| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Nærum
Gård nr. 104 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nærum 1
Gammelt løpenr. 351. Siden Norges matrikkel 1891: 104/1 og 3.

"Nærum med Trolsaasen".

Adresse i dag: Langerødv. 178 og 180, 3719 Skien.

G.br., leilending/ selveier
Isak Anundsen
fra N. Løberg(B) "Stensrød" f. ca. 1664 bg. 27/5-1742. ”Isak Nærum, 78 aar.”, s.a. Anund Knudsen.
g. 3/9-1693 m. Karen Olsdatter d.e. fra M. Løberg(A) f. ca. 1667 bg. 27/5-1742. ”hans hustru Karen, 75 aar.”, d.a. Ole Solvesen Løberg.
Br. 1694.

I tjeneste her på begynnelsen av 1700-tallet:
Nils Tollefsen f. ca. 1684 bg. 26/8-1708. ”Soldat Nils Tolfssøn fra Nærum 24 aar gl. og 6 maaneder.”

I 1715 hadde de en tjenestepike, Marthe. Trolig Marthe Halvorsdatter, eneste datter av Isaks avdøde
søster Lisbeth, som var gift med Halvor Trondsen på Hauen.
Denne Marthe ble senere gift med Isak Solvesen og kom til Søli øvre(A).
Karen Olsdatters yngre søster med samme navn var gift med Christen Dyresen Meen i Skien.

Dette paret hadde ingen barn. Derfor dette innholdsrike skiftet. Merk at de ble gravlagt samme dag.

17/5-1742      ISAK AMUNDSSEN  og kona          Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 227a.
Nærum          KAREN OLSDATTER NÆRUM           
               Skifteretten var også sammen 7.6 og 26.7.1742.
               Arvinger: Han og hennes søsken:
               Mannens søsken:
               1. Gulech Amundssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                  a. Ingebret Gullikssen, myndig, bor i Espedalen.
                  b. Anne Gulliksdtr. enke, vært g.m. Jacob Isakssen på Kleven.
                  c. Astrid Gulliksdtr. g.m. Stephen Guldbrandssen i Porsgrunn.
                  d. Lisbeth Gulliksdtr. ugift, 40 år gl. ( Verge : Broren Ingebret Espedalen).
               2. Tellef Amundssen, død, etterlatt seg 5 barn:
                  a. Amund Tellefssen, myndig, bor på Meens eie.
                  b. Isak Tellefssen, bor på Omsland i Tiose (Kjose) sogn.
                  c. Anne Tellefsdtr. g.m. Tellef Johansen i Porsgrunn.
                  d. Kirsten Tellefsdtr. g.m. Hans Sørenssen Riis.
                  e. Aase Tellefsdtr. 20 år, ugift. (Verge: Broren Amund Tellefssen).
               3. Karen Amundsdtr. g. men død, etterlatt seg 3 barn:
                  a. Ole Engebretssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                        i. Ingebret Olssen   14 år
                       ii. Margrethe Olsdtr. 18 ”
                       (For disse verger stefaren Tellef Michelssen.)
                  b. Anne Ingebretsdtr. g.m. Hans Lunde i Eidanger.
                  c. Berthe Ingebretsdtr. g.m. Stoe Øgaarden i Eidanger.
               4. Lisbeth Amundsdtr. død, etterlatt seg en datter som er g.m. Isak Solvessen i Gjerpen.
               5. Maren Amundsdtr. død, etterlatt seg 4 barn:
                  a. Niels Nielssen, myndig, bor på Bachen i Gjerpen.
                 
b. Jon Nielssen,   --”-- .
                  c. Gunhild Nielsdtr. g.m. Halvor Gunderssen på Bratsbergkleiva
                 
d. Karen Nielsdtr. g.m. Aslak Hanssen Berg i Gjerpen.
               6. Halvsøsteren Karen Amundsdtr. død, etterlatt seg 2 barn:
                  a. Jacob Jacobssen 13 år   ( formynder Isak Omsland).
                 
b. Berthe Jacobsdtr. ugift     ( ----”---- Isak Løberg).
              
