ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 14.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Mo søndre
Gammelt løpenr. 109. Fra Norges matrikkel 1889: 21/2.

Den søndre delen av hovedbølet som ble delt i 1760. Landskyld (skattegrunnlag) 1760: 3 huder.


Mo søndre i våre dager. Foto: Gard Strøm 5.11.2013.


Adresse i dag: Luksefjellv. 993, 3721 Skien.

G.br., leilending
Hans Aslaksen Moe fra S. Kise dpt. 27/11-1712 bg. 8/8-1765. ”Hans Moe 53 aar.”, s.a. Aslak Halvorsen Kiise.
g1g 4/1-1741 m. Maren Jensdatter fra Hoppestad øvre(B) dpt. 29/1-1719 bg. 12/12-1761. ”Hans Moes kone 42 aar.”, d.a. Jens Eriksen Hoppestad.
Forlovere: "Lars og Rasmus Aas."
g2g i Siljan 4/4-1762 m. enke Maren Nilsdatter fra Solverød i Siljan f. ca. 1707 bg. 9/9-1784. ”Hans Moes enke 77 aar.”
Forlovere: "Niels Tveten og Christen Præstegaarden. Begge havde Præstebrev."
1. Jens dpt. 1/5-1743.
2. Aslak Hansen dpt. 2/2-1745. Se nedenfor.
3. Erik dpt. 28/5-1747 bg. 10/11-1748. ”Hans Moes s. Erik 1 1/2 aar.”
4. Christopher Hansen dpt. 23/11-1749. Se S. Sætret i Luksefjell.
5. Erik Hansen dpt. 9/7-1752 g. i Siljan 4/7-1784 m. enke Pernille Pedersdatter Gurholt.
6. Jens Hansen dpt. 27/6-1756 g.m. Anne Isaksdatter. Se Familie 64 - Fossum 1801.
Br. 1761.

F.f. Hans Fosses Jens: Erik Otterholt, Gunder Bø, Christen Jønevol, Halvor Kises qde., Maren Aslaksdatter.
F.f. Hans Fosses Aslak: Nils Jochumssøn, Johannes Qvernen, Christopher Halvorssøn, Halvor Qvernens qde., Karen Jensdatter.
F.f. Hans Moes db. Erik: Engebret Fieldets kone, Kisten Aslaksdtr., Anders Moe, Isak Hoppestad, Nils Jensen.
F.f. Hans Moes db. Christopher: Anders Moes kone, Kisten Andersdatter, Nils Hoppestad, Halvor Kiise, Isak Hoppestad.
F.f. Hans Moes db. Erik: Nils Bøes kone, Karen Jensdtr., Nils Hoppestad, Ole Aslaksen, Christen Andersen.
F.f. Hans Moes db. Jens: Christen Moes kone, Maren Halvorsdatter, Tollef Otterholt, Ole Kiise, Christen Nilsen.

Hans Aslaksen bodde tidligere på Foss. Alle barna er fra 1. ekteskap.
Hans andre kone var enke etter Peder Olsen på Tveten i Siljan.
Hun var søster til Anders Nilsen Moe.

Maren Nilsdatter hadde med seg datteren Kirsten Pedersdatter fra 1. ekteskap.
Hun ble g.m. Nils Thorbjørnsen Hyni. Se S. Hyni(B).

Kilde: Bamble tingbok 17. 1761-66:
Kapt Rasch og Herman v. Løvenskiold’s festebrev til Hans Aslachsen på 3 huder i Moe, datert 7 sep 1761.

16/3-1762 MAREN JENSDATTER MOE         Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 261a.
Moe          Arvinger:
            Enkem. Hans Aslakssen Moe og barna:
            1. Aslak Hanssen 19 år
            2. Christopher Hanssen 12 "
            3. Erik Hanssen 9 "
            4. Jens Hanssen 7 "
Faren selv verge for sine barn.
Brt: 64 - 3 - 7
Gjeld: 105 - 0 - 1 (insolvent).

