| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Menstad
Gård nr. 69 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.03.2015
 

Menstad 1900
Fra folketellingen 1900. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre tilgjengelige kilder.

17 bolighus bebodd av 30 familier og noen hybelboere.

Vi ser at den stadig voksende industrien på Bøle, Menstad og Borgestad trekker innflyttere til
distriktet.

"Borgestad"
Folk som er nevnt under Menstad i folketellingene, blir ofte skrevet som om de skulle bo på Engrav eller Borgestad i kirkebøkene. Folk flest visste nok ikke hvor grensene mellom gårdene gikk i dette området. Mange var dessuten innflyttere.


Familie 1.
Menstad 1900. Festetomt under bnr 1. To familier i samme hus. 1/2.

Vognmann
Hans Andreas Rasmussen Sahlgaard
fra  f. 1857 på Kongsberg d. før des. 1910, s.a. Rasmus Olaus Larsen.
g. i Gjerpen 5/9-1892 m. Gunhild Marie Brynjulfsen (Vettergren) fra Solum f. 6/3-1857, d.a. Brynjulf Asgeirsen.
1. Hans Andreas Sahlgaard f. 19/9-1895 i Gjerpen.
2. Ruth Sahlgaard f. 23/7-1898 i Gjerpen.

Hans Sahlgaard ble konfirmert i Eiker i 1873. Gunhild ble konfirmert i Solum i 1873.
Sahlgaard var i 1892 sjømann med bosted i New York, USA.

Familie 2. 
Menstad 1900. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Sagarbeider
Hans Martin Olsen
fra Hedrum f. 1872.
g.m. Marie fra Larvik f. 1865.
1. Nils Ingvart Olsen f. 1871 i Larvik. Sagarbeider i 1900.
2. Alfred Abrahamsen f. 1888 i Larvik
3. Astrid Olsen f. 1895 i Larvik.
4. Harald Olsen f. 21/3-1900 i Larvik.

Denne familien kom til Gjerpen en gang i tidsrommet mellom mars og desember 1900.

Familie 3.
Menstad 1900. Festetomt under bnr 1. To familier i samme hus. 1/2.

Her var i desember 1900 oppført Kirsten Olsdatter Kolle, enka etter Peder Larsen Kolle og
hennes 4 barn. Hun hadde losjerende i huset.
Det var i 1900 familien nedenfor, samt Even Fehn fra Holla f. 1875. Han var ugift og underformann
på sagbruket.

Se Familie 3 - Menstad 1891.

Familie 4. 
Menstad 1900. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Sagarbeider, leieboer
Peder Andersen Jacobsen
(Per Jacobsen) "fra Borgeskogen" f. 18/10-1876 i Porsgrunn, s.a. båtbygger Martin Jacobsen og Aavet Lovise Pedersen.
g. i Gjerpen 27/12-1897 m. Elise Olsdatter fra Roligheten på Ulefoss f. 13/6-1876 i Holla, d.a. tømmermann Ole Arnesen Roligheden og Gunhild Gundersdatter.

Se Familie 30 - Borgestad 1910.

Familie 5.
Menstad 1900. Festetomt under bnr 1.

Vognmann
Karl Martinius Olsen
fra Solum f. 12/12-1862 på Slotta, s.a. Ole Borgersen og Andrea Kittilsdatter.
g. i Solum 2/10-1884 m. Maren Petrea Halvorsdatter fra Solum f. 12/8-1855 på Rustekås, d.a. gaardmand Halvor Pedersen og Andrea Abrahamsdatter.

Denne familien kom til Gjerpen i 1899/1900. I huset bodde også barnas bestemor (mormor), enka
"Andrea Halvorsdatter" fra Solum, f. 1830. Hun levde av å veve.

Se også Skifjellrønningen under Haukeråsen, som Karl M. Olsen kjøpte i 1904. Siden da brukte de familienavnet "Skifjeld".

Takk til Leif Hansen, Porsgrunn bibliotek.

Familie 6.
Menstad 1900. 69/6. 

Her var oppført sagarbeider Hans Andreas Johansen (Johannessen) med familie. Se Familie 12 - Menstad 1910.

