| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.07.2015
 
1865 1875 1891 1900 1910

Søli 1865
Kilde: Folketellingen 1865. Supplert med opplysninger fra kirkebøker.

Den opprinnelige husmannsplassen "Hegna" under Søli nedre. Ryddet noe før 1801.
Dette løpenummer 306 (denne eiendommen) ble før 1865 delt opp i flere tomter kalt
"Søliplassene", som var de tidligste husene i Liane under nedre Søli.

Det bodde 8 familier her i 1865. 

Familie 1.
Søli 1865. Liane.

Bjelkehugger, selveier
Abraham Jacobsen
fra Ø. Borge f. 31/1-1824 på Gudsfred i Eidanger d. 27/3-1883, s.a. Jacob Isaksen Gudsfred. Se Familie 15 - Ø. Borge 1845.
g1g i Eidanger kirke 4/1-1861 m. Inger Marie Abrahamsdatter fra Hvalen i Eidanger f. 27/9-1838 d. 19/2-1872, d.a. husmann Abraham Olsen.
Forlovere: Iver Jacobsen og Isak Jacobsen Borge.
g2g i Gjerpen kirke 1/5-1874 m. Maren Andrea Jacobsdatter fra Ragnhildrød(3) i Hedrum f. 14/11-1851 d. etter 1910, d.a. Jacob Larsen.
1. Anna Larine Abrahamsdatter f. 1/5-1861.
2. Karen Lovise Abrahamsdatter f. 17/5-1863.

3. Jacobine Marie Abrahamsdatter f. 3/5-1865.
4. Lars Andreas Abrahamsen f. 6/4-1870.

Barn i 2. ekteskap:
5. Johan Martinius Abrahamsen f. 19/11-1873.

6. Jacob f. 13/12-1874 d. 21/12-1874.

7. Jacob Abrahamsen f. 17/10-1876.
8. Søren f. 28/4-1879 d. 8/10-1879.
9. Abraham Abrahamsen f. 13/3-1883.

Br. 1859.

F.f. Abraham Jacobsens datter Anna Larine fra Hegna u. Søli: Moderen, Ingeborg Ivarsdatter, Iver Jacobsen, Isak Jacobsen og Jacob Iversen, alle under Borge.
F.f. Abraham Jacobsens datter Karen Lovise fra Hegna u. Søli: Foreldrene, Gunhild Jacobsdatter og Jacob Iversen Borge?, Lars Abrahamsen.
F.f. Abraham Jacobsens datter Jacobine Marie fra Hegna u. Søli: Moderen, pige Jacobine Christensdatter Bråten, Isak Jacobsen, Lars Olsen og Jacob Iversen Borge.
F.f. Abraham Jacobsens Lars Andreas fra Hegna u. Søli: Foreldrene, Lise Abrahamsdatter i Eid. Jacob Iversen og Jacob Isaksen Søli.
F.f. Pige Maren Andrea Jacobsdatter og enkemann Abraham Jacobsens sønn Johan Martinius på Hegna u. Søli: Moderen, Amalia Jacobsdatter Rødningen, Edvard Jacobsen Rødningen,
      Anton Jacobsen Rødningen, faderen.
F.f. Abraham Jacobsens Jacob fra Hegna u. Søli: Ingen. Død før hjemmedåpens bekreftelse.
F.f. Abraham Jacobsens Jacob på Hegna: Moderen, Anna Larine Abrahamsdatter Hegna, faderen, Kittil Iversen u. Borge, Laurits Isaksen u. Borge.
F.f. Arbeider Abraham Jacobsens Søren fra Søli: Foreldrene, Karen Jacobsdatter Søli, Laurits Isaksen Søli, Kristian Isaksen Søli.
F.f. Abraham Jacobsens Abraham på Borge: Moderen, Ida Gurine Isaksen, Jacob Isaksen Borge, Anders Jonsen? Borge, Hans Kristoffersen Borge.

