ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


BORGESTAD - BORRESTAD
Gård nr. 74 i Gjerpen kommune, Telemark.
Oppdatert 04.03.2023

Borgestad 1762
Kilde: Ekstraskatt manntallet for Gjerpen 1762.
Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter m.m.

Linker til "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen - 1948), dersom familiene er nevnt der.
Denne boken kan du finne skannet ved Porsgrunn bibliotek.

Se også Borgestad gård.

Tips! Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F]


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
| 1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Etter mange års arbeide med Gjerpen kirkebøker, har jeg lært meg at Gjerpens-prestene på 16- og  1700 - tallet, ved 
begravelser, hadde en lei tendens til å sette folks alder høyere enn virkeligheten var. Dette kan ofte sette grå hår i
hodet på en slektsgransker. Vær oppmerksom på dette. G.S.


Det var ca. 19 hus under Borgestad i 1762.


Familie 1.
Borgestad 1762. ”Borgere paa Osebachen”. Storgaden 176.

Tømmerfogd, fullmektig hos Nils Aall på Ulefoss, huseier
Berthel Jobsen Arweschoug
fra Porsgrunn f. ca. 1701 d. 1779, s.a. skipsfører Job Christensen Arweschoug. Se Storgaden 165 i Porsgrunn.
g. 16/2-1728 m. enke Kirsten Realfsdatter Wright fra Larvik f. ca. 1698 bg. 4/2-1763. ”Berthel Jobsens kone 65 aar.”
1. Lisbeth Arweschoug (Senere kalt ”Anne Lisbeth”) dpt. 6/4-1729 bg. 9/7-1779. ”Anne Lisbeth Arveskoug 36 aar.” Var fadder i 1743 og 1748.
2. Maren Arweschoug dpt. 6/4-1731 g.m. Ole Engebretsen Bratsberg. Se Storgaden 169.
3. Gunhild Margrethe Arweschoug dpt. 29/1-1733 g.m. Hans H. Qvist. Se nedenfor.
4. Annette Arweschoug dpt. 28/5-1736 g. 1763 m. Christopher Larsen.
5. Ole Thue Arweschoug dpt. 16/7-1738.
Han skrev seg for Ole Thue. Se Familie 24 - Ø. Borge 1782.
6. Else Wilhelmina dpt. 25/4-1743 bg. 26/2-1744. ”Bertel Jobssøns Else Wilhelmina, 1/3 aar.”

F.f. Bertel Arweskous Lisbeth: Job, Daniel Skræder, Bomans, Lars Bøjes Else, Catrine Hejn.
F.f. Bertels Maren fra Osebachen: Boje, Job, Hans Buer, Jens Kils qde., Jobs datter.
F.f. Bertil Jobssøns Gunnild-Margrete: Job Arweskou, Realf Bøjessøn, Christian Arweskoug, Wilhelmina Kirsten Bøjesdatter.
F.f. Bertel Arweschous Annette: Frans Cudrio, --- Vinter, Halvor Jobssøn, ----- Kieriste Margrete, Jens Jobss.
F.f. Bertel Jobssøns Ole Tue: Jan Usler, Hans Smed, Halvor Jobssøn, Realf Bøjessøn, Jobs hustru og datter.
F.f. Bertel Jobssøns Else Vilhelmina: Christian Arvescou, Hans Bratsberg, Anders Rasmussøn, Hans Buers qde.

Kirsten Wright var enke etter Ole K. Wulfsberg, som bodde i samme hus.
Tjenestefolk i 1762: Hans Larsen, Anne Catrine Pedersdatter, Live Jacobsdatter. Andre i huset: ”Konens Broder” Lars Aagesen.

Berthel Arweschoug er ikke funnet gravlagt i Gjerpen, Porsgrunn, Eidanger, Solum eller Skien kirkebøker.


Familie 2.
Borgestad 1762. ”Borgere paa Osebachen”. Storgaden 204.

Hustomt utskilt fra Borgestad ved grunnbrev nr. 16.

Skipper, huseier
Hans Hansen Qvist
fra Tveten i Eidanger dpt. 29/6-1727 i Eidanger kirke d. før 1813, s.a. lensmann Hans Jensen Qvist.
g. 11/5-1753 m. Gunhild Margrethe Arweschoug dpt. 29/1-1733, d.a. Berthel Jobsen Arweschoug i Storgaden 176.
Se ovenfor.
1. Hans Qvist dpt. 26/7-1753. Kjøpte senere dette huset.
2. Karen dpt. 30/11-1754 bg. 14/12-1758. ”Hans Qvistes d. Karen 4 aar.”
3. Berthel dpt. 12/1-1756 bg. 22/12-1756. ”Hans Qvistes s. Berthel 1 aar.”
4. Kisten Wright dpt. 22/12-1757 bg. 12/7-1758. ”Hans Qvistes d. Kisten 1/2 aar.”
5. Karen Qvist dpt. 18/4-1759 g.m. 1796 kontrollør Nils Wisløff.

6. Berthe Kistine dpt. 26/5-1762 bg. 30/9-1762.”Hans Qvistes d. Berthe Kistine 4 mnd.”
7. Jens Christian Qvist dpt. 17/11-1763 bg. 7/4-1764 i Gjerpen.
Br. i 1762.

