ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert  13.04.2023


Roligheten nedre
Gammelt løpenr. 161c. Siden Norges matrikkel 1889: 115/16.

Opprinnelig husmannsplass under Gjerpen Prestegård siden middelalderen.
Overført som småbruk under Sneltvedt på ukjent tidspunkt (etter 1811).

Utskilt hus med tomt, senere regulert til 115/182.


Adresse 2023: Seterv. 105, 3719 Skien.

Roligheten er nevnt som husmannsplass under Gjerpen Prestegård i kirkebøkene første gang i 1690, da en
Lars Rolighed” var nevnt som fadder for Nils Aamots sønn.
Denne ”Lars Rolighed” er trolig sønn av Anders Muremester. Se nedenfor.

Muremester, husmann
Anders Muremester
f. ca. 1628 bg. 29/3-1710. ”Anders Murmester fra Rolighed, 82 aar.”
g.m. Guri f. ca. 1633 bg. 15/5-1718. ”Anders Roligheds enche Gurj 85 aar.”
1. Kirsten Andersdatter f. ca. 1657 g.m. Gustav Olsen. Se Sokka.
2. Lars Andersen (Lauritz Andersen) f. ca. 1659. Se Tveten under Rising.
3. Ole Andersen f. ca. 1673. Se nedenfor.
4. Ingeborg Andersdatter f. ca. 1675 g1g m. Ole Knudsen. Se nedenfor.
5. Thor Andersen f. ca. 1678. Se nedenfor.
6. Johannes dpt. 5/6-1681 bg. 7/8-1681. ”Anders Muurmesters søn Johannes 9 uger g.”
7. Helje Andersdatter dpt. 30/7-1682 g1g m. Hieronimus Mathisen. Se Familie 16 - Venstøp 1711.
8. Johannes dpt. 10/1-1686 bg. 31/1-1686. ”Anders Murmesters Johannes 3 uger.”
Br. ca. 1690.


Før presten begynte å føre opp faddere:
Anders Murmesters søn Johannes.
Anders Murmesters d. Helje.
Anders Murmesters søn Johannes.

Barnedåp i Gjerpen den 30/10-1718: ”u=ægte barn Søren (Søren Mathisen) fra Rolighed.
Moder Marta Andersdatter paa lille Findal i Solum, udlagd en svensk fange Matis Janssøn fra samme Findal.
Faddere: Isak Sneltved, Lucas Fieldet, Anders Lauritssøns qde., Anna Kittilsrø.”

Helje f. ca. 1693 bg. 24/6-1745. ”Hellie Rolighed, 52 aar.”

Arbeider, innerst (leieboer med egen husholdning)
Ole Knudsen død før nov. 1710.
g. 22/9-1695 m. Ingeborg Andersdatter herfra
f. ca. 1675.

Dette ekteparet fikk ingen barn.

Enka Ingeborg Andersdatter ble g2g m. Hans Sivertsen. Se Ødesneltvedt.


Arbeider, innerst
Ole Andersen Rolighet
herfra f. ca. 1673 bg. 9/4-1697. ”Ole Anderssen Rolighet, 24 aar g.”
g. 1/1-1696 m. Ragnhild Guttormsdatter.
1. Lauritz Olsen dpt. 9/4-1696 bg. 20/8-1699. ”Ole Lauritzsens Søn fra Rolighed, 3 aar 1/3 aar. Fattig jord.” 

F.f. Ole Anderssen Roligheds søn Lauritz: Lauritz Tveten, Anders Christensen JydeKarl, Anne Michelsd, Marthe Olsdatter.

Ole bodde her med sin kone til han døde, bare 1 år etter vielsen. Presten har trolig skrevet feil ved
begravelsen av sønnen Lauritz og kalt faren Ole Lauritzen isteden for Ole Andersen (usikkert).

Enka Ragnhild Guttormsdatter ble g2g med Tønnes Helgesen. Se ”Gamle Århus”.

