ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skyer
Gård nr. 110 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 17.10.2020Skyer bnr 4 ca. 1980. Foto: Innsendt av Roar Bø 2015.

Skyer 4
Gnr. 110 - bnr 4. Gammelt løpenr. 383a. Siden Norges matrikkel 1886: 110/4 m.fl.

Delt fra hovedbølet på 1750-tallet.

Adresse 2020: Skyerv. 92, 3719 Skien.

Landskyld 1882: 0 daler - 4 ort. 1886: 0 mark 75 øre (0,75).

Bonde, selveier
Ole Johannesen
fra Åsterød dpt. 14/2-1717 bg. 14/6-1788. ”Ole Schyer 71 aar.”, s.a. Johannes Børgersen.
g1g (ikke i Gj.) m. Anne f. ca. 1703 bg. 6/2-1781. ”Ole Schyers kone 78 aar.”
g2g 1/9-1781 m. Live Nilsdatter fra Haukeråsen(1) dpt. 5/2-1751 bg. 30/10-1813. ”Live Nilsdtr. Skyer 61 aar.”, d.a. Nils Olsen.
1. Ragnhild Olsdatter f. ca. 1747. Konfirmert i Gjerpen 1763, 16 år gammel, g.m. Lars Svenkesen Skyer. Se Skyer(1).
Barn i 2. ekteskap:
2. Anne bg. 6/1-1782. ”Ole Schyers hjemmedøbte datter Anne 5 dage.”
3. Johannes Olsen dpt. 24/11-1782. Overtok gården.
4. Nils Olsen dpt. 17/7-1785. Se Skyer(8).
5. Isak Olsen dpt. 18/5-1788. Se Ballestad(5). Se også Ryggen under Skifjell.
Eier 1755.

F.f. Ole Schyers db. Johannes: Nils Aasterøes kone, Maria Abrahamsdtr., Peder Olsen, Nils Jonsen, Amund Isaksen.
F.f. Ole Schyers db.
Nils: Nils Aasterøes k., Maren Abrahamsdatter, Halvor Kolchin, Abraham Skouen, Ole Pedersen.
F.f. Ole Skyers db. Isak: Nils Aasterøes kone, Berthe Larsdtr., Svend Løberg, Ole Pedersen, Anders Jensen.

Ole Johannesen ble født på Ballestadmyra. Han kjøpte 4 ½ skind (halvparten) i Skyer i 1760 av eieren
Neri Aslaksen. Før den tid var han leilending her.

At Ole Johannesen Skyers første kone het Anne, kan vi anta, ved at første datter i andre ekteskap ble oppkalt etter
henne. Dette er gammel Norsk navnetradisjon.

Ragnhild Olsdatter er ikke døpt i Gjerpen, Siljan, Eidanger, Skien eller Solum.

Døpt 30/8-1767: "Ragnil Olsdtrs uægte db. Johannes fra Schyer. Barnefader: Torsten Thorsen.
Test: Abraham Christensens kone, Ragnil Olsdtr., Ole Schyer, Isak Johannisen, Even Larsen."
"Bg. 13/12-1767:
Ragnil Olsdtrs. søn Johannes 1/2 aar."

11/10-1788     OLE JOHANNESSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, side 372a.
Skyer          Arvinger:                            
               Enka Liv Nilsdatter og barna:
               1. Johannes Olssen 6 år.
               2. Nils Olssen     3 "
               3. Isak Olssen   1/2 "
               4. Ragnhild Olsdtr. g.m. Lars Svenkessen.
               Enka tok Lars Svenkessen Skyer til laugverge.
     Formynder: Farbror Nils Johannessen Aasterød for Johannes og Nils.
     Formynder: Deres frende (slektning) Isak Børgessen i Porsgrunn for Isak.
Brt: 571 - 1 -  4
Net: 268 - 2 – 22.
Jordegods: Boet eide 4 1/2 skind med bygsel i Skyer.
Skjøte fra Niri Aslachsen av 2/1-1774 på 4 1/2 skinn med bygsel + hus. Vurdert for 450 rdl.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Skiøde fra Hans Chrystie med flere til Johannes Olsen paa 4 1/2 Skind i Skyer for 393 rdl., dat. 2. Juli, thingl. 31 Aug. 1802."