F.f. Hans Qvistes db. Hans: Nils Gundersens kone, Antonette Arveschoug, Berthel Jobsen, Hans Tveten, Simen Qvist.
F.f. Hans Qvistes pb. Karen: Christen Greves kone, Maria Qvist, Nils Gundersen, Henrich Beergre?en, Petter Vrigth.
F.f. Hans Qvistes db. Berthel: Anders Rasmusens kone, Lisbeth Arveskoug, Christen Greve, Lars Herøen, Ole Thue.
F.f. Hans Qvistes pb. Kisten Wrigth: Isak Jynges kone, Maren Arveskoug, Berthel Arveckoug, Peder Bradsberg, Simen Qvist.
F.f. Hans Qvistes pb. Karen: Peder Bradsbergs kone, Anne Lisbeth Jobsdtr., Isak Jynge, Anders Rasmusen, Simen Qvist.
F.f. Hans Qvistes pb. Berthe Kistine: Simon Qvistes kone, Helvig Andersdatter, Hans Jensen Qvist, Peder og Ole Bradsberg.
F.f. Hans Qvistes db. Jens Christian: Provstinde Monrad, Lisbeth Arveschoug, Hans Arnesen, Peder Bradsberg, Rasmus Fischer.


Tjenestefolk som bodde her i 1762: Nils Halvorsen, Berthe Jonsdatter
og Anne Pedersdatter.


Familie 3.
Borgestad 1762. Borgestadstranden.

Arbeider, husmann
Ole Andersen
fra Klovland i Solum dpt. 24/4-1729 i Solum bg. 21/1-1789. ”Ole Klovland, 62 aar.”, s.a. Anders Sørensen Klovland og Ingeborg Olsdatter.
g. i Gjerpen 17/8-1758 m. enke Maren Halvorsdatter fra Hommelskaar i Melum sogn, dpt. 23/1-1729 bg. 25/2-1773 i Solum. ”Ole Andersens kone Maren Halvorsd., 42 aar.”, d.a. Halvor Gundersen og Kirsti Clausdatter.
Forlovere: "Tolf Tofte, Halvor Follou."
1. Halvor Olsen dpt. 3/9-1758.
2. Anders Olsen dpt. 3/8-1760. Se Familie 22 - Borgestad 1801.
3. Kirsten Olsdatter dpt. 17/10-1762 i Gjerpen.
4. Ingeborg Olsdatter dpt. 10/3-1765 i Solum.
5. Jacob dpt. 4/10-1767 i Ø. Porsgrunn kirke bg. 21/11-1773 i V. Porsgrunn kirke.

F.f. Ole Andersens db. Halvor fra Osebachen: Erik Follougs kone, Maren Andersdatter, Anders Nilsen, Engebret Engebretsen.
F.f. Ole Andersens db. Anders fra Borrestad Ejet: Haral Sølies kone, Maren Andersdatter, Hans Vernersen, Erik Folloug, Halvor Pedersen.
F.f. Ole Andersens pb. Kisten fra Borrestad Ejet: Ole Borges kone, Malene Eriksdatter, Hans Vernersen, Christen Hansen, Nils Abrahamsen.

Enka Maren Halvorsdatter hadde tidligere vært gift i Solum med Paul Andersen.

Denne familien flyttet mellom 1762 og 1765 til Lahelle i Solum.


Familie 4.
Borgestad 1762. Borgestadstranden.

Arbeider, husmann
Nils Mikkelsen
f. ca. 1707 bg. 16/12-1764. ”Nils Michelsen 57 aar.“
1. Ole Nilsen.

Dette kan ikke være den samme Nils Mikkelsen fra Strømdal lille i Gjerpen, som på samme tid bodde på Tveitan i Siljan.
Denne Nils Mikkelsen kjenner jeg ikke mere til.
 


Familie 5.
Borgestad 1762. ”Borrestad ejet”.

Christen Hansen fra S. Riis(B) dpt. 8/5-1735, s.a. Hans Vernersen Riis.
g. 13/11-1755 m. Maren Gulliksdatter fra Kålstad i Helgen sogn, Holla dpt. ca. 15/12-1732, d.a. Gullik Arnesen Kaalstad/ Frønæs i Solum.
1. Ingeborg Christensdatter dpt. 8/8-1756 g. i Porsgrunn 11/4-1799 m. Isak Olsen Tolnæs.
2. Margrethe Christensdatter dpt. 1/7-1759. På Kongerød i Solum i 1789. Død innen 1801.
3. Gullik Christensen dpt. 12/4-1761 i Gjerpen. På Kongerød i Solum i 1789.
4. Nils Christensen dpt. 16/9-1764 i Solum. På Kongerød i Solum i 1789.
5. Kari Christensdatter dpt. 8/3-1767 i Solum g1g i Solum 29/8-1788 m. Anders Abrahamsen Bjørntvedt. Kari g2g i Solum 21/6-1810 m. Gunder Kittilsen Kongerød.
6. Sissel dpt. 30/7-1769 i Solum bg. 27/7-1780 i Solum. "Cecilia(!) Christensdatter Kongrøe 11 aar."
7. Anne Christensdatter dpt. 24/5-1772 i Solum g. i Solum kirke 27/12-1797 m. Jon Jonsen.
8. Johanne dpt. 29/1-1775 i Solum bg. 17/11-1780 i Solum.
9. Hans Christensen dpt. 28/9-1777 i Solum g1g i Ø. Porsgrunn 21/2-1805 m. Gunhild Tojusdatter g2g i Solum kirke 8/1-1819 m. Anne Johnsdatter fra Bukta i Solum. Se Kongerødkåsa under Ø. Klyve i Solum.

