| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Doksrød
Gård nr. 128 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 18.10.2015.


Doksrød 4 - Kroken
Gammelt løpenr. (435c og 436ab)b. Siden Norges matrikkel 1889: 128/4 og 8.

Utskilt fra Doksrød(3) i 1851.
 


Doksrød bnr 4 "Kroken". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004).


Adresse i dag: Storhaugv. 26, 3721 Skien.

G.br., skomaker, selveier
Isak Ingebretsen
fra Tufte(11) ”Mauråsen” f. 2/3-1826, s.a. Ingebret Jansen.
Br. 1851. Se Berberg(8) ”Åsen”.

Kilde: Folketellingen 1865.
Hans foreldre, Ingebret Jansen og Karen Kirstine Pedersdatter, bodde her i 1865 med føderåd.

Isak bodde på Doksrød før han giftet seg. Familie flyttet til Åsen under Berberg i 1870.

Skomaker, innerst

Anders Ingebretsen
fra Tufte(11) ”Maueråsen” f. 25/7-1835 d. 4/7-1912, s.a. Ingebret Jansen.
g. 20/5-1864 m. Anne Andersdatter fra Flata under Mo f. 5/7-1838, d.a. Anders Johnsen Flata.
1. Anders Christian ”Andrew” Andersen f. 6/4-1865 på Doksrød d. 1944 g. i Manitowoc 29/6-1895 m. Amelia Reinhardt fra Manitowoc f. 17/5-1875 d. 1956.
    Bodde i Manitowoc. Han var husmaler og dekoratør.
2. Karen Maria ”Calla” Andersdatter  f. 16/1-1868 på Doksrød d. 26/7-1958 g. 12/3-1891 i Gjerpen, Wisconsin med Nils Andreas Isaksen fra Neperønningen i
    Eidanger f. 28/3-1860 d. 20/8-1925. Han emigrerte til N. Amerika i 1884.  De bodde i Benson Corner.

3. Nils Jacob Andersen f. 15/9-1772 d. 1940 g.m. Rose Kovorik f. 1874 d. 1960.
Bodde i Manitowoc, Wisconsin. Ingen barn.
4 . Ida Thomine Anderson f. 26/7-1874 d. 12/1-1970 g. 24/12-1898 i Benson Corner med Olaf Ingvald Isaksen fra Neperønningen i Eidanger f. 1/4-1875 d. sep. 1949. Bodde i Benson Corner, Wisconsin.
5 . Anna Josephine Anderson f. 24/1-1877 d. 24/5-1955 g. 9/10-1897 i Manitowoc, Wisconsin m. Frank Albert Johnson fra Manitowoc f. 12/11-1875 d. 21/6-1942. Bodde på hans farsgård.
6 . Carl Johan Anderson f. 23/3-1879 d. 7/7-1951 g. 20/12-1920 m. Edna Brune fra Frankfort, Minnesota f. 14/7-1892 d. 1941. Bodde i Manitowoc.
7 . Betine Christine Anderson f. 14/1-1882 d. 12/9-1939 g. 7/4-1908 m. Andrew Fløistad f. i Norge  d. 19/6-1918. Emigrerte i 1883. Bodde i Manitowoc.
Br. ca. 1866.

Denne familien emigrerte til Amerika den 11/4-1871. De bosatte seg i Manitowoc, Wisconsin hvor alle de andre
barna ble født. De har mange etterkommere i Amerika.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(435b,436ab)b

Doxrød

Anders Nilsen Bakken

0 daler - 0 ort - 12 skilling


Markus Olsen Doksrød
f. 23/2-1827 kjøpte denne eiendommen i 1889. Se Doksrød(2) "Hagen".  

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

128

4

(435b,436ab)b

Doksrød

Kroken

Markus Olsen

0 - 0 - 10

0 mark 26 øre

Kolonialhandler Karl J. Andersen, s.a. Johan Andersen og Kirstine, kjøpte denne gården i 1902.
Han hadde kolonialforetningen i Duestien i Skien.
Han bodde lenge på sin gård på søndre Grini, men flyttet senere til et hus ved butikken i byen.
Det var hans svoger, Ole Ingebretsen som forpaktet gården og bodde her.