Bonde, selveier
Johannes Olsen
herfra dpt. 24/11-1782 d. 8/1-1842, s.a. Ole Johannesen Skyer.
g. 11/9-1810 m. Anne Dorthea Svendsdatter fra M. Løberg(A) dpt. 11/11-1787 d. 7/2-1824, d.a. Svend Jørgensen Løberg.
1. Berthe Johannesdatter f. 1811 d. 19/12-1890 på Grøtsund i Solum.
Ugift.
2. Live f. 29/7-1816 d. 17/3-1823.
3. John f. 7/6-1819 d. 22/9-1819.

4. Anne Johannesdatter f. 16/3-1821 g.m. Kittil Nilsen. Se nedenfor.
Eier 1802.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Skiøde fra Johannes Olsen til Nils Olsen paa 2 1/4 Skind af denne gaard, datert 7 Aug. (1807), thingl. 12 Jan. 1808." Se Skyer(8).
(Dette er i realiteten en skyldsettingsforretning, hvor bnr 8 er utskilt fra dette bruket.)

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Overdragelse fra Johannes og Niels Olssønner til broderen Isak Olsen paa et Skogstykke under denne Gaard eller Ret til at hugge det
Fornødne til huse, Brænde og Gjerdefang, hvorved Grunden herved tilhører Sælgerene, for 100 Rdl., dat. 10 Feb. 1812, thingl. 4. Marts 1857."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Skiftebrev efter Johannes Olsens Kone Anne Svendsdatter, sluttet 2. Feb. 1825, thingl. 18. Jan. 1826."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

383

Skyr

Johannes Olsen

2 1/4 skind

1 daler - 0 ort - 10 skilling

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Bestemmelse fra Johannes Olsen om at hans 2 1/4 skind af denne Gaard skal deles mellem hans Døttere Berthe og Anne Johannesdøttere,
dateret 22 Feb., thingl. 20. Juni 1840."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 61. Digitalarkivet.
"Skifte efter Johannes Olsen, hvorved dette brug m.m. er udlagt døtrene Birte og Anne Johannesdøtre, afsluttet 7. sept., thingl. 1. nov. 1842."

Bonde, tømrer, deleier (gjennom sin 1. kone)
Kittil Nilsen fra Grønnerød(3) f. 15/10-1821 d. 15/2-1898 på Borgeskogen, s.a. Nils Pedersen Grønnerød.
g1g 7/9-1843 m. Anne Johannesdatter herfra f. 16/3-1821 d. 25/5-1867 på Borge, d.a. Johannes Olsen Skyer.
Forlovere: "Lars Kittilsen Grønnerød, Ole Nilsen Skyer."
g2g 25/9-1870 m. Anne Larsdatter fra Sagplassen under Skifjell f. 15/10-1835 d. etter 1898, d.a. Lars Thorsen.
1. Anne Dorthea Kittilsdatter f. 22/5-1844 på Skyer.
2. Johannes Kittilsen f. 21/3-1846.
3. Gunhild Maria f. 31/1-1849 d. 4/2-1856.
4. Elisabeth Kittilsdatter f. 20/5-1853.
5. Andreas f. 6/2-1855 på Skyer d. 11/2-1868 på Ø. Borge.
6. Martin Kittilsen f. 26/9-1857 på Skyer.
Barn i 2. ekteskap:
7. Andreas Kittilsen f. 16/12-1871 på Nyork under Ø. Borge.
8. Mathias Kittilsen f. 22/4-1874 på Ø. Borge.
9. Johannes Kittilsen Skyer f. 23/10-1877 på Ø. Borge. Se Familie 86 - Ø. Borge 1910.
Deleier 1840.

Denne familien er å finne på Bråten under Borgestad fra ca. 1861. I 1865 var han bjelkehugger. Se Familie 48 - Ø. Borge 1875.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Overdragelse fra Isak Olsen Ryggen til Ole Andersen Ballestad efter ovenstaaende dokument (Overdragelse) tilkommende hugste-
rettighed
af skovstykke under denne Gaard for 60 spd., dat. 3., thingl. 4. Marts 1857."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Overdragelse dat. 8. Oct., thingl. 6. Nov. 1860, hvorved Ole Andersen Ballestad eller Haugen overdrager til Halvor Halvorsen
sin husterettighed til et skovstykke under denne Gaard for 100 Spd. efter ovenstaaende dokument."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Skiøde fra Kittil Nielsen Skyer som gift med Anne Johannesdatter og Berthe Johannesdatter Skyer, med Kurator til Lars Jacobsen
Wallerdalen
, paa 2 1/4 Skind eller 1 Skylddaler 10 Skilling af denne Gaard for 800 Spd. og Boligret til Berthe Johannesdatter for Livstid af den halve
Eiendom, eller Føderaad, dat. 19 Marts, thingl. 22. April 1861."

