| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen prestegjeld.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.05.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli øvre A
Landskyld 1668: 3 huder.

Søli øvre ble delt i 2 like store parter i 1678. Se også Søli øvre(B).

G.br., leilending
Tollef Amunsen Søli
fra Søli øvre f. i mars 1644 bg. 23/4-1714. ”Tolf Sølj, 70 aar, 6 uger.”, s.a. Amund Amundsen.
g1g m. Tore Olsdatter f. ca. 1647 bg. 1/7-1693. ”Tollev Sølis qvinde, Tore Olsd. 46 aar.”
g2g i Gjerpen 16/9-1694 m. Gunhild Tollefsdatter fra Solverød i Siljan f. ca. 1658 bg. 16/5-1733. ”Tolf Sølis Enche Gunild, 75 aar.”, d.a. Tollef Colbjørnsen og Mari Nilsdatter. Se Solverød i Siljan (Jørn Olsen).
1. Guri Tollefsdatter f. ca. 1673 g.m. Gunder Solvesen Buer. Se Buer.
Barn i 2. ekteskap:
-   bg. 12/7-1695. ”Tollef Sølis døfødde søn.”
2. Amun Tollefsen dpt. 18/10-1696. Se Søli øvre(B).
3. Tollef Tollefsen dpt. 1697.
4. Aaste dpt. 20/8-1702 bg. 10/9-1702. ”Tolluf Sølis datter Aaste 3 uger gammel.”
5. Maren Tollefsdatter dpt. 25/3-1705 g.m. Isak Jonsen Løberg. Se S. Løberg(B).
Br. 1678.

F.f. Tollef Sølis søn Anun: Halvor Siljen, Gunder Solvesen Buer, Halvor Aaltvets søn Anders, Jomfru Anne Tonsbierg og hendis mammeselle, og Even Sølis qde. 
F.f. Tolf Sølis datter Aaste: Halvor Silliien, Gunnar Buer, Hans Borge, Karen Løberg, Pros Sølis qvd. Berte, Anna Jensdatter, hos Tollef Søli.
F.f. Tolf Sølis datter Maren: Jon Klep, Jacob Løberg, Hans Borgis qvd. Pernille, Pros Sølis qvd.
Birte, Maren Klep.

Enka Gunhild Tollefsdatter var bruker fra 1714. Hennes bror Jacob Tollefsen bodde også i Gjerpen. Se S. Løberg.

Tollef ble ofte også skrevet for Tollev, Tolv og Tolf. 

22/3-1699      GURI TOLLEFSDATTER       Bamble sk.prot. 2 s. 122b
Buer           Arvinger: Enkem. Gunnar Solvessøn og barna:
               1. Hans Gunnarssøn,
               2. Tore Gunnarsdtr.
               Formynder: Faren
Barnas morfar Tollef Anundssøn Søllen var tilstede ved skiftet.
Brt: 286 - 0 - 16
Net: 276 - 0 - 16.

Dåp i Gjerpen 3. påskedag 1701. Jacob Løbergs søn John.
Faddere: Anders Skredder i Follestad, Ingebret Løberg, Dyre Ingebretzens søn Christen paa Snibetorp, Christen Meens qv. Boel i Scheen,
Tolleff Sølis qv Gunnil
, Magnil Løbergs daatter Gunil.

G.br., leilending
Isak Solvesen Søli
fra Augestad(2) dpt. 28/7-1695 bg. 27/11-1770. "
Isak Sølie 75 aar.", s.a. Solve Nilsen Ouestad.
g1g 30/11-1721 m. Marthe Halvorsdatter fra Hauen(A) dpt. 10/8-1698 bg. 5/1-1753, 55 år gml., d.a. Halvor Trondsen Houen.
g2g 13/11-1755 m. Kirsten Amundsdatter fra Søli øvre(B) dpt. 28/2-1723, d.a. Amund Amundsen Søli.
1. Tollef  dpt. 26/7-1722 bg. 23/5-1723, ”Isak Ovestads barn Tolf, næsten et aar. Død i Krillen.”
2. Tollef Isaksen f. ca. 1725. Ikke funnet døpt i Gjerpen. Se Høgset(B).
3. Halvor Isaksen dpt. 20/10-1726. Se Åltvet(A).
4. Gunhild dpt. 4/9-1729. Død ung.
5. Lisbeth Isaksdatter dpt. 2/3-1732 g.m. Halvor Jacobsen. Se Solli under Fossjordet.
6. Gunhild Isaksdatter dpt. 5/9-1734 d. før 1771.
7. Ingeborg Isaksdatter g.m. Nils Simonsen. Se Familie 20 - Ø. Borge 1762.
Barn i 2. ekteskap:
8. Solve Isaksen dpt. 19/5-1757. Se Sanni(5).
Br. 1734.