Konas søsken:
               1. Ingebret Olssen, død, etterlatt seg 3 barn:
                  a. Ole Ingebretssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                        i. Ingebret Olssen   14 år
                       ii. Margrethe Olsdtr. 18 ”
                       (Verge for dem stedfaren Tellef Ochlungen.)
                  b. Anne Ingebretsdtr. g.m. Hans Lunde.
                  c. Birthe Ingebretsdtr. g.m. Stoe Øgaarden (Se ovenfor).
               2. Marthe Olsdtr. gift, død, etterlatt seg 3 døtre:
                  a. Ellen Abrahamsdtr. død, etterlatt seg 4 barn:
                        i. Abraham Gunderssen, 13 år
                       ii. Ingeborg Gundersdtr. ugift
                      iii. Anne Gundersdtr.     --”--
                       iv. Dorthe Gundersdtr.   --”--
                        (Verge: Rolf Hennu (Hyni eller Herøen?)
                   b. Karen Abrahamsdtr. ugift, (Anders Lie verge, som hun tjener hos)
                   c. Astrid Abrahamsdtr. tj. hos Amund Aaltvedt som verger for henne.
               3. Maren Olsdtr. enke, holder til på gården Berberg.
               4. Gunhild Olsdtr. g.m. Gunnar Øvrum.
               5. Karen Olsdtr. vært gift og nu g.m. Christen Dyressen og bor i Skien.
Brt: 204 - 1 -  4
Net: 153 - 3 - 21
Jordegods: 3 skind med bøgsel og herlighed i pladsen Trollsaasen.

G.br., leilending
Jon Knudsen Nærum
fra Gulset(B) f. ca. 1644 bg. 27/5-1712. ”Jon Nærum 68 aar og 7 maaneder.”, s.a. Knud Levorsen Gulset fra Nærum.
g.m. Marthe Larsdatter f. ca. 1644 bg. 31/7-1697. ”Jon Nærums qnde Marthe Larsdatter 53 aar g.”
1. Nils Jonsen f. ca. 1670.  Se nedenfor.
2. Anders Jonsen f. ca. 1678. Var i tjeneste hos Nils Sanni fra 1702-1715. Se Augestad(1).
Br. 1678.

Jon Knudsen Nærum er bror til Levor Riis, Isak Gulset og Nils Tofte.
Dette ifølge skiftet etter Isak Knudsen Gulset. Se Gulset(B).

G.br., leilending
Guttorm Gundersen Meen
, s.a. Gunder Lauritzen Bekkevold.
Br. ca. 1690.

Guttorm Nærum var fadder i 1690 for Halvor Bekkevolds datter Maren. Guttorm Nærum var igjen i 1691 fadder for
Peder Amundsens datter Kiersten, i 1692 for Hans Lies sønn Helje. De andre var: ”Lauritz Li, Ole Høiset,
Susanna Kleven, Ingebor Bekkeval”, i 1693 for ”Thron Lias Harald”. Medfaddere: ”Gullik Esbedal, Ingeri Meen, Marthe Øfrom.”

Dette er trolig den samme Guttorm som senere flyttet til Meen(A), ”Guttorm Meen”. Senere til Skien.
Han fikk ingen livsarvinger. Se skiftet etter ham på Bekkevold.

G.br., leilending
Nils Jonsen Ballestad
herfra f. ca. 1670 bg. 9/12-1736. ”Nils Kiær, 65 aar.”, s.a. Jon Knudsen Nærum.
g. 19/9-1697 m. Gunborg Lauritzdatter f. ca. 1670 bg. 30/6-1738. ”Nils Kiærs Enche Gunbor, 68 aar.”
Br. ca. 1698.

Denne familien flyttet i ca. 1701 til Søndre Ballestad(B) og bodde der i 24 år.
Senere flyttet de til Sørbø og deretter til Kjær. Se S. Ballestad(B).

Halvor Gundersen Nærum. Bodde her i 1702. Han flyttet trolig til Skien.
Dette var Helje Nærums stesønn, s.a. Gunder Bekkevold og Ragnhild.
Se Bekkevold.

Barnedåp i 1702: Bent Egaasens datter Karen.
Test: Oluf Flotterød, Halvor Nærum, Lars Egaasens søn Haagen, Gulich Espedalens qvinde Martha, Jacob Ballestads qvinde Elen, Solve Kolchins datter Birte.