Arbeider, husmann
Thor Andersen Rolighet
herfra f. ca. 1678 bg. 23/5-1743. ”Thor Rolighet, 65 aar.”, s.a. Anders Muremester.
g1g ca. 1700 m. Margrethe Nilsdatter fra Gløsmyr f. ca. 1670 bg. 23/8-1718. ”Thor Rolighets qde Margrete 48 aar gl.”, d.a. Nils Tollefsen.
g2g 30/1-1719 m. Gunhild Trondsdatter (fra Kråketo?)
Forlover: ”Jan Henricssøn urtegaardsmand.”
1. Anne Thorsdatter dpt. 23/5-1700 g.m. Knud Pedersen. Se Bugot under Sneltvedt.
2. Marta Thorsdatter dpt. 30/4-1702.
3. Engebret Thorsen dpt. 7/9-1704. Se nedenfor.
4. Anders Thorsen dpt. 10/5-1711. Se Kåsa.
5. Erik Thorsen dpt. 2/2-1715. Bodde på S. Brekkejordet. Se Familie 1 - S. Brekke 1762.
Barn i 2. ekteskap:
6. Henrik Thorsen dpt. 3/9-1719.  Se nedenfor.
7. Guri dpt. 6/12-1722 bg. 9/3-1727. ”Thor Roligheds Gurj 4 aar gl.”
8. Hans Thorsen dpt. 25/11-1725. Konf. 22 år gml. i 1746. Det var en ”Hans Torsen” med hustru i Skien i 1764.
9. Margrethe Thorsdatter dpt. 15/5-1729. Bodde hos sin bror Anders på Kåsa i 1762.
Br. ca. 1700.

F.f. Tor Anderssen Rolighed hans datter Anne: Isak Sneltvet, Nils Kier, Jørgen Olssen fra Hytten, Margrete Laurits Venstøbs, Gullou Enke ved Hytten, Helje Andersdatter hos Laurits Venstøb.
F.f. Tor Roligheds datter Marta: Isak Sneltvet, Christen Rysager, Isak Hanssen hos Amptmanden, Oluf Sneltvets qvinde Karen, Ingeborg Rolighed, Isak Sneltvets stifdatter Karen Olufsdatter.
F.f. Tor Roligheds Søn Ingebret: Nils Kiær, Mogns Gaupaasen, Søren Janssen i Præstegaarden, Ingeborg Rolighed og hendis Søster Helie, Lars Tvetens qvinde Turj.
F.f. Tor Roligheds søn Anders: Michel Poulssøn, Jørgen Ovenberg,
Erhart Vebers hustru Anna, Hans Jørgens datter Maren.
F.f. Tor Roligheds søn Erik: Nils Kiær, Hans Rolighed, Hans i Præstegaarden, Hans Roligheds qde., Anders Røsagers qde., Ole Nirissons pige Anne.
F.f. Tor Rolighets søn Henric: Nils Kiær, Ole Sørbø, Ole Lucassøn, Hans Sneltveds qde Maren, Ingeborg Frogner.
F.f. Tor Roligheds Gurj: Gunder Røsager, Hans Berg, Alexanders qde., Anne Frogner.
F.f. Tor Roligheds Hans: Ole Sørbø, Per Rising, Lisbet Rolighed, Anne Koch.
F.f. Tor Roligheds Margrete: Anders Berg, Ole i Præstegaarden, Ingeborg Rolighed, Marta Rolighed.

Arbeider, inderst
Engebret Thorsen
herfra dpt. 7/9-1704 bg. 20/12-1750. ”Engebret Thorsen 42 aar.”, s.a. Thor Andersen Roligheten.
g. 18/10-1727 m. Ingeborg Hansdatter fra S. Ås(A)
dpt. 3/12-1699 bg. 8/3-1752. ”Engebreth Thorsens enke 60 aar.”, d.a. Hans Haraldsen Aas.
1. Nils Ingebretsen dpt. 23/1-1729.
2. Hans dpt. 7/3-1731 bg. 12/5-1731. ”
Ingebret Torssøns Hans  9 uger.”
3. Hans Ingebretsen dpt. 19/10-1732.
4. Gunne Ingebretsdatter dpt. 24/4-1735.

