| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Skogsrød
Gård nr. 111 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Skogsrød 2 - Myren - Myra
Gammelt løpenr. 385b. Siden Norges matrikkel 1889: 111/2 og 3.

Myren under Skogsrød, ble opprinnelig ryddet som husmannsplass i 1824.

Utskilt fra Skogsrød(1) i 1894 som egen gård.


Skogsrød-myra. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune.


Adresse i dag: Storemyrv. 116 og 120, 3719 Skien.

Ny bolig: Storemyrv. 116.
 

Arbeider, leilending
Jacob Andersen Løvaas
 
Br. 1824. Se Løvåsen under Skogsrød.

Jacob Andersen ryddet trolig både Myra og Løvåsen.

Arbeider, leilending
Nils Jacobsen Myhren
fra Løvåsen under Skogsrød dpt. 24/8-1800 d. 22/4-1881 på Myren, s.a. Jacob Andersen Løvaas.
g. 12/10-1826 m. Karen Kirstine Isaksdatter fra Ødesneltvedt dpt. 20/8-1797 d. 22/6-1871 på Myren, d.a. Isak Andersen Ødesneltvedt.
Forlovere: ”Lars Gregersen, Ødesneltvedt og Reier Andersen, N. Brække.”
1. Jacob Nilsen f. 28/2-1827. Se nedenfor.
2. Gunhild Nilsdatter f. 28/8-1828 d. 12/2-1904 på Myra. Ugift.
3. Isak Nilsen f. 24/5-1832. Se Riis(2).
4. Hans Nilsen f. 25/11-1834 g.m. Inger Halvorsdatter. Se Familie 7 - Ø. Borge 1865.
5. Ole Nilsen f. 28/8-1838. Se nedenfor.
Br. 1837.

Nils og Karen bodde tidligere på Løvåsen under Skogsrød.

Carl, sønn av en omstreifende blikkenslager, Andreas Petersen fra ”Thunøe Sogn i Smaalehnene”,
døde den 11/5-1843, 3 mnd. gammel under Skogsrød.

G.br., snekker, selveier
Ole Nilsen Myhren
herfra f. 28/8-1838 d. 29/10-1912 på Bøle, s.a. Nils Jacobsen Myhren.
g.
15/6-1883 m. Gunlaug Nilsdatter (tvilling) fra Rørhelle i Kviteseid f. 24/3-1857 d. 19/7-1889, d.a. Nils Hansen Blikum og Sigrid Tollefsdatter.
1. Karen Kirstine Myhren f. 30/5-1884 på Myra d. 1916 (ikke i Gjerpen).
2. Sigrid Myhren f. 15/1-1887 på "Skogsrødmyr" d. 1966.
3. Gunlaug f. 30/5-1889 på Myra d. 19/8-1889 på Myra.
Br. 1869.

Gunlaug var i tjeneste på Skifjell da de giftet seg i 1883.

Ole eide bruket sammen med sin bror Jacob til 1874. Da ble Ole eneeier. Ole var ugift i 1875 da han
bodde her som selveier, sammen med sin far og søster Gunhild (husholderske).

Tjenestefolk: Hanna Andreasdatter fra Bamble f. 1854 og snekkerdrengen Hans Larsen fra Gjerpen f. 1853.

Gårdens besetning i 1875: 2 kyr, 1 kalv og 3 sauer.

Ole Myhren hadde snekkerverksted her, hvor det ble laget møbler og likkister.
Det var stadig 3 mann i arbeide på snekkerverkstedet.

Ole Myhren og døtrene Karen Kirstine og Sigrid, bodde i et hus på Bøle i 1910. Se Familie 7 - Bøle 1910.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

385b

Skougsrød

Ole og Jacob Nilssønner

0 daler 1 ort - 8 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

111

2

385b

Skogsrød

Skogsrød

Ole og Jacob Nilssønner

0 daler - 1 ort - 9 skilling

0 mark 69 øre

 
  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

111

2

Skogsrød

Skogsrød

Ole Nilsen

0 mark 69 øre

111 3 ditto ditto ditto 0 mark 41 øre


Kilde: Gjerpen sorenskriveri. Panteregister nr. IV 4a, side 72. Se digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole Nilsen til Ole Johannessen Myren for kr. 15.000, herpaa m.m., hvorav for løsøre er kr. 3.000, dat. 1., tinglyst 15 oktober 1910."


Ole Johannesen Myren
på Løbergmyra kjøpte denne eiendommen i 1910.
Se Løbergmyra(A). Han bodde lengst på Løberg(30) ”Bjønnes”.
Eier 1910.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri. Panteregister nr. IV 4a, side 72. Se digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 24. april
, tingl. 1. mai 1915, hvorved er udskilt Grønnerødsmyr (Skogsrød bnr. 8) av skyld 3 øre til Hermod Grønnerød."
"Skjøte fra Ole Johannesen Myren til Søren O. Haatveit for kr. 17.000, herpaa og bnr. 3, dat. 18. mai, tingl. 9. juni 1915."
"Skadesløsbrev fra Søren O. Haatveit til Ole J. Haatveit, Ambros O. Berge og Ole O. Mæland for kr. 2.000 heri og i bnr 3, udat., tinglyst 25 marts 1916."

