ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER | HJELP |


LID - MYRA

 

Oppdatert 28.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Lid bnr 12 "Myhra". Foto: Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark" (Foyn forlag 2004).


Lid 12 - Myren - Myhra
Gammelt løpenr. 339. Siden Norges matrikkel 1889: 86/12.

Opprinnelig husmannsplass under Lid.

Adresse i dag: Meensv. 276, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Simon Larsen
fra Buer i Eidanger dpt. 7/6-1745 d. 20/10-1822 på Bjønnes i Hedrum, s.a. Lars Larsen Buer fra Båserød og Ingeborg Helgesdatter på Buer i Eidanger.
g1g i Eidanger 4/7-1766 m. Berthe Hansdatter fra Ødesanni dpt. 15/5-1735 bg. 10/8-1806 på Bjønnes i Hedrum, d.a. Hans Andersen Sannie.
Forlovere: "Lars og Mads Sande i Gierpen Sogn."
g2g i Brunlanes 9/11-1806 m. Ragnhild Torgrimsdatter fra Omsland-eie i Kjose, Brunlanes dpt. 17/5-1778 d. 11/4-1860 på Bjønnes, d.a. Torgrim Jonsen og Live Jansdatter.
Forlovere: "Ole Amundsen Krogen og Jacob Jørgensen Krogen."
1. Anne Simonsdatter dpt. 17/8-1766 i Eidanger.
2. Karen dpt. 29/9-1768 i Eidanger bg. 29/9-1769. ”Simen Lies datter Karen 1 aar.”

3. Thone dpt. 29/9-1770 bg. 6/1-1771. ”Simon Lies datter Thore 18 uger.”
4. Marthe Simonsdatter dpt. 26/1-1772.
5. Lars dpt. 12/2-1775 bg. 30/9-1781. ”Simon Larsens søn Lars f. Lie 6 1/2 aar.”

-   bg. 21/9-1777. ”Simen Lies dødf. dtr.”
Br. ca. 1769.

F.f. Simon Larsen Buer og k. Berte Hansdatters Anne: Elen Erichsdtr. Smekkerøe, Margrete Hansdtr. Riis i Gierpen Sogn, Thomes Christensen Stusrød, Siwart Riis, Lars Larsen Buer.
F.f. Simon Larsen Buer og Børte Hansdatters Karen: Aslou Christophersdtr., Margrete Hansdtr. Sannie i Gierpen Sogn, Ole Smekkerød, Thomas Christensen Stusrød, Søren Stosen Ødegaard.

F.f. Simon Lies pb.
Thone: Sivert Riises kone, Margrethe Hansdtr., Christen Gundersen, Lars Larsen, Lars Gundersen.
F.f. Simen Lies pb. Marthe: Lars Sannis kone, Elen Olsdtr., Gunder Baaserøe, Lars Buer, Christen Larsen.
F.f. Simon Lies db. Lars: Lars Buers kone, Gunnil Christensdatter, Christen Aslaksen, Lars Gundersen.

Simon var her fra ca. 1769 og litt inn i 1780 årene. Han brukte 1 ½ hud i Lid som var hans odelsgods.
I 1780 fikk han odelsskjøte fra Lars Larsen på 1 hud i gården Buer i Eidanger uten vederlag.
Samtidig fraskrev han seg odelsretten for seg og sine arvinger i Buer til fordel for sin bror Lars Larsen Buer.

Fra manntall 1782 for Gjerpen:
Lien (Lid), Myhre, Simon med hustru og 1 barn.

Etter 1782 er ikke denne familien lenger å finne i Gjerpen kirkebøker. Han bygslet Bjønnes i Brunlanes
(siden overført til Hedrum), etter sin bror Lars Larsen Buer i 1785. De bodde der under folketellingen 1801.
Se Eidangerslekt.org.

Arbeider, husmann

Christopher Rollefsen Myhren
fra Svartangen under Meen dpt. 29/7-1764 d. 15/11-1835, s.a. Rollef Christophersen.
g. 1/9-1791 m. Gunhild Jacobsdatter fra Meen(47) "Lien" dpt. 16/11-1766 d. 9/8-1832 på Lien under Meen, d.a. Jacob Hansen Lien.
1. Jacob Christophersen dpt. 11/12-1791. Se nedenfor.
2. Ingeborg Christophersdatter dpt. 23/3-1794 g.m. Torgrim Thorsen. Se Ballestad(39).
Br. i 1801.

F.f. Christopher Rollevssøns db. Jacob u/Meen: Karen Andersdtr., Siri Rollevsdatter, Jon Espedalen, Knud Jacobssøn, Anders Jacobssøn.
F.f. Christopher Rollevssøns pb. Ingebor u/Meen: Siri Rollevsdtr., Sara Rollevsdtr., Knud Jacobssøn, Simon Rollevssøn, Anders Olessøn.

G.br., leilending
Jacob Christophersen Myhren
herfra dpt. 11/12-1791 d. 13/11-1851.
g. 26/9-1822 m. Hedvig Olsdatter fra Søli nedre(A) dpt. 22/3-1795 d. 19/12-1861 på Meensmyra, d.a. Ole Haraldsen Søli.
Forlovere: "Torgrim Tordsen Ballestad, Harald Olsen Sølie".
1. Nils Jacobsen f. 15/12-1826. Se nedenfor.
2. Gunhild Maria Jacobsdatter f. 3/7-1829 g.m. Gunder Isaksen Espedalen. Se Espedalen(1).
Br. ca. 1822.

