| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm

Oppdatert 14.01.2019.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Toftejordet

Husmannsplass under Gulset.

Plassen hadde i 1809 en landskyld på 1 skinn og ble i skiftet etter Mathias Rejersen i 1809 taksert til 200 Rdl.
 

Yrkestittelen "Arbeider, husmann" inneholdt ganske mye på 1600- , 1700- og 1800-tallet. Vedkommende utførte vanligvis sitt arbeid i skogen som tømmerhogger. De fraktet tømmeret ned bekker og elver, eller med hest, til et passende sted for milebrenning. Der skulle tømmeret, i passe store stokker, legges i et eget mønster og dekkes til av jord, bark og mose og brennes til trekull. Kullmilene ("køllabånnane") måtte passes på døgnet rundt så de ikke tok fyr og begynte å brenne, for da var mila ødelagt og alt arbeide forgjeves. Trekull var selve "olja" for jernverkene som eksisterte på den tiden og derfor en meget viktig naturresurs.
Det var Fossum jernverk som var grunnlaget for at mange mennesker flyttet hit og bosatte seg i Gjerpen. Her var det bruk for arbeidsfolk av mange yrkesgrupper, men den største gruppen var nok allikevel husmennene som jobbet i skauen og leverte trekull til jernverket. Dette arbeidet tok mye tid og det var derfor kona og ungene som passet husmannsplassen og de få dyra de kunne fø. Oftest ei ku, et par sauer (eller geiter) og noen høns. Det var full jobb for hele familien fra morgen til kveld. Familier som hadde hest, hadde det litt bedre, for da kunne de tjene litt for kjøring. Men for de fleste, var det ofte kald vassgraut til de fleste måltider.


 

G.br., selveier

Mathias Reiersen fra Finnebråtån under S. Håvardsrud (133/18) i Flesberg i Buskerud f. ca. 1745 bg. 1/1-1809. ”Mathias Rejerssøn und. Gulset, sagt at være 64 aar.”, s.a. Reier Aslesen.

g. trol. 27/12-1779 (ikke gift i Gj.) Inger Olsdatter fra Gulset dpt. 14/12-1755, d.a. Ole Jansen. Se Familie 11 - Gulset 1762.

1. Karen Dorthea Mathiasdatter dpt. 11/2-1781 g.m. Henrik Johnsen. Se Familie 8 - Gulset 1835.
2. Ole Mathiasen dpt. 27/10-1782.

3. Erik Mathiasen dpt. 19/9-1784. Se nedenfor.

4. Reier Mathiasen dpt. 24/6-1787. Se Familie 18 - Kleiva 1845.

5. Anne Karine dpt. 1/8-1790 bg. 31/10-1790. ”Mathias Reierssøns pb. Anne Karine 13 uger.”

6. Anne Karine Mathiasdatter dpt. 16/10-1791 g.m. Niri Knudsen. Se Familie 8 - Gulset 1825.

7. Inger dpt. 19/1-1794 bg. 8/6-1796. ”Matthias Rejerssøns pb. Inger u/Gulset 2 1/3 aar.”

8. Berthe Kirstine Mathiasdatter dpt. 5/5-1796 g. i Porsgrunn 28/11-1833 m. enkemann Peder Thomsen Piquet fra Ø. Porsgrunn.

F.f. Mathis Reijersen fra Hynie Ejets  pb. Karen Dorthea: Erik Nirisens kone, Helvig Christensdatter, Erik Nirisen, Sivert Assersen, Christen Olsen.
F.f. Mathis Rejersens db.
Ole under Hynie: Sivert Assersens kone, Johanne Larsdtr., Jacob Jonsen, Niri Torjersen, Lars Sørensen.
F.f. Mathis Rejersens db.
Erik under n, Hynie: Ole Aasens kone, Walborg Jonsdtr., Halvor Gundersen, Christen Riise, Nils Halvorsen.
F.f. Mathis Rejersens db.
Realf fra Nordre Hynie Ejet: Sivert Assersens kone, Marthe Gullichsdtr., Nils Halvorsen, Ole Hansen, Gunder Jensen.
F.f. Matthias Rejerssøns pb.
Anne Karine u/Gulsæt: Peder Stianssøns k., Anne Sørensdatter, Christen Olessøn, Ole Olessøn, Jørgen Sørenssøn.
F.f. Matthias Rejerssøns pb.
Anne Karine u/Gulset: Isak Rasmussøns kone, Karen Olesdatter, Halvor Jenssøn, Laers og Frideric Skjold.
F.f. Matthias Rejerssøns pb.
Inger u/Gulset: Peder Hanssøns k., Gunnil Jonæsdtr., Laers og Frideric Halvorssøn, Christen Olessøn.