G.br., selveier

Søren O. Haatveit
fra Hjartdal f. 13/6-1886 d. 5/5-1965, s.a. Ole Sørensen Haatveit og Anne Mæland.
g.m. Gro Landsverk fra Landsverk i Flatdal f. 17/7-1888 d. 14/7-1965, d.a. Sveinung Kranbek og Kjersti Leiuldsdatter Landsverk fra Flatdal.
Br. i 1915.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri. Panteregister nr. IV 4a, side 72. Se digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 27. juni 1919, tingl. 16. juli 1919, hvorved til Erik Andersen Ballestad og Hans O. Follaug Ballestad er utskilt "Myrvold" av skyld 4 øre."
"Myrvold" fikk bnr 10 av Skogsrød.
"Ret til vei over dette bruksnummer i den nedre del av eiendommen for bnr 10, ifølge skjøte tingl. 6/9-1919."

Søren O. Haatveit kjøpte i 1933 et område på Bratsberg og bygde et småbruk der. Se Bratsberg(120) "Frydenborg".


Skogsrød bnr 2 "Myra" ca. 1948/49. Innsendt av Jørn Kleven 2015.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri. Panteregister nr. IV 4a, side 72. Se digitalarkivet.
"Skjøte fra Søren O. Haatveit til Abraham Kleven Myra paa dette bruk og bnr 3 for kr. 23.000, med untagelse av en over nordre part av dette
bruk gaaende kalkspatgang, 5 meter bred og 100 meter lang, dat. 3/9-1925, tingl. 26/9-1925."

G.br., selveier
Abraham Kleven
fra Kleven(5) f. 8/9-1899 i Gåshølen d. 1/3-1986, s.a. Kristian Rasmussen Kleven.
g. 18/7-1925 m. Mariken Andrea Neset fra Bostrak i Drangedal f. 28/8-1904 d. 23/5-1981, d.a. Elling Neset og Mariken f. Bustrak.
1. Asbjørg Kleven f. 1925 g.m. Leif Ballestad. Se Ballestad(5) "Rydningen".
2. Margareth Kleven f. 1927 g.m. John Anders Eriksrød. Se Grønli under Tufte.
3. Kåre Kleven f. 16/9-1928. Overtok gården.
4. Elsa Marit Kleven f. 1932 g.m. Birger Andreas Solbakken fra Menstad f. 18/6-1930, s.a. Bjørgulf J. Solbakken og Jenny Høgli fra Høgli nedre. Bosatt på Menstad.
5. Brit Kleven f. 7/7-1939 d. 2/8-1979. Ugift.
6. Sissel Kleven f. 1943.
Br. 1925.

Abraham Kleven hadde flere offentlige tillitsverv i Gjerpen kommune.

Gårdens besetning i 1954: 2 hester, 7 kuer, 4 ungdyr, 4 griser og 25 høner.
Det ble satt opp nytt våningshus her i ca. 1960. Det gamle var meget gammelt.

Abraham Kleven bygde nytt fjøs, laer, bryggerhus og smie her.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

111

2

Skogsrød

Fru Marikken Kleven

0 mark 62 øre

111 3 Skogsrød ditto 0 mark 40 øre
111 14 Skogsrød - Lillemyr Abraham K. Kleven 0 mark 01 øre
111 11 Kalkspatgangen Søren O. Haatveit 0 mark 01 øre


Gårdens grenser ifølge Abraham Kleven ca. 1950:
Nord: Anna Løberg, øst: Skogsrød, syd: Johannes Myra, vest: Storemyr.

Abraham Kleven var en av de første andelshaverne i A/L Storemyr Beitelag fra 1950.

Besetning i 1960: 1 hest, 8 kuer, 2 okser, 2 kviger, 2 kalver, 2 griser.

Det ble en gang solgt fra 35 mål med torvstrømyr, hvorav Abraham Kleven har kjøpt tilbake 2 mål, som han siden har
dyrka. Gården har ca. 80 mål skog (i 1960).

Abraham Kleven opplyste også at saga på Grønnerød tidligere hadde tilhørt denne gården. Det var tidligere kalkspat-
gruve her, som Haatveit har sikra seg ved forkjøpsrett, om gården skulle selges.

Bryggerhuset ble bygget nytt i 1943. Låven og den gamle våningen (senere utbygd og modernisert) er trolig eldre.

Her måtte de helt innpå 1960-tallet, hente springvann fra brønnen på nabogården.

G.br., selveier
Kåre Kleven
herfra f. 16/9-1928 d. 5/5-2017.
g. 27/7-1957 m. Torunn Bakke fra Porsgrunn f. 1933, d.a.
Simon Bakke og Randi Maria Larsen.
1. Jørn Kleven f. 1959. Overtok gården.
2. Morten Kleven f. 1962.
3. Kjersti Kleven f. 1967.
Br. 1968.

Kåre Kleven og en kompanjong etablerte Herkules Gummiservice, som de drev fram til pensjonsalder.
Han var en habil trekkspiller, som stadig var rundt i distriktet og underholdt.

Selveier
Jørn Kleven herfra f. 1959.
1. Marius Lid Kleven f. 1958.
Br. 1996.

Dette bruket ble drevet sammen med bnr 3 (skog) fra 1897.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.