| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skogsrød
Gård nr. 111 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.05.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løvåsen - Lauvåsen
Husmannsplass under Skogsrød.

Trolig ryddet av Jacob Andersen i ca. 1782.

På nyere kart er det gamle navnet Løvåsen, eller Lauåsen byttet ut med "Skogsrødåsen".

Arbeider, husmann
Jacob Andersen Løvaas
fra Solverød i Siljan dpt. 8/10-1752 i Siljan på d. 11/8-1837, ”under Skogsrød”, s.a. Anders Nilsen Sølverød og Anne Jacobsdatter.
g1g 10/5-1783 m. Marthe Evensdatter fra Løberg(3) "Rønningen" dpt. 15/6-1760 bg. 26/3-1807. ”Jacob Anderssøns kone Marthe Evensdtr., under Skougsrøe 46 ¾ aar.”, d.a. Even Larsen Rønningen.
g2g 19/4-1813 m. Gunhild Torkildsdatter "fra Ballestad-eje" dpt. ca. 1769 (ikke i Gjerpen) d. 8/5-1838 i Løvåsen, d.a. Torkild NN.
Forlovere: "Thor Heljesen og Ole Heljesen."
1. Anne dpt. 28/3-1784 bg. 10/2-1793. ”Jacob Anderssøns pb. Anne u/Skougsrøe 8 5/6 aar.”
2. Anders Jacobsen dpt. 16/7-1786 g.m. Oline Andersdatter. Se Familie 95 - Kleiva 1845.
3. Christine Jacobsdatter dpt. 15/2-1789 g. ca. 1810 m. Ole Svendsen fra Gjesdahl under Kyllingstad i Rogaland f. 1782. De bodde i Kristiansand.
    Både under folketellingen 1865 og 1875, var hun enke og bodde hos sin sønn kjøpmann Abraham Gjesdahl i "Storgaden" i Grimstad.
4. Even Jacobsen dpt. 3/7-1791.
5. Anne Jacobsdatter dpt. 26/12-1793 g.m. Halvor Larsen fra Venstøp. Se Buslåtten under Venstøp.
6. Inger Jacobsdatter dpt. 1/1-1797.
7. Karen Kirstine bg. 26/5-1799. ”Jacob Anderssøn Løvaases hd. (hjemmedøbte) pb. Karen Kirstine u/Skougsrøe 6 dage.”
8. Nils Jacobsen dpt. 24/8-1800. Se Myra under Skogsrød.
9. Ole Jacobsen dpt. 13/5-1804. Se Familie 6 - Ø. Borge 1845. Han skrev seg for Ole Jacobsen Løvaas.
Br. i ca. 1782.

F.f. Jacob Andersens pb. Anne under Schougserøe: Nils Schougserøes kone, Maria Andersdtr., Knud Svendsen, Ole Andersen Berg, Nils Andersen.
F.f. Jacob Andersens db. Anders fra Skokserøe Ejet: Nils Skokserøes kone, Tore Evensdatter, Hans Larsen, Ole Andersen, Abraham Andersen.
F.f. Jacob Andersens pb. Christine fra Skougserøe Ejet: Ole Bergs kone, Thore Evensdatter, Nils Skougserøe, Lars Evensen, Isak Andersen.
F.f. Jacob Anderssøns db. Even u/Skogsrøe: Maria Andersdtr., Tore Evensdtr., Nils Jenssøn, Hans Hanssøn, Isak Anderssøn.
F.f. Jacob Anderssøns pb. Anne u/Skougsrøe: Magdalene Guldbrandsdtr., Tore Evensdatter, Abraham Anderssøn, Laers Evenssøn, Gunder Evenssøn.
F.f. Jacob Anderssøns pb. Inger u/Skougsrøe: Tore Evensdtr., Karen Olesdtr., Søren Grinie, Laers Evenssøn, Kolbjørn Knudssøn.
F.f. Jacob Anderssøns db. Nils u/Skougsrøe: Jens Johannissøns k., Inger Olesdtr., Søren Grinie, Gunder Evenssøn, Kolbjørn Knudssøn.
F.f. Jacob Anderssøns Ole u/Schougsrøe: Jens Johannissøns k., Aldis Olesdatter, Jan Evenssøn, Kolbjørn Knudssøn, Peder Isakssøn.

Jacob Andersen hadde en bror, Isak Andersen, på Ødesneltvedt.

Det er ikke så greit å bli klok på etternavnet til Jacobs andre kone, Gunhild. Hun bodde på Ballestad da
hun ble konfirmert 16 ½ år gammel den 23/4-1786. Hun ble da skrevet for "Gunnil Torchilsdtr., 16 1/2 aar".
Hun bodde også under Ballestad da de giftet seg.
Presten skrev helt tydelig "pige Gunhild Torkildsdatter" ved trolovelsen og like tydelig "pige Gunhild Gundersdatter
under Ballestad" ved vielsen.
Det var ingen Torkild som fikk ei datter Gunhild i Gjerpen i tiden 1768-1773.

Arbeidsmann Peter Dyresen med familie bodde her i 1809-1810. De flyttet mye rundt.
Se Dale nedre i Luksefjell.

Grunneieren Gullik Olsen Kvelde solgte Løvåsen til John Olsen Buer som hestekås i 1824.
Jacob ryddet samtidig en ny plass nede på Myra. Se Skogsrød(2) ”Myra”.
Det har ikke vært fast bosetning her siden.

(C) Gard Strøm.