| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fjelldalen
Gård nr. 142 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 26.06.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kjøya
Gammel husmannsplass under Fjelldalen.

1 boplass her i 1845, 2 boplasser fra ca. 1855 og 3 boplasser fra ca. 1860.

Skyldsatt etter 1874 som l.nr. 479f. Siden Norges matrikkel 1889: 142/9.

Yrkestittelen "Arbeider, husmann" inneholdt ganske mye på 1600- , 1700- og 1800-tallet. Vedkommende utførte vanligvis sitt arbeid i skogen som tømmerhogger. De fraktet tømmeret ned bekker og elver, eller med hest, til et passende sted for milebrenning. Der skulle tømmeret, i passe store stokker, legges i et eget mønster og dekkes til av jord, bark og mose og brennes til trekull. Kullmilene ("køllabånnane") måtte passes på døgnet rundt så de ikke tok fyr og begynte å brenne, for da var mila ødelagt og alt arbeide forgjeves. Trekull var selve "olja" for jernverkene som eksisterte på den tiden og derfor en meget viktig naturresurs.
Det var Fossum jernverk som var grunnlaget for at mange mennesker flyttet hit og bosatte seg i Gjerpen. Her var det bruk for arbeidsfolk av mange yrkesgrupper, men den største var nok allikevel husmennene som jobbet i skauen og leverte trekull til jernverket.
Dette arbeidet tok mye tid og det var derfor kona og ungene som passet husmannsplassen og de få dyra de kunne fø. Oftest ei ku, et par sauer (eller geiter) og noen høns. Det var full jobb for hele familien fra morgen til kveld. Familier som hadde hest, hadde det litt bedre, men det var ofte kald vassgraut til de fleste måltider.


Arbeider, husmann

Peder Fredriksen
fra Puttekås under Rising dpt. 9/3-1760 bg. 16/5-1813. ”Peder Fredriksen 50 aar.”, s.a. Fredrik Pedersen.
g1g 6/1-1789 m. Inger Isaksdatter fra N. Sætret i Luksefjell dpt. 20/12-1761 bg. 15/8-1810. ”Peder Fridericssøns kone Inger Isaksdtr. und. Nedre Sem 48 2/3 aar.”, d.a. Isak Gulbrandsen.
g2g 29/9-1811 m. enke Ingeborg Jørgensdatter fra S. Grini(10) dpt. 30/5-1773 i Tørdal, Drangedal d. 22/6-1853 på Kjøya, d.a. Jørgen Halvorsen Grini.
1. Karen Kirstine Pedersdatter dpt. 26/12-1788 g.m. Ingebret Jansen. Se
Tufte(11) ”Mauråsen”.
2. Isak Pedersen dpt. 19/2-1792. Se Rustan under N. Brekke.

3. Marthe dpt. 7/6-1795 bg. 18/10-1795. ”Peder Friderichssøns pb. Marthe f. Lyngaasen, 19 uger.”
4. Marthe dpt. 16/7-1797 bg. 22/11-1801. ”Peder Fridericssøns pb.
Marthe u/N. Limie 4 1/3 aar.”
5. Ingeborg Pedersdatter dpt. 15/6-1800.
6. Anne Pedersdatter dpt. 8/1-1804.
Barn i 2. ekteskap:
7. Peder Pedersen f. 7/4-1813. Se nedenfor.
Br. ca. 1812.

F.f. Peder Friderichsens pb. Karen Kistine fra Luxefjeld: Engebret Christensens kone, Isane Isaksdtr., Lucas Engebretsen, Rasmus Isaksen.
F.f. Peder Fridericssøns db. Isak fra Lyngaasen: Knud Klevens k., Gunil Petersdtr., Ole Christenssøn, Engelbert Christenssøn, Halvor Saamundssøn.
F.f. Peder Friderichssøns pb. Marthe fra Lyngaasen: Ingebor Tordsdtr., Berthe Andersdtr., Engelbert Christenssøn, Anders Rønnikssøn, Halvor Tordssøn.
F.f. Peder Fridericssøns pb. Marthe u/N.Limie: Wijer Anderssøns k., Hedevig Isaksdatter, Guldbrand Laerssøn, Ole Christopherssøn, Isak Anderssøn
F.f. Peder Fridericssøns pb. Ingebor f. Lyngaasen: Engelbert Christenssøns k., Inger Jensdtr., Engelbert Christenssøn, Torbjørn Halvorssøn, Jon Peterssøn.
F.f. Peder Fridericssøns pb. Anne f. Lyngaasen: Jan Toftes k., Margarete Nilsdtr., Torbjørn Halvorssøn, Jon Peterssøn, Anders Olessøn.
F.f. Peder Fredriksens db. Peder u/Sønd. Grinie: Karen Pedersdtr., Anne Hansdtr., Anund Høgelie, Jørgen Tostensen, Ole Asbiørnsen.