F.f. Christen Hansens pb. Ingebor fra Borrestad Ejet: Søren Riises kone, Inger Johannisdtr., Anders Nilsen, Jens Pedersen, Johannes Larsen.
F.f. Christen Hansens pb. Margrethe fra Borrestad Ejet: Søren Riises kone, Berthe Torjusdatter, Hans Vernersen, Jens Pedersen, Knud Johannesen.
F.f. Christen Hansens db. Gunlich fra Borrestad Ejet: Søren Riises kone, Anne Sørensdtr., Jacob Halvorsen, Ole Andersen, Ole Gullichsen.

Denne familien flytta til Kongerødkåsa under Ø. Klyve i Solum mellom 1762 og 1764.
 


Familie 6.
Borgestad 1764. ”Borrestad ejet”.

Arbeider
Jacob Halvorsen f. ca. 1720.
g. 5/10-1758 m. Anne Larsdatter.
1. Magnhild Jacobsdatter dpt. 29/9-1761. Ikke gift i Gjerpen.
2. Lars Jacobsen dpt. 13/2-1763 g. 3/2-1780 m. Anne Jensdatter.
3. Karen Jacobsdatter dpt. 31/3-1764.

F.f. Jacob Halvorsens pb. Magnil: Torjus Hansens kone, Maren Andersdtr., Hans Vernersen, Ole Torjersen, Søren Eriksen.
F.f. Jacob Halvorsens db. Lars: Jens Riises kone, Agatha Larsdtr., Johan Mejer, Lars Jonsen, Nils Abrahamsen.
F.f. Jacob Halvorsens pb. Karen fra Borrestad-Ejet: Torjus Hansens kone, Anne Straale, Hans Vernersen, Peder Osoldsen.

 


Familie 7.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”. Skiensgade 2b.

Sjømann, huseier
Guldbrand Stephensen
fra Skiensg. 2b under Borgestad dpt. 14/1-1720 bg. 9/1-1782. ”Gulbrand Stephensen f. Osebachen 63 aar.”, s.a. Stephen Guldbrandsen.
g. i Skien kirke 20/1-1749 m. Gunhild Nilsdatter f. ca. 1720 bg. 22/3-1801. ”lægdslem Gunnil Nilsdtr., anmeldt at være 84 aar.”
1. Stephen Guldbrandsen dpt. 9/11-1749. Familie 73 - Ø. Borge 1801.
2. Nils dpt. 28/10-1751 bg. 13/1-1752. ”Gulbrand Stephensens s. Nils 10 uger.”
3. Lisbeth Maria Gulbrandsdatter dpt. 22/9-1753 g.m. Rasmus Knudsen. Se Rønningen under Kjølnes.
4. Nils dpt. 30/11-1755.
-   bg. 30/4-1758. “
Gulbrand Stephensens dødf. ...”
5. Nils dpt. 14/6-1761 bg. 19/9-1762. ”Gulbrand Stephensens s. Nils 1 1/4 aar.”
Eier i 1778.

F.f. Gulbrand Stephensens db. Stephen: Jon Løbergs kone, Kisten Gregersdtr., Engebret Espedalen, Isak og Anders Jacobsønner.
F.f. Gulbrand Stephensens db. Nils fra Osebachen: Madame Vesseltoft, Lisbeth Arveskoug, Hans Qvist, Bendix Plesner.
F.f. Gulbrand Stephensens pb. Lisbeth Maria: Isak Jacobsens kone, Karen Stephensdtr., Jon Løberg, Anders Jacobsen, Jacob Engebretsen.
F.f. Gulbrand Stephensens db. Nils fra Osebachen: Nils Løbergs kone, Maria Engebretsdtr., Christen Olsen, Isak Jacobsen, Ole Isaksen.
F.f. Gulbrand Stephensens db. Nils: Ole Pedersens kone, Anne Jonsdtr., Engebret Espedalen, Christen Jonsen, Jacob Isaksen.
 

Gullik var fadder for Rasmus Grunnerøs datter Maren i 1691, for Tron Lias søn Haral i 1692, for Jon (Ingebretsen) Løbergs datter Marthe i 1694,
for Simen Knudsens sønn Hans i 1696, for Tollef (Anunsen) Løbergs søn Amund i 1703, (Gulliks bror som bodde på farsbruket.), for Gunnar Øfrums
søn Niels i 1711, for Niels Løbergs datter Karen i 1712, for Tolf Løbergs datter Kirsten i 1715, for Jacob Isacssøns datter Karen fra Kleven i 1717,
for Stephen Espedalens Søn Gulbrand 1720, (hans 1. barnebarn), for Gunner Hanssøns datter Ingeborg i 1721 og for Stephens datter Inger i 1724.
Gullek Esbedals qnde Marthe var fadder for Rasmus Grønnerøs Anders i 1695, for Anun Løbergs søn Christen i 1695 og Jon Løbergs datter Giertrud, i 1698.