Jacob var født på Svartangen under Meen. Han ble kalt ”Jacob Christophersen Lien” ved sønnens vielse i Eidanger
kirke i 1855.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

339

Lid - Myren

Jacob Christophersen

2 Skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling


G.br., skipsbyggmester, leilending, selveier

Nils Jacobsen Myhren
herfra f. 15/12-1826 d. 27/5-1897 på Myren, s.a. Jacob Christophersen.
g. i Eidanger 8/6-1855 m. Karen Olsdatter fra Ørstvedt(1) ”Versvik” i Eidanger f. 27/5-1835 d. 19/10-1924 på Bjørketvedt i Eidanger, d.a. Ole Hansen Versvik og Margrethe Knudsdatter fra Svartangen.
Forlovere: ”Knud Olsen Versvig og Hans J. Versvig.”
1. Gunhild Marie Nilsdatter f. 17/10-1856 på Myhren.
2. Jacob Nilsen Myhren f. 23/5-1859. Se Meen(4) ”Myren”. Han skrev seg for Jacob Myren.
3. Hedvig Nilsdatter f. 3/5-1862.
4. Olav Versvik f. 18/12-1863. Bodde i 1910 på Fogteplassen under Herøya (56/14) i Eidanger. Han var da bonde, bankdirektør og iseksportør.
5. Kristoffer Myhra (døpt for Christopher) f. 14/2-1866 g.m. Caspara Alette fra Porsgrunn f. 1876. Bodde på Stubben i Porsgrunn i 1900.
    Han var da kjøpmann sammen med sin bror Harald i Floodegården i Porsgrunn.
6. Harald Myhra f. 1/5-1868 g.m. Anna Karoline Augestad. Se Augestad(4). Han og broren Kristoffer etablerte kolonialforretning, skipshandel og dampskips-
    ekspedisjon i Floodegården i Storgata, Porsgrunn før 1900.
7. Margrete Nilsdatter f. 12/8-1870.
8. Engebret Nilsen Myhra f. 1/10-1872. Etablerte skoforretningen Myhra i Storgata.
9. Gunnar Nilsen f. 8/11-1874. Overtok gården.
10. Ingeborg Nilsdatter f. 30/11-1876 på Myhren.
Br. 1861.

Nils Myhren var styremedlem i Gjerpen sparebank i årene 1887-1897.


Familien Myhren 1880-tallet. Innsendt av Helge Klingberg 2013.
Sittende foran: Minstejenta Ingeborg som sitter foran foreldrene Nils og Karen Myhren. Bak fra venstre: Engebret, Harald, Gunhild,
Kristoffer, Margrethe, Olaf, Hedvig, Jacob og Gunnar Myhren.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

339, 340

Lie

Nils Jacobsen Myren 

0 daler - 3 ort - 1 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

86

12

se over

Li

Myren

Nils Jacobsen

0 daler - 3 ort - o sk.

1 mark 57 øre

  Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

86

12

Li

Myren

Nils Jacobsen

1 mark 57 øre


G.br., selveier

Gunnar Nilsen Myhra
herfra f. 8/11-1874 d. 26/1-1919.
g.m. Martine Eriksdatter Stensrød fra Løberg(5) "Stensrød" f. 11/5-1875 d. 16/12-1962, d.a. Erik Isaksen Stensrød.
1. Ragnar Myhra f. 5/12-1907. Overtok bruket.
2. Sigmund Myhra f. 26/8-1909
 d. 26/8-1979 g.m. Signe Meen fra Meen(17) f. 1/9-1908 d. 17/4-1988. Gravlagt på Vivestad i Re kommune, Vestfold.
    Barn 1. Marit Myhra f. 20/7-1944 d. 15/4-1972 g1g m. Oddbjørn Strånd, ekteskapet oppløst. Marit g2g m. Kristian Haugan.
    Barn 2. Geir Myra f. 1948 g.m. Monicha Christiansen f. 1948.
3. Ingrid Myhra f. 27/11-1910.
Br. 1910.


En god anledning til å ta et familiebilde på Myra. Foto utlånt av Gerd Hovland 2015.
 

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Ragnar Myhra
herfra f. 5/12-1907 d. 14/7-1966.
g. 1943 m. Nelly Søli fra Søli(13) f. 2/11-1911 d. 14/7-1966, d.a. Nils Olsen Søli.
1. Gunnar Myhra f. 1945. Overtok gården.
2. Nils Myhra f. 1949.
Br. 1928.

Gårdens grenser slik de ble beskrevet på 1950-tallet av Ragnar Myhra:
”Nord: Anders Bakken, øst: Harald Lid og Nils Øvrum, sør: Magnus Nærum, vest Lerkup.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

86

12

Li - Myren

Ragnar Myhra

1 mark 57 øre

97 3 Vosserødklev - Nygårdsåsen Ragnar Myhra 0 mark 25 øre
70 5 Meen - Myren Ragnar Myhra 1 mark 72 øre
70 20 Meen - Myren Ragnar Myhra 0 mark 92 øre
70 31 Meen - Østmyren Ragnar Myhra 0 mark 21 øre
70 48 Bruahauen Ragnar Myhra 0 mark 04 øre


Avdelingssjef, selveier

Gunnar Myhra
f. 1945.
g.m. Reidunn Lindalen f. 1946.
1. Berit Myhra f. 1968.
2. Nils-Ragnar Myhra f. 1970.
Br. 1966.


Kart fra Skog og Landskap 2014.

(C) Gard Strøm.