| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Oterholt
Gård nr.49 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.01.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Oterholt nordre
Gammelt løpenr. 128. Fra 1889: Gnr 49 bnr 1 (senere 49/7).

Delt fra hovedbølet av Oterholt i ca. 1664.

Landskyld i 1664: 1 ½ hud. I 1835: 2 huder.

Adresse i dag: Luksefjellv. 697, 3721 Skien.

G.br., leilending
Jens Otterholt
f. ca. 1619.
g. NN
1. Erik Jenssøn.
2. Karen Jensdatter f. ca. 1647.
Br. i 1661.

Skatt av Oterholt 1661:
Jens
och Anund paaboer,
Arbeidspenge – 3 m 18 s
Smørleeding – 6 m
Meell – ½ pund
Er tilsammen – 1 rdr 1 m 2 s 0 alb

Denne delen av Oterholt var ikke oppført med brukere i fogdens manntall av 1666.
Heller ingen brukere nevnt på dette bruket i 1670/71.

G.br., leilending
Jon Otterholt
g. NN
1. Abraham dpt. 15/1-1682 bg. 10/8-1682. ”Jon Otterholtz søn Abraham 31 ug. g.”
2. Nils Jonsen dpt. 26/8-1683. Se V. Bø i Luksefjell.
Br. 1682. 

Jon Otterholts søn Abraham.
Jon Otterholtts Søn Niels.

Denne familien bodde på Oterholt i 1682/83.

G.br., leilending
Nils Christophersen Otterholt
fra Kise f. ca. 1641 bg. 23/12-1724. ”Nils Otterholt 83 aar gl.”, s.a. Christopher Kise.
g.m. Margrethe f. ca. 1640 bg. 20/11-1726. ”Nils Otterholts enche Margrete 86 aar.”
1. Rønnaug Nilsdatter f. ca. 1668 g.m. Johan Arnesen på N. Mæla(C). Rønnaug g2g m. Rasmus Halvorsen Venstøp. Se N. Venstøp(B).
2. Marthe Nilsdatter f. ca. 1671 g.m. Nils Engebretsen Holm. Se S. Holm(7).
3. Christopher Nilsen. Bodde i Skien i 1725.
4. Karen Nilsdatter f. ca. 1681 g.m. Jens Eriksen Hoppestad. Se øvre Hoppestad(B). Deres sønn Erik overtok siden dette bruket.
5. Henrik dpt. 27/9-1685 bg. 23/12-1685. ”Nils Otterholts s. Henrik 12 uger g.”
6. Anne dpt. 2/1-1687 bg. 1/5-1687. ”Nils Otterholts d. Anne 17 uger.”
7. Anne dpt. 25/3-1688 bg. 12/8-1688. ”Nils Otterholts Anne 20 uger.”
8. Margrethe dpt. 17/11-1689 bg. 20/8-1699. ”Nils Otterholts datter Margrete, 4 3/4 aar.”
9. Tollef dpt. 4/11-1694 bg. 27/1-1695. ”Nils Otterholts søn Tollef 12 uger g.”
Br. 1689.

Nils Otterholts søn, Henrik.
Nils Otterholts d. Anne.
Nils Otterholts d.Anne.
Nils Otterholts d. Margrete.
F.f. Nils Otterholts søn Tollef: Halvor Tofte, Peder Doxrø, Isak Mo, Nils Toftis Maren, Ole Clausens Giertru, Gurine Stensdatter.

Trolovelse i Gjerpen kirke 2/10-1697: ”Anders Lauritzen fra S. Falkum og Jellou, Nils Otterholts Moder.”
Jellou (Gudlaug) ble f. ca. 1631 bg. 20/4-1695. "
Anders Graflis qvinde Gullou 64 aar."
Hun er derfor for ung til å være hans mor, men hun kan være hans stemor.

Fra prestens alfabetiske register i Gjerpen 1. kirkebok:
”Anders Lauritzen, tiente paa S. Falkum - en Nordlending - og Jellou, Nils Otterholts moder,
desp. (trolovet) d. 9. trin. 1687. Cop. (viet) 25. Trin. 1687.
Qvinden Jellou tumulatis (begravet) d. 20de April 1695."

