ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sanni
Gård nr. 80 i Gjerpen prestegjeld.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 04.04.2021


Sanni A
Sanni med Myrerød.

Landskyld 2 huder (Myrerød ½ hud).

G.br., selveier
Jon Halvorsen Sanne
fra Åltvedt f. ca. 1670 bg. 12/10-1754. ”Jon Sannie 84 aar.”, s.a. Halvor Axelsen Aaltved.
g1g 21/2-1706 m. Margrete Levorsdatter fra S. Riis dpt. 29/10-1682 bg. 30/5-1706. ”Jon Sannis qvinde Margrete, døde i barselseng med sit dødfødde barn. 24 aar.”, d.a. Levor Knudsen Riis.
g2g 28/3-1708 m. Maren Solvesdatter fra Meen(B) f. ca. 1678 bg. 28/10-1715. ”Jon Sannes qde Maren 28 1/2 aar. - Døde i barselseng uforløst.”, d.a. Solve Olsen Meen.
g3g i Solum 19/3-1717 m. Anne Olsdatter fra Omdal i Solum f. ca. 1692 bg. 26/1-1724. ”Jon Sannes qde Anne 32 aar døde i barselseng med et dødfødt Pigebarn.”

Forlovere:
"Solve Ouestad og Isach Meen."
g4g 1/6-1726 m. Elen Larsdatter fra Åkre dpt. 2/12-1683 bg. 14/5-1728. ”Jon Sannis qde Ellen 45 aar. Døde i barselseng uforløst.”, d.a. Laurits Lauritsen.
g5g trol. i Eidanger 23/8-1731 m. Kirsten Hansdatter fra Setre i Eidanger f. ca.1699 bg. 22/9-1771. ”Jon Sannis enke 72 aar.”
Forlovere: "Ole Tollefsen Nordal og Ole Sørensen Lunde."
Barn i 2. ekteskap:
1. Margrete Jonsdatter dpt. 17/2-1709 g.m. Hans Gundersen Lie. Se Lid(5).
2. Nils dpt. 17/1-1712  bg. 6/3-1712. ”Jon Sannes søn Nils 6 uger.”
3. Nils Jonsen dpt. 1/1-1713 bg. 19/6-1786 i Eidanger. g1g 8/7-1734 m. Anne Jørgensdatter fra Siljan i Eid. Bodde på N. Siljan. Nils g2g 30/10-1739 m. Karen Larsdatter.
    Her er kun tatt med barn som fikk tilknytning til Gjerpen.
    Barn 1. Mads Nilsen dpt. 7/11-1734 i Eidanger. Se Sanni(B).
    Barn 2. Anna Nilsdatter dpt. 20/1-1746 i Eid. g. i Eid. 14/8-1766 m. Jacob Ingebretsen Espedalen. Se Espedalen(1).
    Barn 3. Karen Nilsdatter dpt. 19/10-1749 i Eid. g.m. Mathias Andersen Langerød. Se Fløtterød(1).   
    Barn 4. Maria Nilsdatter f. 1763 i Eid. g. i Eid. 22/7-1783 m. Jacob Andersen. Se Søli(13).
Barn i 3. ekteskap:
4. Jon dpt. 31/10-1717 bg. 28/11-1717. ”Jon Sanns søn Jon 4 uger.”
5. Maren Jonsdatter dpt. 12/2-1719 g.m. Anders Danielsen Ballestad. Se N. Ballestad(1).
6. Anne Jonsdatter dpt. 21/9-1721 g.m. Vetle Engebretsen. Se nedenfor.
Barn i 5. ekteskap:
7. Halvor dpt. 16/8-1733 bg. 4/7-1740. ”Jon Sannes Halvor, 7 aar.  Barnekopper.”
8. Hans dpt. ca. aug. 1736 bg. 19/4-1741. ”Jon Sannes Hans, 4 aar.”
9. Anders Jonsen dpt. 21/9-1738. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 18 - Kleiva 1801.
10. Halvor Jonsen dpt. 29/9-1740. Stadig fadder for sin brors barn. Ugift?

Br. ca. 1715.


F.f. Jon Sannis datter Margrete: Gunnar Buer, Amund Aaltved, Ole Lies quinde i Scheen, Isak Meens quinde, Marta Meen.
F.f. Jon Sannis søn Nils: Ole Li, Isak Meen, Anun Aaltved, Præstens hustru, Aslac Bratssbergs quinde Margrete, Martha Solvesdatter Meen.
F.f. Jon Sannes søn Nils: Gunnar Buer, Aslac Bratsberg, Ole Lies quinde i Scheen, Isac Meens qde, Marta Meen.
F.f. Jon Sannes søn Jon: Isac Meen, Haral Houen, Isak Ouestad, Aslac Bradsbiergs quinde, Amun Aaltveds qnd, Maren Omdal.
F.f. Jon Sannies datter Maren: Aslak og Ingebret Bratsberg, Lars Bøle, Amun Aaltveds qde, Ole Omdals datter.
F.f. Jon Sannes datter Anne: Helge Gulsæt, Amun Aaltved, Torjus Søli, Lars Sølis qde, Ingeborg Omdal.
F.f. Jon Sanes Halvor: Amun Aaltved, Isak Ejdanger, Hans Liis qde. Margrete, Inger Osebachen.
F.f. (Jon) Sannes Hans: Michel Larssøn Setre, Amun Aaltved, Jon Øvrum, Hans Lies qde. Maren Sanne.
F.f. Jon Sannes Anders: Amun Aaltved, Hans Lj, Halvor Sanne, Lars Osebachens qde., Anne Aaltved.
F.f. Jon Sannes Halvor: Ole --ret, Amun Aaltved, Hans Sanne, Hans Lies qde., Anne Sanne.