F.f. Isac Ouestads søn Tolf fra Nærum: Amund Aaltved, Gunder Li, Ole Ouestad, Lars Sølis quinde, Anun Nærum.
F.f. Isac Solvessøns Halvor: Lars Solvesen, Ole Borge, Amun Aaltved, Stephens Astri, Anne Nærum.
F.f. Isak Stulens Gunnild: Stephen, Nils Lj, Guner Ljs. qde, Anne Tolfsdatter i Ejdanger.
F.f. Isak Stulens datter Lisbeth: Amun Aaltved, Nils Klep, Anders Li, Stephens qvd, Anne Houen.
F.f. Isak Sølies datter Gunhild: Anders Ovestad, resten av fadderne er ikke nevnt.
F.f. Isak Sølies Solve: Tollef Højsets kone, Inger Amundsdatter, Ammund Sølie, Ole Ouestad, Nils Simensen.

Isak og Marthe var bosatt på Nærum(1) i 1722, Augestad fra 1730. På Stulen u. Lid fra 1728-1734.
Lars Eriksens kone Kirsten Solvesdatter på Søli, var fadder for Isaks barn Tolf i 1722.
Amund Aaltvet som var gift med den andre, ved navn Kirsten Solvesdatter, var samtidig fadder for
samme barn.
 

3/4-1771       ISAK SOLVESSEN          Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 15a.
Rødningen      Arvinger:                            
u/øvre Sølie   Enka Kirsti Amundsdatter og barna:
               1. Tollev Isakssen, myndig.
               2. Halvor Isakssen, --”--
               3. Solve Isakssen 12 år.
               4. Lisbet Isaksdtr. g.m. Halvor Jacobssen.
               5. Ingeborg Isaksdtr. g.m. Niels Simonssen.
Laugverge for enka ble hennes farbror Jens Berreberg. Formynder for Solve ble broren Halvor Aaltvedt.
Brt: 94 - 1 - 5
Net: 62 - 2 - 0.

Enka Kirsten Amundsdatter ble g2g med enkemann Halvor Svendsen. Se nedenfor.

I 1780 solgte den daværende eier Severin Løvenskiold flere Søli-gårder, men beholdt skogen.
Øvre Søli ble da delt opp i 6 bruk.

G.br., leilending
Halvor Svendsen
"fra Foss" dpt. 14/9-1732 bg. 2/7-1782. ”Halvor Svendsen f. Sølie 49 aar.”, s.a. Svend (Turvildsen?).
g1g 26/8-1757 m. Maren Halvorsdatter fra S. Oterholt dpt. 17/2-1726 bg. 4/4-1758. ”
Halvor Svensens kone 32 aar.”, d.a. Halvor Engelsen Oterholt.
g2g 10/10-1772 m. enke Kirsten Amundsdatter dpt. 28/2-1723 bg. 5/11-1801. ”enken Kirsten Amundsdtr. f. Sande 78 2/3 aar.”
1. Svend bg. 20/11-1757. ”Halvor Svendsens s. Svend 1 dag.”
Br. i 1780.

Halvor Svendsen ble født på Gravli, men vokste opp på en plass under Foss. 

6/7-1782       HALVOR SVENDSSEN         Bamble sk. protk. 10b, s. 450b.
Rødningen   Arvinger: Enka Kirsti Amundsdatter og den avdødes søsken m.fl., nemlig:
u/Søli           1. Broren Turvild Svendssen, myndig, bor i Gråten.
                   2. Søsteren Ragnhild Svendsdtr. død, etterlatt seg barna:
                        a. Svend Engelssen, myndig, bor på Fossum.
                        b. Lars Engelssen, myndig, tjener hos hr. Ditlef Rasch i Porsgrunn.
                        c. Rasmus Engelssen 17 år.
                        d. Kari Engelsdtr.       35 ”, tjener hos Niels Bjørntvet i Solum sogn.
                        e. Marthe Engelsdtr.   25 ”, tjener hos Niels Dahl i vestre Porsgrunn.
Enkas laugverge: Jacob Amundssen på Kjørholt i Eidanger. Formynder for Rasmus ble broren Svend.
For Kari og Marthe ble farbroren Turvild Svendssen i Gråten.
Brt:   237 - 1 - 13, Gjeld: 261 - 0 - 21 (insolvent).
Jordegods: Boet eier 1/2 plassen Rødningen u/Søli med 4 3/4 skind. Verd 175 rdlr.   

(C) Gard Strøm.