Av Nils Otterholts buemerke av 1701, kan vi tydelig se at hans initialer er N. C. S.
Niels ChristophersSøn. Se oppkalling av barn nr. 3.

Fra skoskatten 1711: Otterholdt, Niels Otterholt Self, 5, Niels og Kari, 1 Dreng, 2 Piger, 30 sk.

Otterholdt (Krigsstyrskatten 1720).
Niels
svarer dagligen ¾ sk.
Halvor svarer dagligen 1/8 sk. 
 

Kilde: Bamble tingbok nr 8 – 1722-50. 7 april 1724 (avskrift: Jan Christensen).
Gudmund Moe ble sammen med flere andre bønder (Peder Doxrød, Hendrich Bouferøed, Simen Lund, Niels Otterholt),
stevnet av geheimeråd Adeler for ikke å ha forrettet malm- og annen kjørsel. ”.....for saadan deres overhørighed at lide
domb ey allene til deres paaboende gaarders festes forbrydelse, mens endog at erstatte høybemelte deres exellence
ald den hafvende skade og forlis werched udj sin Drift derved tilføjet, samt processens omkostning.........


Arbeider, g.br., leilending
Erik Jensen Otterholdt
fra øvre Hoppestad(B) dpt. 22/6-1704 bg. 17/11-1746. ”Erik Otterholt, 42 aar.”, s.a. Jens Eriksen Hoppestad og Karen Nilsdatter Oterholt.
g. 2/7-1724 m. Randi Christensdatter fra N. Bø(A) dpt. 30/1-1701 bg. 28/2-1761. ”Erik Otterholts enke 60 aar.”, d.a. Christen Solvesen Bø.
1. Tolf dpt. 22/8-1723 bg. 10/11-1723. ”… et barn fra Nordre Bø Tolf 11 uger.”
2. Nils Eriksen dpt. 21/5-1725 g.m. Karen Larsdatter. Se Orekåsa(A) u. Oterholt.
3. Tollef Eriksen (Tolf) dpt. 17/8-1727. Se nedenfor.
4. Margrethe Eriksdatter dpt. 22/1-1730 g.m. Abraham Nilsen. Se Ø. Bø(3) i Luksefjell.
5. Anne dpt. 10/2-1732 bg. 9/6-1732. ”Erik Otterholts Anne  17 uger.”
6. Karen Eriksdatter dpt. 25/10-1733. Konf. 20 år gml. i 1753.
7. Jens Eriksen f. sommeren 1737 bg. 17/5-1761. ”Jens Eriksen f. Otterholt 24 aar.”
8. Christen Eriksen dpt. 26/4-1739 bg. 22/3-1767. ”Christen Eriksen f. Fossum 29 aar.”
Br. 1726.

F.f. Erik Otterholts Nils: Nils Holm, Solve Bø, Henning Jønneval, Jens Hoppestads qde, Maren Bø.
F.f. Erik Otterholts Tolf: Jens Hoppestad., Gudmun Mo, Zacharias Møller, Henning Jønnevals qde., Karen Hoppestad.
F.f. Erik Otterholts Margrete: Nils Holm, Jens Hoppestad, Henning Jønnevals qde, Anne Holm.
F.f. Erik Otterholts Anne: Solve Bø, Henning Jønneval, Nils Luxefields qde., Maren Bø.
F.f. Erik Otterholts Karen: Solve Bø, Henning Jønneval, Christen Hoppestad, Gudmund Moos qde., Inger Hoppestad.
F.f. Erik Otterholts Jens: Henning Jønneval, Johan Møller, Christen Hoppestad, Jens Hoppestads qde., Maren Aas.
F.f. Erik Otterholts Christen: Henning Jønneval, Ole Gu----, Nils Hoppestads qde., Maren Bøe.

Randis bror var Solve Christensen Bøe. Vergene fra skiftet etter Erik er også i nær slekt:
Nils Holm og Nils Hoppestad. Randi var født på gården Bø.  Erik overtok gården etter sin morfar.