15/10-1765     HANS ASLAKSSEN MOE            Bamble Skifteprot. no. 6b, s. 578a.
Moe            Arvinger:                             
               Enka Marie Nielsdatter
               og barna:
               1. Aslak Hanssen       22 år.
               2. Christopher Hanssen 15 "
               3. Erik Hanssen        12 "
               4. Jens Hanssen         8 "
               Formynder for alle ble Halvor Isakssen Kisse.
Brt:    69 - 2 -  8

Gjeld: 162 - 3 - 12 (insolvent).

Hans andre kone Maren Nilsdatter giftet seg første gang i Siljan krk. den 27/12-1733 med enkemann Peder Olsen Tveten fra Siljan.
Ved manntallet av 1762 bodde også hennes datter her. Det var Ingeborg Pedersdatter f. 1746. Ingeborg ble i 1767 gift med sin stebror
Aslak Hansen Moe herfra. Hun hadde trolig også en annen datter, Kirsten Pedersdatter f. ca. 1751 som i 1771 ble gift med Nils Thorbjørnsen Hyni.

G.br., leilending
Aslak Hansen Moe herfra dpt. 2/2-1745 bg. 11/1-1814. ”Aslak Moe 72 aar”
g. 19/6-1767 m. Ingeborg Pedersdatter fra Tveten i Siljan dpt. 19/5-1746 i Siljan d. 25/11-1819. ”Enke efter afg. Aslak Moe, 75 aar.”, d.a. Peder Olsen Tveten og Maren Nilsd.
1. Maren Aslaksdatter d.e. dpt. 26/7-1767 g.m. Ole Halvorsen Holm. Se Holm(8).
2. Ole Aslaksen dpt. 31/12-1769. Se nedenfor.
3. Hans Aslaksen dpt. 10/5-1772. Se nedenfor.
4. Helvig Aslaksdatter dpt. 18/9-1774.
5. Karen Kirstine Aslaksdatter dpt. 27/10-1776.
6. Peder dpt. 6/12-1778 bg. 14/1-1781. ”Aslak Moes s. Peder 2 1/2 aar.”
7. Pernille Aslaksdatter dpt. 21/1-1781 g.m. Johannes Johnsen. Se Bratsberg(31) "Skauen".
8. Erik dpt. 1782 bg. 18/11-1787. ”Aslak Moes s. Erik 5 1/2 aar.”
9. Peder Aslaksen dpt. 21/9-1783.
10. Maren Aslaksdatter d.y. dpt. 12/3-1786 g.m. Peder Andreas Danielsen. Se N. Venstøp(C).
11. Ingeborg Aslaksdatter dpt. 27/4-1788 g. 29/12-1809 m. enkemann Peder Christophersen (Organist i Gjerpen). Bodde visstnok i Skien.
Br. 1769.

F.f. Aslak Moes pb. Maren: Nils Moes kone, Kisten Pedersdtr., Nils Moe, Knud Sverrig, Lucas Engebretsøn.
F.f. Aslak Moes db. Ole: Hans Moes enke, Maren Isaksdatter, Nils Moe, Abraham Olsen, Christopher Hansen.
F.f. Aslak Moes db. Hans: Nils Moes kone, Nils Hynies kone, Nils Moe, Nils Hynie, Christopher Hansen.
F.f. Aslak Moes pb. Helvig: Nils Hynies kone, Berthe Knudsdtr., Nils Moe, Christopher Hansen, Erik Hansen.
F.f. Aslak Moes pb. Karen Kistine: Nils Hynies kone, Karen Nilsdtr., Nils Moe, Christopher Hansen, Erik Hansen.
F.f. Aslak Moes db. Peder: Nils Moes kone, Kirsten Jacobsdtr., Nils Moe, Nils Hynie, Jens Hansen.
F.f. Aslak "Hansen" Moes pb. Pernille: Nils Hynies kone, Kisten Jacobsdtr., Nils Moe, Erik Hansen, Anders Nilsen.
F.f. Aslak Moes db. Peder: Nils Hynies kone, Jens Hansens kone, Nils Moe, Erik Hansen, Anders Nilsen.
F.f. Aslak Moes pb. Maren: Nils Hynies kone, Jens Hansens kone, Nils Moe, Jens Hansen, Anders Nilsen.
F.f. Aslak Moes pb. Ingebor: Christopher Sætrets kone, Maren Helvig Nilsdtr., Nils Moe, Erik Hansen, Anders Nilsen.