Familie 7.
Menstad 1900. 69/7. To familier i samme hus. Se nedenfor. Eid av Henry Berntsen i 1950. 1/2.

Her var oppført Martin Eriksen fra Lier m/ familie. Se Familie 13 - Menstad 1891.
En familie losjerte i huset i 1900. Se nedenfor.

Familie 8. 
Menstad 1900. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Enka Marie Hansen fra Brunlanes f. 1847, bodde her med sin sønn, Adolf Hansen f. 1881 i Kristiania. Han var sagarbeider.

Familie 9. 
Menstad 1900. 69/8. Eid av fru Gudny Østvedt i 1950.

Her var oppført landhandler Johan Hansen med familie. Se Familie 16 - Menstad 1891.

Familie 10. 
Menstad 1900. 69/9. Eid av Sveinung Øskeland i 1950.

Her var oppført sagarbeider Ole Johnsen med familie. Se Familie 1 - Menstad 1891.

Familie 11.
Menstad 1900. 69/10 ”Lia”. Eid av Martin Espedalen i 1950.

Her var oppført bjelkehugger Karl Andersen med Familie. Se Familie 2 - Menstad 1891.

Familie 12.
Menstad 1900. 69/11 ”Solli”. To familier i samme hus. Eid av Dagfinn Kokkersvold i 1950. 1/2.

Tømmermann, leieboer
Nils Hansen Nærum fra Nærum(1) f. 6/1-1874 d. 21/12-1958, s.a. Hans Jacob Simonsen Nærum.
g. i Hedrum krk. 17/11-1897 m. Johanne Marie Andersdatter fra Ringdal i Hedrum, Vestfold f. 18/10-1876 d. 11/9-1965, d.a. g.br. Anders Hansen Ringdal.

Nils Hansen Nærum kjøpte i 1909 gården Bekkevold bnr 4. Se
der.

Familie 13.
Menstad 1900. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Tømmerhugger, losjerende
Mads Hansen
fra Hoff i Vestfold f. 1848.
g.m. Lisa fra Sverige f. 1836.

Losjerende i 1900: Magnus Nilsen f. 1898.

Familie 14.
Menstad 1900. 69/12 ”Fredheim”. Eid av fru Gudny Østvedt i 1950.

Maskinist på sagbruk
Olaves Olsen
f. 1855.
g.m. Anne Olsdatter fra Brevik f. 1853.
1. Torvald Mathias Olsen f. 20/1-1882 i Porsgrunn. Lokomotivpusser i 1900.
2. Hans Olsen (Hansinus) f. 24/2-1884 "paa Borgestad" i Gjerpen. Sagarbeider i 1900.
3. Andreas Olsen f. 1891 i Porsgrunn.

Familie 15.
Menstad 1900. 69/13 ”Skoglund”. Fire familier i samme hus. 1/4.

Filemester ved sagbruk
Hans Eriksen
fra Eiker f. 1855.
g.m. Anne Mathea Sørensdatter fra Modum f. 1855.
1. Hans Hansen f. 1879 i Eiker.
2. Kristen Hansen f. 1882 i Eiker.
3. Marta Hansen f. 23/7-1884 på Ballestad.
4. Erik Hansen f. 10/2-1886 på Bøle. Sagarb. i 1900.
5. Klara f. 21/11-1887 på Bøle.
6. Anders f. 16/5-1889 på Bøle. ”Død før hjemmedaabens stadfæstelse. Hjemmedøbt af H. Kløcker.”
7. Olga Hansen f. 28/12-1890 på Bøle.
8. Hulda Hansen f. 1893.
9. Antoni Hansen f. 1897.

Denne familien kom til Bøle i ca. 1883/84. De bodde i 1891 i et hus under M. Bøle. I samme familie bodde
i 1900 også svigerdatter og enka Hilda Hansen fra Solum med sine barn: Solveig Hansen f. 1896 og
Anna Hansen f. 1898.
Enslig losjerende i 1900: Ugifte Emma Andersen fra Sverige f. 1854. Fast bopel i Solum. ”Reiser rundt
med smaahandel.” Hans var i 1888 og 1890 ”sagmester” på Bølesaga.