G.br., leilending
Isak Solvesen fra Augestad(2) dpt. 28/7-1695 bg. 27/11-1770. "Isak Sølie 75 aar.", s.a. Solve Nilsen Ouestad.
g1g 30/11-1721 m. Marthe Halvorsdatter fra Hauen(A) dpt. 10/8-1698 bg. 5/1-1753. "
Isak Sølies kone 55 aar.", d.a. Halvor Trondsen Houen.
Br. 1721-1723.

Martha Halvorsdatter var i tjeneste på Nærum i 1721 da hun giftet seg med Isak Solvesen.
Deres første barn ble født her. De ble siden boende på Søli øvre(A).

Nærum var ett bruk fra ca. 1723 til 1735. Gården ble i den tiden drevet av
den barnløse Isak Amundsen Nærum. Se Nærum(5).

G.br., leilending
Jacob Johannesen Nærum
fra Bolvik i Solum dpt. 6/6-1706 bg. 28/4-1774. ”Jacob Nærum 69 3/4 aar.”, s.a. Johannes Gulbrandsen Bolvik og Karen Jansdatter.
g1g i Solum 21/6-1740 m. Karen Aasoldsdatter fra Kongstvedt under V. Gisholt i Kilebygda dpt. 3/12-1719 i Solum bg. 13/4-1743 på Gisholt i Mælum i Solum, d.a. Aasold Knudsen og Ingeborg Larsdatter.
Forlovere: "Jørgen Jørgensen Kongstvedt og Jacob Henriksen Sunstvedt (Sønstvet)"
g2g i Solum 20/10-1746 m. Kirsten Torstensdatter fra Grøtvik dpt. 26/12-1713 i Solum bg. 23/5-1747. Døde på V. Gisholt, d.a. Torsten Halvorsen og Karen Hansdatter.
Forlovere: "Jørgen Jørgensen Kongstvedt og Anders Halvorsen Weholt."
g3g 24/10-1748 m. Magnild Olsdatter fra Nærum(3) dpt. 29/8-1728 (f. på Åfoss i Solum) bg. 13/11-1762. ”Jacob Nærums kone 34 aar.”, d.a. Ole Isaksen Nærum.
g4g 2/11-1764 enke Inger Isaksdatter fra Herre dpt. 10/2-1723 i Bamble bg. 3/7-1790. ”Jacob Nærums enke Inger 74 aar.”, d.a. Isak Knudsen.
1. Anne Jacobsdatter dpt. 6/6-1740 i Solum kirke g.m. Isak Jonsen. Bodde på Østgården under Elset i Solum.
2. Aaste Jacobsdatter dpt. 26/3-1742 i Melum kirke d. før 1774.
Barn i 3. ekteskap:
2. Karen dpt. 20/6-1751 bg. 1751.
3. Anne Maria Jacobsdatter dpt. 23/5-1754 g.m. sergiant Gullik Jacobssen Wahr.
4. Karen Kirstine dpt. 1/8-1756 bg. 6/1-1760. ”Jacob Nærums d. Karen Kistine 3 1/2 aar.”
5. Karen Kirstine Jacobsdatter dpt. 20/7-1760 g.m. Simon Gregoriussen Lund. Se Lund(2).
6. Maren dpt. 24/10-1762 bg. 13/11-1762. ”Jacob Nærums dtr. Maren 3 uger”. Gravlagt sammen med sin mor.
Barn i 4. ekteskap:
7. Hans Jacobsen dpt. 12/10-1766. Overtok gården.

Br. 1754.


F.f. Jacob Ødegaarden og Karen Aaselsdatters barn Anne: Jørgen Kongstvedt, Ingvald Christensøn, Halvor Ødegaarden, Anne Egelund, Anne Andersd.
F.f. Jacob Giisholts og Karen Aaselsdatters barn Aaste: Ola Giisholt, Halvor Svennumssøn, Anna Jestsd., Anna Bentsd., Anna Reiersd.