F.f. Ingebret Torssøns Nils: Nils Sivertssøn, Nils Isakssøn, Ole i Præstgd., Anders Tolfssøns qde., Marta Torsdatter.
F.f. Engebret Torssøns Hans: Solve Bø, Halvor Kiise, Rasmus Aases qde. Karen Schaven.
F.f. Ingebret Torssøns Hans: Halvor Kise, Anders Torssøn Aas, ------s qde., Maren Rolighed.
F.f. Ingebret Torssøns Gunne: Halvor Kise, Anders Tolfssøn, Anders Torssøn, Rasmus Aases qde., Maren Torsdatter.

Det er usikkert hvor denne familien bodde. Bosted er ikke nevnt ved noen av kirkehandlingene. 

Arbeider, husmann
Henrik Thorsen Rolighet
herfra dpt. 3/9-1719 bg. 3/5-1785, s.a. Thor Andersen Roligheten.
g. 2/11-1742 m. Barbara Eriksdatter fra Gaupåsen øvre under Frogner dpt. 28/1-1720 bg. 21/7-1771. ”Henrich Roligheds kone 52 aar.”, d.a. Erik Knudsen.
1. Knud f. ca. 1743 bg. 24/11-1748. ”
Henrich Thorsens s. Knud 5 aar.”
2. bg. 24/1-1745. ”Henric Rolighets barn, 9 uger.”
3. Maren Henriksdatter f. ca. 1747.
4. Knud Henriksen dpt. 19/5-1750. Se nedenfor.
5. Gunhild Henriksdatter dpt. 3/5-1752 g. i Siljan 11/7-1779 m. Søren Larsen Gonsholt.
6. Maria Henriksdatter dpt. 6/10-1754.
7. Erik Henriksen dpt. 28/1-1758. Se Familie 19 - Gulset 1801.
8. Hans dpt. 7/9-1760 bg. 21/12-1777. ”Henrich Roligheds s. Hans 14 aar.”
9. Ingeborg dpt. 29/4-1764 bg. 10/3-1779. ”Hennich Roligheds d. Ingebor 13 aar.”
Br. ca. 1742.

F.f. Henric Roligheds db. Knud: Hans Gaupaasens kone, Aslov Eriksdtr., Engebret Løberg, Halvor Oredalen, Nils Berg.
F.f. Henrich Roligheds pb. Gunnil: Hans Gaupaasens kone, Ingebor Pedersdtr., Halvor Oredalen, Hans Gaupaasen, Jon Pedersen.
F.f. Henrich Roligheds pb. Maria: Johannes Sneltvets kone, Margrethe Olsdtr., Engebret Løberg, Jens Gundersen, Ole Hansen.
F.f. Henrich Roligheds db. Erik: Anders Andersens enke, Margrethe Olsdtr., Engebret Løberg, Halvor Arnesen.
F.f. Henrich Roligheds db. Hans: Engebret Løbergs kone, Margrethe Olsdtr., Engebret Løberg, Sven Røsager, Thor Halvorsen.
F.f. Henrich Roligheds pb. Ingebor: Engebret Løbergs kone, Helje Hansdtr., Halvor Arnesen, Thor Halvorsen.
 

12/10-1772     BARBRA ERIKSDATTER          Bamble skifteprot. nr. 7, side 97a.
Roligheten     Arvinger: Enkem. Henrik Thoressen og barna:
               1. Knut Henrikssen     21 år.
               2. Erik Henrikssen     15 ”
               3. Hans Henrikssen     10 ”
               4. Maren Henriksdtr.   25 ”
               5. Gunhild Henriksdtr. 19 ”
               6. Maria Henriksdtr.   16 ”
               7. Ingeborg Henriksdtr. 8 ”
Faren formynder for alle.
Brt: 20 - 1 - 6
Net: 20 - 1 - 6.

Arbeider, husmann
Knud Henriksen
herfra dpt. 19/5-1750.
g. 11/6-1779 m. enke Kirsten Larsdatter.
1. Inger Knudsdatter dpt. 21/1-1781.
Br. 1779.