9/3-1782       GULBRAND STEFFENSSEN            Bamble Skifteprot. nr. 10b, side 395b.
Osebakken      Arvinger:                            
               Enka Gunhild Nilsdatter og barna:
               1. Steffen Gulbrandssen, myndig.
               2. Lisbeth Marie Gulbrandsdtr. g.m. Rasmus Knutssen.
               Enkas laugverge var Ole Pederssen, Porsgrunn.
Brt:   97 rdlr.
Gjeld: 97 rdlr. Opp i opp.


Familie 8.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”. Storgaden 200a.

Arbeider
Johannes Olsen
f. ca. 1725 bg. 22/10-1791. ”Johannes Olessøn f. Aasebakken 66 aar.” Se Solumslekt.org.
g. 29/11-1759 m. Magnhild Halvorsdatter fra Eidanger dpt. 18/3-1736 d. 1823, d.a. Halvor Øveraasen.
1. Marthe Maria Johannesdatter dpt. 19/9-1762 g.m. Torkild Simonsen. Se Familie 30 - Borgestad 1801.
2. Karen Johannesdatter dpt. 20/9-1767 bg. 3/10-1808 i Ø. Porsgrunn. "Ole Olsens kone Karen Johannesdatter 40 aar.",
    gift i Ø. Porsgrunn kirke 15/2-1795 m. matros Ole Olsen. Bodde i Ø. Porsgrunn.

F.f. Johannis Olsens pb. Marthe Maria fra Osebachen: Søren Smeds enke, Marthe Halvorsdatter, Jacob Nærum, Hans Rønningen, Lars Hansen.
F.f. Johannes Olsens pb. Karen fra Osebachen: Helene Zachariædtr., Christence Knudsdtr., Jacob Nærum, Thomas Pedersen, Halvor Jonsen.


Familie 9.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”. Storgaden 200b.

Hustomt utskilt fra Borgestad ved grunnbrev nr. 14.

Søren Olsen Waller fra Valler i Eidanger dpt. 1/11-1733 bg. 8/4-1791 i Ø. Porsgrunn. "Søren Olsen Valler 58 aar.", s.a. Ole Svendsen Waller og Ellen Larsdatter.
g. i Eidanger kirke 25/10-1757 m. Margrethe Olsdatter fra Fossum dpt. 19/6-1718 bg. 9/12-1789 i Ø. Porsgrunn. "Søren Olsen Vallers kone Margrethe Olsdatter, 73 aar.", d.a. Ole Monsen. Se Familie 24 - Fossum 1720.
Forlovere: ”Controleur Biener og Hendrik Ybervasser.”
1. Ole Sørensen Valler dpt. 2/4-1758 i Eidanger.
Eide huset i 1762 og i 1778.

F.f. Søren Valler og Margrethe Olsdatters barn navnl. Ole: baaren af moderens Søster Kisten Olsdatter fra Fossum, Anne Arnesdatter, Amun Engebrethsen, Lars Olsen Valler.

Denne familien flyttet til Ø. Porsgrunn mellom 1778 og 1789.


Familie 10.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”. Storgaden 202.

Snekker
Morten Hendrich f. ca. 1723 bg. 4/2-1781. ”Morten Henrich Snedker f. Oseb. 58 aar.“
g.m. Stina Pedersdatter.
1. Peder Mortensen f. ca. 1749. Gift og i København i 1781.
2. Ingeborg Kirstine dpt. 8/4-1751 bg. 16/7-1752. ”
Morten Henrichs dtr. Ingebor 1 1/4 aar.“
3. Lovise dpt. 11/2-1753.
4. Johan Frederik Mortensen dpt. 1/1-1755.
5. Gunder dpt. 6/1-1757 bg. 10/4-1763. ”
Morten Henrichs s. Gunder 5 aar.“
6. Anne Kirstine Mortensdatter dpt. 1/7-1759 g.m. Anders Johannesen. Se nedenfor.

F.f. Morten Henrich Snedkers pb. Ingebor Kistine: Johannes Sivertsens kone, Helvig Larsdtr., Gulbrand Stephensen, Christen Olsen, Christopher Anundsen.
F.f. Morten Henrichs pb. Lovise fra Osebachen: Christopher Anundsens kone, Karen Christophersdtr., Nils Amundsen, Iver Pedersen.
F.f. Morten Henrichs db. Johan Friderich fra Osebachen: Halvor Christensens kone, Berthe Hansdtr., Ole Pedersen, Gullich Stephensen.
F.f. Morten Henrichs pb.
Anne Kistine fra Osebachen: Søren Sørensens kone, Margrethe Christiansdtr., Osmun Sivertsen, Hans Johannesen. 

9/2-1781       MORTEN HENRICH SNEDKER       Bamble Skifteprotokoll nr. 10a, side 266a.
Aasebakken     Arvinger:                             
               Enka Stine Pedersdatter og barna:
               1. Peder Mortenssen, gift og selv myndig, men er fraværende og opholder seg i Kiøbenhafn.
               2. Anne Christine Mortensdtr. 20 år, bor heime.
               Enkas laugverge samt verge for Peder under hans fravær ble Hans Olssen i Porsgrunn.
               Formynder: Hans Larssen Bierchetvedt, Porsgrunn for Anne.
Brt: 54 - 1 - 18.