Dette bnr 13 ”Skoglund”. Eksisterte ikke lenger i 1950.

Familie 16.
Menstad 1900. Samme hus som ovenfor. 2/4.

Sagarbeider, fraktemann
Antoni Larsen fra Barkevik i Brunlanes f. 1837 (1834?) i Larvik, s.a. smed Lars Hansen Barkevik.
g1g m. Anne Marie Abrahamsdatter fra Barkevik i Brunlanes, Vestfold f. 1838 i Gusland d. 19/2-1897 i Tvedalen. Hun døde av hjertelammelse, i følge kirkeboka.
g2g i Tanum kirke 13/10-1898 m. Anna Lovise Johansdatter fra Gusland i Brunlanes, Vestfold f. 1877 på Gusland, g.br. Johan Wilhelm Johannesen Gusland.
Forlovere: "Ludvig Skoug, Larvik og Hartvig Hansen, Larvik."
1. Milda Lovise Larsen f. 2/5-1879 i Tvedalen.
Barn i 2. ekteskap:
2. Arnt Larsen f. 5/2-1899 Brunlanes.
3. Gutt Larsen f. 29/11-1900 i Gj.

Denne familien kom til Gjerpen fra Brunlanes i 1900.

Takk til Leif Hansen, Porsgrunn bibliotek.

Familie 17.
Menstad 1900. Samme hus som ovenfor. 3/4.

Arbeider
Jens Thygesen
fra Lunde i Telemark f. 31/6-1841, s.a. Thyge Hasledalen.
g. i Drangedal 18/9-1859 m. Anne Karine Olsdatter fra Sundet under Ettestad, Drangedal f. 28/9-1848, d.a. Ole Olsen og Anne Tellefsdatter.
1. Thomas Jensen f. 5/10-1869 på Lillejordet under V. Sannes i Drangedal.
2. Ole Jensen f. 19/9-1871 i Henneseid i Drangedal.
3. Kristine Thygesen f. 1873 på Skåtøy.
4. Karl Thygesen f. 1888 i Kragerø.
5. Olga Thygesen f. 1892 Skåtøy.

Anne og alle barna var utmeldt av Statskirken og medlemmer av ”Frikirken”. Losjerende i 1900:
Enkemann, bjelkehugger Hans Svendsen fra Bamble f. 1835.

Familie 18.
Menstad 1900. Samme hus som ovenfor. 4/4.

Sagarb.
Anton Andersen Veberg
fra Skien f. 1863.
g.m. Helga fra Sauherad f. 1858.
1. Ragna Andersen Veberg f. 1887 i Solum.
2. Hans Andersen Veberg f. 1890 i Solum.
3. Alma Andersen Veberg f. 1895 i Skien.

Familie 19.
Menstad 1900. 69/14. To familier i samme hus. 1/2.

Sagmester
Johan Edvard Jørgensen
fra Eidanger f. 1868, s.a. arbeider Jørgen Kristoffersen.
g. 1/2-1891 m. Sofie Mathilde Andersdatter (Eriksen) fra Eidanger f. 1870, d.a. sagarbeider Anders Eriksen.
1. Jørgen Jørgensen f. 23/4-1891 på Bøle.
2. Alf Jørgensen f. 2/6-1893 på Bøle.
3. Erling Jørgensen f. 9/9-1895 på Bøle.
4. Udøpt pike f. 5/12-1897 på Bøle d. 25/12-1897 på Bøle.
5. Hjørdis Mathilde Jørgensen f. 1/1-1899

Johan Edvard ble konf. i Eidanger i 1883 og Sofie Mathilde i 1885. Han var allerede i arbeide på
Bølesaga da de giftet seg. De bodde på Bøle i noen år før de flyttet til Menstad.

Bnr 14 eksisterte ikke lenger i 1950. Heller ikke i 1910.