Lars Jacobsen Wallerdalen.
Eier 1861. Se Vallerdalen nedre under Meen.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Kjøbecontrakt dateret 17. Marts 1866 og 16. Febr. 1867, hvorved Lars Jacobsen Wallerdalen selger til Niels Andersen Skyer og
Ole Andersen Houen
, 2/3-deler af denne Gaard for 352 Spd., thinglæst 25 Marts 1867."

Nils Andersen Skyer.
Ole Andersen Hauen.
Eier i sammen 2/3-deler.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Kjøbecontrakt dateret 11 Januar 1864, hvorved Lars Jacobsen Skyer, erkjender at have solgt til stegemand Halvor Halvorsen
den til hans anpart i Skyer liggende søndre Skov, for 20 Spd., thingl. 23 April 1867." 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning(er) afholdt 6 Juli, afhjemlet og thinglæst 27 Sept. 1867, hvorved:
en anpart, løbenr. 383b, som solgt til Halvor Halvorsen, Skyldsat for 10 skilling (bnr 5).
en anpart, løbenr. 383c, som solgt til Ole Andersen Houen, Skyldsat for 1 ort - 16 skilling (bnr 6).
og en anpart, løbenr. 383d, som solgt til Niels Andersen Skyer, Skyldsat for 1 ort - 16 sk." (til bnr 2 og 2).

Restskyld av løpenr. 383a var nå på: 1 ort - 16 sk.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 37. Digitalarkivet.
"Auctionsskiøde til Lars Larsen Ballestad paa denne eiendom, dat. 29, thingl. 30. Jan. 1868."

Lars Larsen Ballestad.
Eier 1868. Se Ballestad(1).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 61. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 7 er udskild, afholdt 11 juli, afhjemblet og thingl. 1. Aug. 1885." 
"Skjøde thingl. 1. Aug. 1885, hvorefter eieren af bnr 7 har ret til en 2 meter bred 'Fægate' over dette brug, hvilken ikke maa be-
nyttes før høiet er afslaaet(?)"

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

383a

Skyer

Lars Larsen

0 daler - 2 ort - 3 skilling

383c Skyer Lars Larsen 0 daler - 2 ort - 3 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

110

4

383a

Skyer

Skyer

Lars Larsen

0 daler - 1 ort - 4 skilling

0 mark 75 øre

110 6 383c Skyer Skyer Lars Larsen 0 daler - 1 ort - 4 skilling 0 mark 77 øre


Våningen på Skyer bnr. 4 i ca. 2009. Foto: Innsendt av Roar Bø 2015.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 61. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Larsen Ballestad til Lars Olsen Stensrød paa dette brug og bnr 6 for 3.000 kr., dat. 29. april, thingl. 1 mai 1897."

Bonde, selveier
Lars Olsen Stensrød
fra Løberg(5) "Stensrød" f. 7/6-1851 d. 11/5-1921, s.a. Ole Isaksen Stensrød.
g. 11/6-1875 m. Karen Maria Madsdatter fra Sørbø(2) f. 14/2-1852 d. 30/12-1930, d.a. Mads Pedersen Sørbø.
1. Ole Larsen Stensrød f. 23/4-1876 på Stensrød. Se Mæla(75) "Nordheim".
2. Martin Larsen Stensrød  f. 10/5-1878 på Stensrød. Se Mæla(113) "Solstad".
3. Anne Elise (tvilling) f. 5/3-1880 på Stensrød. "Døde før hjemmedaaben blev bekræftet".
4. Ida (tvilling) f. 5/3-1880. "Døde før hjemmedaaben blev bekræftet".
5. Anne Elise Stensrød f. 22/10-1881 på Stensrød.
6. Karl Stensrød f. 28/2-1885 på Stensrød. Overtok gården.
7. Isak Stensrød  f. 29/3-1887 på Stensrød d. sept. 1932, 45 år gml.
8. Anna Stensrød  f. 3/11-1891.
9. Marie Stensrød f. 6/1-1896 g.m. Johan Ingebretsen Glenna. Se Glenna(1).
Eier 1897.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 61. Digitalarkivet.
"Uskiftebevilling for Karen Marie Olsen, enke efter Lars Olsen Stensrød, dat. 4. juni 1921, tingl. 30/9-1922."