Som konfirmant bodde Peder på Sem-seter. Han var da trolig i tjeneste på Sem. Som gift bodde de
først en kort tid i Luksefjell, deretter en tid i Gunborgdalen. De bodde på Lyngåsen fra ca. 1790 - ca.1812.
”Peder Lyngaasens kone” var fadder i 1792 for Knud Zachariasens barn fra Kleven. Han var også i slekt
med Jon Petersen i Kastdalen under Sem. Jon Petersens far kom fra Hjartdal.
Peder Fredriksens andre kone var enke etter Hans Tormodsen Kikut. Se Kikut under Rising.

Fra Gjerpen kirkebok:
Gunhild (Uægte), f. 7/3-1830, Moder: Pige Anne Pedersd. Fielddalen, Udlagt Peder Pedersen Marker.”

Arbeider, husmann
Peder Pedersen
herfra f. 7/4-1813 d. 3/12-1857 i Kjøya, s.a. Peder Fredriksen.
g. 25/6-1840 m. Maren Halvorsdatter fra Plassen under Ås f. 18/12-1815 d. 20/10-1877 i Kjøya, d.a. Halvor Johnsen og Inger Larsdatter.
1. Peder Pedersen f. 24/8-1840 på Marker. Se nedenfor.
2. Halvor Pedersen f. 27/2-1843 i Fjelldalen g. 25/5-1873 Anna Andersdatter fra Holla f. 27/9-1848, d.a. Anders Pedersen.
3. Inger Karine Pedersdatter f. 31/10-1845 g. 11/10-1871 m. Ole Halvorsen fra Haugedal i Luksefjell.
4. Lars f. 5/8-1848 d. 4/4-1853 i Fjelldalen.
5. Anne f. 19/2-1852 d. 25/3-1853 i Fjelldalen.
6. Anne Maria Pedersdatter f. 27/5-1854.
7. Sophie Pedersdatter f. 7/7-1856.
Br. ca. 1843.

F.f. Peder Pedersen Fjelddalen og Maren Halvorsdatters Anne: Mikkel Eriksen, k. Maren Arvidsd. Hougerød, Gregor. Halvorsen Fjelddal, Peder Olsen Fjelddal,
      John Aslaksen Høgelie, p. Kirsten Halvorsdatter Slettene.

Peder Pedersen ble i 1845 oppført som husmann uten jord. D.v.s. ingen dyr.

Kilde: "Gjerpen Præstegjelds Fattig-Commissions Fortegnelse over Sognets Fattige ca. 1845".
Hans mor, enken Ingeborg Jørgensdatter var født i Høgli og at hun bodde ”hos sønnen i Fjelddalen”, ”Caracter og Vandel: Upaaklageligt”. Av helbred var hun ”halt og lidet skikket til Arbeide”. Hun ”Eier intet, betler noget. Har en Søn Peder Pedersen Fjelddahlen som intet eier, og flere Børn, men alle uformuende.”


I 1845 var det fremdeles bare en boplass på Kjøya.
I 1865 var det 3 boplasser her.

Familie 1.
Kjøya under Fjelldalen 1865.

Skredder, huseier
Peder Pedersen Fjelddal
herfra f. 24/8-1840, s.a. Peder Pedersen.
g. 31/5-1865 m. Anne Vetlesdatter fra Åmotsdal i Seljord f. 1841, d.a. Vetle Thorbjørnsen.

Forlovere: "Zacharias Nilsen Berberg, Christian Pedersen Holm."
1. Pauline Amalia Pedersdatter f. 12/1-1866 i Kjøya.

