| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Øvrum
Gård nr. 105 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.11.2014


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 

Øvrum 4
Gammelt løpenr. 354c. Siden Norges matrikkel 1889: 105/4.

Etter Øvrum(A). Utskilt fra Øvrum(1) som var nesten bare skog i 1868.

Dette er det gamle bnr 1 minus skogen, som Løvenskiold-Fossum beholdt.


Tunet på Øvrum bnr 4 ca. 1900.

Adresse i dag: Langrødv. 213, 3719 Skien.

G.br., selveier
Erik Rasmussen Øvrum
fra Øvrum(A) f. 10/12-1820 d. 29/6-1902.
g. 4/1-1848 m. Anne Margrethe Isaksdatter fra Espedalen(1) f. 1/12-1818 d. 1861, d.a. Isak Gundersen Espedalen.
1. Kirsten Eriksdatter f. 11/1-1849 d. 23/8-1872. Bodde på Øvrum. Ugift.
2. Maren Eriksdatter f. 11/9-1852 g.m. Isak Evensen. Se nedenfor.
3. Martin Eriksen f. 26/6-1855 d. 24/2-1867.
4. Marthe Marie Eriksdatter f. 29/6-1860 g. 17/8-1895 m. dyrlege Nils Laurits Wiborg fra Lårdal f. 1862. Bodde i Storgt. 195 på Osebakken i Porsgrunn.
Br. 1848.

Tjenestefolk i 1875: Karen Marie Hansdatter f. 1839 og Kristian Halvorsen f. 1864.
Erik R. Øvrum kjøpte Askildsåsen før 1875.

Ei Johanne Øvrum, 56 år og gift, reiste til Amerika 14/6-1893. Hun bodde allerede i Amerika, så hun har nok bare
vært på besøk. Båten het ”Kristiansand S.” og bestemmelsesstedet var New York. Hun er i protokollen oppført som
”Amerikaner”.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

354c

Øvrum

Erik Rasmussen

3 daler - 3 ort - 3 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

105

4

354c

Øvrum

Øvrum

Erik Rasmussen

4 daler - 3 ort - 3 sk

9 mark 35 øre

G.br., selveier
Isak Evensen Øvrum
fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 30/11-1849 d. 22/9-1924, s.a. Even Olsen Gaarden.
g. 18/9-1873 m. Maren Eriksdatter herfra f. 11/9-1852 d. 27/12-1916.

1. Erik Øvrum f. 27/11-1873 d. 1950 g.m. Ida Skauen f. 1870 d. 1955.
Bodde først på Fredbo i Solum (V. Porsgrunn), siden til Meltveit i Solum.
    Erik og Ida hadde ingen barn.
2. Eivind f. 22/12-1875 d. 3/6-1876.
3. Anna Margrete Øvrum f. 1/3-1878 d. 19/3-1953 g. 13/11-1900 m. Olaf Ekelund fra Ekelund i Solum f. 13/1-1877 d. 15/5-1956.
    Denne familien bodde først på Bjune i Ramnes. Overtok i 1937 sin søn Isaks gård Åleborgen(1) i Sem, Vestfold.
    Barn 1. Torjus Ekelund f. 24/12-1900 på Ekelund i Solum d. 10/12-1988 g.m. Ragna Forberg f. 8/9-1901 i Siljan d. 3/10-1985. Bodde på V. Borge i Skjee, Vestfold. Se nedenfor.    
    Barn 2. Elise Marie Ekelund f. 10/1-1902 i Solum d. 30/1-1994 g.m. Harald Aagaard f. 10/10-1907 d. 6/6-1944.
    Barn 3.
Isak Øvrum Ekelund f. 1/10-1903 på Bjune i Ramnes d. 12/2-1937. Hvalfanger. Kjøpte i 1933 Åleborgen(1) i Sem, Vestfold. Ugift.
    Barn 4. Maren Ekelund f. 18/10-1904 på Bjune i Ramnes g.m. Olaf Dahl fra Ramnes f. 15/1-1907 d. 3/12-1945. Bodde i Ramnes.