Arbeider, innerst
Hans Aslaksen Moe herfra dpt. 10/5-1772, s.a. Aslak Hansen. Se ovenfor.
g. 22/9-1803 m. Sara Dorothea Jensdatter fra Århus(A) dpt. 5/11-1780, d.a. Jens Jonsen Aarhus.
Forlovere: "Jens Aarhus og Ole Halvorsen."
1. Peder Hansen dpt. 26/2-1804. Født her.
2. Maren Dorothea Hansdatter dpt. 7/9-1806 g. i Gj. 9/6-1840 m. Jens Arnesen Bjørkeie fra Grøtsund i Solum.
3. Josefine Hansdatter dpt. 1/1-1809. Født på Grorudplassen i Siljan.
4. Anne Kirstine Hansdatter f. 30/4-1811.
5. Jens Hansen f. 10/2-1813.
6. Aslak Hansen f. 30/4-1815 på Grorudplassen.
7. Jacob Hansen f. 28/6-1817.
8. Ingeborg Hansdatter f. 27/5-1820.
9. Andreas Hansen f. 16/3-1822 g. i Gjerpen 5/10-1843 m. Helvig Hansdatter fra Henningsdalen under Mo. Han hadde Grorudplassen i Siljan fra ca. 1843.
10. Aslak Hansen f. 14/6-1824.

F.f. Hans Aslachssøns db. Peder f. Moe: Karen Kirstine og Pernelle Aslachsdtr., Jacob Jenssøn, Ole Halvorssøn, Ole Aslachssøn.
F.f. Hans Aslachssøns pb. Maren Dorothea f. Moe: Ole Aslachssøns k., Inger Jensdtr., Peder Danielssøn, Ole Aslachssøn, Jacob Jonssøn.

Hans var fadder for sin bror Oles sønn Daniel i 1808. Dermed flyttet familien til Siljan og
forpaktet dene ene Grorud-plassen.

Vi tar med barna som er født i Siljan også for å følge deres ferd videre.

G.br., leilending
Ole Aslaksen Moe herfra dpt. 31/12-1769 d. 21/9-1835 på Mo, s.a. Aslak Hansen. Se ovenfor.
g. 19/7-1796 m. Ingeborg Danielsdatter fra N. Venstøp(C) dpt. 20/4-1772 d. 1/11-1835 på Mo, d.a. Daniel Abrahamsen Wenstøb.
1. Peder dpt. 21/8-1796 bg. 9/7-1797. ”Ole Aslakssøns db. Peder f. Moe 3/4 aar.”
- bg. 19/8-1798. ”Ole Aslakssøns dødf. pb. f. Moe.”
2. Aslak Olsen dpt. 29/9-1799. Se nedenfor.
3. Maren Olsdatter dpt. 23/3-1806.
4. Daniel dpt. 26/12-1808 bg. 18/2-1810. ”Ole Aslakssøns db. Daniel f. Moe 1 1/6 aar.”
5. Daniel Olsen f. 20/6-1811. Se Sørbø(7) "N. Steinsårsen".
6. Andreas Olsen f. 29/3-1820. Bodde på Sneltvedt da han emigrerte til N. Amerika i 1844. Se Presteatest av 28/4-1844.
Br. 1820.

F.f. Ole Aslakssøn Moes db. Peder: Søren Toftes k., Anne Kirstine Aslaksdtr., Søren Tofte, Nils Danielssøn, Ole Halvorssøn.
F.f. Ole Aslakssøns db. Aslak f. Moe: Johannes Nilssøns k., Hedevig Aslaksdtr., Johannes Nilssøn, Christopher Hoppestad. Nils Danielssøn.
F.f. Ole Aslakssøns pb. Maren u/N.Bøe: Amund Aslakssøns k., Maren Aslaksdtr., Christopher Aslakssøn, Jens og Nils Nilssøn.
F.f. Ole Aslakssøns db. Daniel f. Moe: Hedevig Aslaksdtr., Marthe Danielsdatter, Hans Aslakssøn, Abraham Danielssøn, Peder Sørenssøn.
F.f. Ole Aslakssøns db. Daniel f. Moe: Peder Christopherssøns k., Nils Danielssøns k., Peder Danielssøn, Ole Holm, Abraham Danielssøn.