F.f. Jacob Nærums pb.
Karen: Niel Bachens kone, Karen Olsdtr., Hans Bradsberg, Nils Andersen, Solve Meen.
F.f. Jacob Nærums pb.
Anne Maria: Lars Sannis kone, Maria Olsdtr., Solve Isaksen, Christen Borge, Peder Olsen.
F.f. Jacob Nærums pb.
Karen Kistine: Christen Borges kone, Maria Olsdatter, Lars Sanni, Haral Berreberg, Peder Olsen.
F.f. Jacob Nærums pb.
Kistine Karen: Ole Buers kone, Marichen Olsdatter, Christen Borge, Peder Meen, Christen Olsen.
F.f. Jacob Nærums pb.
Maren: Haral Sems kone, Marichen Olsdatter, Gunder og Christen Borge, Lars Sanni.
F.f. Jacob Nærums db.
Hans: Peder Christophersens kone, Kisten Hansdatter, Peder Meen, Haral Sem, Johannes Olsen.

Jacob Johannesen bodde på V. Gisholt i Mælum med sin 2. kone Kirsti Torstensdatter før
han flyttet til Gjerpen. Hans fjerde kone Inger var enke etter Hans Christensen Lindrup.
Se Søli nedre(A)

2/12/1762      MAGNHILD OLSDATTER NÆRUM         Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 271a.
Nærum          Arvinger:                            
               Enkem. Jacob Johannessen Nærum og barna:
               1. Anne Marie Jacobsdtr.         9 år
               2. Karen Kirstine Jacobsdtr. 2 1/2 "
               Faren selv verge for sine barn.
Brt: 328 - 3 - 12
Net: 304 - 3 - 12
Jordegods:
a. 1 hud 4 1/2 skind m.b. i Nærum iflg skjøte dat. 31.1.1754, tingl. 1.2. s.a. (samme anno - år).
Enkem. har siden avhendt 2 9/28 skind til Christen Olssen Nærum, iflg. skjøte av 30.1.1758, tinl. 31.1.s.a.
Dette hadde kona til Jacob arvet. Verd 100 rdlr.
b. Dessuten eiet boet et myrstykke under grd. Meen, iflg. skjøte av 19.5.1760, tingl. samme dag, verd 99 rdlr.

22/6/1774      JACOB JOHANNESSEN          Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 69b.
Nærum          Arvinger:                            
               Enka Inger Isaksdatter  og Jacob Johannessens 3 kull barn: (Gift 4 ganger.)
               1. Med 1.kone Kari Aasoldsdtr.:
                 a. Anne Jacobsdtr. g.m. Isak Jonssen Østgården i Solum.
               2. Med 2.kone ........ (unevnt). Ingen barn lever.
               3. Med 3.kone Magnhild Olsdtr.:
                 b. Anne Marie Jacobsdtr. g.m. sergiant Gullik Jacobssen Wahr.
                 c. Karen Kirstine Jacobsdtr. 14 år.
               4. Med Inger Isaksdtr.
                 d. Hans Jacobssen 8 år.
               Enka tok til laugverge sin svoger Lars Hanssen Lie.
               Formynder for Karen Kirstine ble Isak Jonssen Østgården.
               ----"---- -"- Hans ble Lars Hanssen Lie.
               Lars Lie var g.m. myndlingens halvsøster Kirsti Hansdtr.
               Enka Inger Isaksdtr. hadde tidligere vært g.m. Hans Christensen Lindrup. Deres datter: Kirsti Hansdtr. g. Lars Hanssen Lie.
Brt:   602 - 2 -  8
Gjeld: 680 - 2 - 16 (insolvent).
Jordegods: Boet eier 1 hud 4 1/2 skind i gd. Nærum med bygsel og herlighed.