G.br., forpakter
Ole Ingebretsen Doksrød
fra Roligheten under Sauherad Prestegård f. 15/8-1864 d. 1942, s.a. Ingebret Knudsen Roligheten og Svanaug Jørgensdatter.
g.m. Johanne Mathilde Andersen fra Porsgrunn f. 3/10-1874 d. 1951, d.a. Johan og Kirstine Andersen.
1. Solveig Ingebretsen f. 14/4-1894 g1g m. Bertel Olsen Grini g2g m. Harald Stalsberg. Se Grini(11).
2. Ingeborg Ingebretsen f. 28/7-1895 g. 8/1-1921 i Gjerpen m. g.br. Thor Andreas Berg fra Stathelle f. 1898, s.a. Gunnar Martinius Berg. Bodde på Stathelle.
3. Anna Kristine Ingebretsen f. 14/9-1897 d. 26/9-1982 i Solum g. 18/2-1920 m. Hans Rugstad fra Solum f. 19/1-1897 d. 2/1-1975 i Solum, s.a. Karl Rugstad i Solum.
4. Astri Ingebretsen f. 19/5-1900 bg. 15/2-1926. Døde av Tuberkulose.
5. Helga Ingebretsen f. 8/4-1902 g.m. Otto A. Høgli. Se Høgli nedre under Grini.
6. Aagot Mathilde Ingebretsen f. 19/4-1904. Bodde en del i Oklungen. Bodde også lenge på Doksrød. Ugift.
7. Kristine Ingebretsen f. 25/1-1907 d. 14/5-2004. Bodde på Doksrød i 1969.  Ugift. Flytta siden til Gamlegrensa på Falkum.
8. Ingebret Johan Ingebretsen Doksrød f. 30/11-1909. Overtok Doksrød-eiendommene etter sin onkel. Se nedenfor.
9. Ruth Johanne Ingebretsen f. 26/5-1912 g.m. Haakon Holm fra S. Holm. Flyttet senere til Åby i Bamble og forpaktet Bamble prestegård.
10. Johan Anders Ingebretsen f. 1/8-1914.
11. Hans Olav Ingebretsen f. 2/9-1916. Se Luksefjellv. 86 under Grini.
12. Johanne f. ca. 1918 d. 7/4-1928.
Br. ca. 1902.

Solveig, Ingeborg og Anna, ble født i Sauherad. Astri var født på Menstad og resten av barna ble født på Doksrød.
Ole hadde en bror Knut Ingebretsen f. 1842 som bodde i Skien. En annen bror, Jørgen Ingebretsen, bodde i Solum.

Denne familien var nevnt som Familie 21 - Menstad 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

128

4

Doksrød

Kroken

Karl Andersen

0 mark 26 øre

128 8 ditto Doksrød ditto 0 mark 34 øre


Se folketellingen 1910.

OBS! Alle folketellinger inneholder, som regel, en del feil og unøyaktigheter, som alder, fødested og annet. G.S.

Doksrød bnr 8 (skog) ble kjøpt av Ingebret Johan Doksrød i 1925.

Lensmansbetjent, kontorfullmektig i Gjerpen kommune, selveier
Ingebret Johan Ingebretsen Doksrød (Ingebret Doksrød) herfra f. 30/11-1909 d. 25/4-1999, s.a. Ole Ingebretsen Doksrød.
g. 23/8-1947 m. Gunhild Hilleborg Sporastøyl fra Kjær(7) f. 30/6-1916 d. 28/4-2003, d.a. lærer Olav Sporastøyl.
1. Liv Doksrød f. 1949 i Solum g.m. Geir Atle Ersland. Bosatt i Bergen.
2. Olav Doksrød f. 1952 i Porsgrunn. Overtok Doksrød ved skjøte 26/8-2004. Se nedenfor.
Br. 1925.

Ingebret overtok gården i 1926 etter sin onkel, Karl Andersen. Han skrev seg for Ingebret I. Doksrød. Han var lens-
mannsbetjent i Gjerpen fra 1945-1954. Siden hadde han sitt virke som fullmektig ved bykassa i Gjerpen kommune.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

128 

4

Doksrød - Kroken

Ingebret Ingebretsen Doksrød

0 mark 26 øre

128 8 Doksrød (skogteig) ditto 0 mark 34 øre
141 14 Kleven - Harplinge ditto 0 mark 03 øreDoksrød bnr 4 "Kroken". Foto: Skannet fra "Norske gardsbruk, Telemark" 1954.

Brukets grenser på 1950-tallet:
Mot syd, Simon Doksrøds eiendom (Doksrød 3). Mot øst, Nils Reinhardt Christensen (Kleven 11, ”Storhaug”) og
Ivar Klevens eiendommer (Kleven 10). Mot nord, Kristian Berberg (skog) og Martin Thelin. Mot vest, Wilhelm Grindem
(Doksrød 7) og Olav Fineid (Doksrød 1).

Ifølge ”Norske Gårdsbruk” (1953), var det da følgende dyr på dette bruket: 1 gris og 20 høner.
Våningshus og uthus var oppført i 1890, eldhus i 1915.

Selveier
Olav Doksrød fra Griniv. 29 under Grini f. 1952 i Porsgrunn, s.a. Ingebret I. Doksrød.
g.m. Ingrid Strande f. 1952.
1. Magnus Strande Doksrød f. 1988.
2. Ola Doksrød Strande f. 1991.
Br. 2004.

Denne familien er bosatt i Sneltvedtv. 279, 3719 Skien.

Hjemmeside: Doksen.com.

Sameie med bnr 8 (skog) siden 1902.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.