Jon Halvorsen kjøpte gården i ca. 1715 av rådmann i Skien, Niels Herculesen Weyer.
Han var dermed den første selveiende bonden på Sanni som vi kjenner til.

Hans 5. kone, Kirsten Hansdatter fra Eidanger, hadde ei søster, Inger Hansdatter som
var gift med Lars Larsen på Osebakken.

G.br., selveier
Vetle Engebretsen
fra Søli nedre(B) dpt. 6/12-1722 bg. 6/6-1753. ”Vetle Sanni 32 aar.”
g. 25/8-1746 m. Anne Jonsdatter herfra dpt. 21/9-1721 bg. 22/12-1801. ”enken Anne Jonsdtr. f. Sande 80 1/4 aar.”
1. Jon dpt. 29/9-1747 bg. 5/11-1747. ”Vetle Sannis s. Jon 5 uger.”
2. Anne Vetlesdatter dpt. 3/11-1748 g.m. Nils Larsen Lie.
Se Familie 18 - Ø. Borge 1801.
3. Engebret Vetlesen Sanne dpt. 6/9-1750. Se Familie 44 - Ø. Borge 1782.
4. Karen bg. 9/12-1752. ”Vetle Sannis dtr. Karen 5 dage.”
5. Maren dpt. 25/11-1753 bg. 17/2-1754. ”Vetle Sannes dtr. Maren 11 uger.”
Br. 1750.

F.f. Vetle Sannis db. Jon: Anders Ballestads kone, Anne Engebretsdatter, Halvor Saltboen, Søren Aaltvet, Haral Rasmussen.
F.f. Vetle Sølis pb Anne: Hans Lies kone, Anne Christophersdatter, Søren Aaltvet, Anders Danielsen, Peder Olsen.
F.f. Vetle Sannes db. Engebret: Anders Danielsens kone, Gunhild Isaksdatter, Søren Aaltvet, Edvert Nilsen, Amun Engebretsen.

F.f. Vetle Sannis pb.
Maren: Nils Siljens kone, Lisbeth Isaksdatter, Hans Christensen, Haral Sølie, Gunder Hansen. 

12/1/1754      WETLE ENGELBRETSSEN SANDEN       Bamble Skifteprot. nr. 4, side. 440b.
Sanden         Arvinger: Enka Anne Jonsdatter og barna:
               1. Engelbret Vetlessen 3 år.
               2. Anne Vetlesdtr.        5 ”
               3. Maren Vetlesdtr.      8 uker.
          Formynder for sønnen farbror Amund Engelbretssen Sølie.
          Formynder for døtrene farens svoger Roval(?) Rasmussen Sølen.
          Laugverge for enka broren Niels Sillien i Bierkedalen.
Brt: 121 - 3 - 16
Net:  62 - 1 - 15

Jordegods: 1 kvartel skyld i Sanden. Verd 12 - 2 - 0.

Gjerpen-presten skrev konsekvent Vetle med ”V”, mens det i skifteprotokollene like konsekvent ble brukt ”W”.

Enka Anne Jonsdatter ble g2g med Lars Isaksen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Lars Isaksen Sanne
fra Meen(11) dpt. 23/1-1724 bg. 22/11-1788. ”Lars Sannie 64 aar.”, s.a. Isak Solvesen Meen.
g. 8/2-1754 m. enke Anne Jonsdatter herfra dpt. 21/9-1721 bg. 22/12-1801. ”enken Anne Jonsdtr. f. Sande 80 1/4 aar.”, d.a. Jon Halvorsen Sanne.
1. Vetle Larsen dpt. 8/5-1755. Se Familie 31 - Ø. Borge 1801.
2. Isak Larsen Sanne dpt. 22/1-1758. Se Familie 29 - Borgestad 1801.
3. Jon Larsen Sanne dpt. 23/3-1760. Se Familie 19 - Borgestad 1801.
4. Ole dpt. 11/7-1762 bg. 1763.
5. Ole Larsen dpt. 7/8-1763. Se nedenfor.

