ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sanni
Gård nr. 80 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 04.04.2021


Sanni 5
Gammelt løpenr. 291a. Utskilt fra Sanni(A) i 1792.

Landskyld i 1801: 5 skinn.

Denne gården ble sammenføyd med Sanni(4) i 1935.

G.br., selveier
Solve Isaksen Sanden
fra Søli øvre(A) dpt. 19/5-1757 d. 23/11-1832, s.a. Isak Solvesen Søli.
g. 3/2-1780 m. Sidsel Andersdatter fra Skottet under Lid dpt. 21/12-1755 d. 19/3-1835, d.a. Anders Gundersen.
1. Gunhild dpt. 23/3-1780 bg. 16/11-1783. ”Solve Isaksens d. Gunnil 4 aar.”
2. Maren Solvesdatter dpt. 1/9-1782. Se Sanni(10) ”Ødesanni”.
3. Gunhild Solvesdatter dpt. 23/8-1789 g.m. Nils Rasmussen. Overtok gården.
Br. ca. 1800.

F.f. Solve Isaksens pb. Gunhild fra Sølie Ejet: Tollef Højsets kone, Gunhild Halvorsdtr., Nils Simensen, Anders Gundersen, Lars Engelsen.
F.f. Solve Isaksens pb. Maren fra Sølie Rønningen: Anders Nordgaardens kone, Kisten Halvorsdtr., Jacob Amundsen, Jacob Christophersen, Lars Halvorsen.
F.f. Solve Isaksens pb. Gunnil u/Øfre Sølie: Halvor Aaltvets kone, Karen Hansdatter, Even Højset, Søren Christiansen, Nils Halvorsen.

Denne familien bodde tidligere på Rønningen under øvre Søli.

Andre personer på gården i 1801:
1. Solves mor, Kirsten Amundsdatter f. ca. 1720. Enke for andre gang.
2. Fosterbarn: Ingebor Maria Jacobsdatter f. ca. 1798.

I 1801 leide Solve Sanden også Myrerød seter som da var i Løvenskiold-Fossums eie.

G.br., arb., selveier
Nils Rasmussen Sande
fra Glenna(B) dpt. 5/12-1784 d.18/5-1860 på Sanni, s.a. Rasmus Olsen Glenna.
g. 8/5-1811 m. Gunhild Solvesdatter herfra dpt. 23/8-1789 d. 20/9-1855 på Sanni.
Forlovere: "Daniel Hanssøn, Jacob Jonssøn."
1. Rasmus Nilsen f. 2/10-1811 d. 1867 g. i Eidanger 19/9-1839 m. Birthe Maria Jacobsdatter Grønsholt i Eidanger f. 1816 d. 1885. Se Sunnjordet i Eidanger.  
2. Isak Nilsen f. 26/1-1813. Overtok gården.
3. Kirsten Nilsdatter f. 28/1-1815.
4. Gunhild Nilsdatter f. 15/4-1817.
5. Karen Kirstine f. 27/9-1819 d. 14/10-1828.
6. Anne Nilsdatter f. 11/4-1822 d. 28/3-1889. Døde i Porsgrunn. Ugift.
7. Solve Nilsen f. 17/3-1824. Se Sanni(10) ”Ødesanni”.
8. Anders Nilsen f. 11/11-1826. Bodde i Liane. Se Familie 6 - Søli 1865.
9. Karen Kirstine Nilsdatter f. 21/12-1830 g.m. Anders Christensen Søli. Bodde i Liane. Se Familie 7 - Søli 1865.
Br. 1831.

F.f. Nils Rasmussøns db. Rasmus f. Sande: Erik Øde Sandes k., Gunnil Rasmusdtr., Mads Christenssøn, Erik Madssøn, Solve Sande, Ole Rasmussøn
F.f. Nils Rasmussens db.
Isach f. Sanne: Arne Auestads k., Anne Rasmusdatter, Solve Sanne, Søren Christiansen, Erik Madtsen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

291

Sanden

Niels Rasmussen og Lars Hansen

5 skind

1 daler - 1 ort - 10 skilling

G.br., selveier
Isak Nilsen Sanni
herfra f. 26/1-1813 d. 11/8-1872.
g. 27/12-1847 m. Maren Eriksdatter fra Sanni(10) ”Ødesanni” f. 23/11-1810 d. 1893 d.a. Erik Madsen "Ødesanden".
1. Kirstine Isaksdatter f. 12/9-1848 g.m. Erik Mathisen. Se nedenfor.
Br. 1865.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

291a

Sanden

Isak Nilsen

0 daler - 3 ort - 3 skilling

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

80

5

291a

Sanden

Sanden

Isak Nilsen

0 - 2 - 21

1 mark 61 øre

Maler, selveier
Erik Mathisen Sanni
fra Slettene i Eid. f. 31/5-1843 d. 25/1-1927, s.a. Mathias Andersen Slettene.
g. 30/1-1873 m. Kirstine Isaksdatter herfra f. 12/9-1848 d. 13/6-1908.
1. Marie Eriksdatter Sanni f. 2/6-1874. Se nedenfor.
Br. 1893.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

80

5

Sanden

Sanden

Erik Mathisen

1 mark 61 øre

 


Marie Sanni og hennes far Erik.

Marie Sanni herfra f. 2/6-1874 d. 1935?
Br. ca. 1920. Ugift?

Isak Kaasa Sanni overtok denne eiendommen i 1935. Dermed ble dette bruket
sammenføyd med Sanni(4).

Sanni(6) ble utskilt herfra i 1832.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

80

5

Sanden

Isak Kaasa Sanni

1 mark 61 øre


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no