Abraham holdt til her allerede før han giftet seg 1. gang i 1861. Maren Andrea kom til
Gjerpen fra Hedrum i 1873.
Familien bodde først på plassen ”Hegnan” under Søli.
 
Abraham kjøpte hus i Skauen-området på Borge i ca. 1880/81 og flyttet dit. I 1891 bodde
enka der med 3 sønner. Hun var da markarbeider og huseier.
Hun åpnet landhandleri i huset. Se Familie 64 - Ø. Borge 1910.

Familie 2.
Søli 1865. Liane.

Her var oppført Jens Jacobsen med familie. Se Hegna under Søli

Familie 3.
Søli 1865. Liane.

Her var oppført John Jensen med familie. Se Søli(11)

Familie 4.
Søli 1865. Liane.

Sjauarb., losjerende
Andreas Christensen
fra Opsal i Valebø, Holla f. 5/5-1835 d. 10/4-1900 på Borge, s.a. Christen Nilsen og Kirsten Johnsdatter.
g. i Holla 21/6-1861 m. Dorthea Olsdatter fra Løvboholta u. Holte i Sauherad f. 5/12-1834 d. 31/12-1875 på Borge, d.a. Olav Gunnulvsen og Margit Augundsdatter.
1. Maria Andreasdatter f. 20/7-1861 i Dalekåsa u. Lunde i Valebø, Holla.
2. Anne Christine Andreasdatter f. 15/7-1864 på Søli.
3. Kirsten Marie Andersdatter f. 17/5-1868. 

F.f. Andreas Christensens datter Anne Christine u. Søli: Sina Christensdatter og Halvor Hansen i Porsgr., pige Gunhild Jacobsdatter Søli, Ole Christensen Åltvedt, Christian Pedersen Søli.
F.f. Andreas Christensens datter Kirsten Marie u. Søli: Gunhild Jacobsdatter og Christian Pedersen Søli, moderen, Ole Christensen Åltvedt, Kittil Jensen Borge.

Andre beboere i huset i 1865: enke Kirsten Johnsdatter, mannens mor f. ca. 1795 i Seljord.
Andreas bygde eller kjøpte senere hus u. Ø. Borge.

Familie 5.
Søli 1865. Liane.

Bjelkehugger, huseier
Peder Pedersen
fra Glenna(B) f. 27/4-1817 på Glenna d. 25/7-1875 på Søli, s.a. pike Anne Rasmusdatter Glenna og ungkar Peder Ludvigsen i Kristiania.
g. 10/3-1842 m. Ingeborg Pedersdatter fra Bratsbergkleiva f. 7/12-1823 d. etter 1875, d.a. Peder Knudsen. Se Familie 93 - Kleiva 1845.
1. Anne Kirstine f. 11/3-1842 på Søli (Liane) d. 2/5-1843 på Søli.
2. Andreas f. 22/3-1844 d. 29/3-1844. ”Døde uden hjemmedaabens Stadfæstelse.”
3. Peter f. 26/8-1845 d. 19/5-1848 på Søli (i Liane).
4. Christian Pedersen f. 24/1-1848.
5. Anne Jørgine Pedersdatter f. 20/5-1850.
6. Peter Pedersen f. 6/8-1853.
7. Andreas Pedersen f. 20/9-1857.
8. Ida Fredrikke Pedersdatter f. 15/2-1861.

Fra kirkeboka: "Peder (Uægte), f. 27/4-1817, Moder: Pige Anne Rasmusd. Glende.
Udlagt til Barnefader: Peder Ludvigsen., Glende."

Da de giftet seg var Peder i tjeneste på Løberg. Alle barna ble født her.

Fra kirkeboka: "Karoline f. 11/10-1872, (uægte) Pige Anne Jørgine Pedersd.,
uk. Sømand Carl Svendsen, Sørlid (Søli). Opgaven meddelt af Moderens fader, Peder Pedersen."

Familie 6.
Søli 1865. Liane.

