| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kjølnes
Gård nr. 77 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Nytt gårdsnr. etter sammenslåing med Porsgrunn kommune i 1964: 377.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.04.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Rønningen
Gammel husmannsplass. Først under Ø. Borge, deretter under Åkre.
Siden 1819, under Kjølnes.

Rønningen lå "paa Osebachen".

Trolig ryddet ca. 1714 av Erik Gundersen.

Arbeider, husmann
Erik Gundersen
fra Buer dpt. 27/8-1682 bg. 23/12-1746. "
Erik Gundersen Kiølnæs Ejet, 66 aar.", s.a. Gunder Buer.
g1g 16/3-1712 m. Marthe Anundsdatter fra Menstadseter dpt. 14/12-1684, d.a. Anund Anundsen.
g2g 28/1-1746 m. enke Anne Pedersdatter.
Forlovere: "Tolf Sølj, Birchetved."
1. Even Eriksen dpt. 18/2-1714 bg 20/6-1738. "
Even Erikssøn fra Osebachen, 24 aar." Ugift.
2. Gunhild Eriksdatter dpt. 29/3-1716 g.m. enkem. Engebret Engebretsen. Se nedenfor.
3. Gunder (tvilling) dpt. 20/11-1718 bg. 2/3-1721 ”Eric Gunderssøns søn Gunder, 2 aar 14 uger.  Døde i barnekopper.”
-   Dødfødt barn (tvilling) bg. 19/11-1718.
4. Jacob Eriksen dpt. 2/6-1721 g. 9/9-1747 m. Maren Danielsdatter
. Har trolig flyttet fra Gjerpen.
5. Ellef dpt. 7/5-1724 bg. 21/5-1724. ”Eric Gunderssøns Ellef. 14 dage gl.”
6. Ragnhild Eriksdatter dpt. 18/7-1728. Ugift i 1747.
Barn i 2. ekteskap:
7. Marthe Eriksdatter dpt. 3/7-1746 bg. 2/2-1774. "
Marthe Eriksdtr. f. BradsbergKl. 28 aar." Ugift.
Br. ca. 1714.

F.f. Eric Gunderssøns søn Even fra Borgeeje: Anun Menstadsæter (morfar), Ole Gunderssøn, Ole Vestre Borges quinde, Ole Langerøs quinde Tore, Anun Menstadsæters datter Kirsten.
F.f. Eric Gunderssøns datter Gunhild: Ole Langerø, Lars Klep, Ole Søliejes quinde Tone, Anun Menstadsæters datter Kirsten.

F.f. Eric Gundersens søn Gunder: Job Kiil, Jacob Nilsen, Abrahams Kirsten, Nils ....sens Dorte.

F.f. Eric Gundersens søn Jacob: Ole Gundersen, Hans Colbjørnsen, Ole Kyers quinde, Gunhild Anunsdatter.

F.f. Eric Gundersens søn Elef: Jens Engelssøn, Ole Jensen, Sivert Kiølnæs quinde, Karen Preus datter Osebachen.

F.f. Eric Gunderssøns Ragnild: Amun Gunderssøn, Gunder Borge, Sivert Kiølnæs quinde, Margrete Søliejer.
F.f.
Erik Gundersens barn Martha: Engebret Rønningens kone, Anna Engelsdatter, Engebret Rønningen, Christopher Hansen. 

12/6/1747      ERIK GUNDERSSEN RØDNINGEN        Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 73a.
Rødningen      Arvinger:                            
u/Kjølnes      Enka Anne Pedersdatter og Eriks to kull barn:
               1. Med 1.kone Marte Anundsdatter 3 barn:
                   a. Jacob Erikssen, myndig.
                   b. Gunhild Eriksdtr. g.m. Ingebret Ingebretssen.
                   c. Ragnhild Eriksdtr. ugift.
               2. Med enka Anne Pedersdtr.:
                   d. Marte Eriksdtr. 1 år.
               Formynder for Gunhild og Ragnhild ble broren Jacob.
Brt: 29 - 0 - 0
Net: 22 - 0 - 0.
Jord: 12 maal Rydningsland, hvoraf 8 maal aaker.
Boet ellers besto av de nødvendige hus på plassen, et fattigslig innbo, samt 1 ku og 2 sauer.
Verdsatt til 22 rdl. (se skiftet ovenfor).