G.br., selveier
Hans Jacobsen Nærum
herfra dpt. 12/10-1766 d. 10/11-1839 på Nærum.
g. 27/10-1791 m. Inger Simonsdatter Bommen fra Osebakken dpt. 20/4-1773 d. 2/7-1831 på Nærum. ”Fik et slag af en hest og døde 4de Dagen efter.”, d.a. Simon Jacobsen Bommen. Se Familie 39 - Borgestad 1801.
1. Anne dpt. 26/8-1792 bg. 9/9-1792. ”Hans Jacobssøns Nærums pb. Anne 2 uger”
2. Jacob Hansen dpt. 20/10-1793. Overtok gården.
3. Anne Hansdatter dpt. 10/1-1796 d. 1823 i barsel på Siljan i Eidanger g. 5/9-1823 m. Nils Jacobsen fra Siljan i Eidanger f. 1790. Se S. Siljan i Eidanger (Bjørkedalen).
4. Inger Karine Hansdatter dpt. 7/10-1798 bg. 10/11-1799. ”Hans Nærums pb. Inger Karine. 1 1/12 aar.”
5. Nils Hansen Nærum dpt. 12/10-1800. Bodde på Stathelle i 1831.
6. Simon Hansen dpt. 11/4-1803. Overtok dette bruket etter sin barnløse eldre bror. Se Nygård(4).
7. Inger bg. 23/6-1805. ”Hans Jacobssøns pb. Inger f. (fra) Nærum, som kun levede 1 dag”
8. Isak Hansen Nærum dpt. 27/7-1806. Se Falkum(11) ”Haven”.
9. Engebret Hansen Nærum dpt. 20/11-1808 g. 3/12-1840 m. Anette Bolette Gundersdatter fra Skauen under Ø. Borge. Han var farver.
     Han fikk borgerskap i Porsgrunn som farvermester i 1837. Han eide fra 1837-1848 Tordenskioldsg. 7 i Porsgrunn.
10. Inger bg. 5/5-1811. ”Hans Jacobssøn Nærums hd. pb. Inger 8 timer.”
11. Berthe Kirstine Hansdatter f. 22/7-1812 g.m. Lars Kittilsen Grønnerød. Se Grønnerød(1).
12. Inger Margrete Hansdatter f. 19/12-1815.
Br. 1784.

F.f. Hans Jacobssøn Nærums pb. Anne: Simon Lunds k., Anne Laersdtr., Even Hanssøn, Hans Laerssøn, Jacob Simonssøn.
F.f. Hans Jacobssøn Nærums db. Jacob: Simon Bomens k., Asloug Olesdtr., Knud Laerssøn, Hans Laerssøn, Jacob Simonssøn.
F.f. Hans Nærums Anne: Jacob Simonssøns k., Inger Laersdtr, Jacob Nærum, Anders Sørenssøn, Even Hanssøn.
F.f. Hans Jacobssøns Inger Karine f. Nærum: Anders Sørenssøns k., Dorthe Sørensdatter, Even Hanssøn, Simon Lund, Nils Tordssøn.
F.f. Hans Jacobssøns Nils f. Nærum: Even Hanssøns k., Inger Larsdtr., Simon Lund, Christen Larssøn, Søren Olessøn.
F.f. Hans Jacobssøns Simon f. Nærum: Even Myrens k., Magnil Simonsdtr., Anders Sørenssøn, Søren Olessøn, Nils Simonssøn.
F.f. Hans Jacobssøns Isaac f. Nærum: Jacob Siljens k., Gunnil Simonsdtr., Anders Sørenssøn, Simon Lund, Ole Jacobssøn.
F.f. Hans Jacobssøns Engelbert f. Nærum: Anders Sørenssøns k., Maria Jacobsdatter, Sivert Hanssøn, Even Hanssøn, Simon Simonssøn.
F.f. Hans Jacobssøns Birthe Kirstine  f. Nærum: Anders Bakkens k., Anne Hansdtr., Simon Lund, Anders Bommen, Nils Jacobssøn.


Tjenestefolk som bodde her i 1801: Karen Mathiasdatter (24) og Astrid Gjermundsdatter (9). 

19/7/1831      INGER SIMONSDATTER           Bamble Skifteprot. nr.  *)
Nærum          Arvinger:                           
               Enkem. Hans Jacobssen og barna:
               1. Jacob Hanssen            38 år, heime på gd.
               2. Niels Hanssen             31 år, bor på Stathelle.
               3. Simon Hanssen           29 " , heime.
               4. Isak Hanssen               25 "
               5. Ingebret Hanssen        23 "
               6. Berthe Kristine Hansdtr. 19 " , heime.
               7. Inger Margrete Hansdtr.  16 " , do.
               Kurator for Isak og Ingebret ble broren Niels.
               Verge for døtrene ble Lars Larssen Bakken, men senere ble morbroren Jacob Simonssen Siljan formynder.
Brt: 821 - 19
Net: 694 - 10
Jordegods: Pl. Myhren u/Meen, matr.nr. 3 av skyld 1 1/2 skind, 150 spd.
*) A: BS 17 s.93-138-197-383.