F.f. Knud Henrichsens pb. Inger fra Rolighed: Johannes øde Sneltvets kone, Gunbiør Hansdtr., Henning Berg, Christen Bugodth, Søren Røsager.

Denne Knud Henriksen er ikke å se i Norge under folketellingen 1801, så han må være død før, eller flytta fra Gjerpen.

Arbeider, husmann
Jacob Jansen
fra S. Grini(7) dpt. 14/3-1745 d. 22/4-1790. ”Jacob Jansen 47 aar.”, s.a. Jan Sørensen Grini.
g1g 29/12-1767 m. Else Olsdatter fra N. Sem dpt. dpt. 22/11-1739 bg. 9/4-1768. ”
Jacob Grinies kone 28 aar.”, d.a. Ole Gundersen Sem.
g2g i Siljan 10/5-1769 m. Marthe Halvorsdatter fra Høyset i Siljan f. ca. 1729 bg. 21/1-1775. ”Jacob Grineteiens kone 46 aar.”
Forlovere: "
Nils Wetlesøn Holte og Peder Lars. Høysæt."
g3g 14/11-1776 m. Kirsten Nilsdatter (Kirsti Nilsdatter) fra M. Løberg(B) f. på Hovholt i Eidanger dpt. 22/8-1751 i Eidanger kirke, d.a. Nils Olsen Løberg.
1. Else Kirstine dpt. 4/4-1768 bg. 24/9-1769. ”Jacob Grinitejens d. Else Kistine 1 1/2 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Else Kirstine Jacobsdatter dpt. 6/5-1770.
3. Anne Jacobsdatter dpt. 8/3-1772.
4. Helvig Jacobsdatter dpt. 21/8-1774 g.m. Anders Jonsen. Se Brua under Meen.
Barn i 3. ekteskap:    
5. Jan Jacobsen dpt. 28/9-1777. Se nedenfor.
6. Peder Jacobsen dpt. 5/3-1780.
7. Nils Jacobsen dpt. 24/4-1785 g.m. enke Siri Rollefsdatter. Se Familie 8b - Kleiva 1801.
8. Marthe Maria Jacobsdatter dpt. 16/3-1788.
Br. ca. 1785.

F.f. Jacob Grinies Else Kistine: Ole Kræppas kone, Ingebor Olsdtr., Søren Sem. Hans Riising, Jest Halvorsen.
F.f. Jacob Grinitejens Else Kistine: Isak Sørensens kone, Gunbiør Aslaksdatter, Søren Grinie, Hans Riising, Sven Jørgensen.
F.f. Jacob Grinitejens Anne: Anders Kiærs kone, Ingebor Olsdatter, Søren Grinie, Hans Riising, Hans Aslaksen.
F.f. Jacob Grinitejens Helvig: Lars Kiærs kone, Marthe Andersdtr., Jest Halvorsen, Halvor Jonsen, Ole Aanesen.
F.f. Jacob Grinitejens Jan: Hans Aslaksen Grinies kone, Christence Rønnichsdtr., Søren Grinie, Jest Halvorsen, Lars Heljesen.
F.f. Jacob Grinitejens Peder: Lars Kiærs kone, Anne Monsdtr, Anders Nilsen, og Engebret Nilsen.
F.f. Jacob Jansen fra Roligheds Nils: Lars Løbergs kone, Anne Kistine Andersdtr., Søren Grinie, Lars Kiær, Jest Halvorsen.
F.f. Jacob Jansen fra Roligheds Marthe Maria fra Rolighed: Søren Røsagers kone, Inger Johannesdtr., Gunder Johannisen, Anun Nilsen, Jens Oredalen.


Jacob bodde på Griniteigen fra 1768. Han ble siste gang kalt Jacob Grinitejen i kirkeboken i juni 1781.
Skiftet etter hans første kone, Marthe Halvorsdatter, ble holdt på Griniteigen i 1776. Se også Griniteigen.