Arbeider, husmann
Engebret Engebretsen
fra Bekkevold dpt. 25/9-1712 bg. 9/3-1783. ”Engebreth Engebredtsen f. Oseb. 76 aar.”, s.a. Engebret Halvorsen.
g1g i Gjerpen 30/1-1739 m. Anne Alexandersdatter fra N. Frogner dpt. 21/10-1714 d. ca. 1744, d.a. Alexander Dyresen.
Forlovere: "Nils Busc og Anders Busc."
g2g i Eidanger 23/10-1744 m. Gunhild Eriksdatter herfra dpt. 29/3-1716 bg. 21/11-1756. ”Engebret Engebretsens k. f. Oseb. 39 aar.”, d.a. Erik Gundersen.
Forlovere: "Lars Larsøn Løbber (Løberg) og Niels Tormosøn Schyer i Gierpen Sougn."
1. Alexander dpt. 8/4-1742 bg. 8/7-1742. ”Ingebret Beckevals Alexander, 12 uger.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Anne dpt. 25/8-1748 bg. 21/11-1756. ” … og hans dtr. Anne 8 aar.”
3. Inger dpt. 8/2-1750 bg. 5/12-1756. ”Engebret Engebretsens d. Inger 6 3/4 aar.”
4. Erik dpt. 26/12-1751 bg. 21/11-1756. ”
… og søn Erik 5 aar.”
5. Jens dpt. 23/6-1754 bg. 14/7-1754. ”Engebret Engebretsens s. Jens 3 uger.”
6. Tone Engebretsdatter dpt. 1/1-1756 g1g m. Peder Jensen, g2g m. smed Asle Nilsen. Se Familie 8a - Ø. Borge 1782.
Br. ca. 1748. 

F.f. Ingebret Bechevals Alexander: Anders Olssøn, Ole Tolfssøn, Tolf Sølis qde, Sitsel Andersdatter.
F.f. Engebret Kiølnæses pb. Anne: Anne Knudsdtr., Anne Jensdtr., Daniel Stephensen, Ole Tollefsen, Giert Danielsen.
F.f. Engebret Engebretsens pb. Inger fra Kiølnes Ejet: Jacob Erichsens kone, Ragnil Erichsdtr., Gunder Sølie, Jacob Erichsen.
F.f. Engebret Engebretsens db. Erich fra Osebachen: Knud Kiølnæses kone, Ragnil Erichsdtr., Ole Bierketvet, Jørgen Nilsen, Christen Pedersen.
F.f. Engebret Engebretsens db. Jens fra Kiølnæs Ejet: Ole Bierchetvets kone, Elen Tollefsdatter, Ole Bierchetvet, Gunder Thommesen, Ole Halvorsen.
F.f. Engebret Engebretsens pb. Tone fra Kiølnæs Ejet: Daniel Stephensens kone, Anne Andersdtr., Jacob Erichsen, Ole Bierchetvet, Gunder Nilsen.

Det må ha vært en smittsom sykdom som rammet denne familien i 1756. Da moren døde ble 2 av barna
gravlagt sammen med henne og datteren Inger døde bare 14 dager senere.
Den eneste av barna som vokste opp var altså Tone.

