| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.05.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Haukeroa - Haukeroen
Husmannsplass under Bø i Luksefjell.


Fra Haukeroa 1930-tallet. Arne Heibø, Einar Gjermundsen og Jon Grinilia. Innsendt av Mia Andreassen 2014, d.a. Einar Gjermundsen.

Kilde: Luksefjellminner. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
"Plassen ligger ved Fjellvannet i ei bukt av Haukerofjorden, hvor bekken fra Hårtjenn faller ut i Fjellvannet. Plassen er i Fossum verks jordbok oppgitt til å føde 5 kyr, 12 får og bør holde hest.
Jordveien var den gang betydelig større enn i dag. Jordet strakk seg vest mot Sandbekkdalen, dertil ei slåtte på Haukeroholmen med lade, samt slåtte, høylade og sommerfjøs i Ås hogst, nord for Grinilia."


Arbeider, husmann
Gunder Jensen fra Bø(3) i Luksefjell f. ca. 1693 bg. 21/10-1769. ”Gunder Houcheroen 76 aar.”, s.a. Jens
g. 24/1-1719 m. Inger Lucasdatter fra Sætre i Luksefjell f. ca. 1698 bg. 18/6-1775. ”Gunder Sneltvets enke 77 aar.”, d.a. Lucas Engebretsen.
Br. ca. 1760.

Denne familien bodde tidligere på S. Sneltvedt(A). De flyttet hit i ca. 1760.
Da Gunder døde i 1769, flyttet trolig enka til sin datter på Ødesneltvedt.

Arbeider, husmann
Nils Gundersen Haukeroen fra S. Sneltvedt(A) dpt. 12/4-1744 bg. 24/1-1802. ”Nils Gunderssøn f. Houkeroen 47 3/4 aar.”, s.a. Gunder Jensen.
g. 12/7-1766 m. Maria Trondsdatter fra S. Gåshølen under S. Ås dpt. 29/9-1747 d. 3/4-1826. ”Maria Trondsdatter Aashammeren, e.e. afgangne Nils Gundersen Houkeroen, 81 aar”, d.a. Trond Olsen.
1. Inger Nilsdatter dpt. 15/2-1767 g1g 21/3-1793 m. Gullik Østensen (1761-1812) på N. Kvernåsen under Ljøterud i Sandsvær.
    Barn 1. Kari Gulliksdatter f. 1793 d. 1877 g. 1815 m. Anders Andersen fra Sagvolden (1787-1864). Bodde på Flenderud(16) i Sandsvær.
    Barn 2. Nils Gulliksen f. 1795.
    Barn 3. Ragnhild Gulliksdatter f. 1797.
    Barn 4. Ole Gulliksen f. 1798.
    Enka Inger Nilsdatter ble g2g m. enkemann Ole Olsen. Se nedenfor.
2. Gjertrud Nilsdatter dpt. 23/5-1768 bg. 26/6-1787. ”Nils Haukeroes d. Giertrud 19 1/2 aar.”
3. Gunder Nilsen dpt. 25/3-1770 g.m. Marit Jacobsdatter. Bodde på N. Brekkejordet. Se Familie 1 - N. Brekke 1810.
4. Maren Nilsdatter dpt. 18/4-1773. Se nedenfor.
5. Gunhild Nilsdatter dpt. 4/2-1776 g.m. Hans Halvorsen. Bodde her i flere år. Se nedenfor.
6. Anne dpt. 8/6-1778 bg. 25/7-1779. ”Nils Gundersens d. Anne f. Luxefjeld 1 1/4 aar.”
7. Anne dpt. 16/7-1780 bg. 29/10-1780. ”Nils Houcheraas` d. Anne 15 uger.”
8. Berthe Nilsdatter dpt. 26/12-1781 g.m. Lars Evensen. Se Løberg(3) "Rønningen".
9. Anne Nilsdatter dpt. 31/5-1784 g2g m. enkemann Ole Christensen. Se Familie 53 - Fossum 1835.
10. Trond Nilsen dpt. 4/2-1787 d. 19/5-1818 på Ås. Bodde på Ås og tjente der. Ugift.
11. Gjertrud Nilsdatter dpt.
20/9-1789 g.m. Aslak Eriksen. Se Orekåsa(B) under Oterholt.
Br. 1770.

Nils ble født på søndre Sneltvedt(A) og vokste opp der.

F.f. Nils Gundersens pb. Inger fra Luxefjeld: Abraham Fieldets kone, Kistine Eriksdatter, Halvor Rasmusen, Erik Christophersen.
F.f. Nils Gundersens pb. Giertrud fra Luxefjeld: Jens Gundersens kone, Berthe Tronsdtr., Jens Gundersen, Tron Olsen.
F.f. Nils Gundersens db. Gunder fra Luxefjeld: Ole Michelsens kone, Berthe Tronsdtr., Ole Michelsen, Halvor Vebiønsen.
F.f. Nils Gundersens pb. Maren fra Luxefjeld: Berthe Tronsdatter, Kisten Jacobsdatter, Morten Faareval, Thor Jacobsen.
F.f. Nils Gundersens pb. Gunhild fra Luxefjeld: Abraham Gundersens kone, Berthe Tronsdatter, Ole Olsen, Abraham Christensen.
F.f. Nils Gundersens pb. Anne fra Aas Ejet: Thor Jacobsens kone, Berthe Tronsdtr., Tron Olsen, Thor Jacobsen.
F.f. Nils Houcheroes pb. Anne fra Luxefjeld: Jon Rønnichsens kone, Anne Jacobsdtr., Jon Rønnichsen, Hans Sigursen.
F.f. Nils Gundersen Houcheraas pb. Berthe: Berthe Olsdtr., Karen Johannisdatter, Ole Torgrimsen, Torjus Aslaksen.
F.f. Nils Gundersens pb. Anne fra Luxefjeld: Ole Aslchsens kone, Marthe Maria Isaksdatter, Hans Rønnichsen, Abraham Jonsen.
F.f. Nils Gundersen Houkeraas søn Tron fra Luxefjeld: Kisten Jacobsdtr., Giertrud Nilsdtr., Jacob Arnesen, Ole Torbiønsen.
F.f.  Nils Houkeroes pb. Giertrud fra Luxefjeld: Ole Kaasas kone, Inger Nilsdtr., Ole Christensen, Gunder Nilsen.

