| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Lid
Gård nr. 86 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 04.10.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Skottet
Gammelt løpenr. 334b. Siden Norges matrikkel 1889: 86/4.

Opprinnelig husmannsplass under Lid.

Arbeider, husmann
Anders Gundersen
fra Lid(B) dpt. 27/12-1713 bg. 21/3-1764. ”Anders Gundersen f. Lie ejet 37 aar.”, s.a. Gunder Hansen Li.
g. 19/7-1741 m. Magnhild Gundersdatter fra Øvrum(B) dpt. 4/2-1714 d. etter 1762, d.a. Gunder Clausen Øvrum.

1. Ingeborg Andersdatter dpt. 18/3-1742.
2. Sara Andersdatter dpt. 4/10-1744 (g.m. Hans Hansen Strømdal? Bodde i såfall i Skien.)
3. Gunder dpt. 17/10-1745 bg. 8/10-1752. ”Anders Gundersens s. Gunder.
6 aar.”
4. Marthe Andersdatter dpt. 6/10-1748. Var på Espedalen i 1765.
5. Gunder dpt. 26/11-1752.

6. Gunder bg. 10/12-1754. ”Anders Gundersens s. Gunder 14 dage.”

7. Sidsel Andersdatter dpt. 21/12-1755 g.m. Solve Isaksen Sanden. Se Sanni(5).
Br. ca. 1745. 

F.f. Anders Øfrums Ingeborg: Ole Jacobssøn, Lars Hanssøn, Nils Gunderssøn, Ingebret Løbergs qde., Ellen.
F.f. Anders Ramsaasens Sara: Jon Højset, Jacob Ramsaasen, Christen Kleps qde., Anne Mortensdatter.
F.f. Anders Lies Gunder: Isak Sølj, Knud Aaltved, Christen Gunderssøn, Ingebret Løbergs qde., Birte Anunsdatter.
F.f. Anders Gundersens pb. Marthe fra Øfrum Ejet: Nils Øfrums kone, Berthe Amundsdatter, Abraham Lia, Even Lia.
F.f. Anders Gundersens db. Gunder: Lars Lies kone, Maren Nilsdtr., Abraham Øfrum, Engebret Løberg, Anders Jonsen.
F.f. Anders Gundersens pb. Sidsel: Even Nilsens enke, Maren Nilsdtr., Ole Jacobsen, Christen Jensen, Hans Larsen.

I 1762 bodde Magnhilds far, Gunder Clausen her som innerst. Vi vet ikke med sikkerhet om
det var på denne plassen denne familien bodde, men de bodde på en ”plads under Lie”.

Arbeider, husmann
Torkild Vebrandsen
(tvilling) fra Nore i Numedal, Buskerud dpt. 29/10-1749 bg. 28/1-1798. ”Torkild Webrandssøn u/Lie 56 aar.”, s.a. Haldis Torkildsdatter og Vebjørn Torkildsen.
g. 31/5-1784 m. enke Berthe Trondsdatter fra S. Gåsehølen under Ås dpt. 10/3-1751 d. 30/4-1816. ”Enke efter afdøde Torkild Webrandsen under Lie, 75 aar.”, d.a. Trond Olsen.
1. Trond Torkildsen dpt. 16/5-1785. Se Familie 14 - V. Borge 1835.
2. Helvig Torkildsdatter dpt. 17/6-1787 d. 16/9-1841. Helvig døde ugift på Skottet.
3. Gjertrud dpt. 18/3-1792 bg. 6/5-1792. ”Torkild Wæbrandssøns pb. Gjertrue u/Lie 7 uger.”

F.f. Torchil Vebrandsens db. Tron under Ramsaasen: Anders Torjersens kone, Marthe Tollefsdtr., Jon Torjersen, Lars Olsen.
F.f. Torchil Wæbrandsens pb.
Helvig fra Ramsaasen: Halvor Rasmusens kone, Marthe Tollefsdtr., Anders Torjersen, Lars Olsen.
F.f. Torkild Wæbrandssøns pb. Giertrud u/Lie: Nils Olessøns k., Anne Biørnsdtr., Kittil Erikssøn, Hans Knudssøn, Nils Nirissøn.

Fra dåpen i Nore kirke i Rollag prestegjeld 29/10-1749:
”Webrand Torkelsens U-ægte børn, Torkel og Webrand.
den 1ste Hiemmedøbt og Daaben confimeret. Faddere: Tov Jøranruud, Torjer Jonsen, Rejer Olsen, Groe Skarpaasen, Ambiør Torkildsd.
den 2en Tvilling ej Hiemmedøbt. Faddere: Kittil Halager, Kittil Torkelsen, Hølje Bessesen, Ingebor Storlie, Aslou Svendsd.”
Fra Publice absolverede i samme kirke: 12/4-1750: ”Haldis Torchelsdatter besovet av Webrand Torchelsen, begges 1te Lejermaal.”

Berthe var enke etter Hans Sigurdsen N. Gåshølen under Ås.