Net: 44 - 0 -  2.


Familie 11.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”. Storgaden 202.

Anders Johannesen.
g. i Gjerpen 27/12-1784 m. Anne Kirstine Mortensdatter herfra dpt. 1/7-1759, d.a. Morten Hendrich.
1. Morten Hendrich dpt. 2/10-1785.
2. Johannes dpt. 16/3-1788 bg. 20/4-1788. "
Anders Johannesens søn Johannes f. Osebachen 6 uger."
3. Anne Maria Andersdatter dpt. 7/3-1789 g.m. Anders Rollefsen. Se Familie 31 - Ø. Borge 1835.
4. Stina Andersdatter dpt. 23/9-1792.
-   bg. 31/10-1762. ”
Morten Henrichs dødf. db.“

F.f. Anders Johannisens db. Morten Henrich fra Osebachen: Sara Catrine Hansdtr., Marthe Jacobsdtr., Johannes Larsen, Anders Svendsen, Lars Johannesen.
F.f.
Anders Johannisens db. Johannes fra Osebachen: Lars Johannisens kone, Maren Povelsdtr., Lars Johannisen, Jacob Olsen, Hans Johannisen.
F.f.
Anders Johannesens pb. Anne Maria fra Osebachen: Helvig Maria Henrichsdtr., Karen Larsdtr., Christopher Anundsen, Anders Larsen, Hans Johannesen.
F.f. Anders Johanssøns pb. Stine fra Aasebakken: Anders Olessøns k., Asper Halvorsdtr., Johannes Laerssøn, Abraham Nilssøn, Ole Sørenssøn.

Denne familien ser ut til å ha flyttet ut av Gjerpen før 1801.


Familie 12.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”.

Sjømann
Søren Hansen
fra Fossum dpt. 16/4-1767 d. 23/11-1796 til havs (se skiftet), s.a. Hans Sørensen. Se Familie 51 - Fossum 1782.
g. 27/12-1789 m. Maren Jansdatter f. ca. 1759 d. 1/3-1819 på Osebakken. ”Enke og fattiglem Maren Jensdatter, Osebakken, 60 aar.”
1. Jan Sørensen dpt. 15/8-1790.
2. Hans Jørgen Sørensen dpt. 3/6-1792.

F.f. Søren Hanssøns db. Jan u/Fossum: Laers Skavans k., Inger Haraldsdtr., Johannes Pederssøn, Halvor Anderssøn, Hans Jansøn.
F.f. Søren Hanssøns db. Hans Jørgen fra Fossum Værk: Johannes Pederssøns k., Johanne Maria Iversdtr., Laers Nilssøn, Ole Monssøn, Johannes Pederssøn.


Konas navn ser ut til å være feilskrevet i kirkeboka som Anne i stedet for Maren
både ved trolovelsen og ved vielsen, men aldri ellers.

1762: ”Andre hos sig havende Folch: Kobbersvend Bøje Karhoffs kone og Moder.”

14/10-1797     SØREN HANSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 295a.
Osebakken      Arvinger:                            
               Enka Maren Jansdatter og barna:
               1. Jan Sørenssen  8 år.
               2. Hans Sørenssen 5 "
               Laue Knutssen seilmaker av Porsgrunn ble verge for enka.
               Han ble også formynder for barna.
Søren Hansen skal forrige år være omkommet til sjøs. "Enka viste sorenskriveren et
brev fra sorenskriver, cancelliråd Balle i Lister lehn i Christiansand stift, der noksom
bestyrker dette hendes mands foregivne dødsfall, datert 23.nov.1796.
Han forlot dette sted for 5 - 6 år siden."
Brt: 46 - 0 -  8
Net: 10 - 2 - 16

I 1801 bodde enka og barna u. Borgestad i dreier Jan Olsens familie.


Familie 13.
Borgestad 1762.

Skolelærer, kobbersvend
Boje Karhoff
fra Gjerstad dpt. 30/3-1740 i Gjerstad kirke bg. 22/5-1790. "
Skoleholder Boye Karhoff 52 aar.", s.a. Hr. Giert Karhoff og Dorthea Boyesdatter.
g1g m. Anne Maria NN f. ca. 1720 bg. 4/4-1764. "
Bøje Karhofs kone 44 aar."
g2g 3/1-1767 m. Anne Andersdatter f. ca. 1724 bg. 6/12-1801.
"lægdslem Anne Andersdtr., enke af Karhof, anmeldt at være 77 aar."
1. Godtfred f. ca. 1762 bg. 16/10-1763. "
Bøje Karhoffs s. Gotfried 1 ½ aar."
2. Anne Maria f. ca. 1764 bg. 3/6-1764. "
Bøje Karhoffs d. Anne Maria 10 uger."

I en oversikt over fattige i Gjerpen i 1782 kan vi lese at Boje Karhoff er ”huusarm” og at han er født i Gjærstad.
Videre står det følgende: ”gift med en Syg Krøppel og Sænge-liggende Kone.”