Barnedåp i Gjerpen den 8/7-1804:
” NB. Maren Nilsdtrs uægte db. Christen f. Houkeroen. Til barnefader udlagt Hans Christenssøn hos snedker Watner i Schien.
Faddere: Ole Duesteens k., Gunnil Sørensdtr., Peder Nirissøn, Christen Larssøn, Jens Olessøn.”

Arbeider, husmann
Hans Halvorsen f. ca. 1778 bg. 3/1-1813. ”Hans Halvorsen under Foss 34 1/2 aar.”
g. 24/4-1801 m. Gunhild Nilsdatter herfra dpt. 4/2-1776 d. 20/11-1838 på Gåshølen, d.a. Nils Gundersen.
1. Anne Maria Hansdatter dpt. 24/4-1801 g.m. Anders Reiersen. Se Gåshølen under Foss.
2. Udøpt gutt bg. 26/12-1802. ”Hans Halvorssøns db. f. Houkroe, som var udøbt 4 uger.”
3. Nils Hansen dpt. 10/6-1804 bg. 30/6-1811. ”Hans Halvorssøns db. Nils, født i Houkeroe, druknet und. N.Foss, lidt over 7 aar.”
4. Karen dpt. 26/7-1807 bg. 4/3-1809. ”Hans Halvorssøns pb. Karen f. Houkeroen i Luxefjeld 1 2/3 aar.”
5. Karen Hansdatter f. 4/7-1810 g.m. Amund Jensen "fra Foss". Se Familie 7 - Mæla 1835.
6. Hansine f. 29/3-1813 bg. 13/3-1814. ”Hansine Hansdtr. Haukeroen 11 mnd.”
Br. 1805.

Denne familien flyttet senere til Gåshølen under Foss.

F.f. Hans Halvorssøns pb. Anne Maria f. AasHamer: Ole Simonssøns k., Abigael Halvorsdtr., Engelbert Dyrkold, Halvor Anderssøn og Hans Halvorssøn.
F.f. Hans Halvorssøns hj.dbt. db. Nils f. Houkerøe i Luxefjeld: Jan Jacobssøns k., Johanne Hansdatter, Jon Torkildssøn, Hans Grinilien, Christen Olessøn.
F.f. Hans Halvorssøns pb. Karen f. Houkeroen: Maren Olesdtr., Anne Nilsdtr., Torjer Olessøn, Christen Hanssøn, Tron Olessøn.
F.f. Hans Halvorssøns pb. Karen f. Houkerøe i Luxefjeld: Halvor Torbjørnssøns k., Anne Nilsdatter, Ole Olessøn, Ole Halvorssøn, Halvor Thorstenssøn.
F.f. Hans Halvorsens pb. Hansine u/nord. Foss: Anne Nilsdtr., Ingebor Johnsdatter, Jørgen Torbiørnsen, Sigur Johnsen, Halvor Jacobsen.

Arbeider, husmann
Ole Olsen fra Bestul dpt. 30/3-1766 i Sauherad d. 20/5-1839 på Haukeroa, s.a. Ole Jonsen Bestul.
g1g 22/7-1795 m. Guri Svendsdatter fra Sollien under Århus dpt. 10/7-1779 i Rollag, Buskerud bg. 14/3-1798. ”Ole Olessøns kone Guri Svendsdtr. f. Bestuul 19 ¾ aar.”, d.a. Svend Gunulfsen.
g2g 2/10-1800 m. Ellen Rasmusdatter fra Hestekåsa under Grorud dpt. 25/8-1776 i Siljan d. 3/2-1817 på Haukeroa, d.a. Rasmus Olsen Halling og Ingeborg Ellefsdatter Solum.
Forlovere: "Lars Svendsen og Tollef Gundersen."
g3g i Sandsvær 22/9-1817 m. enke Inger Nilsdatter på Ljøterud i Sandsvær (herfra) dpt. 15/2-1767 d. 17/2-1840 på Haukeroa, d.a. Nils Gundersen Haukeroen.
Forlovere: "Ole og Ellef Rogstad."
1. Ole Olsen dpt. 7/6-1802. Se nedenfor.
2. Anne Gurine Olsdatter dpt. 19/6-1808 g.m. Abraham Olsen. Se nedenfor.
3. Rasmus Olsen f. 28/3-1810. Se S. Rønningen under Bø.
4. Ingeborg f. 15/2-1812 bg. 2/7-1812. ”Ole Olessøns pb. Ingebor f. Houkeroen 1/3 aar.”
-  dødfødt pigebarn f. 1/3-1815 i Haukeroa.
Br. 1810.

F.f. Ole Olessøns db. Ole f. Bestuul: Ellev Olessøns k., Karen Jonsdtr., Ellev Olessøn, Zacharias Olessøn, Gunnul Nilssøn.
F.f. Ole Olessøns pb. Anne Gurine f. Bestuul: Ellev Olessøns k., Torine Halvorsdtr., Ellev Olessøn, Borge og Ole Halvorssøn.
F.f. Ole Olessøn Rasmus f. Beestuul: Ole Liens Enke, Karen Henricsdtr., Jon Torkildssøn, Hans og Tron Olessøn.
F.f. Ole Olessøns pb. Ingebor f. Houkeroe: Jon Gromstuls k., Karen Olesdtr., Jon Gromstul, Halvor Olessøn, Torkild Jonssøn.