20/9-1776      MARTHE HALVORSDATTER         Bamble Skifteprot. 9, side 436a.
Griniteigen    Arvinger:                            
               Enkem. Jacob Janssen og barna:
               1. Else Jacobsdtr.   6 år.
               2. Anne Jacobsdtr.   4 "
               3. Helvig Jacobsdtr. 2 "
               Faren ble ifølge loven verge for sine barn.
Brt:   145 - 3 - 21
Gjeld: 149 - 2 - 18 (insolvent).
Jordegods:
1/2 hud med bygsel i åsetet Griniteigen ifølge skjøte dat. 14.5.1772, tingl. 12.9.1772
fra enkemannens bror Søren Janssen. Verd 120 rdlr.
 

10/5-1790      JACOB JANSSEN            Bamble skifteprot. nr. 11, side 499a.
Roligheten     Arvinger: Enka Kirsti Nilsdatter og barna:
u/Gjerpen     
prestegd.      1. Jan Jacobssen     12 år.
                    2. Peder Jacobssen   10 ”
                    3. Nils Jacobssen     5 ”
                    4. Else Jacobsdtr.   17 ”
                    5. Anne Jacobsdtr.   16 ”
                    6. Helvig Jacobsdtr. 13 ”
                    7. Maria Jacobsdtr.   2 ”
Laugverge for enka ble Nils Løberg.
Formynder for alle barna ble Søren Grini.
Brt: 46 - 3 - 2
Net: 16 - 2 - 5.

Arbeider, husmann
Jan Jacobsen Roligheten
herfra dpt. 28/9-1777 d. 22/8-1829, s.a. Jacob Jansen og Kirsten Nilsdatter.
g. 27/9-1804 m. Lisbeth Olsdatter fra Øvrebø(2) i Siljan dpt. 26/9-1779 d. 16/11-1844, d.a. Ole Jacobsen Øvrebø og Martha Svendsdatter.
Forlovere: "Isak og Lars Ødesneltvedt."
1. Marthe Jansdatter dpt. 8/9-1805 g.m. Johannes Halvorsen Hørta. Se Hørta under Meen.
2. Anne Jansdatter dpt. 29/11-1807.
3. Jacob Jansen f. 10/5-1811. Se nedenfor.
4. Kirsten Jansdatter f. 30/11-1814 g. i Solum krk. 11/12-1842 m. Halvor Olsen fra Gjerneskåsa under Gjernes i Sauherad f. 1/8-1816, s.a. Ole Svennungsen Gjernæskaasa.
    De var begge i tjeneste på Bugten under Bjørntvedt i Solum før de gifta seg. Begge døde på Plassen under Ånnerød i Solum. 
5. Ole Jansen f. 16/11-1816.
6. Maren Jansdatter (Maria) f. 20/4-1822.
Br. 1804.

F.f. Jan Jacobssøn fra Roeligheds Marthe: Lars Gregerssøns k., Maria Jacobsdtr., Lars Nilssøn, Nils Jacobssøn, Peder Isakssøn.
F.f. Jan Jacobssøn f
ra Roeligheds Anne: Lars Gregerssøns k., Kirsten Larsdtr., Lars Nilssøn, Christen Anderssøn, Peder Isakssøn.
F.f. Jan Jacobssøn f
ra Roelighed und. Præstegaardens Jacob: Lars Gregerssøns k., Birthe Hansdtr., Lars Gregerssøn, Nils Nilssøn, Nils Jacobssøn.

Lisbeth var i tjeneste hos sin bror på Øvrebø i Siljan i 1801. Før hun giftet seg var hun i
tjeneste i Oredalen under Sneltvedt.

Som enke drev Lisbeth Roligheten i 1835 sammen med sin sønn Jacob som senere kjøpte gården.

Ved folketellingene 1825, 1835, 1845 og 1865, var det kun 1 bosatt plass på Roligheten. Plassen ble i 1865 delt i 2 like store deler (løpenr. 161c og 161f), men 161f var kun jord.
I 1875 var begge parter bebodd (øvre og nedre Rolighed), men 161c hadde ingen husdyr.
Gårdsbygningene lå da på løpenr. 161f (det nåværende 115/19). Med forbehold om at det ikke er skrevet feil i folketellingen.