Familie 20.
Menstad 1900. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Sagarbeider
Martin Hansen
fra Varnes i Hedrum f. 1870.
g.m. Mathea fra Brunlanes f. 1858.
1. Johan Hansen f. 1896 i Brunlanes.
2. Haakon Hansen f. 1894 i Skien.
3. Margit Katinka Hansen f. 1892 i Skien. Bodde vanligvis i Brunlanes. (I tjeneste der og hjemme til jul?).

Familie 21.
Menstad 1900. 69/15 ”Solbakken”. Tre familier i samme hus. 1/3.

Vognmann
Ole Ingebretsen Doksrød
fra Roligheten under Sauherad Prestegård f. 15/8-1864 d. 1942, s.a. Ingebret Knudsen Roligheten og Svanaug Jørgensdatter.
g.m. Johanne Mathilde Andersen fra Porsgrunn f. 3/10-1874 d. 1951, d.a. Johan og Kirstine Andersen.


Se denne familien på Doksrød(4) "Kroken".

Eid av Halvor Solbakken i 1950.

Familie 22.
Menstad 1900. Samme hus som ovenfor. 2/3.

Tomtearb. på sagbruk
Ludvik Jakobsen Wendel
fra Larvik f. 1869.
g.m. Anne Helene Thorstensdatter fra Solum f. 1873.
1. Borghild Jakobsen f. 25/12-1899 i Gj.

Familie 23.
Menstad 1900. Samme hus som ovenfor. 3/3.

Sagarb.
Olav Olsen
fra Hedrum f. 1874.
g.m. Gurine fra Ål i Hallingdal f. 1872.
1. Henry Anker Olsen f. 5/9-1900.

Losjerende i familien i 1900: Sagarbeider Harald Kristiansen fra Hedrum f. 1878. Ugift.

Familie 24.
Menstad i 1900.

Her var oppført familien Mathias Mathiassen (Dahl). Se Familie 6 - Menstad 1891.

Familie 25.
Menstad i 1900.

Steinarbeider
Tollef Bjørnsen
fra Gulset f. 14/10-1849 på Stordal i Åmotsdal, Seljord d. 19/2-1909 i Kåsine under Kleivrud, s.a. Bjørn Tollefsen. Se Familie 26 - Gulset 1875.
g. i Gjerpen 3/8-1879 m. Gunhild Hansdatter fra Sauherad f. 8/5-1852 i Dragkåsa, d.a. Hans Hansen og Anne Gudmundsdatter.
1. Hans f. 4/12-1880 på Gulset d. 8/12-1880 på Gulset.
2. Andreas Tollefsen f. 13/11-1881 på Gulset.
3. Bernhard Tollefsen f. 21/9-1884 på Gulset.
4. Hans Tollefsen f. 9/4-1890.
5. Thor Tollefsen f. 1894.

Denne familien kom til Gjerpen i ca. 1881. De bodde på Sanssouci under Bratsberg i folketellingen 1891.
Beboer i huset her i 1900: Gårdsarbeider og fattiglem, Aslak Halvorsen f. i Seljord i 1847.
De flyttet til Sauherad og bodde i 1910 på bruket Feta under S. Bunkholt (56/9). Gunhild var da blitt
enke.

Familie 26.
Under Menstad(1) i 1900. 69/16.

G.br., lærer
Hans Sørensen Folkestad f. 12/5-1844 på Storrønningen i Bø d. etter 1880 før 1900, s.a. kirkesanger (klokker) og lærer Søren Rollefsen og Anne Taraldsdatter.
g. i Bø kirke 30/4-1872 m. Guro Halvorsdatter fra plass under Eika i Bø f. 18/4-1850, d.a. Halvor Halvorsen.
1. Søren Hansen f. 11/10-1872 på Haugen i Bø.
2. Gunhild Folkestad f. 10/2-1874 på Haugen i Bø. Var ”Folkeskolelærerinde” i 1900.
3. Halvor Folkestad f. 8/5-1876 på Haugen i Bø. Var styrmann og i Philadelphia i 1900. Skipsfører i 1910. Se Falkum(12).
4. Hans Folkestad f. 8/8-1878 på Haugen i Bø. Han var hustømmermann og bodde i Port Elisabeth i Sør Afrika i 1900.
5. Johannes Folkestad f. 12/8-1880 på Haugen i Bø. Var teglverksarbeider i 1900.
6. Olaf Folkestad f. 3/8-1882 i Bø.