Arbeider, husmann
Knud Amundsen
f. ca. 1709 bg. 19/9-1779. ”Knud Amundsen f. Kiølnæsejet 70 aar.”
g.m. Maria Rasmusdatter dpt. ca. 1712 bg. 9/10-1779.”Knud Amunsens enke f. Kiølnæs 67 aar.”
1. Rasmus Knudsen f. før 1742. Se nedenfor.
2. Amund Knudsen dpt. ca. 1743 bg. 8/4-1773. ”Amun Knudsen f. Kiølnæs 30 aar.”
3. Ingeborg Knudsdatter f. ca. 1749 bg. 25/9-1779 i Ø. Porsgrunn g.m. Ulrich Knudsen. Bodde i Ø. Porsgrunn. Skifte etter Ingeborg den 16/10-1779.
    Barn 1. Knud Ulrichsen f. 1776.
4. Torkild Knudsen f. 1756.
5. Knud Knudsen dpt. 26/6-1757. 
Br. ca. 1757.

F.f. Knud Anunsens db. Knud fra Kiølnæs: Ole Solvesens kone, Anne Arntsdatter, Johannes Olsen, Ole Solvesen, Hans Jensen.

Ikke viet i Gjerpen, Eidanger, Porsgrunn, Skien, Solum, Holla, Sauherad, Rollag,
Tinn (før 1734), Heddal (1737-1744), Hjartdal (1738-1744) eller i Seljord (1737-1743).

Arbeider, husmann
Rasmus Knudsen
herfra f. før 1742 på ukjent sted.
g. 26/1-1773 m. Lisbeth Maria Gulbrandsdatter fra Skiensgt. 2b, dpt. 22/9-1753, d.a. Gulbrand Stephensen. Se Familie 7 - Borgestad 1762.
1. Inger Maria Rasmusdatter dpt. 10/7-1774.
2. Maren dpt. 25/5-1777 bg. 19/9-1779. ”Rasmus Knudsens d. Maren f. Oseb. 2 aar.“
3. Maren Gurine dpt. 19/11-1779 bg. 29/6-1781. ”Rasmus Knudsens d. Maren Gurine f. Osebachen 1 3/4 aar.”
4. Gulline dpt. 3/2-1782 bg. 10/8-1783. ”Rasmus Knudsens Guline 1 1/2 aar.“
5. Gulline dpt. 25/7-1784 bg. 20/7-1788. ”Rasmus Knudsens d. Gulline f. Oseb. 4 aar.“
6. Gulbrand Rasmussen dpt. 24/8-1788.
Br. 1777.

F.f. Rasmus Knudsens pb. Inger Maria fra Osebachen: Knud Kiølnæses kone, Margrethe Halvorsdtr, Gulbrand Stephensen, Christen Olsen, Torchil Knudsen.
F.f. Rasmus Knudsens pb. Maren fra Kiølnæs Ejet: Ulrich Knudsens kone, Anne Catrine Olsdtr., Halvor Christensen, Christen Olsen, Torchil Knudsen.
F.f. Rasmus Knudsens pb. Maren Gunne fra Osebachen: Gunder Jacobsens kone, Ingebor Christensdtr., Gulbrand Stephensen, Clemet Nilsen, Aslak Olsen.
F.f. Rasmus Knudsens pb. Oline fra Kiølnæs Ejet: Stephen Gulbrandsens kone, Anne Lisbeth Olsdtr., Halvor Christensen, Aslak Olsen, Gunder Jacobsen, Hans Knudsen, Friderich Olsen.
F.f. Rasmus Knudsens pb. Gulline fra Osebachen: Aslak Olsens kone, Anne Thomesdtr., Clemet Nilsen, Halvor Olsen, Torchil Knudsen.
F.f. Rasmus Knudsens db. Gulbrand fra Osebachen: Ragnil Olsdtr., Gunnil Jonsdtr., Gullich Christensen, Jens Jonsen, Torchil Knudsen.