G.br., leilending
Aslak Olsen Moe herfra dpt. 29/9-1799 d. 1864 i New Hope, Portage County, Wisconsin, s.a. Ole Aslaksen Moe.
g1g 27/9-1827 m. Maria Olsdatter fra S. Sætret i Luksefjell dpt. 26/12-1805 d. 1/12-1843 i Amerika, d.a. Ole Christophersen Sætret.
g2g i Amerika 19/7-1845 m. Rønnau Thorsdatter fra Puttekås under Rising f. 3/12-1817 d. 1899 i New Hope, Portage county, WI, Amerika, d.a. Thor Larsen.
Forlovere: "Ole H. Holm og Christian Torkildsen."
1. Ole f. 12/12-1828 på Mo d. 27/12-1828 på Mo. Hjemmedøpt.
2. Ingeborg Aslaksdatter f. 8/2-1830 på Mo.
3. Ole Aslaksen f. 16/2-1833 på Mo. Ole Olsen i Amerika.
4. Karen Aslaksdatter f. 22/2-1836 på Mo. Karen Olsen i Amerika.
5. Maren Aslaksdatter f. 17/9-1838 på Mo. Maren Olsen i Amerika.
6. Maria Aslaksdatter f. 17/9-1838 på Mo. Maria Olsen i Amerika.
7. Anne Aslaksdatter f. 25/5-1841 på Mo. Anne Olsen i Amerika.
Br. 1841.

Kilde: Folketelling for Gjerpen 1835.
Tjenestefolk: Andreas Olsen, (Aslaks bror) (16), Peder Larsen (nabo) (36), Ingeborg Jacobsdatter fra N. Teigen (18)
og Kirsten Olsdatter (16).

Denne familien emigrerte til N. Amerika i mai 1843 med seilskuta "Salvator". På samme reise var også Maries 2 brødre
Christopher og Ole fra Sætret. Alle barna brukte familienavnet Olsen i N. Amerika. Se Presteattest av 2/5-1843.

G.br., leilending
Nils Larsen Moe fra N. Mo f. 5/10-1809 d. i Amerika, s.a. Lars Pedersen Moe.
g. 12/10-1832 m. Karen Jensdatter fra S. Teigen under Mo dpt. 6/10-1805 d. 11/5-1855 på Mo, d.a. Jens Nilsen Tejen.
Forlovere: "Lars P. Moe, Peder J. Teien."
1. Maren Nilsdatter f. 26/12-1832 på Mo g. 19/4-1857 m. Halvor Olsen fra N. Eriksrød. Emigrerte til N. Amerika samme måned.
2. Jens Nilsen f. 28/12-1835 på Mo.
3. Karen Nilsdatter f. 24/12-1838 på Holm.
4. Lars f. 2/4-1841 på Holm d. 26/6-1847 på Mo.
5. Gunhild f. 27/9-1843 på Mo d. 2/11-1856 på Mo.
6. Sara Nilsdatter f. 20/12-1845 på Mo.
7. Lava Nilsdatter f. 29/7-1848 på Mo.
Br. 1843.

Familien bodde på Mo fra 1832 - ca. 1840 og på Holm fra ca. 1840 - 1843, da de kom tilbake til Mo.
Andre beboere her i 1845: Tjenestegutten Christen Pedersen (43), ugift. og legdslem, Karen Tollefsdatter (44), ugift.
Enkemannen (48) utvandret til N. Amerika i april 1857 med barna; Jens (21 ½), Karen (19 ½), Sara (11 ½) og Lava (9).