Arbeider, g.br., leilending
Tollef Eriksen Oterholt herfra dpt. 17/8-1727 bg. 13/4-1763. ”Tollef Otterholt 34 3/4 aar.”
g. 3/10-1754 m. enke Ellen Jensdatter fra Stulen(B) dpt. 21/2-1723, d.a. Jens Arnesen.
1. Margrethe dpt. 22/12-1754 bg. 5/1-1755. ”Tollef Otterholts dtr. Margrethe 14 dage.”
2. Jens Tollefsen dpt. 15/2-1756 d. 13/10-1780. "halshugget og lagt paa steile og hjuul d. 13. oct. 1780." 
3. Erik Tollefsen dpt. 1/4-1759. Vervet seg til ”Rytteriet” i Danmark i 1785. Døde der ugift før 1809.
4. Margrethe dpt. 6/12-1761 bg. 12/12-1761. ”Tollef Otterholts d. Margrethe 14 dage.”
5. Tolline Tollefsdatter dpt. 7/8-1763 g.m. Hans Gulliksen. Se Liajordet u. Holt.
Br. 1755.

F.f. Tollef Otterholts pb. Margrethe: Hans Moes kone, Randi Jensdtr., Nils Eriksen, Peder Fossum, Halvor Sørensen.
F.f. Tollef Otterholts db. Jens: Nils Otterholts kone, Randi Jensdtr, Hans Moe, Mons Jensen, Isak Halvorsen.
F.f. Tollef Otterholts db. Erik: Hans Moes kone, Anne Olsdtr, Peder Stulen, Rasmus Faareval, Christen Eriksen.
F.f. Tollef Otterholts pb. Margrethe: Engel Jønnevals kone, Anne Olsdatter, Peder Stulen, Rasmus Faareval, Christen Eriksen.
F.f. Tollef Otterholts pb. Tolline: Hans Moes kone, Anne Olsdtr., Peder Stulen, Rasmus Faareval, Halvor Rasmusen.

Ellen var tidligere gift på Furuvald med Henrik Rasmussen som døde etter bare ett års ekteskap.

               4/6/1764       TOLLEF ERICHSSEN OTTERHOLT     Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 402b.
Otterholt      Arvinger:                            
               Enka Ellen Jensdatter og barna:
               1. Jens Tollefssen      8 år.   Formynder Peder Stulen.
               2. Erik Tollefssen      5 "           ----"---- --"-- --"--
               3. Tollene Tollfsdtr. 3/4 "       ----"---- Christen Fossum.
               Laugverge for enka ble Peder Stulen (som hun siden ble gift med. G.S.).
Brt:   85 - 3 - 18
Gjeld: 85 - 3 - 18  Opp i opp.

Skattemanntall av Oterholt 1761. Landskyld: 3 huder.
Tollef, Halvor Engelsen.

Angående sønnen her, Jens Tollefsen.
Funnet og transkribert av Torgrim Sørnes, Lørenskog 2015.

Fogdens Kopibok 7.10.1780
"Underlagt bruger ieg den underdanigste Friehed at sende:
1. Høyeste Rettes allernaadigste Dom over Delinqvent Jens Tollefsen af Gierpen Præstegiæld med det kongelige allernaadigste Rescript til Deres Høivelbaarenhed af 23 Aug 1780, hvorefter hand, som min allerunderdanigste Paategning viiser er henrettet med Øxe etc ved Aas Hammer den 13de hujus."
 

Jens Tollefsen nordre Oterholt ble ikke bare halshugget, men også brent. Forbrytelsen var mordbrann.


Enka Ellen Jensdatter ble g3g med Paul Eriksen. Se nedenfor.

Arbeider, g.br., leilending
Paul Eriksen
dpt. ca. 1731 bg. 16/12-1810. ”Poul Erikssøn Otterholt, sagt at være ved 80 aar.”
g. 18/10-1764 m. enke Ellen Jensdatter fra Stulen(B) dpt. 21/2-1723 bg. 7/2-1805. ”Poul Otterholts kone Ellen Jensdtr. henved 82 aar.”
1. Erik Paulsen dpt. 25/10-1767 død innen 1809.
Br. 1767.