Kilde: Bø kirkebok. Denne familien er registrert utflytta fra Bø prestgjeld til Ski i Akershus vinteren 1886.
Det var også nevnt at Ski var anneks til Krokstad prestegjeld.

Det var enka og disse barna som bodde her under folketellinga 1900.

Guro var enke i 1900 og livnerte seg ved å ha forskjellige arbeidere boende her for kost og losji.
Disse var i 1900:
Sagmester Anders Halvorsen (gift) fra Berg i Smålenene (Østfold) f. 1852. Han hadde fast bopel i Larvik. Se Familie 28 - Borgestad 1910.
Sagmester Jens Johansen (enkemann) f. 1846 fra Skjeberg i Østfold hvor han også vanligvis bodde.
Sagarbeider Karl Martin Kristiansen (ugift) f. 1880 i Hedrum, hvor han også vanligvis bodde.
Teglverksarbeider Knut Bernhardt Knutsen (ugift) fra Eidanger f. 1882 som også var hans faste bopel.
Sagarb. Ole Mathisen (enkemann) f. 1834 i Eidanger hvorfra han hadde meldt flytting.
Teglverksarbeider Karl Olsen (ugift) f. 1878 i Eidanger. Han hadde fast bopel i Eidanger.

 

Familie 27.
Under Menstad(1) i 1900. 2 familier i samme hus. Se nedenfor. 1/2.

Her var oppført enke og huseier, Marie Andersdatter fra Holla f. 1843 med sine 3 barn. Se Familie 8 - Menstad 1891.
Marie arbeidet i 1900 med husstell og annet arbeide på Borgestad gård.

Familie 28.
Under Menstad(1) i 1900. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Her var oppført tømmermann Paul Hansen fra Sandvær med familie. Se Familie 9 - Menstad 1891.

Familie 29.
Under Menstad(1) i 1900.

Her var oppført bjelkehugger Kristian Jacobsen med familie. Se Familie 18 - Menstad 1891.

Familie 30.
Under Menstad(1) i 1900. Menstadlia.

Her var oppført rentenist Knud Andersen Meen fra Meen(1) f. 23/3-1832 på Kråketo d. 23/12-1909 på Menstad, s.a. Anders Hansen Meen.
Ugift. ”Lever af sin formue”. Se Familie 2 - Menstad 1891.

Fra begravelsesinnføringen i kirkeboka:
"Knut Andersen Meen, ugift, Rentenist, d. 23/12-1909 på Meenstad, f. 1832 på Kraaketo. Kvalt av røk i det huset var
kommet i brand, hvor han bodde alene. Var sannsynligvis sovnet mens det fra Kakelovnen er tat fyr i gulvet. Pleide
at lægge glør paa kakelovnsplaten naar han vilde koke Kaffe."


Kilde: Avisen Fremskritt 24/12-1909. Klippet fra Luksefjellminner 16 - Skavan miniforlag.

"Knut Meen i Gjerpen som døde onsdag aften, ble kvalt av røg i sin stue under Meenstadlien. Han var 77 år gammel og har i mange år bodd i den vesle stue med de to små rom. Hjælp vilde han aldri ha. Han har stelt for seg selv og levet yderst tarvelig. Skjønt han satt med omkring 18000 kroner i en av Skiensbank, var det ikke mer end så vidt, han undte seg tarveligste mat. Han var gjerrig til det yderste. Og det så ikke pent ut hos ham. Han hadde vel heller ikke råd til kjøpe såpe.

