| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Jonsholet - Hollet
Husmannsplass under Sem øvre.

Trolig ryddet ca. 1760 av Jon Andersen.

Arbeider, husmann

Jon Andersen
f. ca. 1732 bg. 11/5-1777. ”Jon Andersen fra Lundsaasen 45 aar.”
g. 30/12-1754 m. Ellen Reiersdatter
(Eli Reiersdatter?) trolig fra Finnebråtån under S. Håvardsrud (133/18) i Flesberg i Buskerud f. ca. 1736 bg. 21/4-1793. ”enken Ellen Rejersdatter u/S.Grinie 74 aar.”, d.a. Reier Aslesen.
1. Simen Jonsen dpt. 15/2-1756. Se nedenfor.
2. Ingeborg Jonsdatter dpt. 6/11-1757.

3. Christence dpt. 10/8-1760 bg. 4/12-1760. ”Jon Andersens d. Christence 17 uger.”

Br. ca. 1760.

F.f. Jon Andersens db. Simen fra Lunds Ejet: Anders Jonsens kone, Kisten Jensdtr., Ledvor Christensen, Christen Olsen, Niri Rejersen.
F.f. Jon Andersens pb. Ingebor fra Limie Ejet: Jens Thorsen kone, Maren Andersdtr., Anders Jonsen, Niri og Asle Rejersønner.
F.f. Jon Andersens pb. Christence fra Sems Ejet: Maren Anders', Elen Pedersdtr., Ledvor Kreppa, Asle Rejersen.

Ellens søsken i Gjerpen:
Niri Reiersen Wattenberg. Se Vattenberg under Prestegården.
Anders Reiersen. Se Åsen under Tufte.
Asle Reiersen. Se Familie 5 - Falkum 1762.
Mathias Reiersen på Toftejordet under Gulset.
Barbara Reiersdatter g.m. Hans Pedersen. Se Kastet under Foss.


Det var nok Jon som ryddet denne plassen på 1760-tallet. Siden bodde de flere plasser i nærheten.
Skiftet etter Jon ble holdt her, trolig hos sønnen Simon.
 

Kilde: Ekstraskattmanntallet 1762.
"Pladsens nafn: Jonsholet under  Sem Øvre.
Mand og kone: husmand  Jon Andersen og Kone.
Andre hosboende: moder Rejer Aslesens enke, skrøbelig og fatti."
 

9/4-1779       JON ANDERSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 9, side 669a.
Jons-Holl      Arvinger:                            
u/Øvre Sem     Enka Eli Rejersdatter og barna:
               1. Simon Jonssen     22 år.
               2. Ingeborg Jonsdtr. 21 ”
               Laugverge for enka hennes bror Nerid Wattenberg og
               han ble også formynder for Simon.
               Form. for Ingeborg: morbroren Anders Rejerssen på Tufte.
Brt:   11 - 2 - 18
Gjeld: 29 - 1 -  2 (insolvent).
 

Arbeider, husmann
Simen Jonsen
herfra dpt. 15/2-1756.
g. 8/7-1780 m. Ingeborg Berulfsdatter fra N. Holm dpt. 23/1-1757, d.a. Berulf Christensen Holm.
1. Anne Simensdatter dpt. 10/9-1780.
2. Jon dpt. 6/10-1782 bg. 30/11-1783. ”Simen Jonsens s. Jon 1 aar.”

3. Christen dpt. 14/11-1784 bg. 12/2-1786. ”Simon Jonsens s. Christen 1 aar.”

4. Jon Simensen dpt. 14/3-1787.
5. Berulf Simensen dpt. 21/3-1790.
6. Ingeborg Christence Simensdatter dpt. 7/4-1793.
7. Anders Simensen dpt. 28/2-1796.
8. Ellen Simensdatter dpt. 19/5-1799.
Br. ca. 1780.

F.f. Simon Jonsens pb. Anne fra Sems Ejet: Niri Vattenbergs kone, Marthe Berulfsdtr., Sigur Omuth, Thomas Jensen, Elias Berulfsen.
F.f. Simon Jonsens db.
Jon fra Sems Ejet: Tormoe Jonsens kone, Ingebor Jonsdtr., Niri Vattenberg, Thomes Jensen.
F.f. Simon Jonsens db. Christen fra Sems Ejet: Ole Asbiønsens kone, Marthe Maria Isaksdtr., Sigur Aamoth, Lars Berulfsen.
F.f. Simen Jonsens db.
Jon fra Sem: Nils Berrebergs kone, Inger Halvorsdtr., Asle Rejersen, Peder Nirisen, Christopher Nirisen.
F.f. Simon Jonsens db.
Berul u/Sem: Niri Wattenbergs k., Karen Ouensdatter, Christen Halvorsen, Lars Berulsen.
F.f. Simon Jonssøns pb. Ingebor Christence u/S.Grinie: Laers Bæruldssøns k., Ingebor Jonsdtr., Nils Jacobssøn, Neri og Christopher Wattenberg.
F.f. Simon Jonssøns db. Anders u/S.Grinie: Laers Berulfssøns k., Karen Clausdtr.,Søren og Isak Grinie, Christen Berulfssøn.
F.f. Simon Jonssøns pb. Ellen u/S.Grinie: Nils Jacobssøns k., Ingebor Jonsdtr., Christen og Lars Bæruldssøn, Ole Monssøn.

Kilde: Folketellingen 1782: "Sem Øvre. "Hollet", Simen, 1 kone, 1 barn, 1 Moder, 1 Søster."

(C) Gard Strøm.