G.br., selveier
Jacob Hansen Nærum
herfra dpt. 20/10-1793 d. 7/3-1866 på Nærum, s.a. Hans Jacobsen Nærum.
g1g 29/12-1829 m. Ragnhild Eriksdatter fra S. Bøle dpt. 31/7-1808 d. 17/3-1860 på Nærum, d.a. Erik Eriksen Bøle.
Forlovere: "Ole J. Nærum og Peder L. Meen."
g2g 22/1-1863 m. enke Karen Maria Andersdatter fra Søli(14) f. 25/10-1818 i Eidanger d. 15/3-1889 på Borge, d.a. Anders Jacobsen Søli.
Br. 1830.

1835: Anne Gundersdatter 19 år var tjenestepike her.

Karen Maria Andersdatter var enke etter Gunder Isaksen Espedalen. Se Espedalen(1).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

351a

Næreim (!)

Hans Jacobsen , Jacob Hansen

1 hud 4 3/4 skind

2 daler - 0 ort - 20 skilling

1845: Fostersønn Carl Isaksen 4 år (f. 1841). Tjenestefolk: Gunhild Jensdatter(22),
           Elise Nilsdatter(18), Martin Christensen(19).
I 1845 var det to ubebodde plasser under dette bruket: Løpenr. 352 og 353.

Jacob hadde ingen livsarvinger. Gården gikk derfor til hans bror Simon Hansen Nygaard i 1866.
Simon drev begge gårdene. Hans sønn Hans Jacob overtok Nærum i ca. 1870.

Se folketellingen 1865.

Simon Hansen Nygaard herfra.
Br. 1866. Se Nygård(4).

Sameie med bnr 3 siden 1866.

G.br., selveier
Hans Jacob Simonsen Nærum
fra Nygård(4) f. 11/10-1838 d. 29/3-1907 på Nærum, s.a. Simon Hansen Nygaard.
g. 28/12-1871 m. Berthe Marie Nilsdatter fra Kiste i Slemdal f. 7/12-1845 d. 6/2-1881 på Nærum, d.a. Nils Andersen Kiste.
1. Simon Hansen Nærum f. 14/5-1872. Overtok gården.
2. Nils Hansen Nærum f. 6/1-1874. Se Bekkevold(4).
3. Inger Berthea Hansdatter f. 27/12-1875 d. 2/12-1969 g. i Gjerpen 23/1-1909 m. enkemann Bernhard Bjerketvedt. Se Bjerketvedt(1) i Eidanger.
4. Ingeborg Kirstine Hansdatter Nærum f. 20/10-1877 d. 22/3-1899 g. i Gjerpen 11/2-1899 m. Bernhard Bjerketvedt. Se Bjerketvedt(1) i Eidanger.
5. Karl f. 22/1-1881 d. 11/6-1882 på Nærum.
6. Anne Dorthea Hansdatter Nærum f. 22/1-1881 g.m. Ole Serkeland. Bodde på Serkeland i Siljan.
Br. ca. 1870.

Hans Jacob Nærum er ved en feiltagelse utelatt blant døpte barn i kirkebok for Gjerpen.
Hans fødselsdag (og dåpsdato som var den 6/1-1839) er derimot oppført ved hans
konfirmasjon. Det er der også nevnt at han var født på Nygård.

Berthe Marie Kiste var i tjeneste på Ballestad før de giftet seg.

Hans Jacob ble den 19/4-1867 far til en gutt ved navn Hans. Gutten vokste opp og ble som voksen
skrevet for Hans Hansen Flid. Se Ballestad(4). Moren het Anne Larsdatter og bodde da på Ballestad.
Hun var trolig i tjeneste der.
Det er vel grunn til å tro at hun syntes godt om barnefaren siden hun oppkalte sin sønn etter ham.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

351a, 280d

Nærum og Riis

Simon H. Nygaard

2 daler - 2 ort - 13 skilling

Disse to løpenummerene ble sammeføyd innen Norges matrikkel 1889. Delen av Riis, lå på vestsiden av
Leirkup.

