| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.



Oppdatert 09.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Meen 4 - Myren
Gammelt løpenr. 238b. Utskilt fra Meen(1) i 1826.

Tidligere husmannsplass under Meen.


Meen "Myren" bnr 4 i midten. Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.
 

Adresse i dag: Meensv. 221, 3712 Skien.

G.br., selveier
Ole Hansen Myren
fra Brunlanes dpt. 26/10-1778 i Tanum, Brunlanes d. 12/8-1842, s.a. Hans Olsen og Lene Catrine Andersdatter.
g. i Tanum kirke i Brunlanes 20/8-1809 m. Mari Jensdatter fra Rugland i Tanum dpt. 6/6-1782 i Tanum kirke d. 22/3-1854, d.a. Jens Paulsen og Kari Andersdatter.
1. Karen Olsdatter dpt. 9/12-1809 i Berg kirke, Brunlanes g.m. enkemann Anders Andersen Myren. Se Meen(15) "Myren".
2. Hans Olsen dpt. 20/4-1814 i Berg kirke. Overtok gården.
3. Berte Maria f. 25/1-1821 i Brunlanes d. 11/12-1823 på Meensmyren.
Br. 1823.

F.f. Ole Hansen og Mari Jensdatters Karen: Anne Jensd. Lyhuus Lunds(?), Maren Larsd. Rougland, Søren Gulliksen Koberød, Niels Tiøstolfsen Lyhuus, Peter Christensen Hielten, Jørgen Christensen Nevlunghavn.
F.f. Ole Hansen og Mari Jensdatters Hans: Anne Jensd. Lyhuus, Mari Mortensd. Rougland, Niels Tiøstolfsen Lyhuus, Engebret Olsen og Elias Andersen Rougland.

Under vielsen var det nevnt at Ole Hansen var ”Musqeter af den Telemarkiske "depot- bataljon.”

Innflytting 1822.
Ægtefolkene, Huusmandsfolk;
Ole Hansen og Mari Jensd. med  ? Børn.
Hvorfra Ankommet: Tanum.
Attest dat. 17/4-1822.

Ole Hansen forpaktet gården fra 1823 til han kjøpte den i 1826.

Løpenr. 238c,l, det senere bnr 5 (jord), ble utskilt herfra i 1830.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

238b              

Meen

Ole Hansen

3 1/2 skind

1 daler 0 ort - 4 skilling


G.br., selveier
Hans Olsen Myhren
herfra dpt. 20/4-1814 i Berg krk., Brunlanes d. 24/1-1894 på Menstad, s.a. Ole Hansen Myren.
g. 7/9-1837 m. Anne Nilsdatter fra Skyer(8) f. 18/12-1814 d. 13/1-1894 på Menstad, d.a. Nils Olsen Skyer.
Forlovere: "Johannes Olsen Skyer og Isak Gundersen Espedal."
1. Ole Hansen f. 8/2-1838.  Se Familie 2 - Enggrav 1865 og Familie 17 - V. Borge 1875.
2. Nils Hansen f. 27/7-1840. Ble garver i Porsgrunn. Flyttet dit før 1875.
3. Johan Hansen f. 19/11-1841. Bodde her med sin familie i mange år. Flyttet siden til Menstad. Se Familie 16 - Menstad 1891.
4. Peter Hansen f. 27/1-1844. Bodde i Lig. 38 på Osebakken. Se Familie 18 - Ø. Borge 1891.
5. Martin Hansen f. 17/10-1846. Bodde i Porsgrunn. Var garver.
6. Gunnar Hansen Myra f. 14/3-1849. Se Kråketo(1).
7. John f. 4/9-1851 d. 3/11-1852.
8. Gunhild Maria f. 30/8-1853 d. 3/3-1854.
9. Gunhild Maria Hansdatter f. 29/6-1855 g.m. Paul Hansen. Se Familie 9 - Menstad 1891.
10. Hans Andreas Hansen f. 6/4-1858. Han bodde i Oslo og var lærer der. Han var også klokker i Grønland kirke.
Br. 1853.

Sønnen Johan bodde i samme hus med sin familie i mange år før de alle flyttet til Menstad.
Se Familie 17 - Menstad 1891.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

238b  

Meen - Myren

Hans Olsen Myren

 0 daler - 4 ort - 2 skilling

238i Meen - Myren Hans Olsen Myren  0 daler - 1 ort - 11 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70

4

238b

Meen

Myren

Hans Olsen

0 - 3 - 14

2 mark 11 øre

70 9 238i Meen Myren Hans Olsen 0 - 0 - 20 0 mark 75 øre


G.br., kommunekasserer, selveier
Jacob Nilsen Myhren
fra Lid(12) "Myhren" f. 23/5-1859 d. 28/8-1947, s.a. Nils Jacobsen Myhren.
g. 1892 m. Daniela Larsdatter Gonsholt fra N. Gonsholt i Siljan f. 5/9-1860 d. 12/9-1930, d.a. Lars Danielsen Gonsholt og Anne Helvig Olsdatter Rød.
1. Astrid Myren f. 6/7-1893 g.m. Mathias Meen fra Meen(38). Bodde på Tollnes i Solum.
2. Nils Jacobsen Myhren f. 5/9-1894.
Bodde i huset “Sørvang” under Lagmannsgården.
3. Lars Gonsholt Myhren f. 28/6-1899. Overtok bruket sammen med sin søster.
4. Karen Myhren f. 2/9-1900 d. 23/4-1988. Ugift. Var bestyrinne. Bodde hjemme på gården.
Br. 1887.

