ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 26.04.2023.
 


Løberg 27 - Rønningen - Ny-Rønningen
112/27 av S. Løberg. Utskilt fra Løberg(2) "Hofgaard" i 1899.


Løberg bnr 27 "Rønningen". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Løbergv. 311, 3719 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Lars Eriksen og medeiere til Martin Henriksen for 7500 kr., dat. 8., tinglyst 9. juni 1900."

G.br., arbeider, selveier
Martin Henriksen
fra Sagplassen under Skifjell f. 17/6-1851 d. 1929/30, s.a. Henrik Ellefsen.
g. 19/12-1875 m. Marthe Elise Torgersdatter fra Skottet under Lid f. 24/6-1850 d. 1924, d.a. Torger Johnsen.
Eier 1900. Se Gammel-Rønningen.

Martin Henriksens bror Bernhard Henriksen kjøpte samtidig (i 1900) gården Løberg(28) "Kaavan".

Denne familien bodde tidligere en tid på Sagplassen under Skifjell. I 1891 bodde Martin som husmann og gårds-
arbeider på Gammel-Rønningen. Der bodde også ekteparet fra rundt 1880. De to yngste barna ble født der.

Martin Henriksen kjøpte denne eiendommen av Hofgaard på M. Løberg ("Landsverk") i 1900 og bygde nye hus.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

27

Løberg

Rydningen

Martin Henriksen

2 mark 71 øre


Skogsarbeider, leieboer
Johan Martinsen Rønningen Løberg
herfra f. 21/1-1878 d. 14/10-1952.
g. 23/2-1901 m. Karen Marie Løberg fra Løberg(25) "Fædraheim" f. 5/5-1881 d. 1/11-1971, d.a. Jens Pedersen Løberg.
1. Anna Mathilde Rønningen f. 21/8-1903 g.m. Henry Henriksen Løberg. Se Løberg(28) "Kåvan".
2. Martha Elise Rønningen f. 28/6-1901.
3. Jens J. Rønningen f. 6/7-1906. Se nedenfor.
4. Minda Rønningen f. 5/12-1909 g.m. Halvor A. Grini. Se Grini(21) "Hagen".
5. Johanne Rønningen f. 2/12-1914 g.m. Rudolf Furuvald fra Furuvald. Bodde i Kløverstykket 13, av Langeland under Bratsberg. Skien etter 1964.
    Barn 1. Bjørn Furuvald f. 1939.
    Barn 2. Mai Furuvald.
    Barn 3. Jan Olav Furuvald f. 1953.
6. Ågot Rønningen f. 31/1-1916 på Løberg g.m. Olav Wølner Roligheten. Sønn: Tom Roligheten f. 1959. Overtok gården i 1997.
 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 11/8-1930, tinglyst 29/8-1930, hvorved til Jens J. Rønningen er utskilt ei hustomt bnr. 69 "Stenstad"
av skyld 0 mark 08 øre."
"Hjemmelsovergang til fru Torbjørg Rønningen på dette bruk som enearving efter sin under 12/12-1933 (1937?), avdøde mann
Theodor Rønningen
, dat. 12/5-1941, tingl. 21/5-1941."
"Skjøte fra enkefru Torbjørg Rønningen (over 21 år) til Jens J. Rønningen f. 6/7-1906 for kr. 19.000, hvorav for løsøre kr. 4.000,
datert 6/5-1941, tinglyst 12/5-1941."

G.br., selveier
Jens J. Rønningen
herfra f. 6/7-1906 d. 18/2-1973, s.a. Johan Rønningen Løberg.
Eier 1941.

Jens Rønningen var ugift. Han bygde nye hus på Rønningen i 20-årsalderen. Da han døde gikk hjemmelen på
Rønningen over til hans arvinger.

Mange takk til Tor Isaksen for god hjelp!

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

27

Løbergrønningen

Jens J. Rønningen

2 mark 63 øre

95 3 Åsterød - Nyland Jens Rønningen (samme eier?) 1 mark 74 øreLøberg(27) "Rønningen". Foto: Widerøe-Polarfly 17.5.1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
I øvre venstre hjørne kan vi se Gammel-Rønningen, som nå er helt forfallent.

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 307 (Gnr 112, bnr 27) er overdradd til Martha Elise Bentsen, Minda Grini, Johanne Furuvald,
Aagot Roligheten, Solveig Sletta Olsen, Jenny Skyer, Ragnar Henriksen og Alf Henriksen
(13.04.1973). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 112, bnr 69. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 70."

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 307 (Gnr 112, bnr 27) er overdradd for kr 50.000 fra Aagot Roligheten til Tom Roligheten (10.05.
1996). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 69. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 70."

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 307 (Gnr 112, bnr 27) er overdradd for kr 1.000.000 fra Martha Elise Bentsen, Minda Grini,
Johanne Furuvald, Solveig Bjørklund, Jenny Skyer og Alf Henriksen
til Tom Roligheten (29.09.1997). Overdragelsen omfatter
også Gnr 112, bnr 69. Overdragelsen omfatter også Gnr 112, bnr 70."

Prosesstekniker
Tom Roligheten
f. 1955, s.a. Olav Wølner Roligheten og Aagot f. Rønningen (herfra).
g. 1987 m. hjelpepleier Grete Prestholt f. 1957, d.a. Sigurd Prestholt fra Sauherad og Bergit Lunden fra Bø i Telemark.
1. Guro Prestholt Roligheten f. 1987.
2. Kjersti Prestholt Roligheten f. 1990.
Eier 1997.

Tom Roligheten med familie er i 2015 bosatt på Gvarv i Sauherad (Nes).

Gammelrønningen ligger under denne gården i dag.
 


Kart fra NIBIO.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no