Ole Olsen sine andre svigerforeldre var Rasmus Olsen Halling og Ingeborg Ellefsdatter fra Solum i Luksefjell.
Denne familien bodde på Bestul som ”losjerende” fra 1802 til 1810.

Haukeroa 1835: Enka Anne Gurine Olsdatter (datteren her) og hennes datter, Else Abrahamsdatter.
Tjenestefolk: Ole Johannesen(24), se nedenfor, og Anne Malene Halvorsdatter(13).

Arbeider, innerst
Abraham Olsen fra Henningsdalen under Mo dpt. 3/4-1796 d. 30/5-1835 på Haukeroa, s.a. Ole Olsen.
g. 28/6-1832 m. Anne Gurine Olsdatter herfra dpt. 19/6-1808, d.a. Ole Olsen Haukeroa.
Forlovere: "Jacob Larsen Grinie, Halvor S. Nykaas."
1. Else Abrahamsdatter f. 25/5-1833 d. 21/11-1841 på Grinilia.
2. Abraham Abrahamsen f. 5/2-1836. Se Drengen.

Enka Anne Gurine Olsdatter ble g2g 28/6-1850 m. Abraham Andersen. Se S. Grinilia.

Arbeider, leilending
Ole Olsen Haukeroen herfra dpt. 7/6-1802 d. 28/6-1871 på Teigen, s.a. Ole Olsen.
g. 4/8-1837 m. Maren Jacobsdatter fra N. Teigen under Mo f. 19/7-1812 d. 14/8-1871 på Teigen, d.a. Jacob Petersen Teien.
Forlovere: "Erik Pedersen Frogner og Ole Olsen Haugedal."
1. Ingeborg Olsdatter f. 26/9-1838 g. 3/11-1861 m. Haakon Jonasen. Hun døde mens de bodde u. Løberg. Haakon ble gift igjen og bosatte seg på Ryggen under Skifjell.
2. Ole Olsen f. 9/8-1842 g2g i Ø. Porsgrunn kirke 22/6-1884 m. Maren Anne Evensen fra Porsgrunn f. 1862, d.a. sjøm. Even Gulliksen i Porsgrunn.
3. Jacob Olsen f. 16/4-1845. Se Familie 34 - V. Borge 1875, Familie 24 - V. Borge 1891. Se også Familie 78 - V. Borge 1910.
4. Karen Olsdatter f. 6/1-1848. Bodde hos sin bror Jacob i Borgeskogen i 1875.
5. Maren Olsdatter f. 9/9-1850 g.m. Halvor Ellefsen. Se Familie 18 - Borgestad 1910.
6. Anne Olsdatter f. 5/8-1855.
Br. 1837.

F.f. Ole Olsen Houkeroe og Maren Jacobsd.'s Ingeborg: Peder Jacobsen Holm, Isak Christensen Holm, Niels Aslaksen Orekaas's enke, Margrethe Olsd., Holm, pige Ingeborg Jacobsd. Teien.
F.f. Ole Olsen Houkeroe i Luxefjeld og Maren Jacobsd.'s Ole: Thormod Johnsen Gjerpen, Ole Isaksen Doxrød, Ole Johnsen Luxefield, enke Anne Gurine Olsd. Grinilien, pige Karen Sigurdsd., Kaasa.
F.f. Ole Olsen Houkeroe og Maren Jacobsd.'s Karen: Hans Ingvoldsen Teigen og k. Ingeborg Jacobsd., p. Anne Olsd., Jønnevald, Rasmus Olsen Rønningen, faderen.
F.f. Ole Olsen Houkeroe og Maren Jacobsd.'s Maren: Peder Jacobsen Holm, Amund Amundsen Høgelie, p. Maria Pedersd. Holm, Forældrene.
F.f. Ole Olsen Houkeroe og Maren Jacobsd.'s Anne: Dorthe Halvorsd. Fossum, Marie Pedersd., Holm, Rasmus Olsen Bæstul, Anders Rasmussen Bæstul, Christian Pedersen Holm.

Barnedåp i Gjerpen krk.: Karen Maria Jensdatter f. 23/3-1836.
Moder: Pigen Maren Jacobsd. Teien u. Moe angiver som
Barnefader: uk. Jens Henriksen fra Fossum nu tienende hos Chr. A. Blom i Skien.

Alle barna er født i Haukeroa. Denne familien flyttet til N. Teigen i 1863.

G.br., leilending
Ole Johannesen fra N. Grinilia f. 29/1-1812 d. 16/6-1888 på Drengen, s.a. Johannes Olsen Grinilia.
g. 27/12-1842 m. Maren Andersdatter fra Bø(3) f. 22/8-1821 d. 2/9-1873 på Haukeroa, d.a. Anders Jonsen. Hun døde av tæring.
1. John Olsen f. 26/1-1848 under Gåserud i Sandsvær. Flyttet til Holla i august 1879. Se Presteattest av 27/8-1879.
2. Karen Maria Olsdatter f. 16/1-1853 i Kåsa under Bø g. i Styrvold, Lardal 26/4-1888 m. Edvard Endresen f. 14/3-1861 fra Isakrønningen under Grini i Lardal. Bodde lengst på Skogli under M. Foss i Tuft, Sandsvær.
Br. 1863.

Ole og Maren giftet seg i Gjerpen 27/12-1842 og flyttet samme måned til Sandsvær. De bodde der til ca. 1850 da
de hadde Kåsa i Luksefjell fram til 1863. Det var da de kom til Haukeroa.
Fra ca. 1874 bodde enkemannen Ole Johannesen i Drengen som innerst.

