| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 09.07.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Mæla 113 - Mæla nordre - Solstad

Utskilt fra Mæla(22) i 1910. 4/113.

 


Mæla bnr 113 "Solstad". Foto: G. Strøm 18/12-2014.

 


Adresse i dag: Mælagata 133, 3716 Skien.

G.br., selveier
Martin Larsen Stensrød fra Skyer(4) f. 10/5-1878 d. 20/4-1927 på Mæla, s.a. Lars Olsen Stensrød.
g. i Gjerpen kirke 14/1-1912 m. Berthea Marie Eriksdatter fra Løberg(5) "Stensrød" f. 23/2-1885, d.a. Erik Isaksen Stensrød.
Forlovere: "Ole Larsen Stensrød og Edvard Eriksen."

Br. 1911.

 


Brudebilde av Martin og Berthea Stensrød. Han døde 15 år senere.
Foto utlånt av Gerd Hovland.

 


G.br., agronom

Simon Simonsen fra Løvstad under Venstøp f. 6/8-1886 d. 5/4-1975, s.a. Hans Simonsen.

g. i Trefoldighet kirke i Kristiania 11/2-1913 m. Ragna Sofie Kise fra N. Kise f. 22/4-1892 d. 2/12-1969, d.a. Ingebret Rasmussen Kise.
Forlovere: "Albert Kolby og Lars Kolby."

1. Sigrid Marie Simonsen f. 1/6-1913 g.m. g.br. Karl Dahl f. 21/1-1911. Se Frogner(7).

2. Hans Simonsen f. 3/9-1917. Overtok bruket.

Br. 1927.
 

Simon Simonsen kjøpte gården av Martin Stensrøds dødsbo.

Simon Simonsen var agronomutdannet og farpaktet en rekke gårder. Før de giftet seg, forpaktet han
Fen under Bratsberg. Deretter Limi. Han ble fra 1919 gårdsbestyrer på Bolvik i Solum. De kom tilbake
til Limi i 1922.
I 1924 ble han bestyrer på Gjerpen kommunes gård, N. Foss, hvor det også var gamlehjem, som ekte-
paret fikk ansvaret for. I 1924 kjøpte Simon Simonsen denne gården
 
Våningshus og uthus ble oppført i 1924.

Buskap på 1950-tallet: 1 hest, 8 kyr, 1 okse 1 kalv og 5 griser.

 

Byråsjef i landbruksdepartementet, selveier

Hans Simonsen herfra f. 3/9-1917.

g.m. Astrid Indseth fra Vinstra f. 7/7-1922.

1. Hanne Sidsel Simonsen f. 1954 i Oslo g.m. Per Wold. Overtok gården.

Br. 1974.


Denne familien var i mange år bosatt i Ås, Akershus, men var flittige besøkere av gården i helgene.

Rådmann i Porsgrunn
Per Wold fra Ås i Akershus f. 1952.
g.m. Hanne Sidsel Simonsen "herfra" f. 1954 i Oslo.
1. Hans Magnus Wold f. 1981.
2. Ida Marie Wold f. 1986.
3. Erik Nicolai Wold f. 1993.

Br. 1991.


(C) Gard Strøm.