Tjenestefolk her i 1900:
Ole Olsen fra Siljan f. 1882 (jordbruksarbeide) og Inga Rød fra Siljan f. 1883 (husstell og fjøsstell).
 

Jacob Myren ble født på Myra under Lid, som ligger litt lenger sør i Meensveien. Han arbeidet som herredskasserer i Gjerpen kommune fra 1895 - 1919. Ved siden av denne stillingen var han også hele tiden forretningsfører for ligningsvesenet. I tillegg var han de siste årene sekretær for formannskapet. Det ble i 1919 besluttet at stillingen skulle deles på den måten at stillingen som forretningsfører for ligningsvesenet og formannskapssekretær. ble endret til herredssekretær.
Jacob Myren overtok denne nye stillingen 1/1-1920 og hadde den til han søkte avskjed 31/12-1931.
Jacob Myren var medlem av herredstyret fra 1892 t.o.m. 1895 og fra 1898 t.o.m. 1927. Han var medlem av ligningsrådet fra det ble opprettet i 1914 og til 1936.
Jacob Myren var også medlem av Gjerpen Sparebanks styre fra 1900 - 1927. Først som varamann, siden som fullverdig styremedlem. Han var styreformann i banken i tiden 1913-1931.
Hans far Nils Jacobsen Myhren hadde tidligere vært styre-medlem i Gjerpen sparebank i tiden 1887 - 1897.
Jacob Myren var også i flere år skjønns- og lagrettemann.
I sitt arbeide i Gjerpen herred ble han etterfulgt av Andreas Oredalen på Frogner.

Kilde: "Gjerpen herred 1837-1937". (Inger Aarhus 1937).



  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

70 

4

Meen

Myren

Jakob Nilsen Myren

2 mark 11 øre

70 9 Meen Myren Jakob Nilsen 0 mark 75 øre

G.br., selveier
Lars Gonsholt Myhren
herfra f. 28/6-1899 d. 18/7-1966.
Br. 1947. Ugift.

Medeier av gården: Søsteren Karen Myhren f. 2/9-1900 d. 23/4-1988. Ugift.

Knut Riis-Johansen jobbet i flere år for Lars og Karen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 70

4

Meen - Myren

Lars Gonsholt Myhren

 2 mark 78 øre

 70 23 Mauråsen og Skifjell lille Lars Gonsholt Myhren  0 mark 12 øre

Her er begge Myren-brukene sammenføyd og bnr 23 innkjøpt.

G.br., selveier
Knut Oddvar Riis-Johansen
fra Langerødv. 44 (78/47) f. 1941, s.a. Arne Johansen (Riis-Johansen).
g. 1967 m. Gunvor Myhra fra Solum f. 1945, d.a. Werner Myhra og Gudrun f. Røed fra Vestby i Akershus.
1. Terje Riis-Johansen f. 1968. Overtok eiendommene i 2006.
2. Kari Riis-Johansen f. 1970.
3. Erik Riis-Johansen f. 1974.
Br. 1968.

Knut Riis-Johansen kjøpte denne gården i 1968. Han kjøpte Fossjord i 1979. Da sønnen Terje overtok eiendommene
i 2006, flyttet foreldrene til Fossjord.

Fra Grunnboka: "Meensvegen 221 (Gnr 70, bnr 4) er overdradd for kr 1.950.000 fra Knut Oddvar Riis-Johansen til Terje Riis-Johansen
(10.01.2006). Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 23. Overdragelsen omfatter også Gnr 79, bnr 6. Overdragelsen omfatter også Gnr 79,
bnr 8. Overdragelsen omfatter også Gnr 96, bnr 2. Overdragelsen omfatter også Meensvegen 354 (Gnr 102, bnr 1). Overdragelsen omfatter
også Gnr 102, bnr 2. Overdragelsen omfatter også Gnr 104, bnr 2."

G.br., agronom, politiker (SP), statsråd, fylkesordfører
Terje Riis-Johansen herfra f. 1968.
g. 9/7-1994 m. Anne Birgitte Hansteen f. 1969.
Br. 2006.

Ønsker familien oppdatering på nyere familieforhold, eller annet, ta kontakt på post@gamlegjerpen.no.
G.Strøm.

Terje Riis-Johansen ble valgt inn på Stortinget for Senterpartiet i 1993. Først var han stortingsrepresentant. Deretter ble han politisk rådgiver for finansminister Gudmund Restad. Han ble landbruksminister, siden olje- og energiminister. Han gikk av som statsråd og ble fylkesordfører i Telemark i 2011. Ingen senterpartipolitiker i Telemark har noensinne vært så profilert som Terje Riis-Johansen.
Gard Strøm 2013.


Fra Skog og landskap 2013.

(C) Gard Strøm.