad, bosatt i Oslo, arvet denne eiendommen etter sin
tante Jenny i 2010. Hun solgte den til sin tremenning Thomas Realfsen i 2011.

Fra Grunnboka: "Børsesjøvegen 100 (Gnr 118, bnr 17) er solgt for kr 2.550.000 fra Grethe Kjær Hasselblad til Anne Ringstad
og Thomas Realfsen (01.08.2011). Salget omfatter også Gnr 118, bnr 21."

Selveier
Thomas Realfsen fra Kjær(2) f. 1977, s.a. Svein og Solbjørg Realfsen.
samboer m. Anne Ringstad fra Hobbøl f. 1978.
1. Emil Hermann Realfsen f. 2006.
2. Jørgen Realfsen f. 2008.
Br. 2011.

Thomas Realfsen er oldebarnet til Karl Edvard Jørgensen Kjær. Se Kjær(2).
Han bodde tidligere flere år i Siljan.


Kjær bnr 17 og 21. Foto: Gard Strøm 25. mai 2013.


(C) Gard Strøm.