Fra Gjerpen kirkebok, døpte 27/10-1779:
Marthe Hansdtrs. uægte db. Hans fra Osebachen. Lod til barnefader udlegge Bøje Karhoff.
Test: Lars Olsens kone, Anne Hansdatter, Engebret Engebretsen, Peder Nilsen.


Familie 14.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”. Skiensgade 9.

Arbeider
Engebret Engebretsen
fra Bekkevold dpt. 25/9-1712 bg. 9/3-1783. ”Engebreth Engebredtsen fra Osebachen 76 aar.”, s.a. Engebret Halvorsen Becheval.
g1g 30/1-1739 m. Anne Alexandersdatter fra N. Frogner dpt. 21/10-1714 d. ca. 1744, d.a. Alexander Dyresen fra Fløtterød.
Forlovere: "Nils Busc og Anders Busc."
g2g i Eidanger 23/10-1744 m. Gunhild Eriksdatter fra Rønningen under Kjølnes dpt. 29/3-1716 bg. 21/11-1756. ”Engebret Engebretsens k. f. Oseb. 39 aar.”, d.a. Erik Gundersen.
Forlovere: "Lars Larsøn Løbber (Løberg) og Niels Tormosøn Schyer i Gierpen Sougn."
1. Alexander dpt. 8/4-1742 bg. 8/7-1742. ”Ingebret Beckevals Alexander, 12 uger.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Anne dpt. 25/8-1748 bg. 21/11-1756. ”… og hans dtr. Anne 8 aar.”
3. Inger dpt. 8/2-1750 bg. 5/12-1756. ”Engebret Engebretsens d. Inger 6 3/4 aar.”
4. Erik dpt. 26/12-1751 bg. 21/11-1756. ”
… og søn Erik 5 aar.”
5. Jens dpt. 23/6-1754 bg. 14/7-1754. ”Engebret Engebretsens s. Jens 3 uger.”
6. Tone Engebretsdatter dpt. 1/1-1756 g1g Peder Jensen, g2g smed Asle Nilsen. Se Ligaden 7 under Ø. Borge.

F.f. Ingebret Bechevals Alexander: Anders Olssøn, Ole Tolfssøn, Tolf Sølis qde, Sitsel Andersdatter.
F.f. Engebret Kiølnæses pb. Anne: Anne Knudsdtr., Anne Jensdtr., Daniel Stephensen, Ole Tollefsen, Giert Danielsen.
F.f. Engebret Engebretsens pb. Inger fra Kiølnes Ejet: Jacob Erichsens kone, Ragnil Erichsdtr., Gunder Sølie, Jacob Erichsen.
F.f. Engebret Engebretsens db. Erich fra Osebachen: Knud Kiølnæses kone, Ragnil Erichsdtr., Ole Bierketvet, Jørgen Nilsen, Christen Pedersen.
F.f. Engebret Engebretsens db. Jens fra Kiølnæs Ejet: Ole Bierchetvets kone, Elen Tollefsdatter, Ole Bierchetvet, Gunder Thommesen, Ole Halvorsen.
F.f. Engebret Engebretsens pb. Tone fra Kiølnæs Ejet: Daniel Stephensens kone, Anne Andersdtr., Jacob Erichsen, Ole Bierchetvet, Gunder Nilsen.

Det må ha vært en smittsom sykdom som rammet denne familien i 1756. Da moren
døde ble 2 av barna gravlagt sammen med henne og datteren Inger døde bare 14
dager senere. Den eneste som vokste opp var altså Tone. Hun fikk flere etterkommere.

1762: ”Andre hos sig havende Folch: Anders Andersen og datter Anne Andersdatter.”

Denne familien flyttet til Rønningen under Kjølnes i ca. 1748. Se Rønningen.


Familie 15.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”.

Christopher Andersen fra Borgestadstranda dpt. 1/10-1699 bg. 28/7-1766. ”Christopher Andersen f. Oseb. 78 aar.”, s.a. Anders Andersen. Se Familie 4 - Borgestad 1711.
g.m. NN f. ca. 1693 bg. 17/2-1765. ”Christopher Andersens kone fra Osebachen 72 aar.”
1. Johanne Christophersdatter dpt. 15/4-1721 g.m. Jon Saavesen. Se Familie 18 - Ø. Borge 1762.
2. Anders f. ca. 1725 bg. 16/1-1727. ”Christopher Anderssøns Anders Osebachen, 1 aar 8 uger.”


Familie 16.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”.

Matros
Iver Pedersen "fra Gjerpen" (?)
g. i Eidanger kirke 25/11-1756 m. Rebekka Hansdatter fra Porsgrunn.
Forlovere: "...re Laugesen og Thov Johansen."
1. Abigael Maria dpt. 17/4-1757.
2. Berthe Kirstine dpt. 9/9-1759.
3. Ragnhild dpt. 17/5-1761.
4. Hans Petter dpt. 21/8-1763.

F.f. Iver Pedersens pb. Abigael Maria fra Osebachen: Christopher Annundsens kone, Karen Maria Christensdtr, Carl Pedersen, Christopher Anundsen.
F.f. Iver Pedersens pb. Berthe Kistine
: Lars Hansens kone, Ragnil Arntsdatter, Jacob Olsen, Christen Christensen.
F.f. Iver Pedersens pb. Ragnil fra Osebachen: Christopher Baches kone, Marthe Siversdatter, Jens Sørensen, Johan Michelsen.
F.f. Iver Pedersens db. Hans Petter fra Osebachen: Anders Olsens kone, Jacob Rasmusens kone, Christopher Anundsen, Jens Sørensen.