Bjelkehugger
Christen Aslaksen Kiølnes
fra M. Berg dpt. 20/10-1748 d. 4/1-1819 på ”Rønningen ved Osebakken”, s.a. Aslak Hansen Berg.
g1g 16/11-1771 m. Margrethe Hansdatter fra Sanni(10) "Ødesanni" dpt. 2/3-1738 bg. 6/7-1778. ”Christen Aslaksen Bergs kone 39 aar og dødf. dtr.”, d.a. Hans Andersen Sanden.
g2g i Ø. Porsgr. (trol. 23/11-1779) m. Anne Hansdatter fra Porsgrunn f. ca. 1756 bg. 11/8-1790. ”Christen Aslakssøns kone Anne Hansdtr. u/Kiølnæs 34 aar.”
Forlovere: "Thomes Frølund, Hans Hansen Sølie."
g3g i Eidanger 8/9-1791 m. Aaste Tollefsdatter fra Klevstrand i Eidanger dpt. 8/9-1748 d. 20/1-1819 på ”Rønningen ved Osebakken.”, d.a. Tollef Pedersen Klevstrand og Karen Haraldsdatter.
Forlovere:
"Ole Taralsen Rødningen og Iwer Lunde."
1. Aslak Christensen dpt. 3/12-1780.
2. Karen Margrethe Christensdatter dpt. 30/6-1782.
3. Hans Christensen dpt. 14/8-1785.
4. Nils Christensen dpt. 29/4-1787 bg. 10/5-1795. "
Christen Aslakssøns db. Nils u/Aasebakken 8 aar."
5. Berthe Maria Christensdatter dpt. 1/2-1889 bg. 14/3-1802. "
Christen Aslakssøns pb. Berthe Maria f. Aasebn 13 1/12 aar."
Br. ca. 1780.

F.f. Christen Aslachsens db. Aslach fra Kiølnæs Ejet: Halvor Solies kone, Anne Maria Hansdtr., Halvor Jensen, Jochum Sørensen, Niels Aslachsen.
F.f. Christen Aslachsens pb.
Karen Margrethe fra Kiølnæs Ejet: Halvor Hansens kone, Gunhild Halvorsdatter, Niels Aslachsen, Johannes Sørensen, Even Jacobsen.
F.f. Christen Aslachsens db.
Hans under Kiølnæs: Halvor Hansens kone, Anne Carine Andersdtr., Sivert Jørgensen, Johannes Sørensen, Lars Olsen.
F.f. Christen Aslachsens db.
Niels fra Kjølnæs Ejet: Halvor Hansens kone, Ambor Engebretsdtr., Hans Hansen, Hans Aaltvet, Johannes Sørensen.
F.f. Christen Aslachsens pb.
Berthe Maria fra Kjølnæs Ejet: Halvor Sølies kone, Sara Schajesdatter, Johannes Sørensen, Søren Hansen, Sivert Jørgensen.

6/10/1790      ANNE HANSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 480a.
Rødningen      Arvinger:                            
u/Kjølnes      Enkem. Christen Aslakssen og barna:
               1. Aslak Christenssen  11 år. Formynder: Lave Seglmaker.
               2. Nils Christenssen    5 ”   ----”----: Faren.
              
3. Hans Christenssen    8 ”   ----”----: --”--
               4. Karen Christensdtr. 10 ”   ----”----: --”--
               5. Berthe Maria Christensdtr.
1 1/2 år.
               Formynder for Berthe ble Halvor Hannsen Søelie.
Brt: 50 - 0 - 0
Net: 10 - 1 - 0
Kammerherre  Løvenskiold eide plassen. Det er nevnt i skiftet at enkemannen gjerne ville beholde feste.

I 1801 bodde Christen Aslaksen på Osebakken (u. Borgestad) som bjelkehugger
med sin 3. kone og hans barn Aslak 21, Hans 16 og Berthe 12.

OBS! Christen hadde barn også i sitt første ekteskap!


******************************************
Andre på Rønningen under Kjølnes:
******************************************

Familie 1.
Rønningen u. Kjølnes 1780.

Arbeider
Anders Andersen f. ca. 1740 bg. 15/10-1788. "
Anders Andersen f. Borge ejet 48 ½ aar."
1. Aschier Andersdatter dpt. 22/10-1780.