F.f. Povel Otterholts db. Erik: Nils Eriksens kone, Marthe Olsdtr., Isak Aas, Nils Faareval, Aslak Pedersen.

Tjenestefolk i 1801: Jens Nilsen (21) og Anne Nilsdatter (28).

                6/4-1809       ELLEN JENSDATTER               Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 199b.
Otterholt      - Død for ca. 4 år siden. -          
u/Fossum       Arvinger:
Jernverk       Enkem. Paul Erikssen  (Barnløse.)
               og Ellens barn med sin 1.mann Tollev Erikssen:
                 a. Erik Tollevssen som for 24 år siden lot seg verve til Rytteriet i Danmark, men nå død.
                 b. Tolline Tollevsdtr. 46 år, heime hos stefaren. Verge for henne ble Jens Rasmussen.
Brt: 344 - 3 - 16
Net:  72 - 0 - 20

Arbeider, g.br., leilending
Ole Larsen Oterholt
fra V. Bø(1) i Luksefjell dpt. 25/5-1783 d. 16/4-1866 på Oterholt, s.a. Lars Olsen.
g. 9/6-1809 m. Maren Olsdatter fra S. Berberg f. 1/8-1778 d. 18/3-1855 på Oterholt, d.a. Ole Amundsen Berberg.
1. Lars Olsen f. 24/1-1811. Var skoleholder.
2. Ole Olsen f. 17/8-1812. Se nedenfor.
3. Maria Olsdatter f. 28/1-1816 g.m. Rasmus Engebretsen. Se Dyrkoll.
4. Gunhild Olsdatter f. 28/3-1818 g.m. enkemann Nils Jensen. Se S. Oterholt.
5. Anne Olsdatter f. 14/6-1820 g.m. Engebret Østensen. Se Rosvald.
Br. 1809.

F.f. Ole Larssøns db. Lars f. Otterholt: Kirsten Nilsdtr., Birthe Andersdatter, Gunbiørn Olessøn, Anders Larssøn, Torkild Jenssøn.
F.f. Ole Larsens db. Ole f. Otterholdt: Berthe Andersdtr., Gunnild Olsdtr., Gulbrand Larsen, Anund Olsen, Ole Christensen.

Under FT 1865 var Ole Larsen enkemann og bodde her sammen med sin sønn Ole (se nedenfor). Han var da dessuten blitt blind.

G.br., skoleholder, leilending
Ole Olsen Oterholt
herfra f. 17/8-1812 d. 1889 i Sugar Creek, Wisconsin.
g. 8/9-1842 m. Sara Jensdatter fra S. Teigen u. Mo f. 22/9-1814 d. i Canada, d.a. Jens Nilsen.
1. Jacob Olsen f. 25/7-1843 på Oterholt. Til Amerika.
2. Lars Olsen f. 2/9-1845 på Oterholt. Til Amerika.
3. Ole Olsen f. 7/10-1847 på Oterholt. Til Amerika.
4. Maren Olsdatter f. 16/12-1849 på Oterholt. Til Amerika.
5. Nils Olsen f. 27/2-1852 på Oterholt.
6. Sara Olsdatter f. 25/11-1854 på Oterholt. Til Amerika.
7. Karen Olsdatter f. 10/3-1860 på Oterholt. Til Amerika.
Br. ca. 1865.

Tjenestegutt i 1845: Ingebret Jansen (18). Ole Oterholt var lærer ved Bø skole i Mo skolekrets i Gjerpen i 1840- og 50-tallet.
Under FT 1865 bodde Ole Olsen med familie her sammen med hans blinde far og enkemann Ole Larsen (83) og hjalp han
til med gårdsbruket.