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan miniforlag. Fra Jon Grinilias nedtegnelser på 1950-tallet.
Jon Grinilia fortalte at "Ole Johannesen bodde som gammel mann på Drengen hos Isak Fekjan, antagelig bortsatt på Fattigkassa (legdslem). Han haltet da på det ene beinet. Han døde plutselig av slag ute ved fjøsveggen natt til 16. juni 1888. Isak dro da til Jon Grinilia for å få ham til å lage ei kiste til Ole."

I 1872 var det ei Ingeborg Nilsdatter Haukeroa, 19 år gml. fra Gjerpen som reiste til Canada med barken ”Skien” av Skien.
Hun emigrerte alene. Båtens bestemmelsessted var Queebec.

Tømmerdriftformann, leilending
Ole Olsen fra Drengen under Bø f. 15/3-1835 d. 30/6-1897 i Bø(4), s.a. Ole Olsen Drengen.
g. 13/6-1859 m. Maren Olsdatter fra Setret i Siljan f. 16/5-1829 d. etter 1897, d.a. Ole Torkildsen Setret og Inger Sigurdsdatter.
1. Ingeborg Olsdatter f. 3/9-1859 i Drengen.
2. Ole Olsen f. 17/10-1862 i Drengen g.m. Maren Aslaksdatter fra Siljan f. 20/2-1862. Se Bø(4).
3. Nils f. 25/11-1865 i Drengen d. 30/10-1866.
4. Anne Olsdatter f. 5/4-1868 i Drengen.
5. Berthe Dorthea f. 13/11-1871 i Drengen d. 5/1-1891 i Bø i Luksefjell.
Br. 1874.

Denne familien bodde tidligere på Drengen. Alle barna var født der.
De flyttet tilbake til Drengen i 1891.

Ved FT 1875 bodde familien i Haukeroa og hadde 3 kuer og 5 sauer. Ole hadde tittel som ”pladsmand og leilending”.
Losjerende i 1875: Torkild Olsen Grinilia som ugift arbeider f. 1852 og Karen Olsdatter f. 1833 (ikke tilstede).
I 1891 (i følge FT) bodde familien igjen i Drengen.

Arbeider, leilending
Abraham Abrahamsen fra Haukeroa under Bø f. 5/2-1836 d. 6/12-1882 på Haukeroa, s.a. Abraham Olsen.
g. 9/10-1873 m. Ingeborg Olsdatter fra N. Grinilia under Bø f. 6/5-1855, d.a. Ole Andersen Grinilia.
Br. 1879. Se Drengen under Bø.

Enka Ingeborg Olsdatter ble g2g 7/3-1888 med svensken Lars Hansen Vänglund. De flyttet senere til Skien.

Skogsarb., leilending
Ole Olsen Haukeroen fra N. Grinilia f. 18/4-1846 i M. Økter d. etter 1905, s.a. Ole Andersen.
g1g 6/6-1870 m. Anne Margrethe Andreasdatter fra Grorudplassen i Siljan f. 28/9-1848 d. 27/9-1882 i Bø i Luksefjell, d.a. Andreas Hansen og Helvig Hansdatter fra Henningsdalen under Mo f. 2/6-1816. Se Siljan bygdebok (Bakken) s. 613.
g2g 30/5-1887 m. Inger Gunelia Thorstensdatter fra Stendalen i Siljan f. 15/7-1863 på "Weiem" i Sandsvær d. 5/7-1895 på Haukeroa, d.a. arb. Thorsten Thorstensen og Gunhild Knudsdatter.
1. Ole Olsen (Ole Olsen Fjeld) f. 17/6-1870 d. 25/4-1927 på Skotfoss. Etablerte butikk på Skotfoss 1904.
2. Hella Dorthea Olsdatter f. 3/10-1873 g. i Skotfoss kirke 5/12-1903 m. fabrikkarbeider Karl Johannes Olsen Aasen på Kastet, Skotfoss f. 18/5-1874 i Holla, s.a. arbeider Ole Jensen Aasen.
3. Anders Olsen f. 23/9-1876 d. 1934 g. i Sauherad 1/4-1903 m. Tone Bolager fra Sauherad f. 23/5-1878 d. 1970. Bodde i Sauherad.
4. Anne Kirstine Olsdatter f. 7/8-1879 på Bø i Luksefj. Ugift. Hun flyttet med sine foreldre til Fossum.
    Barn 1. Anne Margrethe Gudmundsen f. 25/12-1898. Far: Veiarbeider fra Ulefoss, Gudmund Gregersen.
    Barn 2. Oskar Gustav Gulliksen f. 17/9-1906 på Haukeroa. Far: Ungkar, skogsarbeider fra Svarstad, Martin Gulliksen Elverønningen f. 1884.
-   f. 19/9-1882. Et dødfødt barn.
Barn i 2. ekteskap:
5. Turine Marie ”Trine” f. 22/8-1888. Døde ung etter 1905.
6. Anne Olsdatter f. 8/6-1890 d. 14/6-1939 g.m. politikonstabel Olaf Dahl fra Ø. Dal i Dalsbygda f. 22/11-1884 d. 7/10-1953. Bodde i Hesselbergg. 10 i Skien.
7. Inga Gunelia Olsdatter f. 6/2-1892. Emigrerte til slektninger i N. Dakota den 25/1-1913. Gift der.
8. Olava f. 15/5-1895 d. 5/12-1895 på Haukeroa.
Br. 1883.

Både Ole og Anne Margrethe holdt til i Fjellet (Bø) før de giftet seg. De var også i tjeneste der i 1865.
Anne Margrethe døde åtte dager etter at hun fikk et dødfødt barn den 19/9-1882.