G.br., leilending
Svenke Jensen Moe fra Eik under Geitebua i Valebø, Holla dpt. 24/7-1797 d. 15/7-1861 på Mo, s.a. Jens Svenkesen og Aavet Hansdatter.
g.m. Maren Halvorsdatter fra Holla f. 2/7-1795 d. 10/6-1873 på Mo, d.a. Halvor Olsen.
1. Jens f. 18/2-1825 på Eik d. 5/5-1826 på Eik. "
Jens Svenkesen Huusmands Søn Eeg 1 aar 2 maaneder 17 dage."
2. Aavet Kirstine Svenkesdatter f. 23/6-1827 på Eik.
3. Jens f. 10/1-1830 d. 6/3-1830 på Eik. "
Jens Svenkesen Huusmands Søn Eeg 8 uger." Udøpt.
4. Jens Svenkesen f. 27/2-1831 på Eik. Se nedenfor.
5. Ingeborg Svenkesdatter f. 25/9-1834 på Eik g.m. Ole Larsen. Se S. Sætre i Luksefjell.
Br. 1848.

Svenke Jensen er nevnt som gruvearbeider, boende på Geitebua (”Gedeboen”) i Holla i skattemanntallet av 1826.
Dette ekteparet er ikke funnet gift i Holla eller Gjerpen.
Familien er registrert innflyttet fra Holla til Mo i Gjerpen den 25/4-1848. Hans gamle mor, enke Aavet Hansdatter (73)
var også med dem. Hun døde her den 18/8-1849.
Finn deres aner på Solumslekt.org.

G.br., leilending
Jens Svenkesen Moe herfra f. 27/2-1831 på Eik i Holla d. i USA, s.a. Svenke Jensen Moe.
g. 2/7-1858 m. Anne Hansdatter fra Usterud i Holla (Ytre Valebø) f. 6/10-1831 d. i USA, d.a. Hans Nilsen Usterud og Aslaug Bjørnsdatter.
1. Hans Jensen f. 30/5-1859 på Mo. Til N. Amerika i 1888.
2. Anne Margrethe f. 26/3-1862 på Mo d. 23/11-1865 på Mo.
3. Søren Jensen f. 21/9-1864 på Mo.
4. Mariane Jensdatter f. 17/4-1867 på Mo. Til N. Amerika i 1888.
5. Ingeborg Sofie Jensdatter f. 1/10-1869 på Mo. Til N. Amerika i 1888.
6. Anne Margrethe f. 4/9-1872 på Mo d. 12/10-1872 på Mo.
7. Ole Jensen f. 16/7-1874 på Mo. Til N. Amerika i 1888.
-   f. 6/6-1879. Dødfødt drengebarn.
Br. før 1859.

Da Anne Margrethe ble født sto det i kirkeboka: ”Barnet døde før Hjemmedaaben blev bekræftet i Kirken.
Hjemmedøbt af Lars Guldbrandsen.”

Familien hadde hele 3 tjenestefolk her i 1865: Gunder Sigurdsen fra Holla (22), Nils Nilsen (18) og Guro Johnsdatter fra Sauherad (23).
Denne familien emigrerte til N. Amerika i april 1888. Barna som var med var: Ole, Hans, Mariane og Sofie.

Skogsarbeider, leilending
Aslak Pedersen fra Stulen(A) f. 15/7-1825 d. ca. 1901, s.a. Peder Aslaksen Stulen.
g. 9/11-1848 m. Gunhild Anundsdatter fra Nes i Sauherad f. 8/9-1825 d. etter 1900, d.a. Anund Ellingsen.
Forlovere: Hans Sørensen u. Borrestad og Isak Andersen Wenstøb.
1. Anne f. 5/1-1849 på Stulen d. 23/2-1851 på N. Stulen.
2. Lise Aslaksdatter f. 17/1-1850 på S. Stulen. Ugift.
3. Peder Aslaksen f. 24/8-1852 i Sverige under Mo. Se N. Grini.
4. Anne Aslaksdatter f. 1/5-1855 i Sverige g.m. Nils Gundersen. Se Fossum 1891.
5. Hans Aslaksen f. 28/8-1857 i Sverige.
6. Anund f. 10/7-1860 i Sverige d. 10/4-1866 i Sverige.
7. Gregorius Aslaksen f. 9/3-1863 i Sverige. Se V. Grini.
8. Anund Aslaksen f. 30/9-1866 i Sverige. Se Rønningen u. Mo.
9. Berthe Maria Aslaksdatter f. 27/5-1869 i Slettene under Mo g.m. Nils Pedersen fra Flittig. Se Hoppestad(3).
10. Hansine Aslaksdatter f. 22/3-1872 i Slettene g.m. Peder Pedersen fra Flittig. Se Ballestad(43).
Br. 1888.