Under folketellingen februar 1801 bodde enka her alene med sin sønn.
Hun var da oppført som ”trængende” og som enke for annen gang.

Enka Berthe Trondsdatter ble g3g med enkemann Anders Christensen. Se nedenfor.

Skredder, husmann

Anders Christensen
f. ca. 1745 bg. 12/3-1809. ”Anders Christenssøn Skrædder, henved 64 aar.”
g1g
26/7-1774 m. Karen Larsdatter f. ca. 1734 bg. 30/8-1801. ”Anders Christenssøns kone Karen Larsdtr. f. Bratsberg-Klev 67 aar.”
g2g 29/12-1802 m. enke Berthe Tronsdatter fra S. Gåsehølen under Ås dpt. 10/3-1751 d. 30/4-1816 på Skottet, d.a. Trond Olsen.
Forlovere: "Solve Sande og Isak Eegaasen."
Br. 1802.

Skredder Anders Christensen var tidligere gift på Bratsbergkleiva. Se Familie 39 - Kleiva 1801.

Eier 1809 - ca. 1839:
Anders Johnsen (Anders Jonsen).

Arbeider, husmann

Torger Jonsen
fra Stulen f. 10/4-1791 d. 19/11-1862 på Skottet, s.a. Jon Torgersen Stulen.

g1g 17/5-1815 m. Anne Kirstine Jacobsdatter fra Langerød(A) f. 11/9-1785 d. 20/6-1838 på Skottet, d.a. Jacob Andersen Langerød.

g2g 13/11-1840 m. Lisbeth Larsdatter fra Solli under Fossjordet f. 25/7-1810 d. 8/12-1844 på Skottet, d.a. Lars Halvorsen Solli. 

Forlovere: "Ole Olsen Bakken og Lars Hansen Sanni."

g3g 18/3-1847 m. Maria Larsdatter fra Solli under Fossjordet f. 26/7-1815 d. 6/4-1878 under Ø. Borge, d.a. Lars Halvorsen Solli.

Forlovere: "Anders Olsen Fossjord og Nils Gundersen Skien."

1. Jacob Torgersen f. 1815. Se nedenfor.

2. Ole f. 29/10-1816 d. 9/7-1823 i Skottet.
3. Kirsten Marie Torgersdatter f. 31/10-1819 d. 1897.

4. Maren Torgersdatter f. 29/6-1821 g. 2/5-1856 m. Hans Tollefsen f. 1830, s.a. Tollef Jensen Sørbø. Bodde på Bratsbergkleiva i Skien.
5. Ingeborg Torgersdatter f. 9/5-1823. Bodde på Ulefoss i 1862.
6. Andrea Torgersdatter f. 22/10-1825 g. 19/8-1852 m. Erik Rasmussen. Bodde først på Bratsbergkleiva. Se Familie 2 - Ilen 1875.

7. Inger Maria f. 15/2-1829 d. 1829.
Barn i 2. ekteskap:

8. Anne Laurense Torgersdatter f. 27/4-1842. Bodde i Borgeskogen.

Barn i 3. ekteskap:

9. Ole Torgersen f. 15/7-1847. Se Solli under Fossjordet.
10. Marthe Elise Torgersdatter f. 24/6-1850 g.m. Martin Henriksen. Se Løberg(27) ”Rønningen”.
11. Nils Torgersen Sollie f. 6/4-1854. Flyttet til Porsgrunn i 1874. Se også Presteattest av 26/1-1874. Se Familie 81 - Ø. Borge 1900 og Familie 34 - Ø. Borge - 1910.

Br. ca. 1815.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

334b

Lid - Skotet

Terjer Johnsen

108/207 Skind

0 daler - 0 ort - 12 skilling

338b Lid Terjer Johnsen 24/83 Skind 0 daler - 0 ort - 6 skilling

22/9-1838      ANNE JACOBSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. *)
Skottet        - død 20.juni 1838 -                 
u/Lie          Arvinger: Enkem. Torgeir Jonssen og barna:
               1. Jacob Torgeirssen     23 år. Kurator: Jacob Jacobssen Langerød.
               2. Kirsten Torgeirsdtr.  19 ”         Formynder for
               3. Maren Torgeirsdtr.    17 ”         døtrene: Morbroren
               4. Ingeborg Torgeirsdtr. 15 ”         Lars Jacobssen
               5. Andrea Torgeirsdtr.   13 ”         Langerød.
Brt: 149 - 1 -  8. Net:  95 - 4 - 20
Jordegods: 1 ort skyld i Lie, pl. Skottet, matr.nr. 103 m. hus og herl. Verd 90 spd.
*) A: BS 18 s.123b. B: BS 21 s.327b. C: BS 23 s.351b.