Tjenestefolk her i 1891: Anna Dorthea Abrahamsdatter f. 1878 og tømmerhugger Ole Edvard Kristiansen f. 1872.
På besøk ved FT 1891: Hustømmermann Jacob Kristiansen f. 1863 i Siljan (bosatt i Solum) og hans søster, tjenestepike
i Skien, Inger Kristiansdatter f. 1870 i Siljan samt tømmerhugger og enkemann Ole Thorstensen f. 1856 i Sauherad.
Han bodde i Skien.

Fra folketellingen 1900: Ole var enkemann og skogsarbeider. Han bodde her sammen med følgende ugifte barn:
Anders (tømmerdriver), Anne Kristine (husholderske), Maria og Inger Gunelia, samt sin datterdatter
Anna Margrethe f. 25/12-1898 (Anne Kristines datter).

Foreldrene og datteren Anne Kristine flyttet visstnok til Fossum.

Margit Olsdatter f. på Tuftedalen den 26/1-1889 døde på Haukeroa den 7/11-1889.
Hun var datter av Ole Olsen Haugedal og Ingeborg Torkildsdatter Tuftedalen.

Skogsarbeider, forpakter
Johan Andersen (Johan Sogn) fra Vassend under Mo f. 3/3-1878 i Hogstadkåsa i Siljan d. 31/7-1944 i Svarstad i Lardal, s.a. Anders Anundsen.
g. 31/3-1902 m. Inga Amalie Samuelsdatter fra Skuihaugen under Skui i Lardal f. 30/9-1882 på Lie i Svarstad, Lardal d. 5/2-1967 i Svarstad, d.a. skogsarb. Samuel Eriksen fra Sandar i Vestfold f. 1856 og Trine Torstensdatter f. 1859 i Lardal.
Forlovere: "Kristian Olsen Toklev i Skien og Karl H. Tveten i Lardal."
1. Anders Sogn f. 17/12-1902 i Grinilia d. i desember 1953 g.m. Anna Gustava Pettersen fra Hadeland f. 1898. Bodde på Nøtterøy.
2. Trine Abigael Sogn f. 11/9-1905 i Grinilia d. 27/1-1998 g.m. Lars Thoresen "fra Svarstad". Bodde i Holmestrand.
3. Samuel Sogn f. 12/5-1909 i Haukeroa d. 27/8-1984 g1g m. Anna Mathilde Stensholt (1897-1950). Bodde på Nøtterøy, g2g m. Alfhild Pauline Sandberg fra Kongsvinger (1915-1990). Bodde i Dunderlandsdalen i Rana.
4. Inger Johanne Sogn f. 30/8-1915 i Svarstad g.m. Bjarne Moldskred fra Ulstein f. 12/11-1911 d. 15/9-2000. Bosatt i Nordheimsund i Hardanger.
5. Adolf Sogn f. 31/3-1918 i Svarstad g1g m. Astrid g2g m. Randi f. 1930. Bosatt i Rabbenv. 68 på Tollnes i Skien.
6. Signe Konstanse Sogn f. 12/1-1920 i Svarstad g.m. Nils Eriksen. Bosatt i Langesund.
7. Thormod Sogn f. 13/10-1921 i Svarstad g.m. Astrid Sjue fra Vassås (1911-1992). Bosatt i Vassås ved Hof.
Br. 1909.

I 1900 var Inga Amalie ugift, arbeidet som syerske og bodde hjemme i Lardal. Hennes far Samuel og
bror Gustav var i Luksefjell og hogde tømmer.
Denne familien bodde først 5-6 år i Grinilia. De kom til Haukeroa i 1908 eller 1909.

En fjelltur sommeren 1902 av Olaug Bloch-Johnsen.
"
Da bestemor Inga Amalie og bestefar Johan Andersen giftet seg i Gjerpen kirke, slo de seg ned  i Grinilia. De fikk sin førstefødte, sønnen Anders like før jul i 1902. Sommeren 1903 da han var ca. ½ år, bandt bestemor ungen i et sjal på ryggen. Hun tok skoene sine og andre nødvendigheter i et knytte foran. Så vandret hun barbeint av sted gjennom skog og over fjell mot sitt barndomshjem Skuihaugen i Svarstad. 
Hun var lett til beins og glad til sinns. Det var en fin dag. Skogen var stille, men likevel full av lyder: Fuglene sang og i småbekkene klukket vannet mellom steinene. Over dem hørtes suset i trærne. Men plutselig hørte hun det knaket borti skogen. Hun bråstoppet!
Og hva fikk hun se!?
Både ferske bjørnespor og bjørneskitt!!  Fremdeles varm!  Hun speidet rundt: Og der, like på andre siden av det
myrlendte bekkedraget, der var bjørnen! Den gikk der borte og brummet og romsterte. Med hjertet i halsen, babyen på ryggen og bamsen altfor nær, gikk  hun videre med nervene i helspenn. Heldigvis forsvant bamsen etter en stund, så alt endte bra.
Hun kom trygt frem til Skuihaugen med sin dyrebare last: Babyen Anders som hun stolt kunne vise frem til sine foreldre og småsøsken."

Jon Grinilia sa at Johan Andersen og kona bodde i Haukeroa til uthusa brant ned i 1914. Da flyttet familien til Svarstad
i Lardal. De hadde allerede i 1911 kjøpt bruket Jammerdal under Sogn i Lardal. Se Lardal II, s. 331. Etter at de flytta
dit, skrev de seg for Inga og Johan Sogn. Slik var det bare. Boplassens navn var adressen. Denne eldgamle skikken
ble det slutt med like etter forrige århundreskifte.