G.br., sadelmaker, husmann, senere selveier
Jacob Jansen
Roligheden herfra f. 10/5-1811 d. 5/8-1869 på Roligheten.
g1g 25/6-1833 m. Anne Gurine Halvorsdatter fra S. Brekkej. dpt. 3/10-1802 d. 21/3-1863 på Roligheten, d.a. Halvor Asbjørnsen. Se Familie 23 - S. Brekke 1801.
Forlovere: "Lars Ødesneltvedt, Svend O. Sneltvedt."
g2g 15/11-1864 m. Ingeborg Elisabeth Nilsdatter fra Askilsbakken under Meen f. 20/4-1841, d.a. Nils Tollefsen.
1. John f. 10/3-1836 d. 16/10-1840.
2. Halvor Jacobsen f. 10/2-1838. Se Roligheten øvre.
Barn i 2. ekteskap:
3. Gusta Josefine Jacobsdatter f. 1/9-1866.
4. Jacobine Gurine (Gunelia?) Jacobsdatter f. 15/1-1870.
Bruker ca. 1835.

 

Jacob Roligheten kjøpte gården ved kongelig skjøte i 1856. Hans søstersønn, John Johannesen fra Hørta,
vokste opp her som fosterbarn etter at Jacobs søster og svoger døde fra sine 2 små barn.

Jacob fikk en sønn Jacob den 23/4-1863 med piken Kirsten Hansdatter på Venstøp. Hans 2. kone,
Ingeborg Elisabeth, var i tjeneste på Sørbø i Gjerpen før hun giftet seg.

I 1865 bodde Jacob (55) og Ingeborg Elisabeth (25) her alene. Han var oppført som jordbruker og selveier. 

1/9-1869       JAKOB JAHNSSEN ROLIGHETEN    Bamble skifteprot. nr. )*
Roligheten     Arvinger: Enka Ingeborg Elisabeth Nilsdatter og barna:
                      (Laugverge: Ole J. Hobæk.)
               1. Halvor Jakobssen Roligheten, myndig.
               2. Gusta Josefine Jakobsdtr. 3 år.
               3. Jakobine Gunelia Jakobsdtr. f. 15.1.1870.
Verge for døtrene: Nils Nilssen Røsaker.
Brt: 311 - 32
Net: 177 - 98 1/2.
Jordegods: Roligheten, matr.nr.60. av skyld 1 ort 8 sk., takst 200 spd.
* B: Gj 1 s.183-184-209. C: Gj III s.11b.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

161c

Præstegaarden - Rolighed

Ole Johnsen Sneltvedt

0 daler - 1 ort - 14 skilling

 
  Eier:
Ole Johnsen Sneltvedt kjøpte nedre Roligheten i 1888 (tinglyst). Se Sneltvedt(10).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

16

161c

Sneltvedt

Roligheden

Nils Knudsen

0 daler - 1 ort - 8 sk.

0 mark 82 øre


Eier i tiden 1895-1898: John Olsen Sneltvedt. Se Sneltvedt(10).