F.f. Anders Andersens pb. Aschier fra Kiølnæs: Halvor Christophersens kone, Kisten Carlsdatter, Jacob Christophersen, Nils Halvorsen, Torjus Tollefsen.

Familie 2.
Rønningen u. Kjølnes 1780.

Arbeider
Johannes Sørensen
fra S. Riis(A) dpt. 15/2-1756 bg. febr. 1796, s.a. Søren Vernersen Riis.
g. 28/12-1780 m. Karen Hansdatter fra Nedre Søli(A) dpt. 8/10-1758 bg. 19/1-1794. "
Johannes Sørenssøns kone Karen Hansdtr. f. Aasebakken 35 aar.", d.a. Hans Hansen Søli.
1. Ellen Johannesdatter dpt. 25/3-1781 g. i Eidanger 24/4-1803 m. Christen Olsen fra Rød i Eidanger. De bodde i Eidanger.
2. Sidsel Johannesdatter dpt. 20/7-1783 g.m. Gunnuld Sveinungsen. Til Solum. Se Solumslekt.org.
3. Kirsten Johannesdatter dpt. 21/8-1785.
4. Søren dpt. 29/7-1787 bg. 26/8-1787. "
Johannes Sørensens s. Søren 5 uger."
5. Marthe Johannesdatter dpt. 17/1-1790 g.m. Hans Mathiassen Grimholt i Solum. Se Solumslekt.org.
6. Søren Johannesen dpt. 31/7-1791.

F.f. Johannis Sørensens pb. Elen fra Kiølnæs Ejet: Christen Aslaksens kone, Maria Hansdtr., Halvor Hansen, Anders Sørensen, Ole Christensen Borge.
F.f.
Johannes Sørensens pb. Sidsel fra Osebachen: Halvor Hansens kone, Maria Hansdatter, Christen Aslaksen, Anders Sørensen, Sivert Jørgensen.
F.f. Johannes Sørensens pb. Kisten fra Osebachen: Sivert Johannisens kone, Live Sivertsdatter, Halvor Solie, Hans Aaltvet, Christen Aslchsen.
F.f. Johannes Sørensens db. Søren fra Osebachen: Anders Sørensens kone, Tone Nilsdatter, Hans Aaltvet, Halvor Hansen, Christen Aslaksen.
F.f. Johannes Sørensens pb. Marthe fra Aasebakken: Anders Sørensens k., Maria Jacobsdatter, Halvor Hansen, Christen Aslaksen.
F.f.
Johannes Sørenssons db. Søren fra Aasebakken: Halvor Søelies k., Aagot Aslaksdatter, Halvor Søelie, Hans og Søren Hanssøn.

11/2-1796      JOHANNES SØRENSSEN              Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 227b.
Osebakken      - omkom for få dager siden -         
               Arvinger: Barna:
               1. Søren Johannessen     4 år.
               2. Elen Johannesdtr.    13 "
               3. Sischen Johannesdtr. 11 "
               4. Kirsti Johannesdtr.   9 "
               5. Marthe Johannesdtr.   7 "
               Formynder for alle ble morbroren Halvor Hanssen Søelie her af Osebakken.
Brt: 61 - 3 - 11
Net:  9 - 3 - 17

Takk til Stian Høiset for rask hjelp med denne familien!

Familie 3.
Rønningen u. Kjølnes 1780.

Arbeider
Torjus Tollefsen

g. nn
1. Anne dpt. 1778 bg. 5/11-1780. ”Torjus Tollefsens d. Anne f. Kiølnæs 2 aar.”
2. Torkild Torjusen dpt. 16/4-1781.

F.f. Torjer Tollefsens db. Torchil fra Kiølnes Ejet: Ole Thorsens kone, Aslov Nilsdtr., Arne Nilsen, Anders Andersen.

(C) Gard Strøm.