2. Peder Pedersen Fjeldahl f. 23/3-1869 d. 16/9-1936 i Skien g. 18/11-1895 m. Justine Gustavsdatter (1864-1923). Han ble skomaker og kjøpte i 1902 Ole Kallemsg. 26 i Skien.
    Der bodde de i andre etasje mens han hadde sin skomakerforretning i første etasje. De hadde 5 barn.
3. Maren Pedersdatter f. 9/9-1871.
4. Andreas Pedersen Fjelddal f. 1/3-1874 g. 28/9-1897 m. Anette Marie Andersen fra Haven f. ca. 1874. Andreas jobbet i 1897 som kjører i Skien. Anette var d.a. Anton Andersen.
5. Inger Karine Pedersdatter f. 23/6-1876 g.m. Martin Pedersen fra Fjelldalen(2). Se Limi(1).
6. Lars Pedersen Fjelddal f. 8/1-1879 i Kjøya.
Br. i 1865.

F.f.  Skrædder Peder Pedersen Fjelldalen og Anne Vetlesdatters Pauline Amalia: P. Vetlesdatter Lund, Halvor Pedersen Tufte, Halvor Larsen Holm.

Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1875.
Denne familien bodde her også i 1875 som Kjøyas eneste familie. På plassen hadde de 3 sauer.
Peder Pedersens mor, enka Maren Halvorsdatter var huseieren og bodde her sammen med dem.

Den samme familien bodde her også i 1891.

-----------------------------------------
Familie 2.
Kjøya under Fjelldalen 1865.

Sagarbeider, huseier
Nils Olsen Marker
fra Marker(C) f. 5/11-1830, s.a. Ole Torbjørnsen Marker.
g. 6/3-1856 m. Andrea Sørensdatter fra Bjørkekollen under Doksrød f. 22/2-1823, d.a. Søren Andersen.
1. Søren Nilsen Marker f. 12/5-1856 på Skilbred
. Bodde i Ole Kallemsg. 1 på N. Brekkejordet i Skien.
2. Ole Nilsen Marker f. 12/2-1858 på Skilbred.
3. Anne Nilsdatter f. 24/8-1860 på Kjøya g.m. Ole Olsen Øverland. Bodde lenge i Skien. Se Gulset(60).
4. Isak Nilsen f. 8/10-1862.
Br. ca. 1859.

Denne familien bodde tidligere som innerster på Skilbred. De kom til Kjøya i ca. 1859.
Under folketellingen for Skien 1875, leide de en leilighet i ”Nordre Brækkegade 19”.
Da var Nils O. Marker gråstensarbeider.

Familie 3.
Kjøya under Fjelldalen 1865.

Veiarbeider, huseier
Jørgen Olsen Marker/ Fjelddalen
fra Marker(C) f. 12/8-1824 d. 15/12-1896 på N. Brekkejordet i Skien, s.a. Ole Torbjørnsen Marker.
g. 23/10-1851 m. Christine Sørensdatter fra Bjørkekollen under Doksrød f. 27/4-1827, d.a. Søren Andersen.
1. Anne Marie f. 18/12-1851 på Glenna d. 1/8-1854.
2. Anne Marie Jørgensdatter f. 4/5-1855 i Fjelldalen g.m. Johan August Andersen. Se Familie 25 - Mæla 1910.
3. Ingeborg Sophie Jørgensdatter f. 22/5-1858 i Fjelldalen.
4. Olava Jørgensdatter f. 11/1-1861 i Fjelldalen.
5. Kirstine Jørgensdatter f. 21/5-1867 i Fjelldalen
Br. ca. 1851.

Denne familien bodde tidligere som innerster på Skilbred. De kom til Kjøya i ca. 1851.
Christine og Jørgen Marker flyttet som godt voksne til Skien i januar 1885.
-----------------------------------

Folketellingen 1875: Se familien skredder Peder Pedersen Fjelddal ovenfor.
Folketellingen 1891: Se familien skredder Peder Pedersen Fjelddal ovenfor.
Folketellingen 1900: Ingen beboere.
Folketellingen 1910: Ingen beboere.

(C) Gard Strøm.