Yrkesjeger, forpakter
Hans Andersen Grinilia fra S. Grinilia f. 29/2-1888 d. 14/8-1970, s.a. Anders Abrahamsen Grinilia.
g. 27/9-1913 m. Gunhild Ellingsdatter Ingolfsrud fra Hjuksebø i Sauherad f. 17/9-1887 d. 28/3-1964, s.a. husmann Elling Halvorsen Ingolfsrud fra Brekkekåsa.
1. Anders Grinilia f. 12/7-1914 i Haukeroa d. 11/7-2003 g. 1941 m. Kitty Olsen fra Island i Siljan f. 1918. Bodde i Oppdalen i Siljan.
    Ingen livsarvinger. Anders var snekker og hadde eget snekkerverksted i Siljan sammen med sine tre brødre. Se nekrolog i Varden mandag 21. juli 2003, side 23.
2. Enok Grinilia f. 27/3-1916 g.m. Aslaug Oppebøen d. 8/10-2000. Bodde i Solvika i Siljan. Aslaug bodde senere på Gimsøy.
3. Borghild Grinilia f. 11/2-1918 g. 31/8-1940 på Betanien i Skien m. skogformann hos Treschow, Lars Ekornrød f. 27/1-1918, s.a. Olaus Ekornrød på Tokleiv i Siljan.
    Borghild og Lars Ekornrød bygde hus på Grorud i Siljan i 1955. Olaus Ekornrød kom fra Ekornrød(B) under Mo. Se Luksefjellv. 218 under Limi.
    Barn 1. Kjell Ekornrød f. 1940 g.m. Ragnhild Tveter fra Skien f. 1939. Bosatt i Skien.
    Barn 2. Bjørg Ekornrød f. 1944 g.m. Sigbjørn Hagen fra Siljan f. 1944. Bosatt i Siljan.
4. Bjarne Grinilia f. 7/4-1920 d. 24/11-2004 g.m. Alfhild Granheim fra Oppdalen i Siljan. Bosatt i Bånndalen i Siljan.
    Barn 1. Anne-Berit Grinilia f. 1962 g.m. Ole Reidar Lode. Bosatt på Rød i Siljan. Bjarnes barnebarn på Rød: Helene Lode, Martin Lode og Stian Lode.
5. Konstanse Grinilia f. 13/7-1923 g.m. urmaker Ole Olsen fra Skien, s.a. Kristian Olsen. Bosatt på Gjemsø i Skien.
    Barn 1. Stein Olsen f. 1953.
    Barn 2. Terje Olsen f. 1958.
    Barn 3. Odd Olsen f. 1964 (tvilling).
    Barn 4. Geir Olsen f. 1964 (tvilling).
6. Åsmund Grinilia f. 27/2-1925 d. 4/5-2014 (gravlagt på Gjerpen) g1g ca. 1951 m. Sissel Fonnebø fra Øyfjell f. 21/5-1926 d. 1/9-1955 (begravet i Siljan) g2g 1967 m. Anne Apland fra Vinje.
    Bygde hus i Bånndalen i Siljan.
    Barn 1. Randi Grinilia f. 1952.
    Barn i 2. ekteskap:    
    Barn 2. Hans Morten Grinilia f. 1968.
    Barn 3. Tor Ivar Grinilia f. 1969.
Br. 1914.

Denne familien leide Haukeroa i 5 år fra de giftet seg. De var deretter en tid på Gladholt i Valebø (Holla) og ca. 1 år
i Oklungen (Eidanger), før de slo seg ned i Oppdalen i Siljan i 1920, nærmere bestemt Bånndalen under Island.
Hans og Gunild Grinilia er gravlagt på Siljan kirkegård.

Se også Siljanboka (Bakken) side 557/558.


Visstnok: Haukeroa. Ukjent, Bernhard og Kristian Grinilia. Fra Inger Myhras album 2015.


Visstnok: Haukeroa. Far på trammen. Fra Inger Myhras album 2016.

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan miniforlag.
Jon Grinilia fortalte:
Hans Grinilia, min yngre bror, fikk så Haukeroa og bodde der til 1919, altså i 5 år. Hans drev i mange år som rovviltjeger for Løvenskiold og siden for Treschow-Fritsøe. Han har skutt og fanget hundrevis av rovdyr og var ellers en uanminnelig flink jeger.

 

Kilde: Varden 1968. Tatt vare på og utgitt i heftet Luksefjellminner 17 (Skavan miniforlag).

Hans Grinilia et stykke gammelt godt villmarks-Norge.
av
Eilert Kvernes.

Når man kommer i snakk med eldre folk, er det gjerne minner og opplevelser fra yngre dager som huskes best og som det er mest ved å trekke frem. Det er vel også naturlig da tidene har skiftet så gjennomgripende sterkt at gammel og nyere tid står i sterk kontrast mot hverandre. Det kan snakkes om de gode gamle dager. – Noen ganger var de nok bedre enn våre egne dager, andre ganger igjen hardere og mindre gode – hver tid har sin egenart, og det er vel ofte en vurderingssak og sterkt personlig preget dette med når det var best å være menneske. Sammenligninger kan ikke godt trekkes, slik som tidene har snudd på seg – men de som vokste opp, kanskje særlig i bygdene omkring århundreskiftet, forteller med et eget drag over ordene, og man aner noe av en slags storhetstid som aldri vil vende tilbake på den måten.

Hans Grinilia i Oppdalen i Siljan er en av dem som gjerne lar tankene og minne rusle bakover i tiden, og det er tydelig å merke at han er en av dem som har fått stabilisert seg med den gamle solide ro og naturens ekthet over seg. Han er naturmann tvers igjennom og har det godt. Han fyller 80 år på skuddårsdagen, og har spenst i rygger og tanken krystallklar.