F.f. Matthias Rejerssøns pb.
Berthe Kirstine  u/Gulset: Peder Stianssøns k., Kirsten Knudsdatter, Isak Gunderssøn, Peder Stianssøn, Frideric Skjold.

Denne familien kom til Gulseteje i ca. 1790. De bodde tidligere på en plass under Hyni.
Mathias og Inger er ikke funnet gift i Gjerpen. Kun trolovet.
 

Mathias Reiersen var i arbeide som "bergbryter" i gruvene på Fossum jernverk.
Han ble i mai 1779 far til et barn "Anne Mathea Mathiasdatter." Barnet ble døpt i Gjerpen kirke den 9/5-1779. Moren var Anne Jensdatter på Bratsbergkleiva.
Tekst: "
Anne Jensdtr. fra BradsbergKlevens uægte pb. Anne Mathea.
Udlagde til barnefader Mathis Rejersen bergbryder ved Fossum.
Test (faddere): Søren Mathisens kone, Anne Jensdtr., Søren Mathisen, Ole Christensen."


Søsken?
Ellen Reiersdatter g.m. Jon Andersen.
Se Jonsholet under Sem.
Niri Reiersen Wattenberg. Se Vattenberg under Prestegården.
Anders Reiersen. Se Åsen under Tufte.
Asle Reiersen. Se Familie 5 - Falkum 1762.
Barbara Reiersdatter g.m. Hans Pedersen. Se Kastet under Foss.
 

23.3.1809      MATHIAS REJERSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 214a.

Toftejordet    Arvinger:                            

u/Gulset       Enka Inger Olsdatter og barna:

               1. Erik Mathiassen  25 år.

               2. Reald Mathiassen 22 ”

               3. Karen Dorthea Mathisdtr.(står feil Rejersdtr.) 27 år.

               4. Anne Karine Mathisdtr.     18 år.

               5. Berthe Kirstine Mathisdtr. 12 ”

               Enka tok Gregar Gulset til verge.

               Broren Erik verger for alle sine søsken.

Brt:   262 - 3 - 13

Gjeld: 426 - 0 - 11 (Insolvent)

Jordegods: Boet eier 1 skind i pl. Toftejordet. Vurdert for 200 rdl.
 

Muremester, husmann, senere selveier

Erik Mathiasen herfra dpt. 19/9-1784.

g. 29/10-1807 Karen Østensdatter f. ca. 1773 d. 27/11-1842 på Toftejordet.

Forlovere: "Kittil Gulset og Halvor Hansen Bøe."

1. Mathias Eriksen dpt. 20/12-1807. Bodde noen år på Tysklandsplassene under Strømdal. Flyttet siden til Bratsbergkleiva. Se Familie 143 - Kleiva 1845.

2. Østen Eriksen f. 19/10-1811 g. i Solum med Gunhild Evensdatter fra Sillejord i Drangedal dpt. 28/7-1805. Bodde i 1840 og 1845 på Haugane under Lensegrav i Drangedal.
    Familien bodde i Sannidal under folketellingen 1865.
  
Barn 1. Ole Johan f. 9/9-1840 d. 16/3-1847.
    Barn 2. Karen Dorthea Østensdatter f. 14/12-1842.
    Barn 3. Erik Østensen f. 16/5-1845. Gikk i 1865 i skomakerlære i Porsgrunn.

3. Ingeborg Maria Eriksdatter f. 26/8-1815.

4. Anne Eriksdatter f. 14/8-1818.

Br. ca. 1809.

F.f. Erik Matthiæsøns db. Matthias u/Gulset: Børge Nilssøns k., Marthe Halvorsdtr., Børge Nilssøn, Ole Matthiæsøn, Lars Gunderssøn.
F.f. Erik Matthiæsøns db. Østen u/Gulset: Nils Strømdals k., Karen Dorothea Matthiædtr., Nils Strømdal, Stian Pederssøn, Rejer Matthiæsøn.
F.f. Erik Mathiassen og Karen Østensdatters Ingeborg Maria:
Jacob Jensens kone, Karen Mathiasd., Sigur Pedersen, Reier Mathiassen, Jørgen Christensen.

 

 (C) Gard Strøm.