Onsdag aften ved 6-tiden kom en ung gutt forbi hans stue. Han så det lyste nokså sterkt gjennem et av vinduene, ligesom der kom røg ut gjennem dette. Gutten råbte "Knut Meen", men fikk intet svar. Han skjønte, at det var galt fatt og løp til en nabo. Med denne vendte han tilbake til, men døren var stengt indenfra. De fikk den ikke opp. Gutten løp til Menstad bruks formand. Han ilede til med øks, og så ble døren slått ind. Det brændte ved ovnen, men ilden ble slukket i en håndvending. I sengen, som stod i nærheten av ovnen, lå Knut tilsynelatende livløs. Der gikk bud til læge. Denne kunde si, at døden forlængst var indtrådt. Lensmanden ble også budsendt og var derute både om aftenen og morgenen efter.

Da døren ble slået ind, viste det seg, at de ikke bare var låst; der var også satt en staur for. Knut har visstnok sommetider vært plaget av mindre snille gutter, så han har fundet at burde forskanse seg godt i sitt hus.

Det viste seg, at der i rummet ved siden av soveværelset herskede større uorden end almindelig. Hvordan dette skal forklares, er det i øieblikket vanskelig å si noget om. Knut pleiede gjerne å holde forholdvis god orden på sine papirer. Men nu stod hans gjemmer åbne og der lå en del papirer på bordet. Folk, som var kjendt i huset, mener å savne enkelte verdidokumenter og nogle mindre sølvgjenstander. Esken, hvori han hadde sine papirer, var også vekk. Det ser litt mystisk ut, men skulde den gamle ha hatt besøg av tyver, er det temmelig uforståelig, hvordan de er kommet ut.

Da folk kom til, var jo døren forsvarlig stængt indenfra. Hva de savnede ting angår, så kan det nok hænde, han har anbragt disse andetsteds. Foreløpig må man vel bli stående ved den antagelse, at han selv har fomlet med papirene og at ilden er oppstået i en del søppel som stadig pleiede å ligge under platen ved Knuts gamle ovn. Han hadde for vane, Knut, å koke sin kaffe på den store plate. Han satte et lite brandjern og sin lille kaffekjedel på platen og brændte løs. ”Da har jeg det så varmt,” sa Knut, ”og lys på samme tid.” Han sparede herved penger. Nu må det antages, at det kostede ham hans liv. Han har fyret opp på platen, og har villet hvile litt. Søvnen er kommet, en gnist er faldt ned i søppelet. Så har Knut sovnet ind for alltid.

Avdøde syntes kun å ha sparesansen utviklet. Arbeide for tjene penger var ikke hans sak. Mon tro han noen gang hadde gjort en skikkelig arbeidsdag? Egen og strid var han all sin dag. Han gikk der og rotet for seg selv. I stuen hans fandt man 160 kroner i kontanter. 80 kroner lå i en konvolutt på en hylle og 800 kroner fantes oppe på en ovn i en notisbok.
Avdøde har en bror i live. Denne er på Foss fattighjem. Han ligner meget Knut. I mange år bodde han i en liten stue i Gjerpen, men så tok det slutt med pengene – begge brødre har arvet sine midler – og så måtte han flytte til Foss. Nu blir han plutselig den lykkelige eier av 6000 kroner, idet Knuts penger skal deles i tre deler. Noen av arvingene er i Amerika."

-------

Knud Andersen Kråketo drev privatbank og familietradisjonen forteller at han skal ha vært utrolig gjerrig. Da han var død ble det funnet penger i veggene og andre steder etter ham. Det er blitt fortalt av Karen Marie Ødegård (på Fløtterød-ødegården) f. Fjeldheim 12/1-1911, at hun hadde et minne om Knud Meens begravelse som hun aldri kunne komme til å glemme. Tradisjonen forteller at begravelsen var på samme dag som hun fyllte 10 år, derfor var det lett for henne å huske episoden. Hun hadde stått og sett på begravelsesfølge og hun kunne huske at det var et forfærdelig uvær. Plutselig hadde vognen med kisten kantret og kisten hadde falt av. Det må ha vært en skikkelig ulykkesdag for Karen Marie, for samme dag hadde hun kollidert på en kjelke, så kraftig at hun ødela begge bena sine. Dette gjorde at hun haltet resten av livet.
Informant: Hans Jakob Thorsen, tidligere kirkeverge i Porsgrunn.


(C) Gard Strøm.