Snekker, g.br., selveier
Anders Nilsen Søli
fra Sanni(5) f. 11/11-1826 d. før folketellingen 1875, s.a. Nils Rasmussen Sande.
g. i Gjerpen 10/4-1855 m. Anne Marie Halvorsdatter fra Bøkkerkåsa u. Herøya i Eidanger f. 6/9-1824 d. 11/6-1883, d.a. Halvor Gundersen Herøen og Maren Hansdatter.
1. Kirsten Andersdatter f. 15/5-1855 g.m. Helius Larsen. Se Familie 5 - Søli 1900.
2. Augusta Marie Andersdatter f. 2/10-1857.
3. Anna Caroline Andersdatter f. 1/9-1865.
Br. 1859.

F.f. Anders Nilsens datter Kirsten på Sanni: Moderen, Karen Kirstine Nilsdatter Sanni, John Nilsen Sanni, Isak Nilsen Sanni, Anders Nilsen Sanni.
F.f. Anders Nilsens datter Augusta Marie fra Hegna u. Søli: Foreldrene, Anne Nilsdatter Sanni, Solve Nilsen og Isak Nilsen Sanni.
F.f. Anders Nilsens datter Anna Caroline fra Hegna u. Søli: Moderen, pige Oline Danielsdatter i Porsgrund, Solve Nilsen Sanni, Isak Nilsen Sanni, Anders Christensen Søli.


Familie 7.
Søli 1865. Liane.

Dagarb., sjømann (1858, 1860), huseier
Anders Christensen Søli
fra Rønningen under Søli øvre. f. 27/11-1827 d. 19/6-1910, s.a. Christen Olsen. 
g. 18/11-1858 m. Karen Kirstine Nilsdatter fra Sanni(5) f. 31/12-1830 d. etter 1910, d.a. Nils Rasmussen Sande.
1. Ingebret Andersen f. 4/1-1860 på Sanni. Se Familie 3 - Søli 1910.
2. Nils Andersen f. 17/11-1862.
Br. 1889.

F.f. Anders Christensens sønn Ingebreth på Sanni: Anne Halvorsdatter Søli, Anne Nilsdatter af Skien, Solve Nilsen Jarseng, Isak Nilsen Sanni, faderen.
F.f. Anders Christensens sønn Nils fra Søli: Anne M. Halvorsdatter Søli, pige Sophie Larsdatter Sanni, Ole Christensen Åltvedt, Iver Christensen Søli, Isak Nilsen Sanni.

Da Karen ble konfirmert bodde hun på Tufte(6) hos ”stedfader Halvor Hansen Tufte”.
Han kom fra Ramsåsen.
Denne familien bodde på Sanni i 1860 og kom hit i ca. 1862.

Anders Christensen kjøpte i 1889 ei tomt 82/12 "Grønvold" av Helius Larsen for kr. 800.-.
Se Familie 4 - Søli 1891.

Lars Ødegaard på Fløtterødødegården husket ei ”Karen Lutefisk” som bodde like ved Borge skole. Hun lutet og solgte lutefisk, derav navnet. Hvem Karen dette var er ikke på det rene enda. Lars fortalte også om en gammel barnløs urmaker som bodde på en plass som het Solli. Han het også Solli. Han bodde i et gammelt hus her.

Familie 8.
Søli 1865. Liane.

Arbeider, huseier
Christen Olsen
fra Øvrum(10) "Ødegården" dpt. 7/9-1800 d. 10/9-1875 på Myra u. Ballestad, s.a. Ole Pedersen u. Øvrum.
g1g 2/4-1823 m. Inger Maria Rasmusdatter fra Søli(3) dpt. 9/4-1798 d. 19/1-1858 på Løberg, d.a. Rasmus Haraldsen.
Forlovere: "Rasmus Øvrum, Hans Rasmussen Sølie."

Denne familien bodde her fra ca. 1841. De flyttet senere til Løberg, deretter til Ballestad(20) "Ballestadmyra".
Se også Søli(7).

(C) Gard Strøm.