Tjenestepike som bodde her i 1875: Inger Andrea Pedersdatter fra Eidanger f. 1853.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

104

1

351a

Nærum

Nærum

Simon Hansen

2 - 1 - 12

6 mark 47 øre

Ifølge folketellingen 1875 eide Hans Nærum da også løpenr 280d (Riis) og Bekkevold(4). I skifte etter ham i 1909,
besto boet av følgende eiendommer: Nærum(1), Nærum(6), Klepp(3), g.nr. 103 (Bakken) bnr 2 ”Ulleråsen”.

Se folketellingen 1900.

G.br., selveier
Simon Hansen Nærum
herfra f. 14/5-1872 d. 20/7-1938, s.a. Hans Jacob Simonsen Nærum.
g. i Gjerpen 19/10-1901 m. Gusta Mathilde Gulliksdatter Gonsholt fra Siljan f. 27/4-1876 d. 16/12-1957, d.a. Gullik Mathisen Gonsholt og Henrikke.
Forlovere: O. N. Grini i Skien og Hans Simonsen.
1. Ingeborg Marie Nærum f. 25/2-1902 g. 1922 m. Olaf Tidemann Nygaard født på Haugane u. Øvrum f. 1896, vokste opp på Bjerketvedt(8) ”Sanna” i Eidanger.
2. Hans Johan Simonsen f. 14/6-1903. Overtok gården.
3. Gudrun Nærum f. 4/3-1914 d. 1932.       
Br. 1909.

Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

104

1

Nærum

Nærum

Simon Hansen

6 mark 47 øre

104 2 Nærum Sergeantmyren Johan Hansen 0 mark 84 øre

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Hans Johan Simonsen Nærum
herfra f. 14/6-1903 d. 27/6-1969.
g. 5/2-1944 m. Petra Høiseth fra Siljan f. 24/4-1915 d. 5/12-1979, d.a. poståpner, g.br. Ole Petter Høiseth og Olga Gulliksdatter
1. Simon Nærum f. 29/11-1945. Overtok bruket.
2. Ole Petter Nærum f. 8/11-1948. Bosatt i Skien.
Br. 1942.

Hans Nærum kjøpte gården av sin mor Gusta i 1942.

Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

104

1

Nærum

Hans Nærum

3 mark 90 øre

104 2 Nærum - Sergeantmyren Lars Myren 0 mark 84 øre
104 3 Nærum Hans Nærum 1 mark 14 øre
85 3 Klepp Hans Nærum 0 mark 43 øre
103 2 Bakken - Ulleraasen Hans Nærum 0 mark 37 øre


Nærum bnr 1.
Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien. Repro: GS.
Hvitt bygg like ovenfor gården: Nærum-skolen. I dag Nærum grendehus.

Fra Grunnboka: "Andel av Langerødvegen 178 (Gnr 104, bnr 1) er overdradd fra til Simon Nærum (12.12.1978). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 103, bnr 2. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 85, Bnr 3. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 104, bnr 3."

G.br., selveier, bussjåfør og vaktmester
Simon Nærum
herfra f. 1945.
g.m. kontordame Bjørg Arnhild Pedersen fra Bøle f. 1944.
1. Hans Arne Nærum f. 1971. Overtok gården.
2. Helge Nærum f. 1974. Bosatt i Skien.
3. Stig Nærum f. 1977. Bosatt i Porsgrunn i 2011.
4. Reidar Nærum f. 1981. Bosatt i Skien.
Br. 1978.

Det ble oppført ny kårbolig her (Langerødvn. 178), hvor Simon Nærum m/familie flyttet inn. Det gamle innhuset  med
adresse Langerødvn. 180, var siden for det meste utleid.

Fra Grunnboka: "Langerødvegen 178 (Gnr 104, bnr 1) er solgt for kr 1.025.000 fra Simon Nærum til Hans Arne Nærum (29.06.2007).
Salget omfatter også Gnr 103, bnr 2. Salget omfatter også Gnr 85, Bnr 3. Salget omfatter også Gnr 104, bnr 3."

Selveier
Hans Arne Nærum herfra f. 1971.
Br. 2007.


Kart fra Skog og landskap 2013.

(C) Gard Strøm.