    Barn 5. Olga Astrid Ekelund f.  23/10-1906 på Bjune i ramnes d. 1/7-1988. Ugift.
    Barn 6. Signy Ekelund f. 13/8-1908 på Bjune i Ramnes g.m. Helge Elias Høgberg. Se Sem øvre i Gjerpen.
    Barn 7. Erling Sverre Ekelund f. 15/6-1910 på Bjune d. 29/4-1993 g.m. Ida Holland fra Åsen i Slagen, Vestfold f. 3/10-1911 d. 28/7-1984.
    Bodde på Stangeby, Nøtterøy. Se nedenfor.
    Barn 8. Reidar Ekelund f. 24/12-1911 på Bjune d. 3/6-1984. Ugift.
    Barn 9. Tordis Ekelund f. 18/12-1912 på Bjune d. 17/11-2001 g.m. Torbjørn Herland f. 16/11-1911 d. 9/7-1989. Bodde på Hof i Vestfold.
    Barn 10. Ragnhild Ekelund f. 2/6-1915 på Bjune g.m. Normann Paulsen f. 29/8-1914.
    Barn 11. Aslaug Ekelund f. 10/7-1917 d. 27/4-1949. Ugift.
    Barn 12. Håkon Ekelund f. 3/5-1919 på Bjune. Ugift.
    Barn 13. Anne Margrete Ekelund f. 17/6-1921 på Bjune d. 1/7-1999 g.m. Arne Ålborg Hotvedt f. 29/1-1918 d. 16/5-2001.
    Bodde på Åleborgen i Sem, Vestfold. Gravlagt ved Sem kirke.
4. Elise Marie Øvrum f. 17/5-1881 g.m. Arne Hansen Meen. Se Meen(17).
5. Eivind Isaksen Øvrum f. 23/11-1884. Overtok gården.
6. Kirsten Mathilde Øvrum f. 9/12-1887 g.m. Jacob Langerød. Se Langerød(1).
7. Borghild Øvrum f. 15/1-1891 g.m. Jacob O. Meen. Se Meen(3).
8. Rolf Isaksen Øvrum f. 24/5-1895. Overtok bruket etter broren.
Br. ca. 1890.

Maren Johannesdatter f. 1872 i Brunlanes var tjenestepike her i 1891. Hun tok seg av ”kreaturstellet”.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

105

4

Øvrum

Øvrum

Isak Evensen

10 mark 15 øre

G.br., selveier
Eivind Isaksen Øvrum
herfra f. 23/11-1884 d. 14/12-1961.
g. 24/9-1910 m. Anna Marie Riis fra Riis(15) f. 16/1-1890 d. 8/10-1975, d.a. Gunnar Olsen Riis.
Br. 1908.

Eivind og Anna Marie overtok i 1910 gården Riis(15) og flyttet dit. Se der.
Eivind Øvrums yngste bror, Rolf Øvrum kjøpte denne gården i 1821.

G.br., selveier
Rolf Isaksen Øvrum
(Rolf Øvrum) herfra f. 24/5-1895 d. 1962.
Br. 1921.

Rolf Isaksen Øvrum var ugift. Han ble gravlagt på Borgestad, sammen med sine foreldre.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

105

4

Øvrum

Rolf Øvrum

7 mark 77 øre

Brødrene Torjus Ekelund og Erling Sverre Ekelund var sønner av Olaf Ekelund og Anna Margrethe Isaksdatter
fra Øvrum (1878-1953).
De arvet denne Øvrum-gården i 1963. De var begge bosatt i Vestfold. Se ovenfor.

Selveier
Gunnar Andreassen
f. 1944.
g.m. Irene Ekelund fra Vestfold f. 1944.
Br. 1979.

G.br., selveier
Kåre Follaug
fra Ballestad(1) f. 1953, s.a. Åsmund Follaug og Anna Margrethe Meen.

g.m. Turid Elisabeth Ruge Bentsen f. 1952.

1. Pål Follaug f. 1978.
2. Heidi Follaug f. 1981.
Br. 1988.

Sameie med Haukeråsen(8) ”Vestre Svarttangmarken” fra før 1921.
Bnr 22 "Midtrum" ble utskilt herfra i 1952.

(C) Gard Strøm.