1762: ”Andre hos sig havende Folch: Moder Ragnil Johannisdatter, Almisselem.”


Familie 17.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”.

Christian Wilhelm Hanche ved Herre f. ca. 1706 bg. 10/1-1762. “Christian Hanche 56 aar.”
g. i Bamble kirke 10/8-1753 m. Ingeborg Hansdatter.
1. Anne Maria dpt. 17/11-1743 bg. 10/11-1748. Christian Hanches dtr. Anne Maria 5 aar.”
2. Christopher dpt. 4/9-1746 bg. 19/2-1747. “
Christian Hanches s. Christopher 15 uger.”
3. Rasmus dpt. 17/3-1748 bg. 2/7-1749. “Christian Hanches s. Rasmus 1 1/4 aar.”
4. Anne Maria Christiansdatter Hanche dpt. 11/7-1751 g1g m. NN g2g m. NN g3g m. enkem. Sivert Jørgensen. Se Familie 23 - Borgestad 1801.

F.f. Christian Hances Anne Maria: Christopher Anderssøn, Ole Anderssøn, Simon Hances qde., Anna Christophersdatter.
F.f. Christian Hances barn Christopher: Stephen Gulbrandsens Enke, Kirsten Gregersdatter, Christopher Andersen, Torjus Hansen, Søren Eriksen.
F.f. Christian Hanches db. Rasmus: Jon Saavesens kone, Anne Christensdatter, Søren Saavesen, Halvor Gudmundsen.
F.f. Christian Hanches pb. Anne Maria fra Osebachen: Jon Saavesens kone, Berthe Monsdatter, Frands Andersen, Jon Saavesen, Gunder Saavesen.

1762: “Christian Hanches Enche, fattig.”

Enka Ingeborg Hansdatter ble g2g i Bamble kirke 12/3-1772 med Stian Andersen på Herre.


Familie 18.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”. Storgaden 212.

Hustomt utskilt fra Borgestad ved grunnbrev nr. 29.

Sersjant
Frederich Christian Storm fra Storgaden 199 dpt. 22/7-1727 bg. 6/12-1800. ”Frideric Christian Storm f. Aasebakken 73 1/3 aar.”, s.a. løyntnant Christian Storm.
g. 1/8-1754 m. Pernille Andersdatter f. ca. 1726 bg. 19/10-1777. ”Friderich Storms kone 51 aar.”
1. Lisbeth Maria Storm dpt. 17/8-1754.

2. Johan Andreas dpt. 16/11-1755 bg. 16/9-1763. ”Friderich Storms s. Johan Andreas 8 aar.”
3. Christian Storm dpt. 6/3-1757.
4. Andreas Johan dpt. 1/10-1758.
5. Agnethe Catrine dpt. 31/8-1760 bg. 14/3-1761. ”Friderich Storms dtr.
Agnete 1/2 aar.”
6. Jens dpt. 6/6-1762 bg. 2/12-1764. ”Friderich Storms s. Jens 2 1/2 aar.”
7. Johan Andreas Storm dpt. 2/9-1764. Se Familie 49 - Ø. Borge 1801.
8. Henrich dpt. 14/12-1766 bg. 13/7-1777. ”Friderich Storms s. Henrich 11 3/4 aar.
9. Agnete Catrine Fredriksdatter Storm dpt. 30/7-1769 g.m. Lars Kittilsen Sneltvedt. Se S. Sneltvedt(D).

F.f. Friderich Storms pb. Lisbeth Maria: Hr. Capitain Rasches frue, frøken Løvenskiold, hr. CammerRaad Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Lieutenant Achbon.
F.f. Friderich Storms db.
Johan Andreas: Morten Henrichs kone, Anne Dorthe Larsdtr., Iver Pedersen, Søren Hansen.
F.f. Friderich Storms db.
Christian: Provstinde Monrad, Kistine Koppe, Lieut. Storm, Junker Løvenskiold, Vilhelm Schweder.
F.f. Friderich Storms db.
Andreas Johan: Iver Pedersens kone, Anne Margrete Andreasdtr., Jens Sørensen, Iver Gundersen, Anders Jonsen.
F.f. Friderich Storms pb.
Agnethe Catrine: Maren Andersdtr., Anne Andersdtr., Jens Sørensen, Jens Aslaksen.
F.f. Friderich Storms db.
Jens: Ole Bierchetvets kone, Anne Andersdtr., Rejer Andersen.
F.f. Friderich Storms db.
Johan Andreas: Jens Sørensens kone, Maren Andersdatter, Johannes Larsen, Clemet Nilsen.
F.f. Friderich Storms db.
Henrich: Ole Olsens kone, Anne Andersdtr., Jens Sørensen, Hans Larsen, Halvor Olsen.
F.f. Friderich Storms pb.
Agnete Catrine: Jens Fischers kone, Karen Karhoff, Lieut. Bræmen, Thomas Blær, Johan Wærner.