Hans Grinilia forteller så gjerne bruddstykker av sin mangfoldige virke gjennom tidene, en god forteller er han og husker ualminnelig godt. Mye gammelt han har hørt, har han også skrevet ned. Vi betviler ikke et øyeblikk på at han kunne prestere både en og to bøker hvis han satte seg til pennen.

 Stor søskenflokk.

Det låter Luksefjell av navnet, her sto også vuggen – på Søndre Grinilia hvor han ble født 29. februar 1888. – Vi var åtte søsken, syv gutter og ei jente. I 1897 døde faren, og moren ble sittende igjen med fem ukonfirmerte unger. Det var hardt, og på leilendingsbruket kunne de ikke bo slik at flokken ble spedt flere steder, og Hans ble på en gård ved kapellet der han var gjetergutt og ellers hjalp til i skogen så tidlig han kunne. Senere bodde han forskjellige steder der oppe, drev om vintrene med hogst, om våren og somrene fløting og slikt. 

Ble yrkesjeger.

Så bygde Løvenskiold to hytter, en ved Svanstul og en ved Bølevann. Grinilia, som var blitt en dyktig jeger og spreking til skogs, ble ansatt som rovviltjeger, og bortsett fra vintrene bodde han i disse hyttene den tiden han var yrkesjeger fra 1908-12. Kammerherre Leopold Løvenskiold ville holde rovviltbestanden nede og Hans Grinilia drev rundt i fjella med gevær, feller og sakser og jaktet ved siden av på orre og storfugl. Han hadde samme pris for hubro, hønsehauk, mår og rev, – i tillegg kom skinnprisene. De fire sesongene han lå der oppe som yrkesjeger fikk han i alt 167 stykker – fordelt på 63 hønsehauker, 40 spurvehauker, 32 hubroer, 2 snøugler, l ørn, 2 jaktfalker, 11 rever, 4 mår, 12 røyskatter. Det ble ført nøyaktig dagbok – hva som ble gjort for hver dag, og hvor viltet ble tatt.

 Flådde og saltet.

For å få skuddpremien og for å slippe å drasse på skrottene den lange veien ned til lensmann Jacobsen, flådde han skinnet, saltet litt på det og sparte opp gjennom 2-3 uker for hver gang og dro så til byen. Ørnen og en snøugle ble stoppet ut, men de manglet arsenikk så det gikk utøy i skinnet og måtte kastes.

Grinilia forteller at han gjerne begynte fangsten oppe i fjellene 14. april, da søker rovfuglen innover for reirbygging og det var fin fangsttid en måned fremover. Ved St. Hanstid var det klekking, og så var det gjerne rolig til mot 20. august Da var ungene større og de svermet over fjellene. Så var det fangst igjen til snøen ble for brysom. Hadde jeg hatt prismekikkert, ville mange tunge steg vært spart, sier han – og tenker på alle saksene han måtte helt inntil for å se etter.

Mye fugl også.

– Men det var matnyttig vilt å få også? – Det var kolossalt med fugl på Sauheradfjella før, særlig orrhane og rype. Hare var det også mye av. På en topptur skjøt jeg 4 orrer og 5 røyr, og en tiur fant jeg ikke igjen. En gang skjøt jeg tre, den siste syntes vel det ble noe stusslig å sitte igjen alene, kanskje. Jeg var sammen med mange fremragende jegere. Gamle Leopold Løvenskiold lå der oppe på jakt. Jeg bar ned fuglefangstene hans, rodde til Vassenden og derfra kom det hest fra Fossum og hentet, og jeg hadde med post opp igjen.
– Men du måtte ha mat når du lå oppe i heiene?
Det falt greiere å gå ned til Nautesund og handle enn til Luksefjell, det var 2-3 timer å gå.

Den beste fangsten.

– Det var livlig seterdrift i heiene før?
– Det nytter ikke å ramse opp alle setrene det lå folk på. Nå er dessverre omtrent alle sammen råtnet ned. Jeg gjorde forresten den aller beste ”jakta mi” på en seter, hun var budeie. Hun satt på Steinlisetra vest for Finnvoldstulen i grensen mellom Buskerud og Telemark. Hun var fra Hjuksebø og het Gunhild Ingolfsrud som jente.
Kløvhestene hentet seterproduktene ned til Sauherad-gårdene. Jeg husker den tok 16 bismerpund i kløva, det var smør, søtost og primost.

Gunhild og Hans giftet seg i 1913 og bosatte seg i Haukeroa i Luksefjell. Høsten 1920 flyttet de til Siljan og også der var han rovviltjeger for Treschow i 5-6 år. Alle disse årene hadde han da større jaktområde enn noen annen, fra Sauheradgrensen i vest til Lågendalen i øst, fra Skrim i nord, til Farris i syd.

Den siste bjørnen.

– Du har kanskje bjørneminner også? – Jeg har vært med å jaga ut to bjørner i drevet. Den ene skjøt Halvor Aas ved Langemyr på Bestul i 1904. Det var en blankragga stor ramsvart en, som veide 300 kilo. Så skjøt jeg og kammerherren en liten brunbjørn på sporsnø ved Horta en gang. I 1920-årene ble den siste bjørnen i heiene skutt. Det var Hans Askilt og Anton Isaksen sammen med noen andre som skjøt den.

God attåtnæring

Hans Grinilia sier at han har broren Jon Grinilia å takke for så grundig opplæring som jeger, og de har vært sammen på de forskjelligste jakt- og fangstturer.