Denne familien bodde i mange år på plassen Slettene under Moe.

Tjenestegutt her under folketellingen 1891: Lars Martinius Andersen fra Grimstad, f. 1879.
Aslak Pedersen og kona bodde her også under folketellingen 1900, sammen med sønnen Gregorius m/ familie.
Tjenestegutt i 1900: Tømmerkjører og fløter Hans Jacob Jonsen fra Siljan f. 1879.

Skogsarbeider, leilending
Kittil Halvorsen Valøya fra Valebø i Holla.
Br. 1901.

Skogsarb., leilending
Gregorius Aslaksen herfra f. 9/3-1863 på Sverige under Mo d. 10/1-1957, s.a. Aslak Pedersen.
g. 11/9-1886 m. Dorthea Østensdatter fra Ekornrød(B) under Mo f. 4/6-1865 d. 3/12-1953, d.a. Østen Simonsen.
Br. 1902.

Bodde sammen med hans foreldre fra de giftet seg til de forpaktet S. Mo ett års tid før Gregorius kjøpte
N. Grini sammen med broren Peder Aslaksen. De skilte senere ut V. Grini som ble Gregorius sin part.
Se V. Grini.

Skogsarbeider, forpakter
Anders Andersen Fjeld fra V. Bø(1) "Fjeld" i Luksefjell f. 28/6-1866 d. 20/2-1946, s.a. Anders Gulbrandsen Fjeld.
g. 14/6-1896 m. Olava Torstensdatter fra øvre Stendalen i Siljan f. 11/2-1874 d. 23/8-1914 på Mo, d.a. Torsten Torstensen.
Br. 1903.

Denne familien bodde i flere år på V. Bø(1) "Fjeld"  i Luksefjell. De bodde her fra 1903-1918.
Anders kjøpte i 1926 gården Venstøp(66) ”Høibø”. Han skrev seg for Anders A. Fjeld.

Skogsarbeider, privatsjåfør, forpakter
Herman Olsen Bø fra Bø(12) f. 28/12-1887 d. 10/8-1960, s.a. agronom Halvor Olsen Bøe.
g. 1/6-1912 m. Anna Kristine Kise fra N. Kise f. 2/2-1890 d. 5/5-1984, d.a. Ingebret Rasmussen Kise.
1. Mathilde Bø f. 7/6-1913. Bodde her til utpå 1980-tallet. Flyttet til Risinglia 7.
2. Ivar Harald Bø f. 26/11-1919. Se nedenfor.
Br. 1919.

Herman Bø ble født på Fossum. Denne familien bodde tidligere en tid på Dyrendal under Fossum, til de overtok S. Mo i 1919.
Herman Bø var privatsjåfør hos Løvenskiold.

Gårdens grenser på 1950-tallet:
Nord: Kvinsen og Hauen, øst: Venstøpskogen, syd: Moelva, vest: Vestermo.

Tømmerbileier, leilending
Ivar Harald Bø herfra f. 26/11-1919 d. 26/6-1973
g.m. Ingrid Landsverk fra Sauherad f. 17/10-1917 d. 30/11-2013.
1. Hege Bø f. 1962. Se Åshammeren 86 under Foss.
Br. 1960.

Ivar Bø hadde egen tømmerbil og kjørte for Løvenskiold-Fossum.

Søndre Mo er nedlagt som gårdsbruk for flere år siden, men fungerer som bolig for Løvenskiolds ansatte.


(C) post@gamlegjerpen.no