Frederich Storm var militær sersjant i 1754.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 27/10-1782:
”Anne Maria Jonsdtrs pb. Anne fra Osebachen. Til barnefader udlagt Friderich Storm.
Test: Anne Knudsdtr., Maren Knudsdtr., Simon Corfitsen, Hans Andersen.”


Familie 19.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”. Storgaden 214.

Hustomt utskilt fra Borgestad ved grunnbrev nr. 30.

Ole Tollefsen Birchetvedt fra Bjerketvedt i Eidanger dpt. 3/5-1722 i Gjerpen bg. 6/2-1763 i Gjerpen. ”Ole Bierchetvet 39 aar.”, s.a. Tollef Olsen Birchetvedt og Ragnhild Jørgensdatter.
g. i Gjerpen 26/8-1748 m. Dorthe Andersdatter f. ca. 1722 bg. 28/1-1801. ”Hans Bjerketveds kone Dorthe Andersdtr., henimod 79 aar.”, d.a. Anders Andersen.
1. Halvor Olsen dpt. 22/9-1748 i Eidanger. Ble los. Se Familie 14 - Ø. Borge 1782.
Eier i 1762.

F.f. Ole Birchetvet og Dorthe Andersdatters Halvor: baaren af Else Tolnæs paa Osebachen, Marte Andersdatter Sølie, Anders Sølie, Anders Nielsen Ødegaarden i Eidanger. 

23/3 og 22/4-1763.     OLE TELLEFSEN    Bamble Skifteprot. nr. 6a, side 312.
Bierchetved paa         Enke: Dorthe Andersdtr.
Aasebakken               Barn:
Gierpen Sogn             1. Halvor 15 år.
                                 Enkens fader: Anders Andersen.
                                Brutto 75-1-7.
                                Netto ca 9 rd.?    

”Ole Birchetvedt” ble født på Søli i Gjerpen. Han giftet seg også i Gjerpen kirke, men deres
sønn Halvor ble døpt i Eidanger kirke. Han og kona var ofte faddere i Gjerpen kirke.

Enka Dorthe Andersdatter ble g2g med Hans Larsen Bjerketvedt. Se nedenfor.


Familie 20.
Borgestad 1762. ”Strandsiddere paa Osebachen”. Storgaden 214.

Hans Larsen Bjerketved f. ca. 1736 bg. 15/3-1809. ”lægdslem Hans Larssøn Bjerketved 72 3/4 aar.”
g. 31/8-1763 m. enke Dorthe Andersdatter f. ca. 1722 bg. 28/1-1801. ”Hans Bjerketveds kone Dorthe Andersdtr., henimod 79 aar.”, d.a. Anders Andersen.
Eier 1763.

Dorthe Andersdatter var enke etter Ole Tollefsen Birchetvedt ovenfor.
 


Familie 21.
Borgestad 1762. Storgaden 226.

Kontorist, tidligere skoleholder ved Fossum
Johan Herman Meyer
fra Schlesvig-Holstein f. ca. 1717 bg. 9/8-1783. ”Johan Mejer 66 aar.”
g. 8/10-1750 m. Maren Jørgensdatter Straale fra Venstøp dpt. 12/6-1712 bg. 15/6-1794. ”enken Maren Mejer u/Borrestad 83 aar.”, d.a. Jørgen Gundersen Straale. Se Familie 2 - Venstøp 1762.
1. Jørgen Johansen Meyer dpt. 16/7-1751. Se Familie 21 - Borgestad 1801.
2. Dorthe Margrethe Johansdatter Meyer dpt. 30/4-1753 g.m. kusk Lars Jensen fra Ballestad. Se Familie 1 - Borgestad 1801.
3. Berthe Johansdatter Meyer dpt. 20/7-1755 bg. i Solum 19/10-1806 g. i Gjerpen 2/6-1775 m. Halvor Anundsen f. ca. 1745 bg. 29/11-1791. Bodde på Bolvik i Solum.
4. Christian Friderich Meyer dpt. 13/11-1757. Se Familie 27 - Ø. Borge 1801.

F.f. Johan Mejers db. Jørgen: Hr. CancelieRaad B. H. Løvenskiolds Frue, frøken Anne Barbara Løvenskiold, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Hans Rigelsen, Christian Bugge.
F.f. Johan Mejers pb. Dorthe Margrethe: Mad. Karhoff, Berthe Borses datter, Ole Vejer, Ulrich Cappelen.
F.f. Johan Mejers pb. Berthe: Ole Voigtes kone, Herman Ludvigsens kone, Anders Jacobsen, Hans Knop(ft?), Søren Hilleberg.

F.f. Johan Mejers db. Christian Friderich: Jan Jensens kone, Kisten Aabye, Christopher Smed, Ole Nilsen, Jørgen Hermandsen.

Johan Herman Meyer var skoleholder ved Fossum jernverk fra ca. 1743 til ca. 1761. Han fikk siden
arbeide på Borgestad gård hos Bartholomeus Hermand Løvenskiold som kontorist.
I 1775 hadde han kjøpt Storgt. 226.

Les om hans tid som lærer i Gjerpen bygds historie (Terje Christensen) bind II, side 296/297.


Familie 22.
Borgestad 1762. Borgestadstranden. Husmannsplass.

Her var oppført arbeider og husmann Hans Vernersen Riis. Se S. Riis(B).
 


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
|
1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no