6. Gunhild Catrine Larsdatter dpt. 4/8-1765 d. 13/8-1843 i Skien som "fattiglem" g. i Gjerpen 19/6-1792 m. flaademand Thomas Andreas Frantzen fra Skien dpt. 7/2-1756 bg. 25/9-1808 i Skien. Bodde i Skien.

Br. 1760.

F.f. Lars Sannis db. Vetle: Christen Borges kone, Haral Sølies kone, Hans Christensen, Solve Isaksen, Jacob Hansen.
F.f. Lars Sannis db.
Isak: Anders Ballestads kone, Ole Jacobsens kone, Solve Isaksen, Christen Borge, Gunder Hansen.
F.f. Lars Sannis db.
Jon: Christen Borges kone, Gunder Lies kone, Solve Isaksen, Anders Danielsen, Lars Hansen.
F.f. Lars Sannis db.
Ole: Jacob Nærums kone, Maren Hansdtr., Christen Borge, Mads Nilsen, Haral Sølie.
F.f. Lars Sannis db.
Ole: Anders Danielsens kone, Maren Hansdtr., Christen Borge, Haral Sølie, Mads Sanni.
F.f. Lars Sannies pb.
Gunnil Catrine: Haral Sølies kone, Mads Sannis kone, Solve Isaksen, Christen Borge, Hans Jonsen.

Lars Isaksen eide halve Sanni fra 1760. Mads Nilsen (Anne Jonsdatters ”halvnevø” fra gården
Siljan i Bjørkedalen, Eidanger) eide den andre delen.
Lars Isaksen ble eier av hele gården i 1769. Dermed ble det mye skylddeling av Sanni.

G.br., selveier
Ole Larsen herfra dpt. 7/8-1763 bg. 18/12-1805. ”Ole Larsen Ouestad 41 1/2 aar.”, s.a. Lars Isaksen Sanne.
Br. 1772 (umyndig med verge). Se Augestad(2).

Ved trolovelsen (som trolig også var vielse) i Ø. Porsgrunn kirke:
"
Trol. 13/2-1790.
Uk. og Soldat, Ole Larsen Sande med p. Birthe Nielsd.

Cav: Brynild Christensen Borge og Christen Brynildsen Borge.
"

Andre som bodde her under folketellingen 1801:
1. Anne Jonsdatter ”Mandens moder (80), enke 2den  gang”.
2. Fosterbarn Berthe Mikkelsdatter(6).
Samt 5 tjenestefolk.

Ole Larsen solgte resten av sin part i Sanni (1 hud, 8 ½ skinn) i 1801 til
Løvenskiold-Fossum
og kjøpte samtidig gården Augestad(2).

Forstmann, skovrider
Franz Wagner
fra Østerike f. ca. 1777 d. 19/4-1845.
g. 22/12-1803 m. Maria Olsdatter fra Fossum f. ca. 1777 d. 26/10-1868 i Porsgrunn.

Forlover: "S. Løvenskiold."

1. Johan Wenchelaus Wagner dpt. 7/10-1804 d. 18/12-1868.
Reg. innfl. til Skien i 1851 som handlende. Var også tilsjøs som skipper. Han døde på Klyve i Solum. Gravlagt i Gjerpen.
2. Severin Nicolai Wagner dpt. 20/12-1806. Bodde i Teknikergt. 10 på Osebakken.

3. Sophia Maria Theresia Wagner f. 22/12-1810 d. 1892 i Porsgrunn.
Reg. innfl. til Skien i 1851 sammen med sin bror. Hun bodde i Solum i 1870 åra.
Br. ca. 1804.

F.f. Frans Wagners Johan Wencelaus f. Sande: Mad. Kraft, jfr. Schwarck, Lars Roeholdt, Abraham Bruun, Johannes Olessøn.
F.f. Frans Wagners Severin Nicolai f. Sande: Barnets Forældre, Anne Olesdtr. Rasmus og Ole Søelie.
F.f. Frans Wagners Sophia Maria Theresia: Forvalter Schaannings k., jomfru Høst, Peder Dam, Christen Kraft, Jens Petersen, Henric Resch.

Enka flyttet til Skien i ca. 1851. Hun var søster til Søren Christian Condrups andre hustru,
Karen Olsdatter f. ca. 1759. Se Familie 42 - Fossum 1801.

Styrmann Hans Andreas Funnemark født i Bø, Telemark d. 22/9-1842, 34 år gammel. ”Døde paa Sanden hos Wagner.”

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

290a

Sanden

Skovrider Wagner

1 hud 10 5/6 skind

4 daler - 1 ort - 8 skilling


I 1850 skilte Løvenskiold-Fossum ut husene og jorda til løpenr. 290c (bnr 3), som ble solgt til Andreas Haraldsen
fra Lid og løpenr. 290d ( bnr 4), solgt til Lars Knudsen fra Buer. Skogen ble fortsatt i Løvenskiolds eie og hadde
bnr 1. Skogen ble forøvrig i 1873 solgt til Haukeraas bruk.

Se Sanni(3) og Sanni(4).
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no