8/12-1862      TORGEIR JOHNSSEN        Bamble Skifteprot. nr. *)
Skottet        - død 19.11.1862 -                   

u/Lie       Arvinger:

              
Enka Marie Larsdatter (Verge: Rasmus Nielssen Fløtterød) og avdødes barn etter 3 ekteskap:

            A. Av 1.ekteskap med Anne Kirstine Jacobsdtr.:
               1. Jacob Torgeirssen    47 år.
               2. Kirsten Torgeirsdtr. 40 ”
               3. Maren Torgeirsdtr. g.m. Hans Tollefssen Bratsbergkl.
               4. Ingeborg Torgeirsdtr. 38 år, oppholder seg v/Ulefoss.
               5. Andrea Torgeirsdtr. død, vært g.m. Erik Rasmussen på Bratsbergkleiva, 3 barn:
                 a. Eduard Erikssen  6 år.           Formynder for de 3:

                
b. Theodor Erikssen 4 ”             Erik Rasmussen.
                
c. Andreas Martinius Erikssen 3/4 år.

             B. Av 2.ekteskap med Lisbeth Larsdtr.:
               6. Anne Torgeirsdtr. Li 21 år.
             C. Av 3.ekteskap med Marie Larsdtr.:
               7. Ole Torgeirssen    16 år.          Formynder:
               8. Niels Torgeirssen   8 ”            Lars Jacobssen
               9. Marte Torgeirsdtr. 13 ”            Øvrum.
Brt: 626 - 101
Net: 333 -  87
Jordegods:    a. Eiendommen Sollid, solgt for 440 spd.
                    b. Skottet, matr.nr.19, l.nr.334b, 337b, 338b, nytt nr.95 av skyld 1 ort, takst 150 spd.

*) A: BS 31 s.137.
B: BS 107 s.225-267. C: BS 125 s.268-303.

25/2-1845      LISBETH LARSDATTER SKOTTET        Bamble Skifteprot. nr. *)
Skottet        - død 10.12.1844 -                   

u/Lie          Arvinger:

              
Enkem. Torgeir Johnssen Skottet

               og datteren Anne Torgeirsdtr. 3 1/2 år.

               Formynder: Morbroren Niels Gunderssen, tilstede.
Senere: Christen Pederssen Lie.

Brt: 234 - 28
Net:  48 - 39.
Jordegods:
a. 1 ort skyld av gd. Lie, Skottet kallet, matr.nr.19, nytt nr.95, l.nr. 334b, 337b og 338b, takst 80 spd.
b. 2 skind eller 2 ort skyld av gd. Fossejord, Solie kallet, matr.nr.29, nytt nr.97, l.nr.350 med føderådhefte til Lars Knutssen og Marthe Pedersdtr. Takst 100 spd.
Barna: Kirsten, Maren, Ingeborg og Andrea fra enkem. 1.ekteskap med Anne Jacobsdtr. (skifte 1383) hadde sin morsarv stående i boet.
*) A: BS 18 s.454 og bd.20, s.5b. B: BS 22 s.143b. C: BS 24 s.193b.

Torger Johnsen bodde på Solli under Fossjordet under folketellingen 1845 som enkemann.
Han bodde da hos sin sønn Ole Torgersen.

Ole Mathiassen Saubrekka døde her 7/10-1852. Se Saubrekka under Klepp.

Enka Maria Larsdatter og deres barn Marte(16) og Nils(12). Bodde i 1865 i stua etter Nils Andersen Rønningen.
Se Øvrum(2) ”Rønningen”.

Dagarbeider, selveier
Jacob Torgersen
herfra f. 22/5-1815 d. 14/3-1882 på Skottet, s.a. Torger Johnsen.
g. 1/6-1848 m. Ragnhild Maria Nilsdatter fra Hesterønningen u. Lid f. 14/7-1814 d. 13/3-1873 på Skottet, d.a. Nils Hansen.
1. Martin Jacobsen f. 9/11-1848 d. 1934 g.m. Aavet Lovise Pedersdatter fra Bamble f. 1853 d. 1909.
    Han var tømmermann og båtbygger. Se Familie 8 - Borgestad 1900.
2. Hans Andreas Jacobsen f. 26/10-1853.

3. Andreas Jacobsen f. 8/10-1861 g.m.
Kristine Christensdatter. Se Familie 47 - Ø. Borge 1891.
Br. ca. 1862.

1875: Tjenestepike Signe Johannesdatter fra Sauland f. 1845 m. sitt ”uægte barn”,
Andrea Andersdatter f. 1873 i Gjerpen.

Jacob Torgersen eide i 1875 følgende løpenummer: 334b, 337b, 338b.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

334b, 337b, 338b

Lie

Jacob Torgersen

0 daler - 0 ort - 11 skilling

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

86

4

se over

Li

Skottet

Ole og Theodor Isaksen

0 - 1 ort - 0 skilling

0 mark 24 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

86

4

Li

Skottet

Theodor Isaksen

0 mark 24 øre

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

86

4

Lid - Skottet

Halvor Rønning

0 mark 24 øre

Jeg kjenner ikke til flere beboere på Skottet etter Jacob Torgersen. Gard Strøm.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.