G.br., arbeider ved cellulosefabrikk(1900), selveier
Ole Bjørnsen Roligheten
fra Berglia i Gransherad f. 7/11-1857 d. i desember 1938, s.a. Bjørn Halvorsen og Liv Olsdatter.
g. 16/4-1886 m. Martine Gregoriusdatter fra Fjelldalen(4) f. 23/9-1864 d. 29/4-1912 i Roligheten, d.a. Gregorius Halvorsen Fjelddalen.
1. Bernhard Olsen Roligheten f. 30/3-1886. Se Skyer(8).
2. Gregorius Olsen f. 14/10-1888. Se Kjær(17). Skrev seg Gregorius O. Kjær.
3. Ole O. Roligheten f. 26/6-1891 d. 3/3-1970 g.m. Olava Marie Berg fra Berg(5) f. 29/11-1893 d. 20/12-1971. Bodde i Frogner Ring 34.
4. Thora Marie Roligheten f. 28/8-1893. Se nedenfor.
5. Laura Roligheten f. 5/8-1896 d. 9/3-1945.
6. Anna Roligheten f. 7/11-1898 g. 16/12-1922 m. murersvend Oskar Hagbart Høye Halvorsen fra Skien f. 31/7-1897 d. 25/7-1976, s.a. muremester Hagbart Halvorsen.
     Gravlagt på Nordre gravlund i Skien. Hydroarbeider Oskar Halvorsen med familie bodde i 1955 i Tordenskioldsg. 16 i Skien (adresseliste for Skien 1955).
7. Halvor Roligheten f. 28/1-1903. Se Rønningen under Sneltvedt.
8. Ingeborg Mathilde Roligheten f. 28/4-1905. Se nedenfor.
9. Harald Bjørnsen Roligheten f. 6/1-1908. Se nedenfor.
10. Ragna Olava Roligheten f. 10/5-1910. Se nedenfor.
Br. 1898.

Ole Bjørnsen ble konfirmert i Gransherad kirke den 10/10-1875. Han var i arbeide på Fossum og
bodde der før han giftet seg. Han kjøpte i 1898 denne eiendommen av John Olsen Sneltvedt.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115

16

Sneltvet

Roligheden

Ole Bjørnsen

0 mark 82 øre

115 19 ditto ditto ditto 0 mark 80 øre

Se folketellingen 1910.

Familien har eget familiegravsted på Gjerpen kirkegård.

G.br., deleiere
Thora Marie Roligheten f. 28/8-1893 d. 19/8-1979. Ugift.
Ingeborg Mathilde Roligheten f. 28/4-1905 d. 3/5-1982. Ugift.
Harald Bjørnsen Roligheten f. 6/1-1908 d. 9/3-1998. Ugift.
Ragna Olava Roligheten f. 10/5-1910 d. 29/5-1984. Ugift.
Br. 1940.

Harald og søstrene bodde på Roligheten og eide gården i sammen.


Dette er det "Harald Roligheta" som hypper potetene på åkerlappen han fikk låne av sin bror Gregorius på Kjær(17). I bakgrunn ser vi
gården Kjær(12). Til venstre litt av låven på Kjær(7) "Lærergården".


  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

16

Roligheten

Thora, Laura, Harald, Ragna og Ingeborg Roligheten

0 mark 81 øre

115 19 dito ditto 0 mark 80 øre
118 15 Kjær N. ditto 0 mark 42 øre

Fra Grunnboka: "Skjøte fra Harald Rolighetens dødsbo til Gerd Inger og Andreas Gården på gnr 115 Roligheten, bnr 16 og 19,
tinglyst 10. 09. 2001. - Skogen.
Fra Grunnboka: "Setervegen 98 (Gnr 115, bnr 16, fnr 1) er solgt for kr 420.000 fra Bitte Høegh Jøntvedt til Bjørn Harald Krüger Jensen
(09.06.1999)." - Hytta.
Fra Grunnboka: "Setervegen 98 (Gnr 115, bnr 16, fnr 1) er solgt for kr 400.000 fra Bjørn Harald Krüger Jensen til Andreas Gården og
Gerd Inger Gården
(18.11.2011)." - Hytta.

Ekteparet Gårdens kjøp av 115/19 i 2001 hørte også eiendommen rundt "Kari-stua" som ligger rett nedenfor tunet til
Roligheten, på nedsiden av veien.

Andreas og Gerd Inger Gården er bosatt på Sneltvedt. Se Sneltvedt(13) "Gården".

Fra Grunnboka: "Setervegen 105 (Gnr 115, bnr 182), skjøte fra Harald Rolighetens dødsbo til Arne Stensrød fra Siljan på gårdstunet
og ca. 8 mål tomt, tinglyst ca. sept. 2001." - Tunet.

Tømrer, selveier
Odd Arne Stensrød fra Siljan f. 1979.
Eier av husene og tomt i 2001.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no