Familien emigrerte til N. Amerika med presteattest utskrevet den 18/4-1869 med ”Skien” til Quebec.
De bosatte seg i Sugar Creek, Wisconsin.
De som reiste var foreldrene Ole Olsen (56) og Sara Jensdatter (55) med barna: Jacob (26),
Maren (19 ½), Sara (14 ½)  og Karen (9).
Brødrene Lars Olsen (27 ½) og Ole Olsen (20 ½) hadde reist i april året før.

G.br., leilending
Aslak Hansen
fra Hoppestul i Sandsvær.
Br. 1869.

Hele Oterholt (med ”Orekåsa” og ”Norge”) var ubebodd i 1875 og eid av Nils L. Hauen.

Det var omreguleringer av eiendommene her i 1905. Dette bruket ble skilt ut som bnr 7.

Jørgen Torkildsen Oterholt f. 10/12-1856 d. 27/4-1930.
Br. 1906. Se S. Oterholt.

G.br., snekker, selveier
Gustav J. Otterholt
fra S. Oterholt f. 18/9-1898 d. 21/8-1977, s.a. Jørgen Torkildsen Oterholt.
g. 10/5-1919 m. Karen Marie Eriksrød fra N. Eriksrød f. 23/10-1900 d. 5/9-1991, d.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
1. Kåre Oterholt f. 4/11-1919 g.m. Astrid Limi f. 15/10-1921. Bodde i Haugsåsv. 15 på Bøle.
2. Bjarne Oterholt f. 4/10-1921. Overtok eiendommen.
3. Olga Jørgine Oterholt f. 6/10-1922 d. 14/4-2012 g. 14/8-1943 m. Halvard Espedalen fra Drangedal f. 9/9-1916 d. 10/8-1973, s.a. Andreas Espedalen.
    Bosatt i Dag Eilifsonsgt. 2 på Gimsøy. Halvard Espedalen vokste opp i Valebøv. 109 under Bø i Gjerpen.
4. Einar Oterholt f. 30/6-1924. Se Luksefjellv. 709 under Oterholt.
5. Gunvar Oterholt f. 11/6-1926 d. 29/9-1984 g. 12/11-1949 m. Astrid Theodora Tingstad f. 24/3-1919 i Solum d. 25/5-2004. Bodde trolig i Skien.
   
Barn 1. Kari Oterholt f. 1950 g.m. Roger Vattland f. 1950. Bosatt i Skien.
    Barn 2. Bjørg Oterholt f. 1953.
6. Eivind Otterholt f. 24/5-1928. Bodde her i 1969. Ikke i 1996. Ugift. Flytta til Vegårshei i Aust Agder. Har jobba som misjonær bl.a. på Fillipinene.
7. Simon Otterholt f. 1934. Se Luksefjellv. 609 uunder Jønnevald. Siden bosatt i Limiløkka 42.
Br. 1925.

Gustav Otterholt satte visstnok opp nye hus her rundt 1925.

Gårdens grenser beskrevet på 1950-tallet:
”Vest: Oterholt, nord: Oterholtskauen, øst: Sandbakken, syd: Kastet.”


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Murer og sjåfør
Bjarne Oterholt
herfra f. 4/10-1921 d. 9/10-1997.
g. 10/7-1948 m. Helga Limi fra Luksefjellv. 293 under Limi f. 1926, d.a. agent Anders Limi.
1. Ellen Oterholt f. 1950 g.m. Halvor Nykaas Ekornrød. Se Luksefjellv. 699 under Oterholt.
2. Jan Tore Oterholt f. 1956. Overtok gården.
3. Ole-Johnny Oterholt f. 1960. Se Luksefjellv. 707 under Oterholt.
Br. 1948.

Bjarne Oterholt var sjåfør for Norborgs bilruter på Jønnevald fra 1960.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Enka Helga Oterholt flyttet siden til sin sønn i Luksefjellv. 707.

G.br., mekaniker, selveier
Jan Tore Oterholt herfra f. 1956
g. 1994 m. Gunn Wattenberg f. 1953, d.a. Finn Wattenberg og Lillian f. Fehn.
1. Beate Oterholt f. 1977.
2. Andreas Oterholt f. 1989.
Br. 1987.

(C) Gard Strøm.