En vinter han var i Luksefjell var det to kroner dagen i skogen. Han hadde satt ut sakser og hadde med børsa uten at det gikk utover skogsarbeidet – og en vinter solgte han skinn og fikk skuddpremie, i alt over 200 kroner. Det var over halvparten av hele vinterfortjenesten i skogen. Reveskinnet ble betalt med 35 kroner, en mår 65 kroner og 11 røyskatter representerte 5 kroner. Mårjakten var særdeles lønnsom hvis man kunne være heldig. Et maårskinn tilsvarte over en måneds skogsarbeid den gangen.

Var det aldri svartår?

– Nå er det jo så stille, så stille i skogen nesten over alt.

– Var det aldri noe dårlig år for viltet før i tiden?
 Direkte svartår kan jeg ikke huske, det var en sterk grunnstamme og bestanden talte et eller flere dårlige klekningsår. Den eneste sjanse til å få opp viltbestanden noe igjen, tror jeg må være totalfredning i fem års tid, og at det samtidig blir en effektiv rovdyrbekjempelse så bestanden kom i forhold til det matnyttige viltet. Men dette er vel bare ønsketenkning, for de fleste og mest effektive jegerne bor vel i byene nå for tiden, og de jakter til siste hare og fugl er skutt.

Fagfolks mening.

– Men det hevdes at rovviltet ikke er så farlig for storfugl, orrhane og hare? Jeg vet ikke riktig hva jeg skal betegne fagfolka på dette område, men de er skrivebordsteoretikere som sitter og lager oversikter, prognoser, og har nokså sikre antakelser omkring viltbestanden. Det hører ingen steder hjemme, mye er bygget på opplysninger fra utlandet og andre steder fra, og en del legger de til for egen regning. Resultatet blir ofte noe som er så feilaktig at en med erfaring fra et variert jegerliv må smile av det. Og fagfolks påstander om at rovviltet ikke har særlig å bety for viltbestanden, er tøys. En rev f.eks., gjør mye vondt på den måten. Jeg så vel det her oppe i heiene etter rovviltbekjempelsen at det ble mye mer fugl og hare etterpå.

I dag krysser revesporene like utenfor stuedøra til Hans Grinilia. Men reven skal få lov til å leve nå – sier han – og forteller at den fineste reveåte som er komponert, er en oppdelt katteskrott som har stått nesten lufttett i et kar i gjødselforbrenning noen dager. Til og med reven blir svimmel av den fæle lukten, men den liker den likevel.

Skogsarbeider, forpakter
Kristian Høgman
g.m. Kristine Nilsdatter Sæteret.
Br. 1919. Se S. Sætre.

Skogsarb., forpakter
Halvor Eriksen fra Gjerstad.
g.m. Ragna Augustsdatter fra Sandsvær.
Br. 1921.

Anleggsarbeider, forpakter
Hjalmar Hagen fra Nittedal f. 11/6-1880 d. 29/10-1954.
g.m. Marie Josefine Olsdatter f. 1/7-1873 d. 1/4-1936.
Br. 1922.

Hjalmar og Marie Hagen bodde tidligere 8 år i Nystua under Godal. Etter konas død, kjøpte Hjalmar hus på Eriksrød
og flyttet dit. Se Luksefjellv. 766 under Eriksrød. De er begge gravlagt på Luksefjell kirkegård.

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan miniforlag.
Jon Grinilia fortalte:
"Fra 1921 (1922) til 1941 bodde Hjalmar Hagen fra Nittedal i Haukeroa. Hagen var opprinnelig anleggsarbeider. Han hadde kommet til Luksefjell under veganlegget i 1912 og bodde først i Nystua (Godalsbrakka) på Godal i 8 år. Etter hustruen Maries død, flytta han til Eriksrød i Gjerpen."

Skogsarbeider, forpakter
Klaus Bjørn Tellefsen Øia fra Drangedal f. 23/2-1893 d. 30/5-1963, s.a. Tellef og Sigrid Hulfjell.
g. 13/7-1929 m. Olava Nilsdatter fra S. Sætre f. 30/8-1896 i N. Grinilia d. 1/3-1978, d.a. Nils Olsen Grinilia.
Forlovere: "Anders Nilsen Sætre og Nils Olsen Sætre."
1. Edel Kristiane Øia f. 1929 g.m. Rolf Berberg. Se nedenfor.
2. Gunvor Øia f. 1932 i Åmot under Haugedal g.m. Per Tore Richard. Ingen barn.
Br. 1943.

Olava og Klaus er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
"Tellefsen var fra Drangedal og kom som skogsarbeider til Luksefjell. Han var en sjeldent dyktig arbeider. Han hogg tømmer om vinteren og var med i fløtningen på Fjellvannet om sommeren."

Skogsarbeider, forpakter
Rolf Berberg
fra Siljan f. 1927, s.a. Anders Berberg og Martha Brennseter.
g.m. Edel Kristiane Øia herfra f. 1929.
1. Kai Morten Berberg f. 1953 i Haukeroa.
2. Lisbeth Iren Berberg f. 1954 i Haukeroa.
Br. 1953.

Denne familien flyttet senere til Limistien 2A på Limi.

Skogsarbeider, forpakter
Enok Arvid Bråthen fra S. Rønningen under Bø i Luksefjell f. 16/1-1937 d. 24/9-2004.
g.m. Berit Refsdal fra Hyniv. 290 (9/7) f. 1939, d.a. Arne Refsdal.
1. Roar Bråthen.
2. Marianne Bråthen f. 1959.


Enok Bråthen med familie bodde her på 1960-tallet. Se S. Stulen (Stulenv. 484).

Senere flyttet de til Hyniv. 290 under Fossum og overtok konas barndomshjem.

Det gamle huset på Haukeroa ble revet på 90-tallet og nytt hus ble oppført på samme sted.
Utleiebolig siden da.

(C) Gard Strøm.