Lars Stensrød forpaktet gården i noen år før han kjøpte den.
Andre beboere i 1891: Enka Elisabeth Borgersdatter f. 1815, mor til Lars.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

110

4

Skyer

Skyer

Lars Olsen Stensrød

0 mark 75 øre

110 6 Skyer Skyer Lars Olsen Stensrød 0 mark 77 øre


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 61. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Karen Marie Stensrød til sønnen Karl Larsen Stensrød paa dette bruk og bnr 6 for kr. 12.400,00, hvorav for løsøre -
kr. 3.400,00, dat. 2. sept., tingl. 30 sept. 1922."

Bonde, selveier
Karl Larsen Stensrød
herfra f. 28/2-1885 på Stensrød d. 14/4-1965, s.a. Lars Olsen Stensrød.
g. 8/1-1919 m. Hanna Bertha Ødesneltvedt fra Ødesneltvedt f. 18/1-1885 d. 7/12-1972, d.a. Hans Olsen Ødesneltvedt.
Forlovere: "
Martin L. Stensrød og Peder A. Ødesneltvedt."
1. Lars Stensrød f. 19/5-1919. Se Sneltvedtlia 11 under Sneltvedt(26).
2. Hans Stensrød f. 8/8-1920. Bygde hus på Bratsberg (63/375).
3. Borgny Marie Stensrød f. 3/8-1922 g.m. Hans Riis. Se Riis(17).
4. Olaf Stensrød f. 2/8-1924. Overtok gården.
5. Andreas Stensrød f. 11/4-1926. Se Skyer(13).
Eier 1922.

Karl Stensrød skal ha brukt gården fra 1917 ifølge ”Norske Gardsbruk”. Han har nok forpaktet gården 4-5 år før
han kjøpte den. Han bygde nye uthus her i 1912 og nytt våningshus i 1917.

Karl L. Stensrød kjøpte Haugseter under Hauen (68/9) i 1912. I 1947 kjøpte han Skyer(13).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

110

4

Skyer

Karl Larsen Stensrød

0 mark 75 øre

110 6 Skyer Karl Larsen Stensrød 0 mark 77 øre
110 13 Skyer - Granheim Karl Larsen Stensrød 1 mark 78 øre


Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 110 - bnr 4.
"Dagbokført 19/2-1955, Skjøte fra Karl L. Stensrød til sønn Olaf Stensrød, herpå m.m. for kr. 27.000,- hvorav for løsøre kr. 5.000,- 
dat. 10/2, rf. 28/2-1955."

Selveier
Olaf Stensrød
herfra f. 2/8-1924 d. 19/4-2015 i Ramnes.
g. 19/9-1953 m. Liv Søli fra Riis(9) f. 16/5-1932 d. 4/7-2002, d.a. Olav A. Søli.
1. Geir Olav Stensrød f. 1955.

2. Aud Torild Stensrød f. 1956.

Eier 1955.

Olaf Stensrød fikk også 68/9 ”Haugseter” av sin far da han overtok gården i 1955.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 110 - bnr 4.
"Dagbokført 22/7-1974. Skjøte til Geir Olav Stensrød og Aud Torild Stensrød på 1/10 til hver av denne eiendom, samt bnr 6 og
68/9 og 33 for verdi kr. 13.000,- dat. 22/7-1974:
Olaf Stensrød 8/10.
Geir Olav Stensrød 1/10.
Aud Torild Stensrød 1/10."

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården er på 40 dekar jord og 200 dekar skog. Fram til omkring 1960 var det 7 melkekyr på gården. Våningshuset er bygd i 1917 og påbygd og restaurert i 1980. Låven er bygd i 1912. Høyløa står igjen i den, mens fjøset og stallen er revet. Tunet inneholder også en tidligere stall som er ombygd til garasje.

Kilde: Grunnboka.
Solgt i 2013 fra Olaf Stensrød (8/10-deler), Geir Olav Stensrød (1/10-del) og Aud Torild Stensrød (1/10-del)
til Emilie Kristiansen Five og Henrik Sagli Tveten, tinglyst 11/11-2013.

Henrik Sagli Tveten.
og
Emilie Kristiansen Five.
Eiere 2013.

Kilde: Grunnboka.
Solgt i 2018 fra Emilie Kristiansen Five og Henrik Sagli Tveten, til Michael Kilane og Tove Anita Farstad,
tinglyst 14/12-2018.


Michael Kilane.
og
Tove Anita Farstad.
Eiere 2018.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no